Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Rozlišení bodů na různé typy bodů

Metodika rozlišuje čtyři typy geodetických bodů

 • Bod trasy
 • Bod polohopisu
 • Bod identický
 • Bod oměrkový

Pokud jste při měření body nerozlišovali a načetli jste je jako body typu Bod bez rozlišení, pak budete muset nejdříve body rozlišit na body trasy a polohopisu a následně změnit vybrané body polohopisu na body identické nebo oměrkové.
Pokud jste již body načetli do výkresů bodů rozlišené na body trasy a polohopisu, pak budete potřebovat pouze postup pro změnu vybraných bodů polohopisu na identické body polohopisu nebo oměrkové body.

Rozlišení bodů na body trasy a polohopisu

Body trasy a polohopisu lze rozlišit podle objektů, pod kterými jsou body umístěny. Pomocí nástroje Vyhledat / vybrat / odstranit body... lze vybrat množinu bodů pod určitými objekty a tu následně změnit pomocí nástroje Vytvořit / změnit objekty... na požadovaný typ bodu.

 1. Výkres s body nastavte jako aktivní (např. ve Správci výkresů nebo pomocí funkce Změnit aktivní výkres).
 2. Z nabídky Body vyvolejte funkci Vyhledat / vybrat / odstranit body....
 3. Pro výběr bodů nastavte metodu Body na objektech vybraných v seznamu.
 4. Tlačítkem Nastavit... otevřete okno pro nastavení seznamu objektů, pod kterými se budou geodetické body vyhledávat.
 5. Kliknutím na ikonu žluté složky vyberte připravený seznam objektů pro body polohopisu a potvrďte tlačítkem OK.
 6. Tlačítkem OK zavřete okno s vybranými objekty.
 7. Tlačítkem Vybrat se body, které splňují zadaná kriteria, vyberou do výběrové množiny.
 8. Z nabídky Objekt vyvolejte funkci Vytvořit / změnit objekty....
 9. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod polohopisu.
 10. Tlačítkem Vytvořit / změnit změňte vybrané body "bez rozlišení" na Bod polohopisu.
 11. V okně Vyhledat / vybrat / odstranit body tlačítkem Nastavit... znovu otevřete okno pro nastavení seznamu objektů, pod kterými se budou vyhledávat body.
 12. Kliknutím na ikonu žluté složky vyberte připravený seznam objektů pro body trasy a potvrďte tlačítkem OK.
 13. Tlačítkem OK zavřete okno s vybranými objekty.
 14. Tlačítkem Vybrat se body, které splňují zadaná kriteria, vyberou do výběrové množiny.
 15. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod trasy.
 16. Tlačítkem Vytvořit / změnit změňte vybrané body "bez rozlišení" na Bod trasy.
 17. Zavřete okna Vyhledat / vybrat / odstranit bodyVytvoření / změna objektů.


Identické body polohopisu

Identické body polohopisu jsou nově zaměřené body nad stávajícím polohopisem, které slouží k vyhodnocení odchylek mezi zaměřením stávajícího a nového polohopisu. Mohou, ale nemusí, být umístěny přesně nad kresbou stávajícího polohopisu. Proto jejich výběr pro změnu na Bod polohopisu musí probíhat interaktivně.

 1. Výkres s body polohopisu nastavte jako aktivní (např. ve Správci výkresů nebo pomocí funkce Změnit aktivní výkres).
 2. Z nabídky Objekt vyvolejte funkci Vytvořit / změnit objekty....
 3. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod polohopisu.
 4. Tlačítkem Vytvořit / změnit aktivujte funkci pro změnu objektů.
 5. Ve výkresu s body označte body polohopisu, které mají být změněny na typ bodu identický.

Oměrkové body

V seznamu souřadnic bodů polohopisu musí být také odlišeny body zjištěné oměrkovou metodou. Pokud tyto body budete vytvářet v projektu, zvolte při jejich kreslení typ bodu Bod oměrkový. Pokud jste body načetli jako Bod polohopisu, změnu na Bod oměrkový proveďte interaktivně.

 1. Výkres s body polohopisu nastavte jako aktivní (např. ve Správci výkresů nebo pomocí funkce Změnit aktivní výkres).
 2. Z nabídky Objekt vyvolejte funkci Vytvořit / změnit objekty....
 3. V seznamu objektů na levé straně okna Vytvoření / změna objektů vyberte Bod oměrkový.
 4. Tlačítkem Vytvořit / změnit aktivujte funkci pro změnu objektů.
 5. Ve výkresu s pracovními body označte body polohopisu, které mají být změněny na typ bodu Bod oměrkový.
Fotodokumentace (DSPS) Doplnění poznámek a "významu" bodu

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft