Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r09 verze 150804
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 150804
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 150804

 • Byly zohledněny změny v souvislosti s vydáním DSO_ME_0139r09z1
  • V kategoriích Geoschéma - VN/VVN byl přidán objekt pro kreslení PB bez závěsu.
  • Bylo aktualizováno nastavení kontrolních nástrojů.
  • Byly aktualizovány ukázkové projekty ČEZ vzorová zakázka ...ČEZ pravidla ... z výkresů příloh DSO_ME_0139r09z01 ZDF.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS.

Seznam změn ve verzi 150701

 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.05 15
  • Kontrola existence závěsů VN neprobíhá u koncových trafostanic.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_07_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.

Seznam změn ve verzi 150601

 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.04 15
  • V kontrole čárové kresby bylo nastaveno dovolené ukončení spojnic na budovách polohopisů správců JDTM.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_06_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Pro lepší přehlednost bylo upraveno členění objektů v seznamu pro kreslení.

Seznam změn ve verzi 150504

 • V metodice došlo ke změně v požadovaném obsahu předávaných dat DSPS. V případě předávání polohopisů správců JDTM musí být spolu s výkresy vždy předány i příslušné textové seznamy souřadnic bodů:
  • *_umps_akt.txt (GEOREAL)
  • db_*_akt_body.txt (GEOVAP - střední a východní Čechy)
  • db_*_zkakt_body.txt (GEOVAP - Zlínský kraj)
  V adresářové struktuře stavby se soubory ukládají do složky geodet_zamereno stejně jako BODY_E_*txtBODY_P_*.txt.
 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.03 15
  • V kontrolách čárové kresby byly upraveny limity objektů Propojovací vedení - síť na 3 mm a spojnic na 100 mm.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_05_04.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Značky, které se dle kreslicího klíče nemají natáčet, se do výkresu umístí vždy s úhlem natočení 0. U ostatních značek lze úhel natočení nastavit při umisťování do výkresu, a to buď interaktivně nebo podle jiného prvku ve výkresu.
 • Polohopis GEOVAP
  • Bod - identický se při interaktivním umístění do výkresu umístí jako úsečka nulové délky.

Seznam změn ve verzi 150410

 • Kontroly
  • Nová kontrola existence závěsu u PB VN a VVN.
  • Nastavení kontrol symbologie výkresu polohopisu GEOREAL bylo upraveno podle požadavků kontrolních nástrojů ČEZ.
   • Změny je možné provádět pouze do aktualizačního výkresu
   • Symbologii aktualizovaných prvků není možné měnit.
   • Rušené prvky ve vrstvě č. 60 se nekontrolují.
 • Polohopis GEOREALPolohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Pomocí funkce Body > Doplnit poznámky / kódy... lze hromadně doplnit poznámky bodů.
 • Jednopólové schéma zapojení
  • Opravena barva popisů stávajících vedení.

Seznam změn ve verzi 150403

 • Jednopólové schéma zapojení
  • Číslo barvy stávajících prvků bylo v metodice změněno z 80 na 176. Pokud budete aktualizovat dříve vytvořené projekty, proveďte změnu barev ve výkresu JS pomocí funkce z nabídky ČEZ > Aktualizovat barvy stávajících prvků JS.
 • Kategorie polohopisů
  • Pro snadné kreslení výškových šraf polohopisu byla nastavena funkce pro jejich generování.
  • Byly upraveny prefixy geodetických bodů
   • ČEZ pro Polohopis ČEZ
   • GR pro Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • GV pro Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
   • ZK pro Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj
  • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • Poznámky bodů lze hromadně doplnit pomocí funkce pro práci s body Doplnit poznámky / kódy
   • Byly přidány definice formátů vstupních a výstupních seznamů souřadnic GEOREAL.
   • Při exportu výkresu polohopisu GEOREAL z projektu jsou odstraňovány popisy geodeticky zaměřených bodů (čísla, výšky, kódy).
   • Byla upraveno zarovnání popisů geodetických bodů tak, aby se texty nepřekrývaly.
   • Byla opravena definice objektů ve vrstvě 20 Bodové prvky vodstva.
   • Kvůli různým tabulkám barev připojeným k zakládacímu výkresu a knihovně značek GEOREAL nemusí být značky během umisťování viditelné. Zobrazí se až po umístění do výkresu. Chcete-li vidět značky během umisťování, nastavte barvu pozadí pracovní plochy produktu Bentley Systems na bílou (Prostředí > Přednostní nastavení > Pohledy a okna > Černé pozadí -> Bílé).
  • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
   • Byl doplněn objekt 20 Bod výškový T
   • Název objektu Linie hlav.uz.plynu byl změněn na Linie hlav.uz.plynu (priska)
 • Nastavení kontrolních nástrojů
  • Nastavení bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.02 15
   • Nová kontrola duplicitních čísel výšek bodů polohopisu ČEZ
   • Nová kontrola povinně duplicitních podpěrných bodů v polohopisech GEOREAL, GEOVAP
  • Bylo opraveno nastavení kontrol volných konců linií pro pozice v detailech.
  • Bylo opraveno nastavení kontrol kotevních závěsů.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_04_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2015 GISoft