Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)

Stáhnout

Předloha CEZd_ME_0088_r01 verze 180504
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 180504
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky CEZd_ME_0088_r01 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 180504

 • Oprava umožňuje zadat nebo změnit hodnoty SJZ v Jednopólových schématech (stanice, skříně, zařízení, PB).
 • Aktualizujte si rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 180502

 • Kontroly
  • V DSPS jsou relace vyžadovány i u měněných vedení.
  • Opravena kontrola duplicit anotací svodů
 • Do nabídky ČEZ PD/DSPS přidána funkce Změnit číslo stavby....
 • U měněných prvků je zakázána úprava hodnot SJZ (kromě SJZ evidenčního celku a SJZ skříní). Prvek se změněnou hodnotou SJZ neprojde kontrolou Geoportálu.
 • Položka "Nestandardní hodnota" se v seznamech položek zobrazuje vždy, nezávisle na filtrování číselníků definovaném v CEZRDF_CodeLists.xml. Nesprávné nastavení filtrování v číselnících způsobuje to, že v seznamech materiálů nejsou dostupné všechny očekávané položky. Aby se změna projevila v dříve vytvořených projektech, je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Nově vytvořené výkresy mají pojmenované vrstvy
 • Vzorové projekty ČEZ pravidla DSPS RDFČEZ pravidla PD RDF obsahují opravené příklady z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088r01z1 se správně zakreslenými prvky HDPE.

Seznam změn ve verzi 180416

 • Oprava generovaní nevalidních XML pro předání na Geoportál. Problém vyřešíte aktualizací stávajících projektů podle předlohy verze 180416.

Seznam změn ve verzi 180412

 • Pokud byl jeden projekt aktualizován předlohou verze 180411 vícekrát, nebyl výsledný XML soubor pro předání na Geoportál validní. Problém vyřešíte aktualizací projektu podle předlohy verze 180412.

Seznam změn ve verzi 180411

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.66. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
  • Geoschéma
   • U prvku PB položky "Značení (s číslem PB)" a "Značení (tabulka se SJZ EC) nahrazeny položkou "Značení (tabulka s Úplným SJZ)"
   • U prvku Chránička
    • položka "Typ, rozměr" nahrazena položkami "Typ" a "Světlost (průměr)". Aby bylo možné vyplnit "Typ" chráničky, je nutné mít načteny aktuální číselníky (viz výše).
    • přidána položka "Přesnost zákresu"
   • Přidány nové prvky pro kreslení komunikačních zařízení (NET)
    Pokud je v jedné trase vedení vn i vedení NET, pak spojnice musí být zakreslena prvkem "Spojnice vn + NET"
  • Jednopólové schéma
   • U nových PB vrácen zpět popis "Výška/tahové namáhání". V rozpracovaných projektech je nutné po aktualizaci projektu všechny popisy nových PB ve výkresech JS odstranit a pak znovu vynést.
 • Kontroly
  • V nastavení kontrol byly zohledněny změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Kontrola relací
   • Relace typu Detail kobky x KobkaDetail rozvodny x Rozvodna ve stanici nebo Rozvaděč NN jsou vyžadovány i ve stavu MĚNĚNÝ.
 • Vzorové projekty ČEZ pravidla DSPS RDFČEZ pravidla PD RDF s příklady z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088r01 obsahují nové příklady kreslení komunikačních zařízení.
  Upozornění: Prvek HPDE je v příkladech zakreslen značkou. Správně má být zakreslen linií.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft