Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tiskové výstupy (DSPS)

Pro tiskové výstupy je nutné mít zakoupen volitelný modul Tisk mapových listů. Pokud budete pro tisk podkladových map využívat katastrální mapy z webové služby ČÚZK, tak i modul Práce s daty KN z internetu.

Metodika předepisuje odevzdávat výkresy DSPS i v tištěné formě, a to výkresy

 • Geodetické zaměření skutečného provedení jehož zdrojem jsou prvky výkresů tras *_T_n.dgn, polohopisu *_gm_*.dgn a zaměřených bodů *_BODY_*.dgn,
 • Situace - geoschéma DSPS jehož zdrojem jsou výkresy geoschématu *_GS_n.dgn*_p.dgn a polohopisu *_gm_*.dgn,
 • Jednopólové schéma (v DSPS) jehož zdrojem je výkres jednopólového schématu *_JS.dgn,
 • Situační plán demontáže stávajícího zařízení jehož zdrojem jsou výkresy geoschématu *_GS_z.dgn.

Prvky těchto výkresů mají mít pro lepší přehlednost jiné barvy a styly čar. Pro tento účel byly do nabídky ČEZ DSPS > Tisk přidány pro uvedené typy tiskových výstupů položky pro spuštění modulu Tisk mapových listů s připojenou tabulkou per, která zajistí změnu vzhledu vytištěných výkresů.

V modulu Tisk mapových listů jsou rovněž dostupné knihovny mapových rámů s i bez popisného pole podle požadavků Metodiky. Velikosti rámů jsou v normovaných formátech A0 až A4 i v různých doplňkových formátech (např. 5xA4, 6xA4, 5x2A4 apod.).
V postupech uvedených níže jsou popsány i kroky pro vytvoření přehledu kladu listů, který má být součástí tiskových výstupů s více listy.

Knihovny rámů mapových listů s popisovým polem (..._s_pp...) a bez popisového pole (..._bez_pp...).

Umístění rámů mapových listů

 1. Pomocí nástroje Nastavení > Viditelnost objektů po skupinách > _Vše (Tisk) > Nastavit zapněte všechny vrstvy ve všech výkresech.
 2. V nabídce ČEZ DSPS > Tisk vyberte požadovaný typ tisku:
  • Tisk GZ (Geodetické zaměření skutečného provedení)
  • Tisk GS (Situace – geoschéma DSPS)
  • Tisk JS (Jednopólové schéma)
  • Tisk - Situační plán demontáže stávajícího zařízení
 3. Ověřte, zda je nastavena požadovaná aktivní vrstva pro umístění rámů mapových listů (standardně Vrstva 1).
 4. V dialogovém okně Tisk mapových listů vyberte knihovnu rámů, rám mapového listu a zadejte měřítko.
  Popisy všech přepínačů a položek v dialogovém okně jsou uvedeny v kontextové nápovědě po stisku klávesy F1.
 5. Tlačítkem Umístit umístěte rám a vyplňte popisné údaje včetně označení (čísla) listu, které se použije pro označení v kladu listů.
 6. Postupně takto umístěte všechny rámy listů.

 

CEZ_DSPS_UmisteniRamu.mp4

Vytvoření přehledek v jednotlivých mapových listech

V případě tisku DSPS na více listech musí být v každém listu umístěn přehled kladu listů (přehledka) s jednoznačnou identifikací polohy listu v rámci kladu. Máte-li umístěny všechny rámy mapových listů tak, aby pokryly předávanou kresbu, můžete vytvořit přehledky:

 1. Z nabídky Pomůcky okna modulu Tisk mapových listů vyberte Vytvořit přehledky....
 2. V okně Vytvořit přehledky nastavte parametry pro vytvoření přehledky. Maximální délku hrany přehledky zvolte s ohledem na velikost stránky složeného papírového výkresu.
 3. Tlačítkem Ano vytvořte přehledky.
 4. Pokud některá z vytvořených přehledek nevhodně překrývá kresbu výkresů DSPS nebo zasahuje do sousedního mapového listu, přesuňte ji pomocí nástroje MicroStationu Přesunout na jiné místo.

 

CEZ_DSPS_VytvoreniPrehledek.mp4

Vytvoření kresby kladu mapových listů

V případě tisku DSPS na více listech musí být na prvním listu zobrazen klad mapových listů nad orientační mapou znázorňující minimálně hranice a název katastrálního území. Jednotlivé mapové listy musí být jednoznačně označeny.
Máte-li umístěny všechny rámy mapových listů a vytvořeny přehledky, umístěte nový mapový rám pro první list s kladem tak, aby pokrýval oblast s již umístěnými mapovými rámy. Následně vytvořte kresbu kladu (obrysy mapových rámů s označením).

 1. Nastavte jinou aktivní vrstvu, než do které jste umístili běžné rámy mapových listů (např. Vrstva 2). Pokud byste rám umístili do stejné vrstvy, pak by se stal součástí přehledky v případě jejího opětovného vytvoření.
 2. V dialogovém okně Tisk mapových listů vyberte vhodný rám s popisovým polem pro první list s kladem mapových listů.
 3. Pokud budete velikost rámu mapového listu určovat podle měřítka, pak nastavte metodu umístění rámů Velikost ML dle formátu papíru a měřítka a zvolte vhodné měřítko tak, aby rám pokrýval oblast s již umístěnými mapovými rámy (např. 5000).
 4. Pokud budete velikost rámu mapového listu určovat interaktivně, pak nastavte metodu umístění rámů Měřítko dle formátu papíru a velikosti ML.
 5. V okně Tisk mapových listů zatrhněte parametr Úhel a hodnotu nastavte na 0.
 6. Po kliknutí na tlačítko Umístit umístěte rám mapového listu do výkresu.
 7. Z nabídky Pomůcky okna Tisk mapových listů vyberte Vytvořit klad....
 8. V okně Vytvořit klad nastavte parametry pro vytvoření kresby kladu.
 9. Tlačítkem Ano vytvořte kresbu kladu mapových listů.

 

CEZ_DSPS_VytvoreniKladu.mp4

Připojení podkladových katastrálních map ČÚZK

Součástí výkresů Situace - geoschéma DSPS a prvního výkresu se znázorněním kladu mapových listů v případě tisku na více listech má být i katastrální mapa. Pokud ji nemáte k dispozici ve vektorové podobě, pak je možné použít katastrální mapu publikovanou webovou službou ČÚZK. Ty lze v projektu zobrazit pomocí volitelného modulu Práce s daty KN z internetu (tato možnost je dostupná pouze v Bentley produktech řady V8i). Katastrální mapa má být na tiskových výstupech zobrazena v šedé barvě.

 1. Z nabídky KN vyberte položku Informace o parcele / stavbě, hledání.
 2. Kliknutím na ikonu Podkladové mapy rozbalte nabídku podkladových map.
 3. Z nabídky podkladových map vyberte Katastrální mapa s běžnými parcelními čísly.
 4. Z nabídky Soubor vyberte Raster Manager.
 5. V okně Raster Manager otevřete dvojklikem na řádek s připojenou katastrální mapou okno Informace o prvku.
 6. V okně Informace o prvku nastavte ve skupině parametrů Barva:
  • Odstín - 190, 190, 190 (šedá barva)
  • Inverzně - Invertovat zobrazení
 7. Zavřete okna Informace o prvkuRaster Manager.

 

CEZ_DSPS_PripojeniWMS.mp4

Tisk

Pokud jste postupovali podle návodů popsaných výše a neměnili výchozí nastavení parametrů při vytváření přehledek a kladu mapových listů, měli byste mít vrstvy ve výkresu s mapovými rámy obsazeny takto:

 • Vrstva 1 - rám(y) mapových listů
 • Vrstva 2 - rám pro první mapový list
 • Vrstva 11 - klad mapových listů pro první mapový list
 • Vrstva 21 - přehledky

Ve výchozím stavu jsou všechny vrstvy výkresu zapnuty. Před tiskem prvního mapového listu s kladem musí být vypnuty vrstvy 1 (rámy) a 21 (přehledky). Při tisku jednotlivých rámů ve vrstvě 1 musí být zapnuty všechny vrstvy kromě vrstvy 11 (kresba kladu mapových listů).

 1. Nastavte zobrazení vrstev ve výkresu s mapovými rámy. Pokud budete tisknout:
  • standardní mapový list, pak vypněte zobrazení vrstvy 11 (kresba kladu mapových listů),
  • první mapový list s kladem, pak vypněte zobrazení vrstev 1 (rámy) a 21 (přehledky).
 2. V okně Tisk vyberte typ tiskárny a formát papíru podle formátu tisknutého rámu. Pokud budete tisknout i rastrové podkladové mapy, pak zapněte přepínač Rastrovat.
 3. V okně Tisk mapových listů klikněte na tlačítko Vytisknout.
 4. Vyberte rám mapového listu, který chcete vytisknout.
 5. Pravým tlačítkem myši potvrďte výběr rámu mapového listu. Náhled v okně Tisk se aktualizuje.
  Atributy kresby v náhledu jsou již změněny podle připojené tabulky per.
 6. Tlačítkem Tisknout v okně Tisk mapový list vytisknete.

 

CEZ_DSPS_Tisk.mp4

Kontrola dokumentace Předání dat na Geoportál

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft