Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Přidání podkladových map

Součástí projektu mohou být kromě výkresů technologických prvků distribučních vedení, jejichž stávající stav se načítá ze souborů exportovaných z Geoportálu, i další výkresy z jiných zdrojů. Může se jednat o 

 • výkresy polohopisů správců JDTM,
 • jiné nestrukturované výkresy ve formátu DGN nebo DWG sloužící jako podklad pro vytvoření PD/DSPS,
 • katastrální mapy z WMS,
 • ostatní rastrové podkladové mapy.

1.  Přidání výkresů polohopisů správců JDTM

Výkresy se do projektu přidávají pomocí Správce výkresů. Podle jejich obsahu musí být přiřazeny do odpovídajících kategorií.

VýkresKategorie
CZAK_umps_akt.dgn, CZAK_umps_ref.dgnPolohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Liberec
CZAK_umps_pk_akt.dgn, CZAK_umps_pk_ref.dgnPolohopis GEOREAL - Plzeňský kraj
db_CZAK_s.dgn, CZAK&sbv.dgnPolohopis GEOVAP - původní stav V7
db_CZAK_akt.dgnPolohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
db_CZAK_zk_akt.dgnPolohopis GEOVAP - Zlínský kraj

CZAK je číslo zakázky v rámci DTM příslušného kraje

 1. Otevřete Správce výkresů.
 2. Kliknutím na ikonu Přidat existující výkres(y) do projektu... (druhá ikona zleva) zobrazte dialogové okno Vyberte výkres(y).
 3. Máte-li podkladové výkresy nakopírovány ve složce DGN projektu, označte je v seznamu.
  Nemáte-li soubory ve složce DGN projektu, kliknutím na ikonu složky ji otevřete a nakopírujte do ní požadované soubory. Kliknutím na ikonu Obnovit obsah složky aktualizujte seznam souborů.
  V kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši nebo klávesovou zkratkou CTRL+A můžete označit všechny výkresy najednou.
 4. Pod seznamem výkresů zvolte kategorii, do které budou označené výkresy zařazeny.
 5. Zapněte přepínač Měřítko určit z výkresu. Během přidávání výkresů do projektu se měřítko zjistí z jejich nastavení nebo obsahu. Po přidání výkresů do projektu lze měřítko změnit kliknutím na ikonu Vlastnosti výkresu (čtvrtá zleva) nebo výběrem stejnojmenné položky z kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši.
  Správné velikosti textů a značek ve výkresech této kategorie jsou nastaveny v definici každého objektu pro kreslení a nemusíte se o ně starat.
 6. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte označené výkresy do zvolené kategorie.


2.  Přidání ostatních nestrukturovaných výkresů ve formátu DGN nebo DWG.

Do projektu lze přidat i libovolné vektorové výkresy ve formátu DGN nebo DWG, jejichž struktura neodpovídá požadavkům Metodiky.
Výkresy přiřaďte do kategorie Nestrukturované výkresy a následně kresbu překreslete do odpovídajících výkresů podle požadavků Metodiky. Připojování výkresů probíhá stejným způsobem, který je popsán v předchozím odstavci. Pokud budete připojovat výkresy ve formátu DWG, pak v okně Správce výkresů vyberte DWG výkresy pomocí tlačítka Import DWG.... Ty budou následně převedeny do formátu DGN.
Problematika převodu výkresů formátu DWG do DGN je podrobně popsána na stránce Převod (konverze) formátu DWG do DGN.

3.  Připojení katastrálních map prostřednictvím WMS

Pomocí volitelného modulu Práce s daty KN z internetu lze v projektu zdarma zobrazit podkladové mapy katastru nemovitostí nebo ortofotomapy ze serverů WMS.

 1. Z nabídky KN vyberte položku Informace o parcele / stavbě, hledání.
 2. Kliknutím na ikonu Podkladové mapy rozbalte nabídku podkladových map.
 3. Z nabídky podkladových map vyberte požadovaný typ podkladové mapy, který se má zobrazit.


4.  Připojení rastrových podkladových map

Rastrové polohopisné mapy se připojují k aktivní vrstvě výkresu pomocí Raster Manageru (Soubor > Raster Manager). Pokud bude výkres z projektu odpojen nebo bude v pohledu vypnuta viditelnost vrstvy s připojeným rastrem, nebude rastr viditelný.
Rastrové polohopisné mapy mohou být v různých formátech. Některé formáty jsou tzv. georeferenční (např. CIT) - mají v sobě uloženu informaci o poloze v souřadném systému. Tyto soubory, pokud jsou v souřadném systému S-JTSK, stačí jen v Raster Manageru připojit. Formáty, které nejsou georeferenční (např. PNG, JPG, BMP) se musí po připojení transformovat do souřadného systému S-JTSK (Raster Manager > Editovat > Transformovat).

Načtení dat z Geoportálu Načtení bodů geodetického zaměření

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft