Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r10 verze 161201
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 161201
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 161201

 • RDF
  • Jednopólové schéma
   • U objektu Úsečník - dálkově ovladáný byly doplněny varianty pro kreslení s propojovacím vedením.
  • Kontroly
   • Upravena kontrola umístění značek u objektu "Vývod vn, vvn uvnitř"
   • Body trasy umístěné na spojnice tras "po vytýčení" již nehlásí chybu.
   • Pod identickými body není vyžadována kresba.
   • Nezobrazuje se chyba topologie u terénních šraf.
  • Číselníkové položky jsou řazeny vzestupně podle abecedy.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.06 16
   • Upravena kontrola umístění značek u objektu "Vývod vn, vvn uvnitř"

Seznam změn ve verzi 161101

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.11.01 a novější.
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.51. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Změny v datovém modelu RDF nemají vliv na vytváření dokumentace v produktech GISoft.
  • Název vývodu obsahující SJZ stanice musí obsahovat číslo vývodu stanice. Příklad: AB_1234 ANA 01
  • Při načítání bodů do projektu se nekontroluje duplicita čísel bodů.
  • Polohopis ČEZ
   • Opravena chyba kontroly bodů u hrany paty terénního tvaru.
  • Polohopisy GEOVAP
   • Název aktualizačního výkresu polohopisu Zlínského kraje byl změněn z db_CZAK_zk_akt.dgn na db_CZAK_zkakt.dgn, kde CZAK je číslo zakázky.
   • Návaznost kresby na geodetické body se kontroluje i u identických bodů.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Název aktualizačního výkresu polohopisu Zlínského kraje byl změněn z db_CZAK_zk_akt.dgn na db_CZAK_zkakt.dgn

Seznam změn ve verzi 161003

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.10.03 a novější.
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.50. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Byl upraven formát názvů vývodů - pokud je za označením rozvaděče nn další text (např. číslo vývodu), je mezi nimi vyžadována mezera. Příklad: AB_1234 ANA 01
  • Kontrolní nástroje
   • Přidána kontrola "převazbení" UP
   • Jednopólové schéma
    • Povoleno křížení linií propojovacích vedení
    • Opraveno nastavení kontroly volných konců u stávajících propojovacích vedení
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Kontrolní nástroje
   • Povoleno křížení linií propojovacích vedení v kategorii Jednopólové schéma
   • Opravena kontrola umístění značky PB bez závěsu
   • Při umístění závěsů na stávající PB ve výkresu P již není hlášena chyba.

Seznam změn ve verzi 160907

 • RDF
  • V DSPS bez geodetického zaměření se nepředávaly zpět prvky kategorie BODY vyexportované z Geoportálu
  • Databáze projektu zabírá na disku počítače o polovinu méně místa
 • ZDF
  • Nebylo možné umístit skříň na PB ve výkresu *_p.dgn

Seznam změn ve verzi 160905

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.09.05 a novější.
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.49. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Byl opraven formát hodnot atributů Korekce délky, Vyložení krajního vodiče(Speciální zařízení) Množství.
  • Pomocí funkce ČEZ - PD/DSPS > Načíst data z Geoportálu > Načíst stávající stav lze nyní aktualizovat dříve načtená data nově vyexportovanými daty z Geoportálu např. z důvodu reklamace dat z Geoportálu. Prvky ve stavu NOVÝ zůstanou zachovány. Úpravy v měněných a zrušených prvcích budete muset po načtení nových dat provést znovu.
  • V DSPS lze načíst NOVÝ stav i z PD vytvořených podle starších definic datového modelu DSO_ME_0139r10.
  • V kategorii Jednopólové schéma byly přidány varianty schémat přípojkových skříní s pojistkovými odpínači
  • Úpravy nastavení kontrolních nástrojů
   • Přidána kontrola umístění objektu Kobka na obvodu útvaru ohraničení kobky
   • Nekontrolovalo se umístění objektu Úsečník - přístroj
   • Kontrola duplicit hlásila falešnou chybu při umístění poznámkového textu na úsečníku
   • V DSPS již nejsou vyžadovány geodetické body pod objekty skříní a spojek.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Do geoschémat NN, VN, VVN přidány nové objekty pro kreslení PB do výkresů *_p.dgn, které obsahují jen popisy číslo SJZID evidenčního celku
  • Opraveno vynášení popisu objektu Geoschéma NN > PB nn betonový
  • V tiskových výstupech geoschémat se již nezobrazují čísla bodů
  • Ve SPIDER-EN nebylo možné otevřít vzorovou zakázku a projekt s příklady kreslení situací v ZDF

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2016 GISoft