Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r10 verze 161003
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 161003
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 161003

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.10.03 a novější.
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.50. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Byl upraven formát názvů vývodů - pokud je za označením rozvaděče nn další text (např. číslo vývodu), je mezi nimi vyžadována mezera. Příklad: AB_1234 ANA 01
  • Kontrolní nástroje
   • Přidána kontrola "převazbení" UP
   • Jednopólové schéma
    • Povoleno křížení linií propojovacích vedení
    • Opraveno nastavení kontroly volných konců u stávajících propojovacích vedení
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Kontrolní nástroje
   • Povoleno křížení linií propojovacích vedení v kategorii Jednopólové schéma
   • Opravena kontrola umístění značky PB bez závěsu
   • Při umístění závěsů na stávající PB ve výkresu P již není hlášena chyba.

Seznam změn ve verzi 160907

 • RDF
  • V DSPS bez geodetického zaměření se nepředávaly zpět prvky kategorie BODY vyexportované z Geoportálu
  • Databáze projektu zabírá na disku počítače o polovinu méně místa
 • ZDF
  • Nebylo možné umístit skříň na PB ve výkresu *_p.dgn

Seznam změn ve verzi 160905

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.09.05 a novější.
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.49. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Byl opraven formát hodnot atributů Korekce délky, Vyložení krajního vodiče(Speciální zařízení) Množství.
  • Pomocí funkce ČEZ - PD/DSPS > Načíst data z Geoportálu > Načíst stávající stav lze nyní aktualizovat dříve načtená data nově vyexportovanými daty z Geoportálu např. z důvodu reklamace dat z Geoportálu. Prvky ve stavu NOVÝ zůstanou zachovány. Úpravy v měněných a zrušených prvcích budete muset po načtení nových dat provést znovu.
  • V DSPS lze načíst NOVÝ stav i z PD vytvořených podle starších definic datového modelu DSO_ME_0139r10.
  • V kategorii Jednopólové schéma byly přidány varianty schémat přípojkových skříní s pojistkovými odpínači
  • Úpravy nastavení kontrolních nástrojů
   • Přidána kontrola umístění objektu Kobka na obvodu útvaru ohraničení kobky
   • Nekontrolovalo se umístění objektu Úsečník - přístroj
   • Kontrola duplicit hlásila falešnou chybu při umístění poznámkového textu na úsečníku
   • V DSPS již nejsou vyžadovány geodetické body pod objekty skříní a spojek.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Do geoschémat NN, VN, VVN přidány nové objekty pro kreslení PB do výkresů *_p.dgn, které obsahují jen popisy číslo SJZID evidenčního celku
  • Opraveno vynášení popisu objektu Geoschéma NN > PB nn betonový
  • V tiskových výstupech geoschémat se již nezobrazují čísla bodů
  • Ve SPIDER-EN nebylo možné otevřít vzorovou zakázku a projekt s příklady kreslení situací v ZDF

Seznam změn ve verzi 160808

 • RDF
  • Byla upravena aktualizace starších projektů, ve kterých jsou načtena data z Geoportálu ve verzi datového modelu 1.47, tak aby nebylo nutné znovu exportovat nová data z Geoportálu ve verzi datového modelu 1.48. Doporučujeme aktualizovat všechny rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 160803

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.08.03 a novější.
 • RDF
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.48. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Nové popisy "Číslo linky" u vedení VVN v geoschématu.
   • V názvech vývodů nn lze zadat označení rozvaděče stanice ANA až ANG. Doposud bylo možné zadat jen ANA až ANC.
  • V nabídce ČEZ PD/DSPS je nová funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".
   Pokud dojde k nežádoucí změně původního prvku, je možné jej pomocí nástroje Změnit stav objektu na "Původní" přesunout zpět mezi původní prvky. Tato obnova je však jen částečná, protože původní prvek mohl změnit polohu, mohl být rozdělen nebo mohly být změněny jeho popisné informace. Kompletní obnovu do původního stavu dokončíte pomocí funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".
  • Úpravy nastavení kontrolních nástrojů
   • V projektech DSPS přidána
    • kontrola existence protokolů uzemnění
    • kontrola návaznosti kresby polohopisů JDTM na geodetické body
   • V projektech PD přidána kontrola, zda nedošlo k nežádoucím úpravám původních spojnic vedení.
   • Kontroly umístění značek nevyžadují umístění konzoly na koncových stanicích.
   • Není vyžadována relace mezi stanicí a PB u stanic, které nejsou umístěny na PB.
 • ZDF
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.02 16
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2016 GISoft