Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Vytváření kresby

Seznam všech objektů pro kreslení je dostupný z nabídky Objekt > Umístit objekt... nebo ze Standardního panelu nástrojů (ikona Tužka).
V seznamu je zachován systém členění objektů podle kategorií výkresů. Výběrem objektu (případně jeho varianty) se nastaví symbologie prvku podle požadavků Metodiky a aktivní výkres kategorie, do které objekt patří.

Po umístění prvku do výkresu se u objektů, u kterých mají být ve výkresu zobrazeny popisné informace (např. typ, popis SJZ), otevře formulář pro zadání těchto údajů. Po jejich vyplnění a potvrzení tlačítkem OK se popis umístí do výkresu.


Na následujících stránkách jsou popsány postupy při vytváření kresby pomocí nástrojů produktů MGEO nebo SPIDER-EN.

Způsob zakreslení jednotlivých situací PD/DSPS podle požadavků Metodiky nejsou obsahem tohoto návodu. Tyto informace naleznete v textu Metodiky, v ukázkových projektech vytvořených z příloh číslo 15, 16 a 23 Metodiky a v metodickém pokynu DSO_MP_0031 Vzorové situace pro zákres ve formátu RDF pro zhotovitele PD a DSPS.

Nastavení viditelnosti prvků výkresů v pohledech Práce se stavy prvků

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft