Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r09 verze 150312
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 150312
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 150312

 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Byly zapracovány změny v souvislosti s aktualizací datového modelu polohopisu GEOREAL z 11.3.2015.
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Byl doplněn objekt Bod identický.
 • Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj
  • Bylo změněno výchozí měřítko definic objektů z 1:1000 na 1:500.
 • Export výkresů
  • Bylo odstraněno nastavení pro export výkresů polohopisů GEOVAP ve formátu DGN V7. Pro export všech výkresů projektu je nyní opět jen jedno nastavení. Výkresy polohopisů GEOVAP budou vyexportovány do formátu DGN V7.
 • Kontroly
  • Byla odstraněna chyba kontrol vrstev výkresů, která nastala, pokud byl součástí projektu výkres správce polohopisu.

Seznam změn ve verzi 150309

V předlohách byly zapracovány změny související s novou metodikou DSO_ME_0139r09 ZDF. Rozpracované projekty vytvořené podle pravidel předchozí revize Metodiky je možné zaktualizovat. Musí se však dodatečně upravit pojmenování výkresů a odstranit a znovu vynést popisy objektů, u kterých došlo ke změnám (viz níže).

 • Polohopisy
  • Byla odstraněna kategorie Polohopis neměřený.
  • Kategorie Polohopis měřený byla přejmenována na Polohopis ČEZ.
  • Byly přidány kategorie
   • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy - pro vytváření výkresů nově zaměřených prvků db_CZAK_akt.dgn.
   • Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj - pro vytváření výkresů nově zaměřených prvků db_CZAK_zk_akt.dgn.
   • Polohopis GEOVAP - původní stav V7 - pro připojení výkresů se stávajícím stavem ÚMPS db_CZAK_s.dgn nebo CZAK&sbv.dgn.
    Nově vytvářené výkresy polohopisu GEOVAP db_CZAK_akt.dgndb_CZAK_zk_akt.dgn budou ve formátu DGN V8. Do požadovaného formátu DGN V7 budou převedeny během exportu výkresů z projektu.
 • Geoschéma - Vedení NN
  • Byl zrušen objekt Hranice stanice NN.
 • Geoschéma - Vedení NN (VN, VVN)
  • U objektů Zdroj NN (VN, VVN) byl zrušen popisek Číslo MS.
 • Geoschéma - Detaily
  • U objektů PTK, PTNPTP byl změněn prefix popisku Objem izolačního media [kg] na Množství izolačního media [kg],
  • U objektu Rozvodna ve stanici byl změněn prefix popisku Objem SF6 na skříň na Množství SF6 na skříň,
  • Mezi "schémata" byla přidána Schémata rozvoden VVN vytvořená podle vzorů z příloh č. 3 a 21 z DSO_ME_0139r09.
 • Jednopólové schéma zapojení
  • Popisek Směr vedení byl přesunut od objektů stávajících vedení k objektu Náhradní ukončení.
 • Export výkresů projektu
  • Bylo přidáno nastavení pro export výkresů polohopisů GEOVAP ve formátu DGN V7.
 • Byly aktualizovány ukázkové projekty ČEZ vzorová zakázka ...ČEZ pravidla ... z výkresů příloh DSO_ME_0139r09 ZDF.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.01 15.
 • Další informace ke změnám v DSO_ME_0139r09
  • Bylo upraveno pojmenování předávaných výkresů. Z názvu výkresu vypadlo "místo" a jsou ve formátu např. IE-12-8001235_n_n.dgn.
  • Prvky polohopisných kategorií neobsahují negrafické atributy, které se v budoucnu, kdy již bude platný pouze nový formát RDF, budou muset předávat ve formátu XML nebo DGN s XFM 2. Znamená to, že výkresy polohopisů bude možné předávat v běžném formátu DGN jako doposud.

Seznam změn ve verzi 150201

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_02_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.13 13.

Seznam změn ve verzi 150106

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_01_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.12 13.
 • Výchozí úhel pro umístění detailů DTS a rozpojovacích skříní byl nastaven na hodnotu 0°. Doposud byl používán aktivní úhel, což mohl být např. úhel určený podle naposledy umístěné značky.

Seznam změn ve verzi 141210

 • Byl vyřešen problém předchozí verze, kdy v kategorii Jednopólové schéma zapojení nebylo možné upravit popisné informace objektu Pojistkový odpínač VN, VVN.

Seznam změn ve verzi 141201

Předlohu lze používat pouze s aktuální verzí softwaru.

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_12_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.11 13.
 • V kategorii Geoschéma - Detaily byl
  • u objektu Pojistkový odpínač (nad 1 kV) přidán popis Jmenovitý proud odpínače,
  • u objektu Rozvaděč NN v DSPS přidán popis Jmenovitý proud.
  Pokud budete aktualizovat starší projekty, po aktualizaci projektu odstraňte a vyneste znovu do výkresu popisy těchto objektů.
 • Byl upraven způsob kreslení kotevních závěsů VN a VVN.
  • Při umisťování značek závěsů se zobrazují pomocné soustředné kružnice znázorňující povolenou vzdálenost od referenčního bodu (lomový nebo koncový bod TU).
  • Značky závěsů lze umístit pouze na linie stejné napěťové hladiny.
  • Povolená vzdálenost značky kotevního závěsu od lomového/koncového bodu TU je u VN 2,5 až 6 m, u VVN 4,5 až 9 m.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2015 GISoft