Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r09 verze 150701
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 150701
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 150701

 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.05 15
  • Kontrola existence závěsů VN neprobíhá u koncových trafostanic.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_07_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.

Seznam změn ve verzi 150601

 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.04 15
  • V kontrole čárové kresby bylo nastaveno dovolené ukončení spojnic na budovách polohopisů správců JDTM.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_06_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Pro lepší přehlednost bylo upraveno členění objektů v seznamu pro kreslení.

Seznam změn ve verzi 150504

 • V metodice došlo ke změně v požadovaném obsahu předávaných dat DSPS. V případě předávání polohopisů správců JDTM musí být spolu s výkresy vždy předány i příslušné textové seznamy souřadnic bodů:
  • *_umps_akt.txt (GEOREAL)
  • db_*_akt_body.txt (GEOVAP - střední a východní Čechy)
  • db_*_zkakt_body.txt (GEOVAP - Zlínský kraj)
  V adresářové struktuře stavby se soubory ukládají do složky geodet_zamereno stejně jako BODY_E_*txtBODY_P_*.txt.
 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.03 15
  • V kontrolách čárové kresby byly upraveny limity objektů Propojovací vedení - síť na 3 mm a spojnic na 100 mm.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_05_04.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Značky, které se dle kreslicího klíče nemají natáčet, se do výkresu umístí vždy s úhlem natočení 0. U ostatních značek lze úhel natočení nastavit při umisťování do výkresu, a to buď interaktivně nebo podle jiného prvku ve výkresu.
 • Polohopis GEOVAP
  • Bod - identický se při interaktivním umístění do výkresu umístí jako úsečka nulové délky.

Seznam změn ve verzi 150410

 • Kontroly
  • Nová kontrola existence závěsu u PB VN a VVN.
  • Nastavení kontrol symbologie výkresu polohopisu GEOREAL bylo upraveno podle požadavků kontrolních nástrojů ČEZ.
   • Změny je možné provádět pouze do aktualizačního výkresu
   • Symbologii aktualizovaných prvků není možné měnit.
   • Rušené prvky ve vrstvě č. 60 se nekontrolují.
 • Polohopis GEOREALPolohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Pomocí funkce Body > Doplnit poznámky / kódy... lze hromadně doplnit poznámky bodů.
 • Jednopólové schéma zapojení
  • Opravena barva popisů stávajících vedení.

Seznam změn ve verzi 150403

 • Jednopólové schéma zapojení
  • Číslo barvy stávajících prvků bylo v metodice změněno z 80 na 176. Pokud budete aktualizovat dříve vytvořené projekty, proveďte změnu barev ve výkresu JS pomocí funkce z nabídky ČEZ > Aktualizovat barvy stávajících prvků JS.
 • Kategorie polohopisů
  • Pro snadné kreslení výškových šraf polohopisu byla nastavena funkce pro jejich generování.
  • Byly upraveny prefixy geodetických bodů
   • ČEZ pro Polohopis ČEZ
   • GR pro Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • GV pro Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
   • ZK pro Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj
  • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • Poznámky bodů lze hromadně doplnit pomocí funkce pro práci s body Doplnit poznámky / kódy
   • Byly přidány definice formátů vstupních a výstupních seznamů souřadnic GEOREAL.
   • Při exportu výkresu polohopisu GEOREAL z projektu jsou odstraňovány popisy geodeticky zaměřených bodů (čísla, výšky, kódy).
   • Byla upraveno zarovnání popisů geodetických bodů tak, aby se texty nepřekrývaly.
   • Byla opravena definice objektů ve vrstvě 20 Bodové prvky vodstva.
   • Kvůli různým tabulkám barev připojeným k zakládacímu výkresu a knihovně značek GEOREAL nemusí být značky během umisťování viditelné. Zobrazí se až po umístění do výkresu. Chcete-li vidět značky během umisťování, nastavte barvu pozadí pracovní plochy produktu Bentley Systems na bílou (Prostředí > Přednostní nastavení > Pohledy a okna > Černé pozadí -> Bílé).
  • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
   • Byl doplněn objekt 20 Bod výškový T
   • Název objektu Linie hlav.uz.plynu byl změněn na Linie hlav.uz.plynu (priska)
 • Nastavení kontrolních nástrojů
  • Nastavení bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.02 15
   • Nová kontrola duplicitních čísel výšek bodů polohopisu ČEZ
   • Nová kontrola povinně duplicitních podpěrných bodů v polohopisech GEOREAL, GEOVAP
  • Bylo opraveno nastavení kontrol volných konců linií pro pozice v detailech.
  • Bylo opraveno nastavení kontrol kotevních závěsů.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_04_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce

Seznam změn ve verzi 150312

 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Byly zapracovány změny v souvislosti s aktualizací datového modelu polohopisu GEOREAL z 11.3.2015.
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Byl doplněn objekt Bod identický.
 • Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj
  • Bylo změněno výchozí měřítko definic objektů z 1:1000 na 1:500.
 • Export výkresů
  • Bylo odstraněno nastavení pro export výkresů polohopisů GEOVAP ve formátu DGN V7. Pro export všech výkresů projektu je nyní opět jen jedno nastavení. Výkresy polohopisů GEOVAP budou vyexportovány do formátu DGN V7.
 • Kontroly
  • Byla odstraněna chyba kontrol vrstev výkresů, která nastala, pokud byl součástí projektu výkres správce polohopisu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2015 GISoft