Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r08 verze 140403
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 140403
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 140403

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_04_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.03 13.
 • V kategorii Jednopólové schéma zapojení byla u objektů úsečníků a svodičů přidána možnost umístit značku zároveň s liniemi propojovacího vedení.
 • Byly odstraněn problém při zadávání popisných informací objektu Technologický úsek kategorie Geoschéma - detaily, kdy se hodnota provozního napětí zobrazovala i u instalovaného napětí
 • Byly odstraněny problémy v nastavení kontrol
  • umístění objektu Kotva NN 0,4 kV na PB
  • geodetický bodů u spojnic měřených po záhozu
  • napojení kabelového vedení 10 kV na vývod VN stanice 10 kV

Seznam změn ve verzi 140303

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_03_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.02 13.
 • Byly provedeny úpravy v souvislosti s aktualizací DSO_ME_0139r08_z01.
 • Do nabídky ČEZ > Tisk byla přidána položka Tisk JS (Jednopólové schéma zapojení).
 • Byly aktualizovány ukázkové projekty "ČEZ pravidla DSPS" a "ČEZ pravidla PD".
 • Byly opraveno nastavení kontrol (soulad číselníkových hodnot u spojky NN, chyba značek u proudových spojů 10 kV),
 • Byly opraveno nastavení viditelností vrstev pro zobrazení _Vše(Bez vyplnění ploch)_Vše(Tisk). Některé výkresy se po změně výkresu odpojovaly.

Seznam změn ve verzi 140224

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_02_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Byly provedeny úpravy v souvislosti s vydáním nové revize DSO_ME_0139r08
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.01 13.
 • Pro kreslení objektů Skříň NN přípojková > 1,5 m od PBkotevní závěsy VN je použita nová funkce pro umístění značky v definované vzdálenosti od jiné značky.
 • V kategorii Jednopólové schéma zapojení byla rozšířena knihovna značek schémat trafostanic o značky bez rozvaděčů NN a samostatné značky rozvaděčů NN.

Seznam změn ve verzi 140107

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_01_07.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r7_7.0.3 13.

Seznam změn ve verzi 131202

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2013_12_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r7_7.0.2 13.
 • U objektu Skříň NN kategorie Geoschéma - Vedení NN bylo nastaveno pamatování naposledy zadané hodnoty u položky Evidenční celek.
 • Bylo opraveno nastavení kontrol duplicitních prvků v kategorii Geoschéma - Detaily, kdy se nepodařilo najít duplicitní objekty Proudový spoj.

Seznam změn ve verzi 131104

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2013_11_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r7_7.0.1 13.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2014 GISoft