Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r08 verze 150201
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 150201
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r08 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 150201

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_02_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.13 13.

Seznam změn ve verzi 150106

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_01_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.12 13.
 • Výchozí úhel pro umístění detailů DTS a rozpojovacích skříní byl nastaven na hodnotu 0°. Doposud byl používán aktivní úhel, což mohl být např. úhel určený podle naposledy umístěné značky.

Seznam změn ve verzi 141210

 • Byl vyřešen problém předchozí verze, kdy v kategorii Jednopólové schéma zapojení nebylo možné upravit popisné informace objektu Pojistkový odpínač VN, VVN.

Seznam změn ve verzi 141201

Předlohu lze používat pouze s aktuální verzí softwaru.

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_12_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.11 13.
 • V kategorii Geoschéma - Detaily byl
  • u objektu Pojistkový odpínač (nad 1 kV) přidán popis Jmenovitý proud odpínače,
  • u objektu Rozvaděč NN v DSPS přidán popis Jmenovitý proud.
  Pokud budete aktualizovat starší projekty, po aktualizaci projektu odstraňte a vyneste znovu do výkresu popisy těchto objektů.
 • Byl upraven způsob kreslení kotevních závěsů VN a VVN.
  • Při umisťování značek závěsů se zobrazují pomocné soustředné kružnice znázorňující povolenou vzdálenost od referenčního bodu (lomový nebo koncový bod TU).
  • Značky závěsů lze umístit pouze na linie stejné napěťové hladiny.
  • Povolená vzdálenost značky kotevního závěsu od lomového/koncového bodu TU je u VN 2,5 až 6 m, u VVN 4,5 až 9 m.

Seznam změn ve verzi 141104

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_11_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.10 13.
 • Byl změněn způsob kreslení kotevních závěsů VN a VVN.
  Pro kreslení kotevních závěsů doposud platila tato pravidla:
  • značka musí ležet max. 6 m od PB, se kterým je v grafické skupině,
  • značka nesmí ležet na PB,
  • značka musí být umístěna kolmo na linii technologického úseku (TU)
  Nově platí tato pravidla:
  • značka musí ležet na linii TU (venkovní/venkovní izolované) totožného napětí v předepsané vzdálenosti od lomového/koncového bodu TU, nesmí ležet v lomovém/koncovém bodu TU
  • vztažný bod značky leží v zadaném rozmezí od nejbližšího lomového/koncového bodu TU, na kterém značka leží (u VN 3 až 6 m, u VVN 5 až 9 m),
  • značka musí být umístěna kolmo na linii TU.
  U objektů pro kreslení kotevních závěsů byl proto změněn kreslicí příkaz. Před umístěním značky závěsu do výkresu se již neidentifikuje značka PB, ale je potřeba označit místo na linii TU v předepsané vzdálenosti od lomového/koncového bodu TU, tj. 3 až 6 m u vedení VN nebo 5 až 9 m u vedení VVN.
 • V kategorii Geoschéma - Detaily byl u objektu Technologický úsek - detail přidán popis Typ. Pokud budete aktualizovat starší projekty, po aktualizaci projektu odstraňte a vyneste znovu do výkresu popisy těchto objektů.
 • Byla upravena vzorová schémata DTS
  • U stožárových DTS byl doplněn svodič NN.
  • U kabelových DTS byl změněn výchozí způsob ovládání u objektu Rozvodna ve stanici na "kombinované".
  • U objektu Měření indikační/registrační byly změněna výchozí hodnota popisku Druh měřicího přístrojeRegistrační na Registrační (MEG,...).
 • Do seznamu objektů pro kreslení bylo přidáno "schéma" pro umístění svodiče NN s proudovým spojem a propojovacím vedením. Po umístění na linii propojovacího vedení dojde k jejímu automatickému rozdělení pod značkou proudového spoje.
 • Byl odstraněn "nesoulad číselníkové hodnoty" u střešníků NN v kategorii Jednopólové schéma zapojení.

Seznam změn ve verzi 141001

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_10_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.09 13.
  • Je kontrolován formát popisu Korekce délky. Povolené formáty jsou 0, 0,0 nebo 1,0. Není povoleno 0.0, 0,00 nebo 1.
 • Byla aktualizována knihovna značek cez.cel, ve které byla upravena nájezduschopnost prvků některých značek. Před exportem výkresů z projektu spusťte funkci z nabídky ČEZ > Aktualizovat značky ze starších verzí ME_0139.

Seznam změn ve verzi 140901

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2014_09_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.08 13.
 • Byla upravena kontrola objektů Stanice, Úsečník, Skříň pro výkresy upravené polohy *_v_p.dgn*_n_p.dgn přidaných v předchozí verzi předlohy. Tyto objekty na rozdíl od objektů umísťovaných do výkresů _n.dgn mají jiný počet popisů. Pokud bude mít objekt ve výkresu _n.dgn nebo _p.dgn nesprávný počet popisů, bude při lokalizaci chyby v okně Chybná symbologie zvýrazněna položka Prvků v GG.
 • Byl odstraněn problém při aktualizaci projektu, kdy nedošlo k aktualizaci popisů ve výkresech.
 • Bylo opraveno nastaveni kontroly značek u projektů DSPS bez geodetického zaměření. Pod značkami PB nejsou vyžadovány prvky z výkresů kategorií Spojnice-trasyPolohopis.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2015 GISoft