Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Vytvoření vlastních vzorů schémat

V seznamu objektů pro kreslení jsou v kategoriích DetailyJednopólové schéma dostupné vzory schémat DTS a rozvaděčů skříní. Jedná se o univerzální vzory a po jejich umístění do výkresů je potřeba jednotlivým prvkům schématu zadat správné popisné informace (negrafické atributy).
Pomocí nástroje Nástroje > Nadefinovat multiobjekt... si můžete vytvořit vlastní vzory schémat s předvyplněnými popisnými informacemi, které bude možné následně umístit do výkresu pomocí objektu Schémata - uživatelská.

Důležité informace

  • Při definici uživatelského schématu je jeho obsah dán prvky aktivního výkresu, které jsou ve výběrové množině nebo uvnitř ohrady.
  • Uživatelská schémata se vytvářejí do uživatelských knihoven *_UZIVATEL.cel, jejichž obsah je dostupný ve všech projektech.
  • Obsah uživatelských knihoven zůstává při instalaci nebo aktualizaci produktu nebo předloh zachován.
  • Údržba uživatelských knihoven je zcela na uživateli. Dojde-li v budoucnu ke změně definic prvků datového modelu ČEZd, které ovlivní vzhled schémat, bude si muset každý uživatel své vzory upravit sám.
  • Při umístění schématu do výkresu probíhá kontrola, zda prvky schématu odpovídají aktuální definici datového modelu ČEZd. Není-li vše v souladu, objeví se upozornění.
  • Zda uživatelské vzory obsahují prvky aktuální verze datového modelu ČEZd, lze ověřit pomocí Objekt > Ověřit dostupnost značek, stylů čar a fontů.
  • Kontroly popsané v předchozích bodech nekontrolují obsah popisných informací ani grafické atributy jednotlivých prvků. Případné chyby odhalí až celková kontrola zpracovávané dokumentace (ČEZ - PD/DSPS > Kontroly > Zkontrolovat vše...).
  • Schémata lze z uživatelské knihovny odstranit otevřením knihovny z nabídky Bentley Prvek > Buňky a následně tlačítkem Smazat.

 

CEZ_RDF_DefiniceMO_DET.mp4

Ukázka vytvoření uživatelského vzoru z již existujícího schématu kategorie Detaily
 

CEZ_RDF_DefiniceMO_JS.mp4

Ukázka vytvoření uživatelského vzoru z již existující kresby kategorie Jednopólové schéma

Popisné (negrafické) informace prvků Kreslení paralelních linií vedení

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft