Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Kreslení paralelních linií vedení

Průběh nadzemních a kabelových vedení v geoschématech kopíruje průběh geodeticky zaměřené trasy vedení. V případě více vedení v jedné trase mají být vedení kreslena symetricky k trase s roztečemi podle následující tabulky:

Typ vedeníKabelovéNadzemní
Vedení NN0,4 m (min. 0,3 m)1 m
Vedení VN0,4 m (min. 0,3 m)10 m
Vedení VVN0,4 m15 m
Zemní lano VN, VVN - jednopotah-3 m od osy vedení
Zemní lano VN, VVN - dvojpotah-v ose vedení
2x zemní lano VN, VVN-3 m od osy vedení

Příklady kreslení různých typů vedení jsou uvedeny v projektu Příklady > ČEZ pravidla PD/DSPS - RDF, které obsahují výkresy Přílohy č. 15 Metodiky:

  • obr. 1.08 - Venkovní vedení NN dvojpotah
  • obr. 2.02 - Venkovní vedení VN + NN ve společné trase
  • obr. 2.03 - Venkovní vedení VN dvojpotah + venkovní vedení NN ve společné trase
  • obr. 2.04 - Venkovní vedení VN dvojpotah + venkovní vedení NN + zemní lano ve společné trase
  • obr. 2.05 - Podzemní vedení VN + NN ve společné trase
  • obr. 3.01 - Venkovní vedení VN + zemní lano
  • obr. 3.30 - Zákres zemního lana na dvojpotahu VN
  • obr. 3.34 - Způsoby zákresu vícepotahu venkovního vedení VN

Kreslení geoschémat podle průběhu trasy vedení s předepsanými roztečemi výrazně usnadňuje funkce pro umisťování linií. Ta je standardně k dispozici po vyvolání kreslení jakéhokoliv liniového objektu ze seznamu objektů pro kreslení.

Hodnota v položce Paralelní odstup udává vzdálenost umisťované linie od "sledovaných" linií. Při kreslení linií vedení v geoschématu se jedná o odstup od linie trasy vedení. Pokud je hodnota rovna nule, je vedení umístěno nad liniemi trasy. Pomocí šipek lze velikost paralelního odstupu zvětšit nebo zmenšit o hodnotu zadanou v položce Krok.

Ukázka umisťování paralelních vedení
Ukázka umisťování paralelních vedení


Popisné (negrafické) informace prvků Kreslení chrániček

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft