Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Rozlišení bodů na různé typy bodů

Metodika rozlišuje pět typů geodetických bodů

 • Bod trasy
 • Bod nadzemní trasy
 • Bod polohopisu
 • Bod identický
 • Bod oměrkový

Pokud jste při měření body nerozlišovali a načetli jste je jako body typu Bod bez rozlišení, pak budete muset nejdříve body rozlišit na body polohopisu, trasy, nadzemní trasy a následně změnit vybrané body polohopisu na body identické nebo oměrkové.
Pokud jste již body načetli do výkresů bodů rozlišené na body trasy, nadzemní trasy a polohopisu, pak budete potřebovat pouze postup pro změnu vybraných bodů polohopisu na identické body polohopisu nebo oměrkové body.

Rozlišení bodů na body polohopisu, trasy a nadzemní trasy

Body lze rozlišit podle objektů, které jsou na bodech umístěny. Pomocí nástroje Vyhledat / vybrat / odstranit body... lze vybrat množinu bodů pod určitými objekty a tu následně změnit pomocí nástroje Vytvořit / změnit objekty... na požadovaný typ bodu. Při zpracování postupujte v následujícím pořadí: Bod polohopisu, Bod trasy a nakonec Bod nadzemní trasy.

 1. Výkres s body nastavte jako aktivní (např. ve Správci výkresů nebo pomocí funkce Změnit aktivní výkres).
 2. Z nabídky Body vyvolejte funkci Vyhledat / vybrat / odstranit body....
 3. Pro výběr bodů nastavte metodu Body na objektech vybraných v seznamu.
 4. Tlačítkem Nastavit... otevřete okno pro nastavení seznamu objektů, pod kterými se budou geodetické body vyhledávat.
 5. Kliknutím na ikonu žluté složky vyberte připravený seznam objektů pro body polohopisu a potvrďte tlačítkem OK.
 6. Tlačítkem OK zavřete okno s vybranými objekty.
 7. Tlačítkem Vybrat se body, které splňují zadaná kriteria, vyberou do výběrové množiny.
 8. Z nabídky Objekt vyvolejte funkci Vytvořit / změnit objekty....
 9. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod polohopisu.
 10. Tlačítkem Vytvořit / změnit změňte vybrané body "bez rozlišení" na Bod polohopisu.
 11. V okně Vyhledat / vybrat / odstranit body tlačítkem Nastavit... znovu otevřete okno pro nastavení seznamu objektů, pod kterými se budou vyhledávat body.
 12. Kliknutím na ikonu žluté složky vyberte připravený seznam objektů pro body trasy a potvrďte tlačítkem OK.
 13. Tlačítkem OK zavřete okno s vybranými objekty.
 14. Tlačítkem Vybrat se body, které splňují zadaná kriteria, vyberou do výběrové množiny.
 15. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod trasy.
 16. Tlačítkem Vytvořit / změnit změňte vybrané body "bez rozlišení" na Bod trasy.
 17. V okně Vyhledat / vybrat / odstranit body tlačítkem Nastavit... znovu otevřete okno pro nastavení seznamu objektů, pod kterými se budou vyhledávat body.
 18. Kliknutím na ikonu žluté složky vyberte připravený seznam objektů pro body nadzemní trasy a potvrďte tlačítkem OK.
 19. Tlačítkem OK zavřete okno s vybranými objekty.
 20. Tlačítkem Vybrat se body, které splňují zadaná kriteria, vyberou do výběrové množiny.
 21. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod nadzemní trasy.
 22. Tlačítkem Vytvořit / změnit změňte vybrané body "bez rozlišení" na Bod nadzemní trasy.
 23. Zavřete okna Vyhledat / vybrat / odstranit bodyVytvoření / změna objektů.


Identické body polohopisu

Identické body polohopisu jsou nově zaměřené body nad stávajícím polohopisem, které slouží k vyhodnocení odchylek mezi zaměřením stávajícího a nového polohopisu. Mohou, ale nemusí, být umístěny přesně nad kresbou stávajícího polohopisu. Proto jejich výběr pro změnu na Bod polohopisu musí probíhat interaktivně.

 1. Výkres s body polohopisu nastavte jako aktivní (např. ve Správci výkresů nebo pomocí funkce Změnit aktivní výkres).
 2. Z nabídky Objekt vyvolejte funkci Vytvořit / změnit objekty....
 3. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod polohopisu.
 4. Tlačítkem Vytvořit / změnit aktivujte funkci pro změnu objektů.
 5. Ve výkresu s body označte body polohopisu, které mají být změněny na typ bodu identický.

Oměrkové body

V seznamu souřadnic bodů polohopisu musí být také odlišeny body zjištěné oměrkovou metodou. Pokud tyto body budete vytvářet v projektu, zvolte při jejich kreslení typ bodu Bod oměrkový. Pokud jste body načetli jako Bod polohopisu, změnu na Bod oměrkový proveďte interaktivně.

 1. Výkres s body polohopisu nastavte jako aktivní (např. ve Správci výkresů nebo pomocí funkce Změnit aktivní výkres).
 2. Z nabídky Objekt vyvolejte funkci Vytvořit / změnit objekty....
 3. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod oměrkový.
 4. Tlačítkem Vytvořit / změnit aktivujte funkci pro změnu objektů.
 5. Ve výkresu s pracovními body označte body polohopisu, které mají být změněny na typ bodu Bod oměrkový.
Fotodokumentace (DSPS) Doplnění poznámek a "významu" bodu

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft