Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Seznam změn v předloze ČEZd_ME_0088 (celý)

Seznam změn ve verzi 181019

 • Oprava kontroly pojmenování "ref" výkresů polohopisů GEOREAL.
 • Oprava vytváření objektů Vývod nnVývod nn uvnitř pomocí nástroje Vytvořit / změnit objekty....

Seznam změn ve verzi 181017

 • Oprava aktualizace projektů s uživatelskými rozšířeními datového modelu.

Seznam změn ve verzi 181016

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.70. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
 • Polohopis GEOREAL - Plzeňský kraj
  V souvislosti s aktualizací datového modelu ÚMPS DTM Plzeňského kraje byla přidána kategorie výkresů Polohopis GEOREAL - Plzeňský kraj. Výkresy polohopisu GEOREAL Plzeňského kraje se pojmenovávají CZAK_umps_pk_akt.dgnCZAK_umps_pk_ref.dgn, kde CZAK je číslo zakázky.
  Výkresy polohopisu GEOREAL vytvořené podle pravidel dosavadního datového modelu můžete převést do struktury datového modelu Plzeňského kraje tak, že po aktualizaci projektu přesunete výkres z kategorie Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Liberec do kategorie Polohopis GEOREAL - Plzeňský kraj, do názvu výkresu doplníte _pk a následně spustíte ČEZ - DSPS > GEOREAL - převod do struktury PK.

Seznam změn ve verzi 181005

 • Oprava generování výstupního XML souboru v projektech s duplicitními GIS Id.
 • Při aktualizaci projektu se nezobrazuje upozornění na chybějící soubor.

Seznam změn ve verzi 181003

 • Oprava generování původních prvků změněných na jiné (např. úsečník bez DO na úsečník s DO) do výstupního XML souboru.

Seznam změn ve verzi 180927

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.69. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!'''
  • U prvku PB VN přidán atribut Tlumiče vibrací
  • U sdělovacích optických vedení se počet vláken vybírá z číselníku
  • U prvku Vývod nn uvnitř je názvu vývodu povolen text svodič
  • Nově jsou vyžadovány relace
   • Spojnice * + NET x HDPE spojka
   • Spojnice NET x HDPE spojka
   • Kabelové ukončení x Kabelový závěr
   • Kabelové ukončení x Optický rozvaděč
  • Armatura NET může být duplicitní se závěsem
 • U nových svodů se kontroluje, zda je zadaná délka větší než 0
 • V kobkách stanic mohou mít vypínače duplicitní označení SJZ, pokud se liší hodnota atributu Fáze
 • V tisku JS upravena barva poznámkového textu
 • Přidána definice formátu vstupního seznamu souřadnic pro načtení bodů kódovaného měření.

Seznam změn ve verzi 180903

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.68. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • U prvku Chránička přidán atribut Poznámka
  • U prvku Armatura odstraněn atribut Vazba na PB
  • Přidána relace Armatura x PB
 • Duplicitní hodnoty SJZ se kontrolují i u zařízení v kobkách a rozvodnách stanic.
 • Při načítání bodů kódovaného měření se vytvoří správné typy bodů
 • Upraveny offsety u popisů geodetických bodů KódNové číslo bodu

Seznam změn ve verzi 180802

 • Vzory detailů rozpojovacích skříní dány do souladu se vzory z přílohy č. 3 ČEZd_ME_0088r01.

Seznam změn ve verzi 180801

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.67. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
  • U prvků Zemní lano vnZemní lano vvn odstraněn atribut Číslo evidenčního celku
  • U prvků HDPEHDPE spojka přidán atribut Vlastnictví
  • U prvku Kabelová komora
   • přidány atributy OznačníkVlastnictví
   • hodnota atributu Výrobce se vybírá z číselníku
  • U prvku Kabelové ukončení nahrazen atribut Název objektu atributem Název. Hodnota se nevybírá z číselníku, je možné zadat libovolný název.
  • U prvku Armatura
   • přidány atributy pro typ a výrobce spirálové svorky a ochranné spirály
   • přidán atribut Vlastnictví
  • Nejsou vyžadovány relace HDPE spojka x HDPEHDPE x Spojnice
 • V tiskových výstupech opraveno nastavení změn barev

Seznam změn ve verzi 180702

 • V názvu vývodu může být před nebo za číslem popisným nebo evidenčním velké písmeno (např. č.p.1A, č.e.A1, č.e.A1A-místní popis)
 • Kontroly
  • Není hlášena chyba při umístění geodetického bodu na konec neměřené spojnice
  • Není hlášena chyba vrstev při umístění značky Přechod do kolektoru
  • Není hlášena chyba symbologie u šraf zakreslených lomenou čarou

Seznam změn ve verzi 180606

 • V rámci aktualizace číselníků ČEZd proběhla větší změna v položkách typů chrániček. Do projektů vytvořených před aktualizací číselníků (5.6.2018) načtěte novější číselníky z Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
 • Kontrola umístění detailu nově hlásí chybu, pokud je kobka "OST" umístěna uvnitř detailu rozvodny.
 • Chybějící relace "HDPE x Sděl. vedení podzemní" je nyní hlášena pouze jako "varování".
 • Opravy
  • V rámci změny původního prvku na jiný již nedochází ke smazání atributu SJZ.
  • V názvu vývodu lze zadat za pomlčkou malé písmeno s diakritikou (např. R72-č.p.123)
  • Opraveno nastavení kontroly volných konců sdělovacích vedení a Propojovací vedení - detail
  • Opraveno nastavení kontroly relací sdělovacích vedení
  • Nejsou hlášeny chyby křížení vedení v GS

Seznam změn ve verzi 180504

 • Oprava umožňuje zadat nebo změnit hodnoty SJZ v Jednopólových schématech (stanice, skříně, zařízení, PB).
 • Aktualizujte si rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 180502

 • Kontroly
  • V DSPS jsou relace vyžadovány i u měněných vedení.
  • Opravena kontrola duplicit anotací svodů
 • Do nabídky ČEZ PD/DSPS přidána funkce Změnit číslo stavby....
 • U měněných prvků je zakázána úprava hodnot SJZ (kromě SJZ evidenčního celku a SJZ skříní). Prvek se změněnou hodnotou SJZ neprojde kontrolou Geoportálu.
 • Položka "Nestandardní hodnota" se v seznamech položek zobrazuje vždy, nezávisle na filtrování číselníků definovaném v CEZRDF_CodeLists.xml. Nesprávné nastavení filtrování v číselnících způsobuje to, že v seznamech materiálů nejsou dostupné všechny očekávané položky. Aby se změna projevila v dříve vytvořených projektech, je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Nově vytvořené výkresy mají pojmenované vrstvy
 • Vzorové projekty ČEZ pravidla DSPS RDFČEZ pravidla PD RDF obsahují opravené příklady z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088r01z1 se správně zakreslenými prvky HDPE.

Seznam změn ve verzi 180416

 • Oprava generovaní nevalidních XML pro předání na Geoportál. Problém vyřešíte aktualizací stávajících projektů podle předlohy verze 180416.

Seznam změn ve verzi 180412

 • Pokud byl jeden projekt aktualizován předlohou verze 180411 vícekrát, nebyl výsledný XML soubor pro předání na Geoportál validní. Problém vyřešíte aktualizací projektu podle předlohy verze 180412.

Seznam změn ve verzi 180411

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.66. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
  • Geoschéma
   • U prvku PB položky "Značení (s číslem PB)" a "Značení (tabulka se SJZ EC) nahrazeny položkou "Značení (tabulka s Úplným SJZ)"
   • U prvku Chránička
    • položka "Typ, rozměr" nahrazena položkami "Typ" a "Světlost (průměr)". Aby bylo možné vyplnit "Typ" chráničky, je nutné mít načteny aktuální číselníky (viz výše).
    • přidána položka "Přesnost zákresu"
   • Přidány nové prvky pro kreslení komunikačních zařízení (NET)
    Pokud je v jedné trase vedení vn i vedení NET, pak spojnice musí být zakreslena prvkem "Spojnice vn + NET"
  • Jednopólové schéma
   • U nových PB vrácen zpět popis "Výška/tahové namáhání". V rozpracovaných projektech je nutné po aktualizaci projektu všechny popisy nových PB ve výkresech JS odstranit a pak znovu vynést.
 • Kontroly
  • V nastavení kontrol byly zohledněny změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Kontrola relací
   • Relace typu Detail kobky x KobkaDetail rozvodny x Rozvodna ve stanici nebo Rozvaděč NN jsou vyžadovány i ve stavu MĚNĚNÝ.
 • Vzorové projekty ČEZ pravidla DSPS RDFČEZ pravidla PD RDF s příklady z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088r01 obsahují nové příklady kreslení komunikačních zařízení.
  Upozornění: Prvek HPDE je v příkladech zakreslen značkou. Správně má být zakreslen linií.

Seznam změn ve verzi 180305

 • Přesnost kresby polohopisů GEOVAP změněna z cm na mm. Nastavení přesnosti je v souladu s požadavkem GEOVAP, aby nedocházelo k degradaci přesnosti původních prvků polohopisu zaměřených s přesností na mm.
 • Při tisku GZ a GS z nabídky ČEZ - DSPS > Tisk se vypínají vrstvy, které se nemají tisknout. Dříve se pro vypnutí vrstev musela nastavit správná "viditelnost" objektů v pohledech.

Seznam změn ve verzi 180301

 • Je možné změnit původní spojnice
  • VVN na VN
  • VN na VVN nebo NN
  • NN na VN
 • Kontrolují se
  • společné vrcholy na liniích TU
  • duplicitní popisy
 • Je podporován nový formát chybového protokolu Geoportálu (ErrorProtocol.xml), který umožňuje lépe filtrovat nalezené chyby.

Seznam změn ve verzi 180201

 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Relace Závěs x PBZávěs x Spojnice jsou vyžadovány u všech typů závěsů VN a VVN. Doposud byly vyžadovány jen u kotevních závěsů.
  • Je možné změnit
   • původní PB VVN na VN a naopak
   • původní PB VN na NN a naopak
 • Kontroly
  • Krátké úsečky a úsečky nulové délky se kontrolují i ve stavu ZRUŠENÝ.
  • Kontroluje se
   • nedovolené protínání vedení v lomových bodech
   • nedovolené protínání vedení s přípojnicemi nebo propojovacími vedeními v detailech
   • nedovolené protínání ohraničení detailů
   • nedovolené přiblížení lomových bodů spojnic k jiným spojnicím

Seznam změn ve verzi 180103

 • V kontrole duplicitních značek GS byla změněna hodnota minimální požadované vzdálenosti mezi dvěma značkami z 0,21 m na 0,01 m.
 • Opravena chyba předchozí verze 180102, kdy u značek se vztažným bodem mimo kresbu značky chyběla tečka ve vztažném bodě značky.
 • Do vzorového projektu ČEZ pravidla DSPS RDF byla přidána chybějící kresba polohopisu.

Seznam změn ve verzi 180102

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.65. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • K prvkům Závěs pro napěťové hladiny VN přidány varianty PK (polokotevní izolátorový závěs)
 • Ve vzorových detailech DTS pro kabelová vedení byly změněny názvy vývodů NN k transformátoru z přívod od T1 k RO ANA na T1.
 • Kontroly
  • Kontrola UP hlásí chybu v případě, kdy je jeden zrušený vývod NN převazben na více nových nebo měněných vývodů NN
  • Kontrola fotodokumentace vypisuje názvy chybějících snímků
  • Není hlášena chyba u konzoly umístěné na průběžné trafostanici

Seznam změn ve verzi 171211

 • V DSPS s GZ, ve kterých se předává aktualizační výkres polohopisu správce JDTM, je při vytváření ZIP souboru pro předání na Geoportál vyžadován akceptační protokol správce JDTM. Protokol musí být uložen ve složce SOUVISEJICI_DOKUMENTY ve formátu PDF a v názvu souboru musí být slovo "akceptace".
 • Kontrola fotodokumentace nevyžaduje fotografie u měněných částí stanic, které jsou v měněném stavu jen z důvodu zpřesnění polohy. Je vyžadována pouze u "skutečně" měněných částí stanic.
  Změna v rozlišování měněných prvků od "skutečně" měněných prvků byla provedena jen v detailech stanic. U rozpojovacích skříní a dálkově ovládaných úsečníků, které jsou v měněném stavu jen z důvodu zpřesnění polohy, je kontrolou Geoportálu fotodokumentace stále vyžadována. Ta však v tomto případě nemusí být součástí předávaných dat a při přejímce dat na Geoportálu je možné zažádat o výjimku.
  Stále je také nutné přesunout do měněného stavu i ohraničení detailu, ve kterém změna probíhá.

Seznam změn ve verzi 171204

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.64. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Prvek Transformátor - přístroj dvouvinuťový přejmenován na Transformátor - přístroj dvouvinuťový do NN
  • Přidán prvek Transformátor - přístroj dvouvinuťový do VVN nebo VN
  • Maximální délka názvu vývodu nn rozšířena na 80 znaků
 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Změna zákresu úsečníků
   Místo 3 m linie pro pozice se zakresluje svod VN (úsečník je stále mezi liniemi pro pozice). Použití je znázorněno v aktualizovaných příkladech
   • ČEZ pravidla PD RDF (obr. 3.08, 3.09, 3.10, 3.12, 3.18, 4.01, 5.03, 5.07)
   • ČEZ pravidla DSPS RDF (obr. 3.06, 3.09, 3.10, 3.12, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22, 4.01)
   • pod rámečky příkladů jsou přidána Pravidla pro zákres TU Vedení VN svod
  • Změna pravidel pro názvy vývodů
   Z Geoportálu by se mělo vracet méně chyb v názvech vývodů. Chyby budou hlášeny při zadání
   • SJZ transformovny (např. DC_DCCH),
   • SJZ PB s dodatečným rozlišením (např. PB12A).
   Mezi hlavní změny patří
   • rezerva s malým "r" (rezerva; rezerva nevybavená)
   • "pomlčka" bez mezer před a za; text za pomlčkou může začínat pouze malým písmenem (R99999-místní popis; R1–přes č.p.1)
   • odstraněna mezera za PB, č.p., č.e., p.č. (PB151, č.p.1, p.č.123/1)
   Podrobný popis pravidel je uveden v dokumentu RDF_definice_prvku_r00_1_64.xlsx, list názvy vývodů, který byl zveřejněn v příloze informačního mailu ČEZ Distribuce.
 • Kontroly
  • Byly zohledněny výše uvedené změny v ČEZd_ME_0088
  • Kontrola fotodokumentace
   Kontrola Geoportálu nyní nevyžaduje fotodokumentaci u měněných částí stanic, které byly pouze přesunuty z důvodů zpřesnění polohy. Je vyžadována pouze u "skutečně" měněných částí stanic.
   Kontrola fotodokumentace v produktech GISoft bude upravena během několika dní. Prozatím u zpřesněných objektů chybu ignorujte.
  • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný je možné změnit linii TU v GS na jinou napěťovou hladinu
  • Kontrola polohopisů správců JDTM nevyžaduje geodetické body
  • Byla opravena tolerance v kontrole napojení projektované spojnice na hranu původní spojnice.

Seznam změn ve verzi 171109

 • Kontroly
  • V DSPS přidána kontrola, zda je v daném území vytvořen správný typ polohopisu.
  • V kontrole značek umístěných na propojovacích vedeních se kontroluje shoda provozního napětí.
  • Opraveno nastavení kontrol u prvků
   • Jiný objekt
   • Geoschéma - svody VN
   • spojnice kabelového vedení ukončená na lomovém bodě stávající budovy polohopisu GEOVAP
 • Byly prověřeny změny v protokolu chyb Geoportálu (ErrorProtocol.xml), a proto se již nezobrazuje upozornění na rozdílnou verzi protokolu.

Seznam změn ve verzi 171102

 • Oprava otevření dialogového okna pro načtení dat PD do projektu DSPS.

Seznam změn ve verzi 171101

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.63. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Maximální délka názvu vývodu nn omezena na 40 znaků.
 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Změna zákresu staničních úsečníků a recloserů (viz ČEZ pravidla DSPS/PD RDF, příklady 2.08, 5.08, 1.13, 2.15, 3.19, 3.21, 3.25, 3.33, 3.36)
  • Z důvodu omezených možností kontrolních nástrojů Geoportálu byly v Metodice změněny podmínky pro předávání výkresů polohopisů správců JDTM. Výkresům polohopisů správců JDTM, které se standardně vytvářejí v měřítku 1:500, se musí ve Správci výkresů nastavit měřítko 1:1000. V rozpracovaných projektech nejsou nutné žádné změny, potřebné úpravy se provedou v rámci aktualizace projektu.
 • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace.
  • Požadavek na snímky stanic nyní ovlivňuje stav ohraničení detailů rozvoden místo stavu prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn.
  • Požadavek na snímky úsečníků ovlivňuje stav prvku Úsečník - přístroj.
 • Neexportují se čísla a výšky geodetických bodů polohopisu GEOREAL.
 • Nekontroluje se vzdálenost prvku Úsečník - přístroj od PB VN.
 • Nejsou hlášeny nadbytečné fotografie rozvaděčů nn u nové DTS s původním transformátorem.
 • Byly prověřeny změny v protokolu chyb Geoportálu (ErrorProtocol.xml), a proto se již nezobrazuje upozornění na rozdílnou verzi protokolu.

Seznam změn ve verzi 171002

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.62. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V názvu vývodu v jednopólovém schématu lze zadat libovolný text za názvem Rezerva, např. Rezerva nevybavená.
  • Polohopisy správců JDTM se tiskou pozměněnými barvami.
 • Závěsné kabely VN se nově zakreslují pomocí objektu Vedení * kV venkovní izolované - ZK.
 • Kontroly
  • V názvu vývodu lze zadat číslo vývodu rozpojovací skříně i v případě názvu s textem za pomlčkou nebo znakem + (např. R157 02 - přes č.p. 217 nebo R20 01+č.p.1). Kontrola Geoportálu v těchto případech oznámí nekritickou chybu a musí se zažádat o výjimku.
  • Měněné PB se zaokrouhlují s přesností na čtyři desetinná místa. Doposud se podle požadavků Metodiky zaokrouhlovaly s přesností na dvě desetinná místa. U původních geodeticky nezaměřovaných PB by však bylo nutné zpřesňovat veškerou navazující kresbu. Přesnost měněných geodeticky nezaměřovaných PB nemusí odpovídat požadavkům kontrol Geoportálu. Na Geoportálu lze v těchto případech zažádat o výjimku.
  • U trafostanic není duplicitně vyžadován protokol uzemnění pro trafostanici a pro PB.
  • U polohopisu GEOVAP - střední a východní Čechy se kontroluje natočení značek.

Seznam změn ve verzi 170904

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.61. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V tiskovém výstupu Situace – geoschéma DSPS se prvky ve stavu PŮVODNÍ a MĚNĚNÝ tisknou šedou barvou.
 • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný lze změnit spojnice tras, např. neměřenou spojnici na měřenou, spojnice nadzemního vedení na spojnici nadzemního izolovaného vedení apod.
 • Při rozdělení linie jsou zachovány původní relace i u nově vytvořené části linie.
 • Ve zrušeném stavu se obnovují popisné informace i u nově vytvořených částí rozdělených linií.
 • Kontroly
  • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace. Nyní se zohledňuje stav prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn uvnitř detailu Distribuční stanice.
  • U měněné skříně s novým detailem není hlášena chyba umístění detailu.
  • Opravena chyba, kdy samostatná kontrola relace neodhalila některé chybějící relace.
  • Ve výkresech polohopisu GEOREAL se nekontroluje vrstva č. 59.

Seznam změn ve verzi 170816

 • Zapracovány změny na portálu ČEZu z 11.7.2017. Upravena struktura vytvářeného souboru XML, který se předává na portál.
 • V názvu vývodu nn může být za SJZ rozpojovací skříně za znakem "+" libovolný text začínající písmenem (např. R20+č.p.1 nebo R20+R1)
 • Kontroly
  • Před spuštěním kontrol se zaokrouhlují souřadnice i ve výkresech s rušenými prvky. Zaokrouhlení probíhá s přesností na čtyři desetinná místa.
  • Není hlášena duplicitní buňka u nosných závěsů umístěných na trafostanici
  • Není hlášena chyba volného konce u spojnice ukončené na obvodu budovy polohopisu správce JDTM
 • Polohopis GEOREAL
  • U prvku Hranice dopravní plochy zpevněné - neurčeno nastavena tloušťka linie na 1
  • U popisů bodů nastavena barva č. 0
  • U výšky identických bodů změněno zarovnání textu na střed dole
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • U výšky identického bodu nastaven font č. 3

Seznam změn ve verzi 170803

 • Úpravy ve změnách stavu prvků
  • Ve zrušeném stavu je možné upravit polohu rušených prvků
  • Lze přesouvat prvky ze zrušeného stavu do měněného
 • Opravy chyb předchozí verze
  • V názvech vývodů nn není vyžadována mezera za texty "č.p.", "č.e" a "p.č.".
  • Kontrola UP nehlásí chybu u převazbených vývodů rozpojovacích skříní
 • Výška a šířka textů čísel identických bodů polohopisu Geovap změněna z 0.7 na 0.75.

Seznam změn ve verzi 170801

 • Změny v souvislosti s aktualizací ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)
  • Předlohy RDF byly přejmenovány na ČEZd_ME_0088.
   Při vytváření nového projektu vyberte novou předlohu, podle které se projekt vytvoří.
   Při aktualizaci staršího projektu se objeví upozornění, že projekt byl vytvořen podle předlohy s jiným názvem. V aktualizaci projektu můžete pokračovat. Rozdíl v názvech předloh aktualizaci projektu nijak neovlivní.
  • Odstraněna předloha, vzorová zakázka, projekt s příklady ZDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.60. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. V rámci aktualizace projektu se mimo jiné provedou i požadované úpravy v jednopólovém schématu (viz níže).
   • Detaily
    • Nový prvek Evidence SF6
    • Upraveny požadované formáty názvů vývodů nn
     • Za SJZ rozpojovací skříně může být buď číslo nebo libovolný text za pomlčkou (R99 12478, R99999 - místní popis, R1 - přes č.p.99)
     • U SJZ stanice již není povinně vyžadováno číslo vývodu
     • Za SJZ stanice může být libovolný text za pomlčkou (LN_1234 ANB - popis, LN_1234 ANB 01 - popis)
      Místo SJZ stanice lze zadat i SJZ transformovny ve formátu AB_CDEF (např. CL_CLDU). Automatickou kontrolou Geoportálu však takto označený vývod neprojde. Je potřeba zažádat o výjimku.
   • Jednopólové schéma
    • Značky všech PB mají menší velikost
    • U nových PB se nevyplňuje VýškaTahové namáhání. V popisu ve výkresu se zobrazuje jen SJZ podpěrného bodu.
 • Do nabídky ČEZ PD/DSPS byla přidána funkce Změnit původní prvek na jiný. U prvků načtených z Geoportálu umožňuje změnit:
  • způsob ovládání rozvoden ve stanici (elektrické, kombinované, ruční, vzduchové)
  • typ transformátoru (dvouvinuťový, třívinuťový...)
  • přípojkovou skříň na rozpojovací a naopak
  • koncovku vn na záslepku vn
  • úsečník bez dálkového ovládání na dálkově ovládaný
  • nenatírané PB vn na PB trafostanice
 • Ve zrušeném stavu se neobnovuje poloha zrušených prvků. Je tak možné splnit požadavek popsaný v DSO_MP_0031_r01_z1, kapitola 3.2.4 Změna polohy rušených prvků. V souvislosti s tímto požadavkem se kontroluje i umístění vybraných značek ve zrušeném stavu.
 • Při spuštění funkcí Zkontrolovat všePředání dat na Geoportál se testuje dostupnost novějších předloh. Podmínkou je, aby počítač měl přístup k internetu.
 • U kontrol DSPS je nastaven výchozí typ zakázky DSPS s JS a GZ - stavba, u které existuje PD ve formátu RDF
 • Ve vzorovém detailu stožárové DTS, 1 trafo, svodič na PS k přívodu nebyla vyplněna hodnota Zpřesněný = Ne u linií pro pozice primár a sekundár
 • Upozornění na další změny v ČEZd_ME_0088
  • Rozteče nadzemních vedení u vícepotahů dle skutečnosti (viz. ČEZd_ME_0088r00, kapitola 4.5.2.2). Pokud u stávajících prvků rozteče neodpovídají novým požadavkům, nemusí se upravovat.
  • V seznamech souřadnic správců JDTM musí řádky nereprezentující bod začínat znakem #

Seznam změn ve verzi 170703

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.58. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • U stanic byl změněn rozsah položky Počet kabelů nad 100m. Nově může být zadána maximálně hodnota 99.
  • Skříň nn na sloupu lze umístit na všechny druhy PB. Dříve jen na PB nn.
  • Ze schémat dálkově ovládaných úsečníků a recloseru byly odstraněny proudové spoje. V souvislosti s tím bylo upraveno nastavení kontrol, aby nebyly hlášeny chyby volných konců na liniích pro pozice bez proudových spojů.
  • Kontrola fotodokumentace nehlásí nadbytečné fotografie u dálkově ovládaných úsečníků.
  • Pokud je úsečník umístěn do 4 m od PB, nemusí být na PB umístěna konzola.
  • Do kategorie Polohopis ČEZ byla přidána Pomocná konstrukční kresba (nepředávaná).
  • Nejsou kontrolovány geodetické body ve výkresech s původními prvky správců polohopisů JDTM.
  • Není hlášena chyba při umístění výstražné tabulky na DB 35 kV.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.13 16
  • Zvětšen rozsah položky pro název vývodu nn z 32 znaků na 40 znaků.

Seznam změn ve verzi 170614

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.57. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Linie pro pozice mohou být úsečky nebo lomené čáry se dvěma vrcholy.
  • U nových prvků PD nelze změnit výchozí hodnotu Zpřesněný = Ne. Jiná hodnota není dovolena.
  • Kontroly
   • Opravena chyba předchozí verze, kdy byl hlášen volný konec u napojení projektované spojnice na hranu původní spojnice.
   • Nebyla automaticky vytvářena ani nalezena chybějící relace "Pojistkový spodek - pozice se svodičem x Svodič - pozice".

Seznam změn ve verzi 170601

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.06.01 a novější.
 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.56. Změny nemají vliv na vytváření dokumentace v produktech MGEO nebo SPIDER-EN.
  • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS byla přidána možnost Barevně rozlišit (prvky) podle hodnot....
   Barevné rozlišení podle hodnot SJZ evidenčního celkuBarevné rozlišení podle hodnot provozního napětí
   Barevné rozlišení podle hodnot SJZ evidenčního celkuBarevné rozlišení podle hodnot provozního napětí
  • V zakládacím výkrese kategorie Jednopólové schéma (PD) bylo změněno nastavení hlavní mřížky z 0.01 na 0.04. Umožňuje snadnější kreslení pravoúhlých schémat.
  • V číselníku názvů obcí se zobrazují jen obce, které jsou uvedeny v polygonech Provozní lokalita
  • Kontroly
   • Nová kontrola provozní lokality zkontroluje, zda je u stanic v geoschématu zadán stejný název obce jako u polygonu ''Provozní lokalita, ve kterém je stanice umístěna.
   • Nová kontrola bodů vyhledá v DSPS nově zakreslené geodeticky zaměřované prvky, pod kterými chybí geodetické body.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.12 16

Seznam změn ve verzi 170503

 • RDF
  • Upozornění Při načítání číselníků (CEZRDF_CodeLists.xml) se mohou vyskytnout tyto problémy, které nejsou způsobeny naší ani Vaší chybou.
   • Pokud budete načítat číselníky exportované z Geoportálu v dubnu 2017, objeví se upozornění:
    V datovém modelu neexistuje číselník 'K_PRESNOST_DSPS1'.
    Z Geoportálu byl v dubnu nedopatřením exportován číselník, který neměl být exportován. Chybové hlášení můžete ignorovat, nebude to mít vliv na předávaná data.
   • Pokud budete načítat číselníky exportované z Geoportálu v tomto měsíci, mohou se objevit tato upozornění:
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '002177'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '003330'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '001378'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '3660'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '001097'.
    U prvku Provozní lokalita se může zobrazovat nesprávná hodnota u atributu Název Státní obce. Chybové hlášení můžete ignorovat, nebude to mít vliv na předávaná data.
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.55
   • Přidány prvky Spojnice * kabelového vedení - interní GPS - po vytýčení
   • Prvek Provozní obec přejmenován na Provozní lokalita. Hranice "provozní lokality" by měla být exportována z Geoportálu. Součástí popisných informací prvku by měl být název okresu, obce, lokality a REAS.
   • Po aktualizaci rozpracovaných projektů je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
  • Vzory detailů
   • Opraveno umístění značky kobky na ohraničení detailu transformátoru kabelových DTS
   • Opraveny linie pro pozice u transformátoru stožárové DTS - 1 trafo + svodič na PS k přívodu
  • Kontroly
   • Uvnitř nových detailů stanic a rozvoden mohou být kromě původních prvků Trafostanice - přístroj také prvky MěřeníVývod nn uvnitř.
   • Byla přidána kontrola duplicitních geodetických bodů
   • Není hlášena chyba při umístění geodetického bodu na kolektor
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.11 16

Seznam změn ve verzi 170405

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.04.03 a novější. Po aktualizaci rozpracovaných projektů je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
 • RDF
  • Byly provedeny změny v souvislosti s vydáním DSO_ME_0139r10z1
   • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.54
   • Přidána varianta PB vn - OSE
   • Přidána varianta PB nn - na stavebních objektech - Střešník s praporcovou konzolou
   • Přidán způsob zaměření spojnic - Zaměřeno 3. tř. přesnosti - interní GPS
   • Název vývodu u prvku Vývod nn uvnitř může být "Rezerva *" (např. "Rezerva + odběratel č.p.1")
   • Byly upraveny rozměry některých vzorových schémat detailů. V rozpracovaných projektech mohou zůstat detaily vytvořené ze starších vzorů.
  • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS > Relace byla přidána funkce Vytvořit a zkontrolovat relace. V PD se pomocí této funkce vytvoří téměř všechny relace. V DSPS se nevytváří relace na spojnice tras. Prvky, u nichž se nepodaří vytvořit relace, jsou ihned lokalizovány, aby bylo možné chybějící relace doplnit ručně.
  • Do nabídky ČEZ - PD byly přidány funkce
   • U měněných prvků nastavit "Zpřesněný=Ne", pokud není nastaveno
   • U měněných prvků nastavit "Zpřesněný=Ano", pokud není nastaveno
   Funkce doplní požadované hodnoty pouze u měněných prvků, které byly změněny z původního stavu, a nemají nastavenu žádnou hodnotu v položce "Zpřesněný".
  • Položky Provozní napětíPřesnost jsou nyní filtrovány tak, aby nebylo možné zadat neplatné hodnoty.
  • V seznamu objektů pro kreslení byly skryty typy spojnic, které se nemohou vyskytovat ve stavu NOVÝ.
  • Při načítání geodetických bodů se do výkresů nevynášejí nulové výšky.
  • Kontroly
   • Záslepku lze umístit na konec kabelového vedení.
   • Novou spojku lze umístit na jeden konec nového kabelového vedení. Zároveň však musí být na spojce umístěno i Náhradní ukončení.
   • V DSPS se kontroluje pojmenování výkresů polohopisů GEOVAP.
   • Kontrola volných konců částečně měřených linií odhalí, pokud je na neměřeném konci linie umístěn další prvek.
   • V souhrnném protokolu kontrol nebyly zobrazovány chyby velikosti fotografií a informace o nadbytečných fotografiích.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.10 16

Seznam změn ve verzi 170303

 • Vyřešeny problémy předchozí verze s aktualizacemi starších projektů a spouštěním kontrol v projektech DSPS ZDF.

Seznam změn ve verzi 170301

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.03.01 a novější.
 • RDF
  • Kontroly
   • Byla přidána nová kontrola duplicit SJZ
   • Byla upravena kontrola umístění záslepek
   • U prvků UP umístěných na dvou sousedních vývodech rozvaděče již není hlášena chyba "Duplicitní značka v toleranci"
   • U geodetických bodů se nekontrolovalo, zda je vyplněna položka "Význam bodu"
   • Hranice budov, plotů a rozhraní ploch mohou být napojeny na vnitřní vrchol lomené čáry
  • Pro okraj výkopu je nyní nově definován poznámkový text (význam bodu) "okraj výkopu". Doposud nebyl v číselníku.
  • Ve funkci pro Výstup bodů do textového seznamu souřadnic je nový přepínač "V kategorii se stavy exportovat jen body ve stavu 'Nový'"
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.09 16
   • Byla upravena kontrola umístění záslepek
  • V DSPS bez geodetického zaměření neprobíhala kontrola smyček na liniích

Seznam změn ve verzi 170206

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.02.06 a novější.
 • RDF
  • Kontrola detailů
   • Kontroluje se stav prvků uvnitř detailů podle pravidel
    • NOVÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř NOVÉ (kromě "Transformátor - přístroj")
    • MĚNĚNÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř MĚNĚNÉ nebo kombinace různých stavů
    • PŮVODNÍ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř PŮVODNÍ
    • ZRUŠENÉ ohraničení detailu -> všechny prvky uvnitř ZRUŠENÉ (kromě "Transformátor - přístroj")
    Chyby nejsou hlášeny v případě, že se při výměně zařízení nový a zrušený detail v kresbě překrývají.
  • Kontrola relací
   • Odstraňují se relace mezi novými a zrušenými objekty, pokud byly uživatelem nedopatřením vytvořeny.
   • Nejsou hlášeny nepovolené relace.
  • Do kategorií Geoschéma, Spojnice trasy, DetailyJednopólové schéma byly přidány objekty Pomocná konstrukční kresba. Kresba se nepředává na Geoportál ČEZ Distribuce.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.08 16
  • Opravena kontrola závěsů VVN

Seznam změn ve verzi 170104

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.01.04 a novější.
 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.52. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • V kategorii GeoschémaJednopólové schéma byly přidány prvky Konzola zední šikmá.
  • U DGN výkresů správců polohopisů jsou pro předání na Geoportál odpojovány rastrové a WMS soubory.
  • Opraven text poznámky geodetického bodu "pozemek vstup".
  • Kontrolní nástroje
   • Kontrola fotodokumentace byla upravena podle aktuálních požadavků
    • Pokud se v původním detailu DTS vyskytuje prvek Transformátor - přístroj ve stavu NOVÝ nebo ZRUŠENÝ, pak jsou požadovány pouze fotografie typu CE a Tx. Pokud je prvek Transformátor - přístroj ve stavu PŮVODNÍ nebo MĚNĚNÝ, pak jsou požadovány fotografie rozvaděčů podle původních pravidel.
   • Byly přidány kontroly
    • Kontrola umístění svodičů.
    • Kontrola výskytu sdílených značek.
   • Kontrola převazbení UP nehlásí chybu u nových vývodů NN uvnitř rozvaděčů NN DTS.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.07 16
  • Během exportu výkresů projektu jsou odpojovány rastrové a WMS soubory.
  • Byly přidány kontroly
   • Kontrola duplicitních útvarů ohraničení detailů
   • Kontrola umístění detailů
   • Kontrola uzavření linií PRIS
   • Kontrola křížení linií samy sebe
   • Kontrola výskytu sdílených značek.

Seznam změn ve verzi 161201

 • RDF
  • Jednopólové schéma
   • U objektu Úsečník - dálkově ovladáný byly doplněny varianty pro kreslení s propojovacím vedením.
  • Kontroly
   • Upravena kontrola umístění značek u objektu "Vývod vn, vvn uvnitř"
   • Body trasy umístěné na spojnice tras "po vytýčení" již nehlásí chybu.
   • Pod identickými body není vyžadována kresba.
   • Nezobrazuje se chyba topologie u terénních šraf.
  • Číselníkové položky jsou řazeny vzestupně podle abecedy.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.06 16
   • Upravena kontrola umístění značek u objektu "Vývod vn, vvn uvnitř"

Seznam změn ve verzi 161101

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.11.01 a novější.
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.51. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Změny v datovém modelu RDF nemají vliv na vytváření dokumentace v produktech GISoft.
  • Název vývodu obsahující SJZ stanice musí obsahovat číslo vývodu stanice. Příklad: AB_1234 ANA 01
  • Při načítání bodů do projektu se nekontroluje duplicita čísel bodů.
  • Polohopis ČEZ
   • Opravena chyba kontroly bodů u hrany paty terénního tvaru.
  • Polohopisy GEOVAP
   • Název aktualizačního výkresu polohopisu Zlínského kraje byl změněn z db_CZAK_zk_akt.dgn na db_CZAK_zkakt.dgn, kde CZAK je číslo zakázky.
   • Návaznost kresby na geodetické body se kontroluje i u identických bodů.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Název aktualizačního výkresu polohopisu Zlínského kraje byl změněn z db_CZAK_zk_akt.dgn na db_CZAK_zkakt.dgn

Seznam změn ve verzi 161003

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.10.03 a novější.
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.50. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Byl upraven formát názvů vývodů - pokud je za označením rozvaděče nn další text (např. číslo vývodu), je mezi nimi vyžadována mezera. Příklad: AB_1234 ANA 01
  • Kontrolní nástroje
   • Přidána kontrola "převazbení" UP
   • Jednopólové schéma
    • Povoleno křížení linií propojovacích vedení
    • Opraveno nastavení kontroly volných konců u stávajících propojovacích vedení
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Kontrolní nástroje
   • Povoleno křížení linií propojovacích vedení v kategorii Jednopólové schéma
   • Opravena kontrola umístění značky PB bez závěsu
   • Při umístění závěsů na stávající PB ve výkresu P již není hlášena chyba.

Seznam změn ve verzi 160907

 • RDF
  • V DSPS bez geodetického zaměření se nepředávaly zpět prvky kategorie BODY vyexportované z Geoportálu
  • Databáze projektu zabírá na disku počítače o polovinu méně místa
 • ZDF
  • Nebylo možné umístit skříň na PB ve výkresu *_p.dgn

Seznam změn ve verzi 160905

 • RDF
  • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.09.05 a novější.
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.49. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Byl opraven formát hodnot atributů Korekce délky, Vyložení krajního vodiče(Speciální zařízení) Množství.
  • Pomocí funkce ČEZ - PD/DSPS > Načíst data z Geoportálu > Načíst stávající stav lze nyní aktualizovat dříve načtená data nově vyexportovanými daty z Geoportálu např. z důvodu reklamace dat z Geoportálu. Prvky ve stavu NOVÝ zůstanou zachovány. Úpravy v měněných a zrušených prvcích budete muset po načtení nových dat provést znovu.
  • V DSPS lze načíst NOVÝ stav i z PD vytvořených podle starších definic datového modelu DSO_ME_0139r10.
  • V kategorii Jednopólové schéma byly přidány varianty schémat přípojkových skříní s pojistkovými odpínači
  • Úpravy nastavení kontrolních nástrojů
   • Přidána kontrola umístění objektu Kobka na obvodu útvaru ohraničení kobky
   • Nekontrolovalo se umístění objektu Úsečník - přístroj
   • Kontrola duplicit hlásila falešnou chybu při umístění poznámkového textu na úsečníku
   • V DSPS již nejsou vyžadovány geodetické body pod objekty skříní a spojek.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Do geoschémat NN, VN, VVN přidány nové objekty pro kreslení PB do výkresů *_p.dgn, které obsahují jen popisy číslo SJZID evidenčního celku
  • Opraveno vynášení popisu objektu Geoschéma NN > PB nn betonový
  • V tiskových výstupech geoschémat se již nezobrazují čísla bodů
  • Ve SPIDER-EN nebylo možné otevřít vzorovou zakázku a projekt s příklady kreslení situací v ZDF

Seznam změn ve verzi 160808

 • RDF
  • Byla upravena aktualizace starších projektů, ve kterých jsou načtena data z Geoportálu ve verzi datového modelu 1.47, tak aby nebylo nutné znovu exportovat nová data z Geoportálu ve verzi datového modelu 1.48. Doporučujeme aktualizovat všechny rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 160803

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.08.03 a novější.
 • RDF
  • Datový model byl aktualizován na verzi 1.48. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Nové popisy "Číslo linky" u vedení VVN v geoschématu.
   • V názvech vývodů nn lze zadat označení rozvaděče stanice ANA až ANG. Doposud bylo možné zadat jen ANA až ANC.
  • V nabídce ČEZ PD/DSPS je nová funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".
   Pokud dojde k nežádoucí změně původního prvku, je možné jej pomocí nástroje Změnit stav objektu na "Původní" přesunout zpět mezi původní prvky. Tato obnova je však jen částečná, protože původní prvek mohl změnit polohu, mohl být rozdělen nebo mohly být změněny jeho popisné informace. Kompletní obnovu do původního stavu dokončíte pomocí funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu "Původní".
  • Úpravy nastavení kontrolních nástrojů
   • V projektech DSPS přidána
    • kontrola existence protokolů uzemnění
    • kontrola návaznosti kresby polohopisů JDTM na geodetické body
   • V projektech PD přidána kontrola, zda nedošlo k nežádoucím úpravám původních spojnic vedení.
   • Kontroly umístění značek nevyžadují umístění konzoly na koncových stanicích.
   • Není vyžadována relace mezi stanicí a PB u stanic, které nejsou umístěny na PB.
 • ZDF
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.02 16
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS.

Seznam změn ve verzi 160712

 • RDF
  • Kontrola symbologie již nehlásí chybu u popisů SJZ rozpojovací skříně. Aktualizujte rozpracované projekty.
 • ZDF
  • Kontrola symbologie popisů kategorie JS již nehlásí chybu v zarovnání popisů. Aktualizujte rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 160701

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.07.01 a novější.
 • RDF
  • Byly zpřístupněny nástroje pro načtení dat z Geoportálu a export dat na Geoportál.
 • ZDF
  • Zapracovány změny metodiky DSO_ME_0139r10
   • Odstraněna předloha pro PD. Formát ZDF lze od 1.7.2016 používat jen pro tvorbu DSPS.
   • V kategoriích GeoschémaJednopólové schéma zapojení byly přidány objekty Vedení svod VN.
   • V kategorii Geoschéma byl u objektů PB přidán popisek Evidenční celek.
   • V kategorii Spojnice-trasy odstraněn objekt Kóty.
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.01 16
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS.
  • Oprava nastavení kontroly DSPSN bez zaměřeného polohopisu. Kontrola nehlásí chybu v polohopisech.

Seznam změn ve verzi 160601

 • Předlohu lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 16.06.01 a novější.
 • RDF
  • Součástí instalace jsou předlohy, vzorové projekty a projekty s příklady připravené pro vyhotovení PD a DSPS ve formátu RDF podle DSO_ME_0139r10.
  • Prozatím nejsou zpřístupněny nástroje pro načtení dat z Geoportálu a export dat na Geoportál. Budou zpřístupněny až v okamžiku, kdy na Geoportálu bude zprovozněna podpora formátu RDF podle DSO_ME_0139r10.
 • ZDF
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.16 15
   • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS.
© Copyright 1995-2018 GISoft