Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tisk mapových listů

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaKomfortní tisk mapových listů v pevném i obecném kladu a výkresů s popisovým polem (rohovým razítkem)
Demo režimNe

Modul poskytuje rozsáhlé možnosti pro automatizovaný tisk výkresů a mapových listů. Naší snahou bylo, aby se všechny požadavky týkající se výstupu na papír řešily až při tisku, tzn. aby nebylo nutné kresbu dodatečně upravovat před tiskem přímo ve výkresu. Pomocí programu Tisk mapových listů můžete tisknout mapové listy pevného i obecného kladu, jeden i více mapových listů najednou. Kresba mapového listu může být umístěna i ve více výkresech rozdělených tématicky nebo plošně, dělení po mapových listech může být tedy pouze otázkou výstupu. Rámy mapových listů pevného kladu je možné umístit pouhým ukázáním do výkresu, rámy obecných listů vymezením oblasti, natočením, nastavením měřítka nebo formátu papíru. Po umístění vybraného rámu program vyplní některé mimorámové údaje (měřítko, název mapového listu, názvy sousedních mapových listů, souřadnice rohů nebo jiných význačných bodů apod.).

Umístění mapového listu Úpravy při tisku

Ostatní mimorámové údaje je možné změnit v dialogovém okně manuálně. Po vyvolání tisku se provede vizuální ořezání vektorové a rastrové kresby mimo oblast mapového listu. Podle velikosti výstupního měřítka se mohou upravit velikosti textů, bodových a liniových značek (uživatelských stylů čar). Volitelně lze při tisku ošetřit i ochranné okolí textů a značek. Tisknutou kresbu včetně mimorámových údajů lze poslat přímo na tiskárnu, do tiskového souboru nebo vytvořit nový výkres DGN. Jednoduše lze nastavit jednobarevný tisk.

Mapové listy resp. výkresy je možné přizpůsobit přesně podle vašich potřeb, a to jak z hlediska vzhledu, tak z hlediska obsahu. Vzhled rámu mapového listu resp. výkresu a mimorámové údaje nebo popisové pole se definuje pomocí značky a připojených štítků. Hranice ořezu kresby může mít i nepravidelný tvar, čehož lze využít např. u výkresů s popisovým polem.

Výběr rámů

Program je dostupný samostatně pod názvem Tisk mapových listů nebo jako volitelný modul jiných produktů - MGEO a produktů řady SPIDER.

Související stránky

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft