Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Nastavení viditelnosti prvků výkresů v pohledech

Ve výchozím stavu je viditelnost prvků v pohledech nastavena takto:

PohledJméno nastaveníZobrazené prvky
1_Vševše ze všech kategorií
2_Geoschéma + detailykategorie GeoschémaDetaily
3Jednopólové schémakategorie Jednopólové schéma
4_Tisk - Polohopisypro tisk výkresů polohopisů
5_Tisk - Geodetické zaměřenípro tisk geodetické zaměření (spojnice trasy, body, polohopis)
6_Tisk - Geoschéma, Jednopólové schémapro tisk geoschématu a jednopólového schématu (geoschéma, JS, polohopis)
7_Vševše ze všech kategorií
8_Vševše ze všech kategorií

Viditelnost prvků v pohledech je nastavena i s ohledem na navzájem se překrývající kresbu linií vedení v geoschématu a spojnic tras. To je důležité především při vytváření relací mezi těmito prvky. Stačí pouze zapnout pohledy č. 2 a 5 a lokalizovat v těchto pohledech požadovanou kresbu.

Prvky aktivního výkresu jsou zobrazeny standardními (sytými) barvami, prvky referenčních výkresů jsou zobrazeny tlumenými barvami. Při práci na projektu lze toto výchozí nastavení měnit podle aktuálních požadavků, např. zapínat / vypínat viditelnost vybraných prvků pro lepší přehlednost ve výkresu, zobrazit prvky všech výkresů standardními barvami pro tiskové výstupy nebo rozlišit prvky podle stavu.

K nastavení viditelnosti prvků výkresů v pohledech je určeno několik nástrojů dostupných z nabídky Nastavení nebo z panelů nástrojů.

Nástroje pro nastavení viditelnosti prvků výkresů v pohledech je možné použít s výkresy připojenými do všech kategorií kromě kategorie Nestrukturované výkresy. Pro zapínání / vypínání vrstev ve výkresech této kategorie je nutné použít standardní nástroj Bentley produktu Zobrazení vrstev dostupný z nabídky Nastavení > Vrstvy > Zobrazení Ctrl+E nebo kliknutím na ikonu v panelu Základní nástroje.

 • Nastavení viditelnosti po objektech

  Okno pro nastavení viditelnosti po objektech lze otevřít z nabídky Nastavení nebo kliknutím na ikonu ve standardním panelu nástrojů.
  V okně lze pro každý pohled vybrat objekty napříč kategoriemi, které mají být viditelné.


 • Nastavení viditelnosti po skupinách

  Nejčastěji používaná nastavení viditelnosti objektů v pohledech jsou již připravena a nemusí se proto definovat způsobem popsaným výše. V okně, které je dostupné z nabídky Nastavení nebo kliknutím na ikonu ve standardním panelu nástrojů, lze velmi rychle nastavit požadovaný způsob zobrazení objektů v pohledech.


 • Vypnout zobrazení objektu (vrstvy) ukázáním

  Funkce dostupná z nabídky Nastavení nebo kliknutím na ikonu ve standardním panelu nástrojů umožňuje rychle vypnout zobrazení objektu (vrstvy) označením objektu ve výkresu. Tlačítkem Zpět lze zobrazení vypnutých objektů opět zapnout.


 • Panel změny vzhledu
  Nové, měněné, stávající nebo zrušené prvky nejsou ve výkresech rozlišeny jinými atributy, ale umístěním v různých výkresech. Při standardním zobrazení všech výkresů projektu tak není na první pohled zřejmé, zda se jedná o prvek nový nebo stávající. Proto je ve výchozím stavu projektu nastaveno zobrazování referenčních výkresů v tlumených barvách. Toto nastavení je možné změnit v panelu změny vzhledu, který je dostupný z nabídky Nastavení.
  Pro rozlišení všech prvků projektu podle jejich stavu nastavte Rozlišit prvky podle stavu.
  V tomto panelu je kromě změny vzhledu ještě možné nastavit maximální jednotkovou velikost textů a značek (MJV). Pokud je přepínač MJV zapnut, pak se při zvětšování kresby nemění velikosti textů a značek, což velmi usnadní orientaci v místech s velkou koncentrací textů a značek.
Spolupráce geodet - zhotovitel DSPS Vytváření kresby

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2021 GISoft