Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r10 verze 170303
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 170303
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 170303

 • Vyřešeny problémy předchozí verze s aktualizacemi starších projektů a spouštěním kontrol v projektech DSPS ZDF.

Seznam změn ve verzi 170301

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.03.01 a novější.
 • RDF
  • Kontroly
   • Byla přidána nová kontrola duplicit SJZ
   • Byla upravena kontrola umístění záslepek
   • U prvků UP umístěných na dvou sousedních vývodech rozvaděče již není hlášena chyba "Duplicitní značka v toleranci"
   • U geodetických bodů se nekontrolovalo, zda je vyplněna položka "Význam bodu"
   • Hranice budov, plotů a rozhraní ploch mohou být napojeny na vnitřní vrchol lomené čáry
  • Pro okraj výkopu je nyní nově definován poznámkový text (význam bodu) "okraj výkopu". Doposud nebyl v číselníku.
  • Ve funkci pro Výstup bodů do textového seznamu souřadnic je nový přepínač "V kategorii se stavy exportovat jen body ve stavu 'Nový'"
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.09 16
   • Byla upravena kontrola umístění záslepek
  • V DSPS bez geodetického zaměření neprobíhala kontrola smyček na liniích

Seznam změn ve verzi 170206

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.02.06 a novější.
 • RDF
  • Kontrola detailů
   • Kontroluje se stav prvků uvnitř detailů podle pravidel
    • NOVÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř NOVÉ (kromě "Transformátor - přístroj")
    • MĚNĚNÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř MĚNĚNÉ nebo kombinace různých stavů
    • PŮVODNÍ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř PŮVODNÍ
    • ZRUŠENÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř ZRUŠENÉ (kromě "Transformátor - přístroj")
    Chyby nejsou hlášeny v případě, že se při výměně zařízení nový a zrušený detail v kresbě překrývají.
  • Kontrola relací
   • Odstraňují se relace mezi novými a zrušenými objekty, pokud byly uživatelem nedopatřením vytvořeny.
   • Nejsou hlášeny nepovolené relace.
  • Do kategorií Geoschéma, Spojnice trasy, DetailyJednopólové schéma byly přidány objekty Pomocná konstrukční kresba. Kresba se nepředává na Geoportál ČEZ Distribuce.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.08 16
  • Opravena kontrola závěsů VVN

Seznam změn ve verzi 170104

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.01.04 a novější.
 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.52. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • V kategorii GeoschémaJednopólové schéma byly přidány prvky Konzola zední šikmá.
  • U DGN výkresů správců polohopisů jsou pro předání na Geoportál odpojovány rastrové a WMS soubory.
  • Opraven text poznámky geodetického bodu "pozemek vstup".
  • Kontrolní nástroje
   • Kontrola fotodokumentace byla upravena podle aktuálních požadavků
    • Pokud se v původním detailu DTS vyskytuje prvek Transformátor - přístroj ve stavu NOVÝ nebo ZRUŠENÝ, pak jsou požadovány pouze fotografie typu CE a Tx. Pokud je prvek Transformátor - přístroj ve stavu PŮVODNÍ nebo MĚNĚNÝ, pak jsou požadovány fotografie rozvaděčů podle původních pravidel.
   • Byly přidány kontroly
    • Kontrola umístění svodičů.
    • Kontrola výskytu sdílených značek.
   • Kontrola převazbení UP nehlásí chybu u nových vývodů NN uvnitř rozvaděčů NN DTS.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.07 16
  • Během exportu výkresů projektu jsou odpojovány rastrové a WMS soubory.
  • Byly přidány kontroly
   • Kontrola duplicitních útvarů ohraničení detailů
   • Kontrola umístění detailů
   • Kontrola uzavření linií PRIS
   • Kontrola křížení linií samy sebe
   • Kontrola výskytu sdílených značek.

Seznam změn ve verzi 161201

 • RDF
  • Jednopólové schéma
   • U objektu Úsečník - dálkově ovladáný byly doplněny varianty pro kreslení s propojovacím vedením.
  • Kontroly
   • Upravena kontrola umístění značek u objektu "Vývod vn, vvn uvnitř"
   • Body trasy umístěné na spojnice tras "po vytýčení" již nehlásí chybu.
   • Pod identickými body není vyžadována kresba.
   • Nezobrazuje se chyba topologie u terénních šraf.
  • Číselníkové položky jsou řazeny vzestupně podle abecedy.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.06 16
   • Upravena kontrola umístění značek u objektu "Vývod vn, vvn uvnitř"

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2017 GISoft