Zpracování PD/DSPS RDF

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Návod pro zpracování PD a DSPS podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce, a. s.

Novinky

Aktualizace 21.07.02

 • Úpravy v nastavení kontrol

Kompletní seznam změn

Aktualizace 21.06.21

 • Projekty ČEZ pravidla PD RDFČEZ pravidla DSPS RDF byly aktualizovány podle vzorů z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088
 • Prázdné texty nejsou označovány jako chybné

Instalační soubory

Na následujících stránkách jsou popsány činnosti a postupy prováděné při přípravě a zpracování zakázek PD a DSPS.

Znalostní předpoklady

 • Znalost metodik
  • ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139) Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS (dále jen Metodika)
  • ČEZd_ME_0048 (DSO_ME_0064) Systém jednotného značení ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen SJZ)
 • Znalost metodických postupů
  • ČEZd_MP_0016 (DSO_MP_0029) Geoportál ČEZ Distribuce, a. s., pro zhotovitele PD a DSPS
  • ČEZd_MP_0018 (DSO_MP_0031) Vzorové situace pro zákres ve formátu RDF pro zhotovitele PD a DSPS
 • Kreslení v programech MicroStation, MicroStation PowerDraft nebo Bentley Map PowerView
 • Základy práce v programu MGEO nebo SPIDER-EN

Instalace předlohy

Chcete-li zpracovávat zakázky podle metodiky ČEZd_ME_0088, potřebujete k tomu předlohu, knihovny značek a stylů čar a další soubory. Vše jednoduše nainstalujete samostatným instalačním programem. Jediné, co po vás bude instalační program chtít, je vybrat složku, ve které je nainstalován program MGEO nebo SPIDER-EN (nabízí se naposledy instalovaná složka).

 • Předloha pro MGEO - po dokončení instalace se v nabídce Start > GISoft vytvoří nový zástupce MGEO - ČEZ, kterým budete MGEO spouštět, budete-li zpracovávat zakázky podle metodiky ČEZ Distribuce, a.s.
 • Předlohy pro SPIDER-EN jsou v Uživatelské zóně.

Na vyžádání jsou k dispozici samostatné předlohy pro kreslení polohopisů DTM středních a východních Čech, DTM Zlínského, Karlovarského, Plzeňského a Libereckého kraje).

Rozdíly RDF vs. ZDF - seznam důležitých změn při vyhotovení PD/DSPS ve formátu RDF oproti ZDF

Na rozdíl od definice datového modelu v Metodice nejsou geodeticky zaměřované technologické prvky (spojnice tras, okraje výkopů, průseky...) zařazeny do kategorie Geoschéma, ale jsou v samostatné kategorii GZ - Spojnice trasy. Na formát předávaných dat nemá tato změna žádný vliv.


Vyhotovení PD/DSPS

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft