Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)

Stáhnout

Předloha CEZd_ME_0088_r01 verze 180802
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 180802
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 180802

 • Vzory detailů rozpojovacích skříní dány do souladu se vzory z přílohy č. 3 ČEZd_ME_0088r01.

Seznam změn ve verzi 180801

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.67. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
  • U prvků Zemní lano vnZemní lano vvn odstraněn atribut Číslo evidenčního celku
  • U prvků HDPEHDPE spojka přidán atribut Vlastnictví
  • U prvku Kabelová komora
   • přidány atributy OznačníkVlastnictví
   • hodnota atributu Výrobce se vybírá z číselníku
  • U prvku Kabelové ukončení nahrazen atribut Název objektu atributem Název. Hodnota se nevybírá z číselníku, je možné zadat libovolný název.
  • U prvku Armatura
   • přidány atributy pro typ a výrobce spirálové svorky a ochranné spirály
   • přidán atribut Vlastnictví
  • Nejsou vyžadovány relace HDPE spojka x HDPEHDPE x Spojnice
 • V tiskových výstupech opraveno nastavení změn barev

Seznam změn ve verzi 180702

 • V názvu vývodu může být před nebo za číslem popisným nebo evidenčním velké písmeno (např. č.p.1A, č.e.A1, č.e.A1A-místní popis)
 • Kontroly
  • Není hlášena chyba při umístění geodetického bodu na konec neměřené spojnice
  • Není hlášena chyba vrstev při umístění značky Přechod do kolektoru
  • Není hlášena chyba symbologie u šraf zakreslených lomenou čarou

Seznam změn ve verzi 180606

 • V rámci aktualizace číselníků ČEZd proběhla větší změna v položkách typů chrániček. Do projektů vytvořených před aktualizací číselníků (5.6.2018) načtěte novější číselníky z Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
 • Kontrola umístění detailu nově hlásí chybu, pokud je kobka "OST" umístěna uvnitř detailu rozvodny.
 • Chybějící relace "HDPE x Sděl. vedení podzemní" je nyní hlášena pouze jako "varování".
 • Opravy
  • V rámci změny původního prvku na jiný již nedochází ke smazání atributu SJZ.
  • V názvu vývodu lze zadat za pomlčkou malé písmeno s diakritikou (např. R72-č.p.123)
  • Opraveno nastavení kontroly volných konců sdělovacích vedení a Propojovací vedení - detail
  • Opraveno nastavení kontroly relací sdělovacích vedení
  • Nejsou hlášeny chyby křížení vedení v GS

Seznam změn ve verzi 180504

 • Oprava umožňuje zadat nebo změnit hodnoty SJZ v Jednopólových schématech (stanice, skříně, zařízení, PB).
 • Aktualizujte si rozpracované projekty.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft