Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Načtení dat z Geoportálu

Návod ke stažení dat z Geoportálu ČEZ Distibuce, a.s. je popsán v metodickém pokynu DSO_MP_0029.

Součástí dat exportovaných z Geoportálu mohou být mimo jiné i tyto soubory, které se načítají do projektu:

 • CEZRDF_CodeLists.xml - aktuální číselníky pro popisné informace prvků ve výkresech
 • RDF_EPD_IE-12-3456789.xml - stávající prvky vyexportované z GIS jako podklad pro vyhotovení PD
 • RDF_EDSPS_IE-12-3456789.xml - stávající prvky vyexportované z GIS jako podklad pro vyhotovení DSPS
 • RDF_PD_IE-12-3456789.xml - PD ve formátu RDF jako podklad pro vyhotovení DSPS

IE-12-3456789 je číslo stavby.

Postup načtení dat do projektu:

 1. Data exportovaná z Geoportálu v ZIP souboru rozbalte do složky, kde je budete moct vyhledat při načítání do projektu.
 2. Z nabídky ČEZ - PD/DSPS vyberte položku Načíst data z Geoportálu.
 3. Zvolte
  • Načíst číselníky (CEZRDF_CodeLists)... pro načtení číselníků pro popisné informace prvků ve výkresech
  • Načíst stávající stav (RDF_EPD_*)... pro načtení stávajících prvků exportovaných z Geoportálu pro vyhotovení PD
  • Načíst stávající stav (RDF_EDSPS_*)... pro načtení stávajících prvků exportovaných z Geoportálu pro vyhotovení DSPS
  • Načíst nový stav z PD (RDF_PD_*)... pro načtení nových prvků z PD ve formátu RDF pro vyhotovení DSPS
 4. Vyhledejte odpovídající soubor pro načtení dat.
 5. Tlačítkem Otevřít načtete data do projektu.

Námi distribuované předlohy pro vytváření projektů PD/DSPS neobsahují číselníky pro popisné informace prvků ve výkresech. Proto vždy po vytvoření nového projektu nejdříve načtěte číselníky exportované z Geoportálu a teprve poté načtěte exportované stávající prvky. Pokud budou v exportovaných číselnících probíhat jen běžné úpravy, tj. přidání nových nebo úprava stávajících položek, nebudeme vydávat nové předlohy. Pokud však dojde k přidání nového číselníku nebo k jiné změně struktury exportovaného souboru, budete na to při načítání dat upozorněni. V takovém případě nás kontaktujte, abychom mohli v předlohách provést požadované úpravy.

Po načtení stávajících prvků budou v projektu vytvořeny všechny požadované výkresy pojmenované podle čísla stavby, kategorie a stavu. Při dalších úpravách prvků během zpracování PD/DSPS jsou případné další výkresy vytvářeny automaticky. Při zpracování zakázky tak není vůbec potřeba uživatelsky vytvářet nové výkresy.

Pokud je pro vyhotovení DSPS k dispozici PD ve formátu RDF, usnadníte si práci načtením nových prvků z PD. Do projektu DSPS se načtou všechny nové prvky kromě projektovaných spojnic. Rovněž nebudou načteny relace na prvky v jiném než novém stavu.

Při zpracování zakázky může nastat potřeba aktualizace původního stavu nově exportovanými daty z Geoportálu. Data v rozpracovaném projektu lze aktualizovat aniž byste přišli o nově vytvořené prvky. Znovu provedete jen změny v původních prvcích.
K aktualizaci původních dat použijte standardní funkci pro načtení dat z Geoportálu Načíst stávající stav.

Založení nové zakázky Přidání podkladových map

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft