Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r08 verze 141001
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 141001
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 141001

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_10_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.09 13.
  • Je kontrolován formát popisu Korekce délky. Povolené formáty jsou 0, 0,0 nebo 1,0. Není povoleno 0.0, 0,00 nebo 1.
 • Byla aktualizována knihovna značek cez.cel, ve které byla upravena nájezduschopnost prvků některých značek. Před exportem výkresů z projektu spusťte funkci z nabídky ČEZ > Aktualizovat značky ze starších verzí ME_0139.

Seznam změn ve verzi 140901

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_09_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.08 13.
 • Byla upravena kontrola objektů Stanice, Úsečník, Skříň pro výkresy upravené polohy *_v_p.dgn*_n_p.dgn přidaných v předchozí verzi předlohy. Tyto objekty na rozdíl od objektů umísťovaných do výkresů _n.dgn mají jiný počet popisů. Pokud bude mít objekt ve výkresu _n.dgn nebo _p.dgn nesprávný počet popisů, bude při lokalizaci chyby v okně Chybná symbologie zvýrazněna položka Prvků v GG.
 • Byl odstraněn problém při aktualizaci projektu, kdy nedošlo k aktualizaci popisů ve výkresech.
 • Bylo opraveno nastaveni kontroly značek u projektů DSPS bez geodetického zaměření. Pod značkami PB nejsou vyžadovány prvky z výkresů kategorií Spojnice-trasyPolohopis.

Seznam změn ve verzi 140808

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_08_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.07 13.
 • V kategoriích Geoschéma - VNGeoschéma - NN byly vytvořeny nové objekty pro kreslení skříní, stanic a úsečníků do výkresů *_v_p.dgn*_n_p.dgn. Tyto objekty obsahují na rozdíl od původních objektů, které se nyní budou kreslit jen do výkresů *_n.dgn, pouze popisy SJZ a číslo evidenčního celku.
 • V geoschématech se nyní kontroluje, zda linie vedení navazují na linie propojovacích vedení v detailech stejné napěťové hladiny.
 • V kategorii Jednopólové schéma zapojení se nekontrolovala kresba navazující na značky stávajících kabelových koncovek.
 • V pohledu č. 2, který je využíván pro lokalizaci objektů v detailech, se nyní zobrazují i objekty z výkresů geoschémat, aby bylo možné lépe zkontrolovat návaznosti mezi výkresy detailů a geoschémat.

Seznam změn ve verzi 140702

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_07_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.06 13.
 • Písmenná část popisu SJZ přípojkových skříní pro rozlišení více přípojkových skříní na jednom objektu v rámci EC není omezena pouze na písmena A, B nebo C, ale lze zadat jakékoliv velké písmeno od A do Z.
 • U liniových objektů venkovních vedení bylo ve výchozím nastavení kreslicí funkce vypnuto přichytávání na počátek značky. Při umisťování vrcholů linií na značky podpěrných bodů docházelo k nežádoucímu rozdělování linií venkovních vedení a problém byl také při umisťování vrcholu linie na konec jiné linie v blízkosti jiné značky. Pro přichycení linie na počátek značky můžete toto výchozí nastavení dočasně změnit na "na počátek" nebo změnit režim nájezdu na "Vztažný bod".
 • V kategorii Jednopólové schéma zapojení jsou linie propojovacích vedení při umístění objektu Úsečník zároveň s propojovacími liniemi umístěny typem prvku "lomená čára" místo "úsečka".

Seznam změn ve verzi 140604

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_06_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.05 13.
 • U pojistkových odpínačů a svodičů NN v kategorii Geoschéma - Detaily byla nastavena závislost mezi položkami TypVýrobce. Pokud je ve formuláři pojistkového odpínače nebo svodiče NN zvolen typ s jednoznačně přiřazeným výrobcem, Výrobce se již nemusí zadávat. Je automaticky přiřazen podle pravidel uvedených v souboru Zavisle_ciselniky_vX.xlsx, který je součástí ZIP souboru s aktuálními číselníky pro popiskové texty z portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • V kategorii Jednopólové schéma zapojení bylo upraveno výchozí nastavení kreslicích nástrojů značek - úhly natočení značek se nemusí zadávat ručně, značky se přichytávají na linie poblíž.
 • Kontroly výkresů PD kategorie Geoschéma - Vedení NN nehlásí nedotah u úsečníků s liniemi pro pozice délky 3 mm.
 • Kontroly výkresů kategorie Jednopólové schéma zapojení již nehlásí volný konec linie při napojení venkovního vedení na propojovací vedení-síť.

Seznam změn ve verzi 140501

 • Byly zapracovány změny vyplývající z aktualizované metodiky DSO_ME_0139r08z2
  • Nové zakládací výkresy a knihovna značek cez.cel.
  • V kategorii VN
   • nové popisy podpěrných bodů Přisedací prutMax. vyložení krajního vodiče.
   • značka Ochrana proti přisedání ptáků byla odstraněna a informace jsou přesunuty ke konzole.
   • nové popisy konzol Počet podpěrných izolátorů, Ochrana proti přisedání ptáků (typy a počty).
  • V kategorii VVN
   • nový popis podpěrných bodů Max. vyložení krajního vodiče.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_05_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.04 13.
 • V kategorii JS byly upraveny vztažné body značek schémat rozpojovacích skříní SP1, SS1, SV1SP3, SS3, SV3. U SP1, SS1, SV1 je na vývodu č. 1, u ostatních na vývodu bez pojistkové sady.
 • Kontroly výkresů již nehlásí duplicitu značek sloupu a lampy.
 • Šrafy se místo úseček kreslí lomenými čarami.
 • Popis podpěrného bodu výška/tah. namáhání zobrazí i částečně zadané údaje.
Na vyžádání jsou k dipozici předlohy pro kreslení polohopisů DTM Karlovarského kraje a Zlínského kraje.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2014 GISoft