Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Spolupráce geodet - zhotovitel DSPS

Na vyhotovení DSPS se může podílet více subjektů. Geodetická firma zpracuje vše, co se týká geodetického zaměření (polohopis, seznam souřadnic měřených bodů a související dokumenty). Zhotovitel DSPS následně dokončí dokumentaci (zpřesní PD, provede změny stávajících prvků atd.).

Předávání dat mezi geodetem a zhotovitelem DSPS komplikuje existence dvou výměnných formátů: RDF XML a DGN XFM II. Na následujících řádcích jsou popsány doporučené postupy, kterými by se měli řídit uživatelé produktů GISoft (MGEO nebo SPIDER-EN) umožňujících import a export dat v obecném formátu RDF XML.

Geodet i zhotovitel DSPS používají produkty umožňující import a export dat ve formátu RDF XML

Geodet

 • načte stávající stav z Geoportálu. Pokud bude zpřesňovat geoschéma, může načíst také prvky nového stavu a JS z PD ve formátu RDF.
 • vyhotoví geodetické zaměření
  • Zakreslí nové a případně upraví stávající spojnice tras vedení
  • Načte/vytvoří geodetické body v kategorii GZ - Body, případně v polohopisu správce JDTM
  • Vytvoří kresbu polohopisu
  • Vloží požadované dokumenty do projektové podsložky SOUVISEJICI_DOKUMENTY
 • předá zhotoviteli DSPS celou složku projektu.
  Pokud zhotovitel DSPS používá jiný produkt umožňující import dat ve formátu RDF XML, tak předá standardní ZIP soubor vytvořený pomocí funkce ČEZ DSPS > Předání dat na Geoportál.

Zhotovitel DSPS

 • uloží projektovou složku, kterou obdržel od geodeta, do složky s projekty
 • otevře projekt a načte prvky nového stavu a JS z PD, pokud nejsou součástí předávaných dat od geodeta
 • dokončí dokumentaci
  Pokud zhotovitel DSPS obdrží od geodeta data ve standardním ZIP souboru, který se předává na Geoportál, pak
  • vytvoří nový projekt DSPS
  • načte číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml (ČEZ - DSPS > Načíst data z Geoportálu)
  • pomocí funkce ČEZ - DSPS > Načíst data DSPS... načte data ze souboru RDF_DSPS_*.xml ze ZIP souboru od geodeta
  • načte prvky nového stavu a JS z PD, pokud nejsou součástí předávaných dat od geodeta
  • do projektové podsložky SOUVISEJICI_DOKUMENTY zkopíruje související dokumenty ze ZIP souboru od geodeta
  • do projektové podsložky DGN zkopíruje výkresy polohopisu správců JDTM, pokud mají být součástí DSPS. Výkresy pak ve Správci výkresů přiřadí do odpovídajících kategorií projektu
  • dokončí dokumentaci

Zhotovitel DSPS používá produkt, který neumožňuje import dat ve formátu RDF XML

Geodet může předat zhotoviteli DSPS

 • data vyexportovaná z Geoportálu
 • složku SOUVISEJICI_DOKUMENTY s požadovanými dokumenty
 • výkresy ve formátu DGN vyexportované z projektu pomocí funkce Projekt > Datové návaznosti > Export výkresů projektu.... Výkresy polohopisu zhotovitel DSPS použije pro dokončení DSPS bez úprav. Výkresy ostatních kategorií však může použít jen jako podklad pro překreslení.

Geodet používá produkt, který neumožňuje export dat ve formátu RDF XML

Zhotovitel DSPS

Načtení bodů geodetického zaměření Nastavení viditelnosti prvků výkresů v pohledech

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft