Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Zpracování PDS a DSPS podle metodiky ČEZd_TST_0007 ČEZ Distribuce a.s.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyžaduje pro předávání dat do TE/GIS dodržování určitých pravidel. Ta jsou definována metodikou ČEZd_TST_0007 Formát RDF - Projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření DSPS (dále jen ČEZd_TST_0007). Pro zpracování zakázek, které mají splňovat požadavky Metodiky, nabízíme dva softwarové produkty - MGEOSPIDER-EN. MGEO je zaměřeno zejména na kreslení výkresové dokumentace PDS a DSPS a mohou jej využít jak geodeti, tak projektanti. SPIDER-EN je primárně zaměřen na podporu projekční činnosti a mimo jiné umožňuje vytvářet výstupy podle Metodiky.

MGEO

MGEO je produkt s mnohostranným využitím, který umožňuje zpracovávat zakázky podle požadavků směrnic různých správců sítí. S jeho pomocí lze tedy vytvářet i výkresovou dokumentaci, která splňuje požadavky Metodiky. Ve srovnání s programem SPIDER-EN je MGEO určeno především pro geodety nebo projektanty, kteří chtějí pouze vytvářet výkresy pro předání do TE/GIS ČEZ Distribuce.

Funkčnost MGEO je srovnatelná se softwarem ProGEO společnosti HSI.

Přečtěte si návod pro instalaci a popis práce při zpracování dokumentace PDS a DSPS v MGEO.

Minimální požadavky na softwarové vybavení jsou:

Pokud chcete provádět kompletní kontroly včetně kontrol topologie a duplicit, doporučujeme volitelné moduly Kontrola a oprava čárové kresbyDuplicity (kontroly symbologie a návaznosti kresby na geodetické body jsou již obsaženy v MGEO). Pro návaznost na data katastru nemovitostí doporučujeme modul Práce s daty KN z internetu nebo Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM).

SPIDER-EN

SPIDER-EN je produkt specializovaný na projektování energetických distribučních sítí. Jeho součástí jsou funkce pro kontrolní výpočty mechaniky vedení, vytváření podélných profilů nadzemních vedení, návrh jištění sítí NN nebo přípravu dat pro rozpočet. Umožňuje kreslit geoschémata nad polohopisnou mapou i pravoúhlá schémata vhodná pro tiskové výstupy. SPIDER-EN je určen pro projekční firmy, které vytvářejí kompletní projektovou dokumentaci a vytvoření výstupů podle Metodiky je jen jednou součástí této dokumentace. Projekční firma vybavená softwarem SPIDER-EN může připravit v případě potřeby výkresy PDS i DSPS naprosto stejným způsobem jako v programu MGEO.

Přečtěte si podrobnosti vytváření PDS a DSPS ČEZ ve SPIDER-EN.

Minimální požadavky na softwarové vybavení jsou:

Z dalších volitelných modulů SPIDER-EN, které již nejsou nutné pro splnění požadavků projektové dokumentace, doporučujeme kontrolní moduly Kontrola a oprava čárové kresby, Duplicity, pro návaznost na data katastru nemovitostí modul Práce s daty KN z internetu nebo Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM).

Stručné srovnání produktů

Vlastnost MGEO SPIDER-EN
Zpracování PDS a DSPS dle ČEZd_TST_0007
Možnost zpracovávat zakázky dle jiných směrnic
Nástroje pro kontrolu symbologie, topologie kresby a návaznosti kresby na geodetické body
Práce s daty Katastru nemovitostí (import VFK, nahlížení do KN...)
Načítání a vytváření seznamů souřadnic geodetických bodů
Načítání terénních bodů z tachymetrického zápisníku
Možnost kreslení pravoúhlých schémat s vazbou na trasu (polohopis)
Možnost kreslení schémat SCADA
Generování podélného profilu nadz. vedení
Výpočty mechaniky nadz. vedení
Montážní tabulky
Návrh jištění vedení NN
Databáze přípustných materiálů ČEZ (KROS Plus)
Podklady pro rozpočet (souhrnné výpisy materiálů projektu)
Specifikace příhradových stožárů
Rozměry a kubatury základů

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft