Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Práce se stavy prvků

Výkresy jsou podle svého obsahu členěny do kategorií. Dle způsobu práce se stavy prvků je můžeme rozdělit na

 • kategorie s podporou stavů
  • Geoschéma
  • Detaily
  • GZ - Spojnice trasy
  • GZ - Body
 • Jednopólové schéma
 • polohopisné kategorie
  • GZ - Polohopis ČEZ
  • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj

1.  Kategorie s podporou stavů

V kategoriích výkresů s podporou stavů mohou být připojeny až čtyři výkresy s prvky členěnými podle stavu životního cyklu:

 • *_n.dgn - nové prvky vytvořené během vyhotovení PD/DSPS,
 • *_m.dgn - stávající prvky exportované z Geoportálu, které jsou v rámci PD/DSPS měněny
 • *_s.dgn - stávající prvky exportované z Geoportálu,
 • *_z.dgn - stávající prvky exportované z Geoportálu, které jsou v rámci PD/DSPS zrušeny.

Po načtení dat exportovaných z Geoportálu jsou v projektu vytvořeny výkresy stávajících prvků *_s.dgn a prázdný výkres *_n.dgn připravený pro umisťování nových prvků. Pokud se během vyhotovení PD/DSPS mění nebo ruší stávající prvek, automaticky se vytvoří potřebný výkres *_m.dgn nebo *_z.dgn. Odpadá tak nutnost vytvářet nové výkresy.

V pracovním prostředí MGEO/SPIDER-EN je zajištěno, aby při vytváření nových prvků nebo manipulaci se stávajícími prvky nedocházelo k nežádoucím chybám a aby nebylo nutné aktivovat jednotlivé výkresy kategorie. Při vytváření dokumentace se nijak nemusíte starat o aktualizace hodnot negrafických atributů "Stav", "GIS Id (ORIG_OID)" a "GIS Id původního prvku (OLD_ORIG_OID)".
V některých případech leží prvky přesně na sobě, např. linie Vedení geoschématu a Spojnice trasy. Abyste zpracovali požadovaný prvek, použijte k tomu pohled, ve kterém je zapnuto zobrazení jedné kategorie, viz Nastavení viditelnosti prvků výkresů v pohledech nebo si nastavte zobrazení speciálně pro požadovanou činnost změnu stavu. Vyhnete se zbytečnému vracení prvků do stavu původní.

Nové prvky se umisťují ze seznamu objektů pro kreslení, a to pouze do výkresů *_n.dgn. Platí to i pro načítání geodetických bodů nebo vytváření kódované kresby geodetického zaměření. Při výběru objektu ze seznamu pro kreslení se jako aktivní vždy nastaví výkres *_n.dgn kategorie, do které objekt spadá. Úpravy nových prvků nejsou nijak omezeny. Odstraněné nové prvky jsou na rozdíl od prvků ostatních stavů smazány z projektu.

Polohu ani popisné informace stávajících prvků nelze nijak upravit. Jsou povoleny pouze dvě operace pomocí nástrojů panelu Změny stavu, a to

 • Změnit stav objektu na "Měněný" - prvek i s popisem se přesune do výkresu měněných prvků *_m.dgn,
 • Změnit stav objektu na "Zrušený" - prvek i s popisem se přesune do výkresu zrušených prvků *_z.dgn.

U měněných prvků lze upravit polohu a popisné informace. Linie je možné rozdělit pomocí nástroje Rozdělit prvek z panelu nástrojů Manipulace a úpravy. Pomocí nástrojů z panelu Změny stavu lze měněný prvek změnit na "Zrušený" nebo vrátit zpět do stavu "Původní". Obnova prvku do stavu "Původní" je však jen částečná, protože mohlo dojít ke změně polohy, rozdělení nebo změně popisných informací prvku. Kompletní obnova do původního stavu bude dokončena až po spuštění funkce ČEZ PD/DSPS > Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".

Výkresy zrušených prvků nejsou ve výchozím stavu zobrazeny. Zobrazíte je pomocí přepínače ve Správci výkresů. Zrušené prvky je možné změnit na "měněné" pomocí nástroje Změnit stav objektu na "Měněný" nebo vrátit zpět do stavu "Původní". Obnova prvku do stavu "Původní" je však jen částečná, protože mohlo dojít ke změně polohy, rozdělení nebo změně popisných informací prvku. Kompletní obnova do původního stavu bude dokončena až po spuštění funkce ČEZ PD/DSPS > Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".

V panelu Změna vzhledu lze výběrem položky Rozlišit prvky podle stavu změnit barvy prvků ve výkresech podle jejich stavu.

2.  Jednopólové schéma

V kategorii Jednopólové schéma jsou prvky členěny podle stavu na úrovni objektů pro kreslení. Objekty pro měněné a stávající prvky mají v názvu text "stávající". Ostatní objekty jsou určeny pro kresbu nových prvků. Zrušené prvky se nezakreslují.
Úpravy kresby nejsou v kategorii Jednopólové schéma nijak omezeny. S prvky ve výkresu se pracuje běžným způsobem.

3.  Polohopisné kategorie

Zpracování výkresů polohopisů se řídí pravidly uvedenými v příslušných kapitolách Metodiky. S prvky ve výkresech se manipuluje běžným způsobem, nevyužívají se žádné speciální nástroje pro práci se stavy. Při umisťování nových prvků budete vyzváni k výběru správného výkresu.

3.1  Polohopis na území bez správce polohopisu

Prvky polohopisu na území bez správce polohopisu jsou rozděleny do tří výkresů

 • *_n.dgn - nově zaměřené prvky a identické body
 • *_s.dgn - stávající prvky exportované z Geoportálu
 • *_z.dgn - zrušené prvky

Po načtení dat exportovaných z Geoportálu jsou v kategorii GZ - polohopis ČEZ vytvořeny výkresy stávajících prvků *_s.dgn a prázdný výkres *_n.dgn připravený pro umisťování nových prvků.
Ve výkresu stávajících prvků polohopisu *_s.dgn nejsou prováděny žádné změny.
Výkres zrušených prvků se musí vytvořit. Buď zkopírováním výkresu *_s.dgn, přejmenováním přípony kopie výkresu na *_z.dgn a smazáním kresby, která není rušená. Nebo vytvořením nového výkresu *_z.dgn a zkopírováním rušených prvků z výkresu *_s.dgn do výkresu *_z.dgn.

3.2  Polohopis na území Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje

Prvky polohopisu na území Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje jsou rozděleny do dvou výkresů

 • CZAK_umps_akt.dgn - nové, aktualizované a rušené prvky
 • CZAK_umps_ref.dgn - exportované prvky z webového portálu příslušného kraje

CZAK - číslo zakázky

Výkres CZAK_umps_ref.dgn se ve Správci výkresů připojuje do kategorie Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec. V tomto výkresu nejsou prováděny žádné změny.
Aktualizační výkres CZAK_umps_akt.dgn se vytváří ve Správci výkresů jako nový.

3.3  Polohopis na území Sdružení správců východních Čech a Sdružení správců středních Čech

Prvky polohopisu na území Sdružení správců východních Čech a Sdružení správců středních Čech jsou rozděleny do dvou výkresů

 • db_CZAK_akt.dgn - nové prvky a identické body
 • db_CZAK_s.dgn - stávající prvky s odstraněnými prvky, které již nejsou aktuální

CZAK - číslo zakázky

Výkres db_CZAK_s.dgn se ve Správci výkresů připojuje do kategorie Polohopis GEOVAP - původní stav V7. V tomto výkresu jsou pouze odstraňovány prvky, které již nejsou aktuální.
Výkres db_CZAK_akt.dgn se vytváří ve Správci výkresů jako nový v kategorii Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy.

3.4  Polohopis na území Jednotné digitální mapy Zlínského kraje

Prvky polohopisu na území Jednotné digitální mapy Zlínského kraje jsou rozděleny do dvou výkresů

 • db_CZAK_zkakt.dgn - nové prvky a identické body
 • CZAK&sbv.dgn - stávající prvky s odstraněnými prvky, které již nejsou aktuální

CZAK - číslo zakázky

Výkres CZAK&sbv.dgn se ve Správci výkresů připojuje do kategorie Polohopis GEOVAP - původní stav V7. V tomto výkresu jsou pouze odstraňovány prvky, které již nejsou aktuální.
Výkres db_CZAK_zkakt.dgn se vytváří ve Správci výkresů jako nový v kategorii Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj.

Vytváření kresby Práce s výkresy

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft