Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)

Stáhnout

Předloha CEZd_ME_0088_r01 verze 190102
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 190102
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 190102

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.73. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Prvky typu útvar mohou být zakresleny také jako útvar s dírou uvnitř (typ prvku buňka)
 • Kontroly
  • Na lomovém bodu ohraničení stanice v JS může být umístěna značka uzemnění
  • Na značce kabelového ukončení není vyžadováno sdělovací kabelové vedení
  • Povolena duplicita značek Armatura
  • Opravena kontrola duplicit ohraničení stanice a rozvodny
 • V DSPS se lomové body spojnic zaokrouhlují s přesností na tři desetinná místa
 • U způsobu zobrazení Rozlišit prvky podle stavu se prvky beze stavu (polohopis) zobrazují jednou barvou.

Seznam změn ve verzi 181206

 • V rámci celkové kontroly dokumentace (Zkontrolovat vše) se souřadnice všech prvků ve stavech NOVÝ a MĚNĚNÝ zaokrouhlují na požadovanou přesnost kromě značek, vrcholů linií a útvarů, které navazují na kresbu ve stavu PŮVODNÍ.
 • V souvislosti s nedokumentovanou změnou kontrolních nástrojů Geoportálu bylo měřítko výkresů polohopisů JDTM změněno z 1:1000 na 1:500. U rozpracovaných projektů proběhne změna měřítka automaticky během aktualizace projektu.

Seznam změn ve verzi 181203

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.72. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!'''
  • U nových prvků, u kterých byla doposud vyžadována přesnost souřadnic na 4 desetinná místa, je nyní vyžadována přesnost souřadnic na 3 desetinná místa.
   Nastavení požadované přesnosti prvků probíhá v rámci celkové kontroly dokumentace (Kontroly > Zkontrolovat vše). Původní kresba exportovaná z Geoportálu však může být stále umístěna s přesností na 4 desetinná místa. V místech napojení nových prvků na stávající prvky proto mohou být po kontrole hlášeny chyby volných konců.
   Pokud nová kresba navazuje na prvek ve stavu MĚNĚNÝ, můžete v místě napojení buď zpřesnit kresbu ve stavu MĚNĚNÝ nebo upravit napojení nového prvku na MĚNĚNÝ.
   Pokud nová kresba navazuje na prvek ve stavu PŮVODNÍ, upravte napojení nového prvku na PŮVODNÍ.
   Po úpravě napojení nového prvku již znovu nespouštějte celkovou kontrolu dokumentace, aby nedošlo k opětovnému zaokrouhlení souřadnic nových prvků.
  • Změny v negrafických atributech prvků
   • HDPE trubka
    • V PD odstraněn atribut Výrobce
    • Přidány atributy BarvaKalibrace
   • Elektrická zabezpečovací signalizace - přidán atribut Druh zabezpečení
   • HDO - pozice- přidán atribut Provedení HDO
   • Kobka - přidán atribut Izolační medium
   • Měnič - přidán atribut Typ regulace
   • Pomocný rozvaděč - přidán atribut Druh pomocného rozvaděče
   • Speciální zařízení- přidány atributy Provedení speciálního zařízení, Pohon speciálního zařízeníPojezdová dráha
  • Nejsou požadovány relace Armatura x PB
 • Detaily stanic a skříní byly aktualizovány podle nových vzorů z příloh č. 3 a 22 ČEZd_ME_0088.
  • Prvky detailů jsou umístěny s přesností na 3 desetinná místa
  • U prvku PTP pozice - do 1 kV změněna hodnota SZJ z TA1 na TA99
 • U pojistkových odpínačů a spodků jsou hodnoty ZapnutoVypnuto filtrovány v závislosti na hodnotě proudu pojistky.
 • U DSPS v oblasti s polohopisem GEOREAL je vyžadován akceptační protokol pojmenovaný *_Akceptacni_protokol.pdf.
 • Projekty ČEZ pravidla PD RDFČEZ pravidla DSPS RDF byly aktualizovány podle vzorů z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088.
 • Kontrola duplicit SJZ upravena tak, aby bylo možné umístit na sebe tři prvky Odpojovač - pozice, Odpojovač - pozice s uzemňovačem, Reaktor - pozice, Svodič - pozice nebo Uzemňovač - pozice s různými hodnotami atributu Fáze.

Seznam změn ve verzi 181019

 • Oprava kontroly pojmenování "ref" výkresů polohopisů GEOREAL.
 • Oprava vytváření objektů Vývod nnVývod nn uvnitř pomocí nástroje Vytvořit / změnit objekty....

Seznam změn ve verzi 181017

 • Oprava aktualizace projektů s uživatelskými rozšířeními datového modelu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2019 GISoft