Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Import dat KN ve výměnném formátu (převod VFK, VKM do DGN)

Modul Import dat KN ve výměnném formátu aktuálně podporuje nový výměnný formát verze 5.4. Podrobnější informace o verzi nového výměnného formátu najdete níže.

Modul umožňuje načtení dat v novém i starém výměnném formátu katastru nemovitostí České republiky.

Je k dispozici jako volitelný modul nadstaveb MGEOSPIDER. Můžete jej využít:

 • samostatně - to v případě, že budete načítat soubory ve výměnném formátu obsahující pouze katastrální mapu (výsledkem konverze je výkres ve formátu DGN)
 • spolu s modulem Práce s popisnými informacemi KN - to v případě, že budete načítat soubory ve výměnném formátu obsahující katastrální mapu včetně popisných informací nebo jen popisné informace

1. Co je to výměnný formát katastru nemovitostí?

Data VFK načtená do prostředí MicroStation
Data VFK načtená do prostředí MicroStation

Prostřednictvím výměnného formátu katastrální úřady předávají nebo přebírají data ISKN o objektech katastru nemovitostí, a to jak popisné, tak i grafické informace. V současné době se používají:

 • Nový výměnný formát - podrobně je popsán v dokumentu ČÚZK č. j. 5598/2002-24, bývá označován NVF a jeho přípona je VFK. V našem softwaru se setkáte s označením VFK, který je podle našeho názoru vhodnější (jednou se stane i nový výměnný formát starým). V tomto formátu se předávají popisné informace a digitální katastrální mapy (DKM).
  Ke stažení: http://services.cuzk.cz/vfk  (bezplatně jen mapa)
 • Starý výměnný formát - podrobně je popsán v dokumentu ČÚZK č. j. 5270/1999-22. V podstatě jde o dva výměnné formáty - jeden pro katastrální mapu a druhý pro popisné informace. Ačkoli by se podle názvu mohlo zdát, že tento formát již není používán a byl nahrazen novým výměnným formátem, není tomu tak. V současné době se ale používá jen jeho část - výměnný formát katastrální mapy, který bývá podle přípony souboru označován VKM. Předávají se v něm a ještě několik let budou předávat digitalizované katastrální mapy (KM-D).
  Ke stažení: http://services.cuzk.cz/vkm 

Mapa ve vektorové podobě, ať už DKM nebo KM-D, však není k dispozici pro všechna katastrální území v České republice. Na velké části území jsou mapy dostupné stále jen v papírové nebo rastrové podobě. Dostupnost katastrální mapy v digitální podobě pro konkrétní katastrální území je možné zjistit na stránkách ČÚZK .

1.1 Nový výměnný formát

Obsah

Obsahem souboru v novém výměnném formátu mohou být volitelné skupiny datových bloků, což zjednodušeně řečeno znamená, že soubor může volitelně obsahovat buď popisné informace, katastrální mapu nebo obojí. V následující tabulce je uvedeno, které skupiny datových bloků si můžete na katastrálním úřadě objednat, a které z nich můžete využít buď v modulu Import dat KN ve výměnném formátu nebo v modulu Práce s popisnými informacemi KN. Ve sloupci Režim importu je uvedeno, které skupiny datových bloků odpovídají režimu importu v úvodním dialogovém okně modulu Import dat KN ve výměnném formátu (viz dále). Pokud požadujete data pro katastrální mapu i popisné informace, nechejte si vyexportovat všechny skupiny datových bloků (bez geometrických plánů).

Skupina datových blokůRežim importuPopis
Prvky katastrální mapyMapaskupina datových bloků potřebná pro vytvoření kresby katastrální mapy
BPEJMapaskupina datových bloků potřebná pro vytvoření kresby mapy BPEJ
Definiční body parcel a budovMapaskupina datových bloků potřebná pro načtení definičních bodů parcel
ve formě parcelních čísel (k.ú. s rastrovými mapami).
Bez datového bloku Nemovitosti nemá tento blok význam
NemovitostiPopisné informaceskupina datových bloků potřebná pro zobrazení popisných informací
Bonitní díly parcelPopisné informaceskupina datových bloků potřebná pro zobrazení informací o BPEJ v popisných informacích
VlastnictvíPopisné informaceskupina datových bloků potřebná pro zobrazení popisných informací
Jednotky  
Adresní místa  
Jiné právní vztahy  
Řízení  
Geometrický plán  
Rezervovaná čísla  

Z hlediska rozsahu může jeden soubor ve výměnném formátu obsahovat část katastrálního území (např. okolí vybrané parcely), jednotlivá katastrální území nebo více katastrálních území (např. všechna území, ve kterých leží obec).

Verze nového výměnného formátu

Čas od času dojde v novém výměnném formátu ke změnám a v této souvislosti je modul Import dat KN ve výměnném formátu průběžně aktualizován. Soubory VFK jsou z důvodu správné identifikace opatřeny verzí. Nejnižší verze, kterou modul aktuálně podporuje, je 2.5, nejvyšší je 5.4.

Pokud se vám v budoucnu stane, že získaná data ve výměnném formátu budou vyšší verze než podporuje vaše verze modulu Import dat KN ve výměnném formátu, zobrazí se výstražné okno. Bezchybný import těchto dat nelze z pochopitelných důvodů zaručit. V definici novější verze výměnného formátu může dojít k drobným změnám, které na načtení nebudou mít žádný vliv nebo naopak k takovým změnám, které načtení nebo zobrazení popisných informací o parcelách znemožní. Můžete se pokusit takový soubor načíst, vždy si však raději ověřte na této stránce, zdali neexistuje novější verze modulu, která vaši verzi výměnného formátu podporuje.

2. Načtení dat ve výměnném formátu VFK

Po výběru souboru VFK v novém výměnném formátu se zobrazí níže uvedené dialogové okno. V něm si můžete ověřit, zda soubor obsahuje to, co jste si objednali. Pomocí výběrového tlačítka Režim importu máte možnost určit, jestli se načte celý obsah souboru nebo jen určitá část - např. při volbě Mapa proběhne pouze načtení (převod) katastrální mapy.

Dialogové okno Import souboru ve výměnném formátu VFK

Předpokladem načtení souboru obsahující katastrální mapu nebo mapu BPEJ je, že projekt by měl obsahovat strukturu objektů katastrální mapy (datový model). Pokud ji váš projekt neobsahuje, jednoduše ji doplníte načtením předdefinovaného souboru katastr.xml, který je součástí instalace. Třídy objektů, které jsou součástí této struktury, určují, jak budou jednotlivé prvky katastrální mapy vypadat. Jsou nastaveny tak, aby s mapou bylo možné pracovat na černém i na bílém pozadí (při práci na obrazovce si můžete zvolit černé pozadí a přitom se stejnými barvami bude katastrální mapa čitelná i při barevném tisku). V případě potřeby si můžete symbologii kresby upravit podle vašich představ.

Pokud soubor ve výměnném formátu obsahuje všechny skupiny datových bloků, pak jsou výsledkem importu výkres DGN s katastrální mapou, databáze projektu naplněná popisnými informacemi o parcelách a budovách a seznam souřadnic se všemi geodetickými body katastrální mapy. Popisné informace můžete okamžitě začít využívat pomocí funkcí modulu Práce s popisnými informacemi KN - parcely v mapě není nutné s popisnými informacemi nijak propojovat.

3. Načtení dat ve výměnném formátu VKM

Ve výměnném formátu VKM se distribuují katastrální mapy KM-D, na vyžádání i DKM. Předpoklady jsou stejné jako u načtení souboru ve výměnném formátu VFK.

Dialogové okno Import souboru ve výměnném formátu VKM

4. Další vlastnosti

 • Velikosti prvků katastrální mapy DKM jsou přizpůsobeny pro tisk v měřítku 1:1000, u mapy KM-D nejčastěji pro tisk v měřítku 1:2000. Pokud ve vašem projektu pracujete s jiným měřítkem, můžete si vybrat, zda mapu načíst v původním měřítku nebo zda ji načíst v aktuálně nastaveném měřítku projektu (např. tehdy, pokud katastrální mapu budete chtít zkombinovat s jinými daty).
 • Je možné načíst větší množství souborů VFK nebo VKM hromadně.
 • V dávkovém režimu jsou aplikovány všechny optimalizace s ohledem na co největší rychlost.
 • Pro velké soubory doporučujeme použít projekt s databází SQLite z důvodu rychlosti i neomezené velikosti databáze (na rozdíl od databáze MS Access, jejíž maximální velikost je 2 GB).

5. Převod VFK, VKM jako služba

Pokud potřebujete převést data ve výměnných formátech VFK, VKM jednorázově nebo pokud používáte pro přípravu dat jiný software, kontaktujte nás a my vám převod provedeme formou služby (500 Kč/soubor). Cena platí pro soubor VFK do 50MB. Pro podrobnější informace doporučujeme stáhnout podrobnou cenovou kalkulaci.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft