Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Kontrola dokumentace

Pro spuštění všech typů kontrol je nutné mít zakoupené volitelné moduly DuplicityKontrola a oprava čárové kresby.

Data předávaná na Geoportál musí být v souladu s požadavky Metodiky. Nesoulady odhalíte pomocí kontrolních nástrojů, které jsou dostupné z nabídky ČEZ - PD/DSPS > Kontroly. Položkou Zkontrolovat vše spustíte celkovou kontrolu všech výkresů projektu a fotodokumentace. Dalšími položkami můžete spustit jeden typ kontroly, např. kontrolu relací.

V prvním kroku doporučujeme Zkontrolovat vše. Proběhnou následující procedury a kontroly:

 • Zaokrouhlení prvků výkresů na požadovanou přesnost.
 • Kontrola a případná oprava chybně pojmenovaných vrstev, které mohou vzniknout při nestandardních úpravách výkresů.
 • Kontrola prvků vyexportovaných z Geoportálu - kontrola, zda v dokumentaci jsou všechny vyexportované prvky z Geoportálu a zda nedošlo k chybám v hodnotách GIS Id (ORIG_OID).
 • Kontrola symbologie prvků - kontrola atributů prvků (vrstva, barva, tloušťka...) a názvů značek.
 • Kontrola duplicitních prvků - kontrola duplicitních a blízkých linií, značek a útvarů.
 • Kontrola čárové kresby - kontrola přetahů, nedotahů a křížení linií.
 • Kontrola značek - kontrola návaznosti značek na linie a jiné značky.
 • Kontrola volných konců - kontrola návaznosti linií na značky a jiné linie.
 • Kontrola existence a způsobu umístění závěsů - kontrola umístění závěsů na linie venkovních vedení v geoschématu
 • Kontrola umístění detailů - kontrola umístění detailu stanice nebo skříně ve vztažném bodě značky geoschématu
 • Kontrola smyček na liniích - kontrola zakreslení prisek v polohopisu ČEZ
 • Kontrola relací - kontrola požadovaných relací mezi objekty
 • Kontrola popisných informací
  • Kontrola vyplnění všech požadovaných položek ve formulářích objektů
  • Kontrola souladu číselníkových hodnot s aktuálními číselníky
  • Kontrola formátu textových položek
  • Kontrola požadovaných popisů ve výkresech
  • Kontrola souladu popisů SJZ mezi výkresy kategorií GeoschémaJednopólové schéma.
 • Kontrola bodů - kontrola, zda jsou v lomových a vztažných bodech geodeticky zaměřovaných prvků zakresleny geodetické body
 • Kontrola fotodokumentace
  • Kontrola velikosti fotografií
  • Kontrola pojmenování a existence všech požadovaných fotografií

Po dokončení celkové kontroly se zobrazí výsledky a případné chyby lze lokalizovat ve výkresech.

Seznam chyb členěný po jednotlivých výkresech projektu.


K lokalizaci chyb ve výkresech slouží nástroj Prohlížení vybraných prvků. Stejně jako výsledky kontrol zobrazené v textovém souboru jsou i seznamy pro lokalizaci chyb členěny po jednotlivých výkresech. Aktuálně je vždy zobrazen pouze seznam chyb aktivního výkresu. Seznamy chyb ostatních výkresů jsou dostupné z nabídky Seznam. Výběrem jiného seznamu chyb dojde i ke změně aktivního výkresu.

Příklad lokalizace chyby symbologie prvků - zvýrazněná značka má špatné měřítko.


Příklad lokalizace duplicity prvků - zvýrazněné části linií jsou v nedovolené vzdálenosti od sebe. Kružnice naznačují dovolenou vzdálenost


Možností jak postupovat při opravách nalezených chyb je více. Můžete postupně procházet chyby ve všech výkresech a okamžitě je opravovat, anebo může spustit jeden typ kontroly na jeden konkrétní výkres výběrem z položek dostupných v podnabídkách ČEZ PD/DSPS > Kontroly.

Výstup bodů / vytvoření textového seznamu souřadnic Tiskové výstupy (DSPS)

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft