Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Načtení bodů geodetického zaměření

Zpracování bodů se týká pouze vyhotovení DSPS.

Body geodetického zaměření lze do projektu načíst z textových souborů v různých formátech, které jsou běžně vyžívány pro účely předávání seznamů souřadnic. Standardní formát je Číslo bodu, Y-JTSK, X-JTSK, Z, Poznámka, ale pokud je formát vstupního seznamu souřadnic jiný, lze jej při načítání bodů upravit.

Metodika umožňuje vytvořit čtyři typy bodů:

 • Bod trasy
 • Bod polohopisu
 • Bod oměrkový
 • Bod identický

Je několik možností, jak ke zpracování měřených bodů přistupovat:

 • Načíst všechny body geodetického měření bez rozlišení jako typ bodu Bod bez rozlišení a body rozlišit až po vytvoření kresby geodetického zaměření podle objektů, pod kterými jsou body umístěny. Rozlišení bodů na typ Bod trasyBod polohopisu lze provést automatizovaně, identické body a oměrkové body se musí identifikovat interaktivně (Postup při načítání bodů měření bez rozlišení...).
 • Rozlišit body před načtením bodů do projektu a načíst je načtyřikrát jako typ bodu Bod trasy, Bod polohopisu, Bod identickýBod oměrkový (Postup při načítání rozlišených bodů měření ...).
 • Během měření kódovat. U objektů je nastaven typ bodu, na kterém má být umístěn. Díky tomu se body během načítání seznamu souřadnic vytváří v odpovídajících výkresech (Postup při načítání bodů kódovaného měření...).

Načtení bodů měření bez rozlišení

Zaměřené body budou načteny jako typ bodu Bod bez rozlišení do výkresu kategorie Body.

Postup:

 1. Z nabídky Body vyberte položku Vstup bodů a kódované kresby.
 2. Zapněte, co se bude vynášet do výkresu: Čísla bodůVýškové kóty.
 3. Zvolte typ bodu Bod bez rozlišení.
 4. Po kliknutí na tlačítko Spustit... vyberte seznam souřadnic.
 5. Zkontrolujte, zda v náhledu zobrazený seznam odpovídá vybrané definici vstupního seznamu souřadnic. Pokud ne, můžete definici upravit po kliknutí na tlačítko Upravit....
 6. Stiskem tlačítka OK načtete body do výkresu.


Načtení rozlišených bodů měření podle typu

Zaměřené body budou načteny do výkresu *_BODY_n.dgn kategorie GZ - Body.

Postup:

 1. Z nabídky Body vyberte položku Vstup bodů a kódované kresby.
 2. Zapněte, co se bude vynášet do výkresu: Čísla bodůVýškové kóty.
 3. Podle toho, který typ bodů měření budete načítat, zvolte typ bodu Bod trasy, Bod polohopisu, Bod identický nebo Bod oměrkový.
 4. Pokud máte všechny body měření v jednom textovém souboru a jednotlivé typy bodů jsou odlišeny čísly bodů, přepněte se na záložku Výběr a kontrola a ve skupině parametrů Načtení jen vybraných bodů nastavte omezení načítaných bodů.
 5. Po kliknutí na tlačítko Spustit... vyberte seznam souřadnic.
 6. Zkontrolujte, zda v náhledu zobrazený seznam odpovídá vybrané definici vstupního seznamu souřadnic. Pokud ne, můžete definici upravit po kliknutí na tlačítko Upravit....
 7. Stiskem tlačítka OK načtete body do výkresu.
 8. Postup opakujte pro další typy bodů.


Načtení bodů kódovaného měření

Načtením seznamu souřadnic s měřickými kódy může automaticky vzniknout podstatná část kresby, čímž se výrazně zvýší efektivita při vytváření výkresů geodetického zaměření. Více informací o využití měřických kódů se dočtete na stránce Vstup kódované kresby.

Vytvoření měřických kódů
Ve výchozím stavu nejsou v dodávané předloze měřické kódy definovány. Každý uživatel si však může do této předlohy své kódy přidat a pro vytváření nových projektů pak používat takto upravenou předlohu. Jakmile vydáme novou verzi předlohy, musí se upravená předloha s přidanými měřickými kódy aktualizovat podle nově vydané předlohy. Všechny přidané kódy zůstanou v aktualizované předloze zachovány.

V následujícím postupu je popsáno vytvoření kopie dodané předlohy s přidáním měřického kódu a textu poznámky:

 1. Z nabídky Projekt nebo kliknutím na ikonu v panelu nástrojů otevřete Správce projektů.
 2. Ve skupině projektů Předlohy označte předlohu ČEZd_ME_0088 - DSPS.
 3. Tlačítkem Zkopírovat... vytvořte kopii předlohy s vlastním názvem. Do této kopie předlohy budou přidány měřické kódy a bude používána pro vytváření nových projektů.
 4. Tlačítkem Otevřít otevřete zkopírovanou předlohu.
 5. Z nabídky Nastavení vyberte Kategorie a třídy objektů.
 6. Ve spodním seznamu označte požadovaný název třídy objektu a dvojklikem otevřete okno s definicí objektu.
 7. Přepněte se na záložku Obecné.
 8. Tlačítkem Kódy a návaznost na geodetické body otevřete okno se seznamem definovaných kódů objektu.
 9. Tlačítkem Vytvořit... otevřete okno pro definici nového kódu. Existující kódy GISoft neupravujte.
 10. V dialogovém okně pro vytvoření nového kódu zadejte:
  • Kód,
  • Typ kódu Kód měřický,
  • Text poznámky.
 11. Nastavení kódu uložte opakovaným stiskem tlačítek OK.
 12. Pro přidání dalších měřických kódů opakujte kroky 6 až 11.

Postup načtení bodů kódovaného měření:
Kresba vytvořená pomocí kódování bude umístěna ve výkresech *_n.dgn kategorií podle definice měřických kódů.

 1. Z nabídky Body vyberte položku Vstup bodů a kódované kresby.
 2. Zapněte co se bude vynášet do výkresu: Čísla bodůVýškové kóty.
 3. Zvolte typ bodu Bod polohopisu. Tento typ bodu bude použit pro body seznamu souřadnic bez kódů.
 4. Po kliknutí na tlačítko Spustit... vyberte seznam souřadnic.
 5. Zkontrolujte, zda v náhledu zobrazený seznam odpovídá vybrané definici vstupního seznamu souřadnic. Pokud ne, můžete definici upravit po kliknutí na tlačítko Upravit....
 6. Stiskem tlačítka OK načtete body do výkresu.
Přidání podkladových map Spolupráce geodet - zhotovitel DSPS

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft