Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Popisné (negrafické) informace prvků

Popisné informace objektů

Popisné (negrafické) informace se zadávají a upravují ve formulářích. U nových prvků se formulář otevře ihned po umístění prvku do výkresu. U měněných prvků formulář otevřete poklepáním levým tlačítkem myši na objekt nebo jeho popis ve výkresu nebo pomocí nástroje Upravit popisné informace z panelu nástrojů Popisné informace.

Položky ve formulářích mohou být několika typů.

  • Číselníkové položky - hodnoty se vybírají z rozbalovacího seznamu. Obsah je dán číselníky exportovanými z Geoportálu. Některé číselníkové položky jsou mezi sebou závislé. Tzn., že např. pro vybraný typ materiálu lze zadat jen určitého výrobce apod.
    Pokud v seznamu není požadovaná hodnota, pak zvolte hodnotu "Nestandardní hodnota" a chybějící hodnotu zadejte do položky "Nestandardní hodnoty".
    Námi distribuované předlohy pro vytváření projektů PD/DSPS neobsahují aktuální číselníky. Proto je při vytvoření nového projektu vždy načtěte ze souboru s číselníky exportovaného z Geoportálu.
  • Editovatelné číselníkové položky - jsou použity u položky "SJZ evidenčního celku". V rozbalovacím seznamu jsou označení evidenčních celků z dat exportovaných z Geoportálu. Je možně přidat novou hodnotu.
  • Textové položky - formát zadaných hodnot je kontrolován. Po najetí ukazatelem myši nad textovou položku se zobrazí nápovědný text. Pokud zadáte nesprávnou hodnotu, zobrazí se podrobnější informace o požadovaném formátu. Pravidla pro kontrolu a nápovědné texty jsou převzaty z přílohy č. 1 Metodiky ze souboru RDF_definice_prvku_*.xlsx.
  • Položky jen pro čtení - slouží jen k zobrazení dat exportovaných z Geoportálu.

Položky podbarvené světle žlutou barvou musí být vyplněny.

Po umístění objektu do výkresu mohou mít některé položky již vyplněné hodnoty. Jedná se o nejčastěji vyskytující se nebo naposledy zadané hodnoty. Tyto hodnoty však nemusí odpovídat realitě a jejich předvyplnění má pouze usnadnit vyplňování požadovaných hodnot. Proto vždy ověřte, zda zadané hodnoty odpovídají realitě.

Popisy ve výkresech

Popisy objektů ve výkresech jsou vytvářeny z údajů zadaných ve formuláři. Do výkresu se podle pravidel Metodiky umisťuje obsah jen vybraných položek z formuláře.
Při vytváření nových prvků se popis umisťuje do výkresu ihned po uzavření formuláře objektu. Výchozí natočení popisů je u objektů nastaveno podle požadavků Metodiky. Povoleny jsou dodatečné rotace po krocích 90°. Rotace popisu před jeho umístěním do výkresů lze dosáhnout pomocí příkazu mdl keyin calculat calc tcb->actangle+=90. Ve SPIDER-EN je tento příkaz přiřazen funkční klávese F6. V programu MGEO příkaz přiřaďte jedné z nepoužívaných funkčních kláves (Prostředí > Funkční klávesy...).

Obsah popisů ve výkresu upravujte pouze ve formulářích objektů. Změna hodnoty ve formuláři se promítne i do popisu ve výkresu.

Při rozdělení linie dojde k odstranění jejího popisu, aby se zabránilo nesouladu umístění původního popisu a části rozdělené linie. Chybějící popis vynesete do výkresu pomocí nástroje Vynést popis z panelu nástrojů Popisné informace.

Hromadné úpravy popisných informací

Pomocí nástroje Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce... z nabídky Nástroje můžete hromadně změnit popisné informace u více prvků najednou. Po ukončení úprav budou veškeré změny promítnuty do výkresů projektu.
Při hromadných úpravách popisných informací v tabulce nelze zajistit stejné možnosti filtrování číselníků jako při individuálních úpravách popisných informací objektů ve výkresu. U některých položek tak můžete zadat i neplatné hodnoty. Takto vytvořené chyby odhalíte během kontroly projektu.

Práce s výkresy Vytvoření vlastních vzorů schémat

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft