Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Duplicity

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaZjištění a odstranění duplicitních prvků na základě geometrie
Demo režimAno. Pracuje pouze s výkresy do 50 prvků.

Jedním z problémů při tvorbě a zpracování vektorových dat je nalezení a odstranění duplicitních prvků. Na rozdíl od jiných druhů chyb jsou duplicitní prvky opticky těžko zjistitelné, a to i při velmi pečlivé kontrole. V některých případech je naopak žádoucí, aby kresba v různých vrstvách nebo různých výkresech byla duplicitní (např. souběh některých sítí) a je potřeba zajistit, aby tomu tak skutečně bylo.

Program Duplicity kontroluje a odstraňuje duplicitní liniové a bodové prvky. Výhodou tohoto programu je, že neporovnává shodnost prvků, ale zpracovává kresbu geometrickým způsobem, takže například duplicity liniových prvků dokáže najít i tehdy, pokud se překrývají jen částečně (tj. kdy koncový bod jedné linie neleží na koncovém nebo lomovém bodu jiné linie). Výjimečnou vlastností je i možnost nalezení duplicit s tolerancí, tj. liniových prvků, segmentů liniových prvků nebo bodových prvků, které se nepřekrývají přesně, ale jsou vedle sebe v zadané toleranci.

Program Duplicity umí:

 • Kontrolovat a/nebo řešit duplicity liniových a bodových prvků v zadaných vrstvách
 • Kontrolovat duplicity vůči prvkům v referenčních výkresech
 • Porovnávat vůči sobě pouze prvky se shodnými vybranými vlastnostmi (vrstvou, barvou, tloušťkou apod.), čehož lze využít pro odhalení duplicit u významově podobných prvků. Příklad: Pokud je pro zpracování vybráno více vrstev, můžete se rozhodnout, zda budou kontrolovány duplicity vůči prvkům ve všech vybraných vrstvách nebo pouze duplicity v rámci každé vrstvy.
 • Kontrolovat duplicity se zadanou tolerancí - jsou přitom rozlišovány 100% duplicity a ostatní duplicity (duplicity v toleranci).
 • V režimu oprav duplicit rozhodovat se o tom, který prvek ponechat a který odstranit (nebo přesunout do zadané vrstvy) na základě zadaných priorit
 • Pracovat s 2D i 3D kresbou
 • Spouštět zpracování interaktivně nebo dávkově (buď na stejný výkres s různým nastavením nebo na různé výkresy)

Kromě zřejmého využití pro kontrolu a odstranění duplicitních prvků vám program Duplicity pomůže i v mnoha jiných případech jako jsou:

 • Kontrola souběhu vedení
  např. optické a metalické sítě (kontrola, zda je kresba v místech souběhu sítí 100% duplicitní)
 • Kontrola chrániček
  odhalí chráničky, které nejsou umístěny přesně na lomových bodech vedení
 • Převod kresby s plochami na kresbu s hraničními liniemi ploch
  která se snadněji udržuje (odstraní se společné segmenty sousedních ploch)
 • Příprava výkresu před tiskem
  odstraní např. shodu čar ve vrstvách parcelních hranic, hranic katastrálního území nebo obrysů budov
 • Porovnání (zjištění rozdílů) kresby výkresů
  různých verzí stejného výkresu, výkresů vytvořených různým způsobem apod. Neodhalí všechny rozdíly, ale jen rozdíly v geometrii kresby a základních vlastnostech prvků

Program je možné provozovat jako samostatnou nadstavbovou aplikaci (je dodáván v balíku GeoTools) nebo jako volitelný modul programu MGEO.

Související stránky

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft