Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)

Stáhnout

Předloha CEZd_ME_0088_r00 verze 180201
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 180201
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 180201

 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Relace Závěs x PBZávěs x Spojnice jsou vyžadovány u všech typů závěsů VN a VVN. Doposud byly vyžadovány jen u kotevních závěsů.
  • Je možné změnit
   • původní PB VVN na VN a naopak
   • původní PB VN na NN a naopak
 • Kontroly
  • Krátké úsečky a úsečky nulové délky se kontrolují i ve stavu ZRUŠENÝ.
  • Kontroluje se
   • nedovolené protínání vedení v lomových bodech
   • nedovolené protínání vedení s přípojnicemi nebo propojovacími vedeními v detailech
   • nedovolené protínání ohraničení detailů
   • nedovolené přiblížení lomových bodů spojnic k jiným spojnicím

Seznam změn ve verzi 180103

 • V kontrole duplicitních značek GS byla změněna hodnota minimální požadované vzdálenosti mezi dvěma značkami z 0,21 m na 0,01 m.
 • Opravena chyba předchozí verze 180102, kdy u značek se vztažným bodem mimo kresbu značky chyběla tečka ve vztažném bodě značky.
 • Do vzorového projektu ČEZ pravidla DSPS RDF byla přidána chybějící kresba polohopisu.

Seznam změn ve verzi 180102

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.65. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • K prvkům Závěs pro napěťové hladiny VN přidány varianty PK (polokotevní izolátorový závěs)
 • Ve vzorových detailech DTS pro kabelová vedení byly změněny názvy vývodů NN k transformátoru z přívod od T1 k RO ANA na T1.
 • Kontroly
  • Kontrola UP hlásí chybu v případě, kdy je jeden zrušený vývod NN převazben na více nových nebo měněných vývodů NN
  • Kontrola fotodokumentace vypisuje názvy chybějících snímků
  • Není hlášena chyba u konzoly umístěné na průběžné trafostanici

Seznam změn ve verzi 171211

 • V DSPS s GZ, ve kterých se předává aktualizační výkres polohopisu správce JDTM, je při vytváření ZIP souboru pro předání na Geoportál vyžadován akceptační protokol správce JDTM. Protokol musí být uložen ve složce SOUVISEJICI_DOKUMENTY ve formátu PDF a v názvu souboru musí být slovo "akceptace".
 • Kontrola fotodokumentace nevyžaduje fotografie u měněných částí stanic, které jsou v měněném stavu jen z důvodu zpřesnění polohy. Je vyžadována pouze u "skutečně" měněných částí stanic.
  Změna v rozlišování měněných prvků od "skutečně" měněných prvků byla provedena jen v detailech stanic. U rozpojovacích skříní a dálkově ovládaných úsečníků, které jsou v měněném stavu jen z důvodu zpřesnění polohy, je kontrolou Geoportálu fotodokumentace stále vyžadována. Ta však v tomto případě nemusí být součástí předávaných dat a při přejímce dat na Geoportálu je možné zažádat o výjimku.
  Stále je také nutné přesunout do měněného stavu i ohraničení detailu, ve kterém změna probíhá.

Seznam změn ve verzi 171204

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.64. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Prvek Transformátor - přístroj dvouvinuťový přejmenován na Transformátor - přístroj dvouvinuťový do NN
  • Přidán prvek Transformátor - přístroj dvouvinuťový do VVN nebo VN
  • Maximální délka názvu vývodu nn rozšířena na 80 znaků
 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Změna zákresu úsečníků
   Místo 3 m linie pro pozice se zakresluje svod VN (úsečník je stále mezi liniemi pro pozice). Použití je znázorněno v aktualizovaných příkladech
   • ČEZ pravidla PD RDF (obr. 3.08, 3.09, 3.10, 3.12, 3.18, 4.01, 5.03, 5.07)
   • ČEZ pravidla DSPS RDF (obr. 3.06, 3.09, 3.10, 3.12, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22, 4.01)
   • pod rámečky příkladů jsou přidána Pravidla pro zákres TU Vedení VN svod
  • Změna pravidel pro názvy vývodů
   Z Geoportálu by se mělo vracet méně chyb v názvech vývodů. Chyby budou hlášeny při zadání
   • SJZ transformovny (např. DC_DCCH),
   • SJZ PB s dodatečným rozlišením (např. PB12A).
   Mezi hlavní změny patří
   • rezerva s malým "r" (rezerva; rezerva nevybavená)
   • "pomlčka" bez mezer před a za; text za pomlčkou může začínat pouze malým písmenem (R99999-místní popis; R1–přes č.p.1)
   • odstraněna mezera za PB, č.p., č.e., p.č. (PB151, č.p.1, p.č.123/1)
   Podrobný popis pravidel je uveden v dokumentu RDF_definice_prvku_r00_1_64.xlsx, list názvy vývodů, který byl zveřejněn v příloze informačního mailu ČEZ Distribuce.
 • Kontroly
  • Byly zohledněny výše uvedené změny v ČEZd_ME_0088
  • Kontrola fotodokumentace
   Kontrola Geoportálu nyní nevyžaduje fotodokumentaci u měněných částí stanic, které byly pouze přesunuty z důvodů zpřesnění polohy. Je vyžadována pouze u "skutečně" měněných částí stanic.
   Kontrola fotodokumentace v produktech GISoft bude upravena během několika dní. Prozatím u zpřesněných objektů chybu ignorujte.
  • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný je možné změnit linii TU v GS na jinou napěťovou hladinu
  • Kontrola polohopisů správců JDTM nevyžaduje geodetické body
  • Byla opravena tolerance v kontrole napojení projektované spojnice na hranu původní spojnice.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft