Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předání dat na Geoportál

Výběrem položky Předání dat na Geoportál z nabídky ČEZ - PD/DSPS vytvoříte ZIP soubor pro předání dokumentace na Geoportál.

Předpoklady pro bezproblémové vytvoření ZIP souboru

  • Během kontroly projektu byl nastaven správný typ zakázky.
  • U DSPS
    • V projektové složce FOTODOKUMENTACE jsou všechny požadované fotografie. Kontrola existence požadovaných fotografií probíhá během celkové kontroly dokumentace.
    • V projektové složce SOUVISEJICI_DOKUMENTY jsou všechny požadované soubory podle zvoleného typu zakázky. Kontrola požadovaných souborů probíhá před vytvořením ZIP souboru.
    • Pokud k zakázce existuje PD ve formátu ZDF, pak musí být složka PD uložena v projektové složce.
    • Pokud je zakázka zpracovávána na územích správců polohopisů, jsou v odpovídajících kategoriích projektu GEOVAP a GEOREAL připojeny DGN výkresy polohopisů.

Pokud jsou splněny výše uvedené požadavky, vytvoří se v projektové složce EXPORT ZIP soubor pro předání na Geoportál. Složku EXPORT otevřete z nabídky Projekt > Otevřít složku projektu.

Tiskové výstupy (DSPS) Prohlížení chyb oznámených automatickou kontrolou Geoportálu

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft