Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)

Stáhnout

Předloha CEZd_ME_0088_r00 verze 171109
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 171109
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 171109

 • Kontroly
  • V DSPS přidána kontrola, zda je v daném území vytvořen správný typ polohopisu.
  • V kontrole značek umístěných na propojovacích vedeních se kontroluje shoda provozního napětí.
  • Opraveno nastavení kontrol u prvků
   • Jiný objekt
   • Geoschéma - svody VN
   • spojnice kabelového vedení ukončená na lomovém bodě stávající budovy polohopisu GEOVAP
 • Byly prověřeny změny v protokolu chyb Geoportálu (ErrorProtocol.xml), a proto se již nezobrazuje upozornění na rozdílnou verzi protokolu.

Seznam změn ve verzi 171102

 • Oprava otevření dialogového okna pro načtení dat PD do projektu DSPS.

Seznam změn ve verzi 171101

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.63. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Maximální délka názvu vývodu nn omezena na 40 znaků.
 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Změna zákresu staničních úsečníků a recloserů (viz ČEZ pravidla DSPS/PD RDF, příklady 2.08, 5.08, 1.13, 2.15, 3.19, 3.21, 3.25, 3.33, 3.36)
  • Z důvodu omezených možností kontrolních nástrojů Geoportálu byly v Metodice změněny podmínky pro předávání výkresů polohopisů správců JDTM. Výkresům polohopisů správců JDTM, které se standardně vytvářejí v měřítku 1:500, se musí ve Správci výkresů nastavit měřítko 1:1000. V rozpracovaných projektech nejsou nutné žádné změny, potřebné úpravy se provedou v rámci aktualizace projektu.
 • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace.
  • Požadavek na snímky stanic nyní ovlivňuje stav ohraničení detailů rozvoden místo stavu prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn.
  • Požadavek na snímky úsečníků ovlivňuje stav prvku Úsečník - přístroj.
 • Neexportují se čísla a výšky geodetických bodů polohopisu GEOREAL.
 • Nekontroluje se vzdálenost prvku Úsečník - přístroj od PB VN.
 • Nejsou hlášeny nadbytečné fotografie rozvaděčů nn u nové DTS s původním transformátorem.
 • Byly prověřeny změny v protokolu chyb Geoportálu (ErrorProtocol.xml), a proto se již nezobrazuje upozornění na rozdílnou verzi protokolu.

Seznam změn ve verzi 171002

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.62. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V názvu vývodu v jednopólovém schématu lze zadat libovolný text za názvem Rezerva, např. Rezerva nevybavená.
  • Polohopisy správců JDTM se tiskou pozměněnými barvami.
 • Závěsné kabely VN se nově zakreslují pomocí objektu Vedení * kV venkovní izolované - ZK.
 • Kontroly
  • V názvu vývodu lze zadat číslo vývodu rozpojovací skříně i v případě názvu s textem za pomlčkou nebo znakem + (např. R157 02 - přes č.p. 217 nebo R20 01+č.p.1). Kontrola Geoportálu v těchto případech oznámí nekritickou chybu a musí se zažádat o výjimku.
  • Měněné PB se zaokrouhlují s přesností na čtyři desetinná místa. Doposud se podle požadavků Metodiky zaokrouhlovaly s přesností na dvě desetinná místa. U původních geodeticky nezaměřovaných PB by však bylo nutné zpřesňovat veškerou navazující kresbu. Přesnost měněných geodeticky nezaměřovaných PB nemusí odpovídat požadavkům kontrol Geoportálu. Na Geoportálu lze v těchto případech zažádat o výjimku.
  • U trafostanic není duplicitně vyžadován protokol uzemnění pro trafostanici a pro PB.
  • U polohopisu GEOVAP - střední a východní Čechy se kontroluje natočení značek.

Seznam změn ve verzi 170904

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.61. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V tiskovém výstupu Situace – geoschéma DSPS se prvky ve stavu PŮVODNÍ a MĚNĚNÝ tisknou šedou barvou.
 • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný lze změnit spojnice tras, např. neměřenou spojnici na měřenou, spojnice nadzemního vedení na spojnici nadzemního izolovaného vedení apod.
 • Při rozdělení linie jsou zachovány původní relace i u nově vytvořené části linie.
 • Ve zrušeném stavu se obnovují popisné informace i u nově vytvořených částí rozdělených linií.
 • Kontroly
  • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace. Nyní se zohledňuje stav prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn uvnitř detailu Distribuční stanice.
  • U měněné skříně s novým detailem není hlášena chyba umístění detailu.
  • Opravena chyba, kdy samostatná kontrola relace neodhalila některé chybějící relace.
  • Ve výkresech polohopisu GEOREAL se nekontroluje vrstva č. 59.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2017 GISoft