Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r10 verze 160808
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 160808
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 160808

 • RDF
  • Byla upravena aktualizace starších projektů, ve kterých jsou načtena data z Geoportálu ve verzi datového modelu 1.47, tak aby nebylo nutné znovu exportovat nová data z Geoportálu ve verzi datového modelu 1.48. Doporučujeme aktualizovat všechny rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 160803

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.08.03 a novější.
 • RDF
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.48. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Nové popisy "Číslo linky" u vedení VVN v geoschématu.
   • V názvech vývodů nn lze zadat označení rozvaděče stanice ANA až ANG. Doposud bylo možné zadat jen ANA až ANC.
  • V nabídce ČEZ PD/DSPS je nová funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".
   Pokud dojde k nežádoucí změně původního prvku, je možné jej pomocí nástroje Změnit stav objektu na "Původní" přesunout zpět mezi původní prvky. Tato obnova je však jen částečná, protože původní prvek mohl změnit polohu, mohl být rozdělen nebo mohly být změněny jeho popisné informace. Kompletní obnovu do původního stavu dokončíte pomocí funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".
  • Úpravy nastavení kontrolních nástrojů
   • V projektech DSPS přidána
    • kontrola existence protokolů uzemnění
    • kontrola návaznosti kresby polohopisů JDTM na geodetické body
   • V projektech PD přidána kontrola, zda nedošlo k nežádoucím úpravám původních spojnic vedení.
   • Kontroly umístění značek nevyžadují umístění konzoly na koncových stanicích.
   • Není vyžadována relace mezi stanicí a PB u stanic, které nejsou umístěny na PB.
 • ZDF
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.02 16
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS.

Seznam změn ve verzi 160712

 • RDF
  • Kontrola symbologie již nehlásí chybu u popisů SJZ rozpojovací skříně. Aktualizujte rozpracované projekty.
 • ZDF
  • Kontrola symbologie popisů kategorie JS již nehlásí chybu v zarovnání popisů. Aktualizujte rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 160701

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.07.01 a novější.
 • RDF
  • Byly zpřístupněny nástroje pro načtení dat z Geoportálu a export dat na Geoportál.
 • ZDF
  • Zapracovány změny metodiky DSO_ME_0139r10
   • Odstraněna předloha pro PD. Formát ZDF lze od 1.7.2016 používat jen pro tvorbu DSPS.
   • V kategoriích GeoschémaJednopólové schéma zapojení byly přidány objekty Vedení svod VN.
   • V kategorii Geoschéma byl u objektů PB přidán popisek Evidenční celek.
   • V kategorii Spojnice-trasy odstraněn objekt Kóty.
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.01 16
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS.
  • Oprava nastavení kontroly DSPSN bez zaměřeného polohopisu. Kontrola nehlásí chybu v polohopisech.

Seznam změn ve verzi 160601

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.06.01 a novější.
 • RDF
  • Součástí instalace jsou předlohy, vzorové projekty a projekty s příklady připravené pro vyhotovení PD a DSPS ve formátu RDF podle DSO_ME_0139r10.
  • Prozatím nejsou zpřístupněny nástroje pro načtení dat z Geoportálu a export dat na Geoportál. Budou zpřístupněny až v okamžiku, kdy na Geoportálu bude zprovozněna podpora formátu RDF podle DSO_ME_0139r10.
 • ZDF
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.16 15
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2016 GISoft