Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r10 verze 170503
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 170503
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 170503

 • RDF
  • Upozornění Při načítání číselníků (CEZRDF_CodeLists.xml) se mohou vyskytnout tyto problémy, které nejsou způsobeny naší ani Vaší chybou.
   • Pokud budete načítat číselníky exportované z Geoportálu v dubnu 2017, objeví se upozornění:
    V datovém modelu neexistuje číselník 'K_PRESNOST_DSPS1'.
    Z Geoportálu byl v dubnu nedopatřením exportován číselník, který neměl být exportován. Chybové hlášení můžete ignorovat, nebude to mít vliv na předávaná data.
   • Pokud budete načítat číselníky exportované z Geoportálu v tomto měsíci, mohou se objevit tato upozornění:
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '002177'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '003330'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '001378'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '3660'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '001097'.
    U prvku Provozní lokalita se může zobrazovat nesprávná hodnota u atributu Název Státní obce. Chybové hlášení můžete ignorovat, nebude to mít vliv na předávaná data.
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.55
   • Přidány prvky Spojnice * kabelového vedení - interní GPS - po vytýčení
   • Prvek Provozní obec přejmenován na Provozní lokalita. Hranice "provozní lokality" by měla být exportována z Geoportálu. Součástí popisných informací prvku by měl být název okresu, obce, lokality a REAS.
   • Po aktualizaci rozpracovaných projektů je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
  • Vzory detailů
   • Opraveno umístění značky kobky na ohraničení detailu transformátoru kabelových DTS
   • Opraveny linie pro pozice u transformátoru stožárové DTS - 1 trafo + svodič na PS k přívodu
  • Kontroly
   • Uvnitř nových detailů stanic a rozvoden mohou být kromě původních prvků Trafostanice - přístroj také prvky MěřeníVývod nn uvnitř.
   • Byla přidána kontrola duplicitních geodetických bodů
   • Není hlášena chyba při umístění geodetického bodu na kolektor
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.11 16

Seznam změn ve verzi 170405

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.04.03 a novější. Po aktualizaci rozpracovaných projektů je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
 • RDF
  • Byly provedeny změny v souvislosti s vydáním DSO_ME_0139r10z1
   • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.54
   • Přidána varianta PB vn - OSE
   • Přidána varianta PB nn - na stavebních objektech - Střešník s praporcovou konzolou
   • Přidán způsob zaměření spojnic - Zaměřeno 3. tř. přesnosti - interní GPS
   • Název vývodu u prvku Vývod nn uvnitř může být "Rezerva *" (např. "Rezerva + odběratel č.p.1")
   • Byly upraveny rozměry některých vzorových schémat detailů. V rozpracovaných projektech mohou zůstat detaily vytvořené ze starších vzorů.
  • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS > Relace byla přidána funkce Vytvořit a zkontrolovat relace. V PD se pomocí této funkce vytvoří téměř všechny relace. V DSPS se nevytváří relace na spojnice tras. Prvky, u nichž se nepodaří vytvořit relace, jsou ihned lokalizovány, aby bylo možné chybějící relace doplnit ručně.
  • Do nabídky ČEZ - PD byly přidány funkce
   • U měněných prvků nastavit "Zpřesněný=Ne", pokud není nastaveno
   • U měněných prvků nastavit "Zpřesněný=Ano", pokud není nastaveno
   Funkce doplní požadované hodnoty pouze u měněných prvků, které byly změněny z původního stavu, a nemají nastavenu žádnou hodnotu v položce "Zpřesněný".
  • Položky Provozní napětíPřesnost jsou nyní filtrovány tak, aby nebylo možné zadat neplatné hodnoty.
  • V seznamu objektů pro kreslení byly skryty typy spojnic, které se nemohou vyskytovat ve stavu NOVÝ.
  • Při načítání geodetických bodů se do výkresů nevynášejí nulové výšky.
  • Kontroly
   • Záslepku lze umístit na konec kabelového vedení.
   • Novou spojku lze umístit na jeden konec nového kabelového vedení. Zároveň však musí být na spojce umístěno i Náhradní ukončení.
   • V DSPS se kontroluje pojmenování výkresů polohopisů GEOVAP.
   • Kontrola volných konců částečně měřených linií odhalí, pokud je na neměřeném konci linie umístěn další prvek.
   • V souhrnném protokolu kontrol nebyly zobrazovány chyby velikosti fotografií a informace o nadbytečných fotografiích.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.10 16

Seznam změn ve verzi 170303

 • Vyřešeny problémy předchozí verze s aktualizacemi starších projektů a spouštěním kontrol v projektech DSPS ZDF.

Seznam změn ve verzi 170301

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.03.01 a novější.
 • RDF
  • Kontroly
   • Byla přidána nová kontrola duplicit SJZ
   • Byla upravena kontrola umístění záslepek
   • U prvků UP umístěných na dvou sousedních vývodech rozvaděče již není hlášena chyba "Duplicitní značka v toleranci"
   • U geodetických bodů se nekontrolovalo, zda je vyplněna položka "Význam bodu"
   • Hranice budov, plotů a rozhraní ploch mohou být napojeny na vnitřní vrchol lomené čáry
  • Pro okraj výkopu je nyní nově definován poznámkový text (význam bodu) "okraj výkopu". Doposud nebyl v číselníku.
  • Ve funkci pro Výstup bodů do textového seznamu souřadnic je nový přepínač "V kategorii se stavy exportovat jen body ve stavu 'Nový'"
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.09 16
   • Byla upravena kontrola umístění záslepek
  • V DSPS bez geodetického zaměření neprobíhala kontrola smyček na liniích

Seznam změn ve verzi 170206

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.02.06 a novější.
 • RDF
  • Kontrola detailů
   • Kontroluje se stav prvků uvnitř detailů podle pravidel
    • NOVÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř NOVÉ (kromě "Transformátor - přístroj")
    • MĚNĚNÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř MĚNĚNÉ nebo kombinace různých stavů
    • PŮVODNÍ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř PŮVODNÍ
    • ZRUŠENÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř ZRUŠENÉ (kromě "Transformátor - přístroj")
    Chyby nejsou hlášeny v případě, že se při výměně zařízení nový a zrušený detail v kresbě překrývají.
  • Kontrola relací
   • Odstraňují se relace mezi novými a zrušenými objekty, pokud byly uživatelem nedopatřením vytvořeny.
   • Nejsou hlášeny nepovolené relace.
  • Do kategorií Geoschéma, Spojnice trasy, DetailyJednopólové schéma byly přidány objekty Pomocná konstrukční kresba. Kresba se nepředává na Geoportál ČEZ Distribuce.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.08 16
  • Opravena kontrola závěsů VVN

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2017 GISoft