Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Práce s daty KN z internetu

Vývoj aplikace byl ukončen v souvislosti s omezením funkčnosti webu nahlizenidokn.cuzk.cz na začátku roku 2017.

Práce s daty KN z internetu je aplikace, která zajišťuje návaznost na aktuální data katastru nemovitostí ČR. Je k dispozici jako volitelný modul MGEO a programů řady SPIDER nebo jako samostatná nadstavbová aplikace pro MicroStation V8i Edition, Bentley PowerMap V8i Edition, MicroStation PowerDraft V8i Edition, Bentley Map V8i, Bentley Map PowerView V8i, Bentley Map Enterprise V8i.

Informace

Část Informace nabízí:

  • Vyhledání libovolné parcely nebo stavby (budovy) na území ČR, zobrazení popisných informací a lokalizace vyhledané parcely v pohledu MicroStationu spolu s vašimi daty
  • Zobrazení informace o parcele nebo stavbě identifikované ukázáním do pohledu MicroStationu
    Pozn.: Informace o parcelách zjednodušené evidence (PK) se zobrazují nepřímo prostřednictvím vyhledání.
  • Zobrazení podkladových map katastru nemovitostí nebo ortofotomap ze serverů WMS. Výhodami oproti připojení v samotném MicroStationu jsou připojení pouhým zaškrtnutím přepínače, nezávislost na vrstvách (nepřipojuje se k aktivní vrstvě a tudíž nedochází k vypnutí rastru při vypnutí vrstvy), zachování připojení i při výměně výkresů a automatický výběr WMS vrstev podle pozadí černé / bílé.
  • Úsporné zobrazení efektivně využívající pracovní plochu obrazovky

Korespondence s vlastníky

Část Korespondence s vlastníky řeší problematiku smluvních dokumentů a jiné korespondence s vlastníky dotčených nemovitostí (smlouvy související se zřízením věcného břemene, smlouva o právu provést stavbu, oznámení o vstupu na pozemek apod.). Hromadné vytvoření dokumentů pro jednotlivé vlastníky probíhá v těchto krocích:

  1. vytvoření seznamu dotčených vlastníků - odklikáním nad podkladovou mapou naplníte do seznamu údaje z katastru nemovitostí
  2. doplnění dalších údajů nad rámec údajů zjištěných z katastru nemovitostí, např. čísla smlouvy, popisu a rozsahu řešeného objektu apod.
  3. vygenerování dokumentů - pro každou dotčenou parcelu se podle šablony vytvoří dokument ve formátu DOC nebo DOCX a doplní do něj údaje vztahující se ke konkrétnímu vlastníkovi
  4. hromadný tisk vytvořených dokumentů

Součástí modulu je i editor dokumentů ve formátu DOC a DOCX, který se používá pro návrh šablon dokumentů, prohlížení a případnou úpravu vygenerovaných dokumentů, tisk, převod do formátu PDF apod. Při návrhu šablon můžete vyjít ze stávajících dokumentů a doplnit do nich jen pole hromadné korespondence.

Seznam vlastníků se ukládá do souboru CSV a je možné jej využít pro další zpracování, např. v programu Microsoft Excel.

Podmínky používání aplikace

Princip fungování aplikace je takový, že přináší webové stránky nahlizenidokn.cuzk.cz do prostředí MicroStationu, přičemž zjednodušuje jejich zobrazení, aby bylo co nejúspornější. Každý požadavek na získání informací o nemovitosti vyvolává uživatel interaktivně stejně tak jako v prostředí prohlížeče. Aplikace neprovádí žádné automatizované stahování dat, přesto byste se před použitím měli seznámit s podmínkami užívání ze strany ČÚZK .

V těchto podmínkách je mimo jiné uvedeno: Úřad negarantuje dostupnost aplikace (SLA), nezveřejňuje specifikaci rozhraní aplikace, nezaručuje, že toto rozhraní nebude měněno a o případných změnách neuveřejňuje žádné předběžné informace. Jinými slovy, na webu nahlizenidokn.cuzk.cz může v průběhu času dojít ke změnám, které si vyžádají úpravy v aplikaci, přičemž tyto úpravy nemusí být dostupné ihned po provedení změn na webu cuzk.cz. Pokud taková situace nastane, budete o ní při spuštění aplikace upozorněni. Z těchto důvodů doporučujeme mít pokrytu tuto aplikaci předplatným, abyste se k nové verzi dostali okamžitě jakmile bude k dispozici.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft