Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Převod (konverze) formátu DWG do DGN

Podkladové výkresy pro projekt jsou mnohdy k dispozici ve formátu DWG. Na této stránce se dozvíte, jak výkresy DWG převést do formátu DGN, a to v MicroStation V8 nebo dalších odvozených softwarech (MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap nebo prohlížeči Bentley Redline). Zmíněno je rovněž zjednodušení převodu při použití nadstavbových softwarů GISoft.

Ačkoli produkty řady V8 umí se soubory DWG pracovat přímo, tj. bez převodu, stále existuje dostatek důvodů, proč výkresy DWG převést do DGN. Například proto, že v pracovním režimu DWG nejsou zpřístupněny všechny funkce MicroStationu nebo obecně v případech, kdy výkres DWG nemá být použit jen jako podklad, ale jako zdroj dat, s nimiž se má dále pracovat (navázat na existující kresbu, připojovat popisné databázové informace apod.). Anebo proto, že je nutné data ve formátu DGN předat. Mnoho informací obsažených na této stránce je důležité vědět i pokud chcete s výkresy DWG pracovat přímo, bez převodu.

1. Základní odlišnosti formátů DGN a DWG a jejich vliv na převod

Před převodem výkresů byste měli znát základní odlišnosti jednotlivých formátů. Obecně se dá říci, že možnosti formátu DGN V8 jsou nadmnožinou možností formátu DWG, proto je převod z DWG do DGN jednodušší než opačný převod.

Výkresy ve formátu DGN Výkresy ve formátu DWG
 • existují dvě verze - DGN V7 a DGN V8
 • jsou odlišeny 2D a 3D výkresy
 • v jednom souboru ve formátu DGN V8 může být několik modelů (výkresů) - jejich počet je prakticky neomezen, soubory ve formátu DGN V7 mají jeden model
 • tabulka barev - pokud není uložena ve výkresu, použije se standardní tabulka. Je možné nadefinovat (připojit) jinou tabulku s vlastními barvami
 • tradiční fonty (písma) jsou uloženy odděleně od výkresu v jednom nebo více souborech RSC (jeden soubor může obsahovat více fontů), ve výkresech DGN V8 je možné použít systémové TrueType fonty, např. Arial
 • styly čar mohou být uloženy odděleně od výkresu v jednom nebo více souborech RSC a/nebo přímo ve výkresu (druhá možnost se týká jen formátu DGN V8)
 • nastavení viditelnosti vrstev v jednotlivých pohledech samostatně nebo globálně
 • existuje více verzí
 • výkresy jsou vždy 3D, a to i tehdy pokud obsahují jen 2D data (např. mapové podklady)
 • soubory ve formátu DWG mají v terminologii MicroStationu nejčastěji dva modely - samotný výkres (model space) a jeden nebo více modelů s rozvržením tisku (paper space)
 • tabulka barev je pevná a má odlišné rozložení barev oproti standardní tabulce barev MicroStationu. Není uložena ve výkresu.
 • tradiční fonty (písma) jsou uloženy odděleně v souborech SHX (každý soubor představuje jeden font), v novějších verzích je možné použít systémové TrueType fonty, např. Arial
 • styly čar jsou uloženy přímo ve výkresu, pokud však obsahují symboly, ty jsou uloženy odděleně od výkresu v souboru nebo souborech SHX
 • nastavení viditelnosti vrstev (hladin) pouze globálně

1.1 Dimenze a verze formátu DGN

Z odlišností ve verzích a dimenzi výkresů vyplývá, že při převodu z DWG do DGN musíte učinit dvě základní rozhodnutí - zda DWG převést do 2D nebo 3D výkresu DGN a do které verze formátu DGN převést.

Odpověď na první otázku bude jednoduchá. Asi víte nebo dokážete snadno zjistit, jaká data výkres DWG obsahuje. Pokud obsahuje pouze dvourozměrná data, doporučujeme převod do 2D. Důvodů může být několik:

 • návaznost na vaše partnery - některé organizace povolují pouze 2D výkresy DGN
 • omezení MicroStationu - pracujete-li na určitém zadání současně s dalšími výkresy, a to 2D DGN V7, k těmto výkresům nelze připojit 3D výkres. Výběr převodu DWG je proto zúžen na 2D DGN V8 nebo 2D DGN V7.
 • ovládání - při práci s 2D výkresy vás nerozptyluje nabídka funkcí pro práci ve 3D, kterou nepotřebujete
 • velikost souborů - 2D výkresy jsou o něco menší než 3D výkresy

Odpověď na druhou otázku (do které verze převést) záleží na tom, jaké další výkresy v projektu máte nebo budete mít:

 • Pokud v projektu pracujete výhradně s výkresy ve formátu DGN V8, pak jednoznačně doporučujeme převod z DWG do formátu DGN V8. Formát DGN V7 totiž některé vlastnosti DWG nepodporoval, a proto převod některých prvků a vlastností řešil buď pomocí jednodušších prvků a vlastností nebo komplikovaněji. DGN V8 je naopak nadmnožinou formátu DWG. Některá specifika převodu DWG do DGN V7 jsou popsána dále.
 • Pokud pracujete v projektu i s 2D výkresy ve formátu DGN V7, pak byste měli výkres převést buď do 2D DGN V8 nebo 2D DGN V7 (to vyplývá z omezení MicroStationu popsaného výše). Budete-li s převedeným výkresem pracovat pouze v projektu softwaru GISoft, můžete použít převod do 2D DGN V8, musíte však zajistit nastavení stejného rozlišení pracovních jednotek (podrobněji viz dále). Chcete-li však s výkresem pracovat i mimo nadstavbu, pak nezbývá nic jiného než převést výkres do DGN V7. Samotný MicroStation řady V8 totiž neumožňuje (nepovoluje) k 2D výkresu ve formátu DGN V7 připojit výkres ve formátu DGN V8. Software GISoft to umožňuje, ale jen, pokud mají nastaveno stejné rozlišení pracovních jednotek.

1.2 Fonty

Z odlišností ve fontech vyplývá, že nejlepší variantou je dohodnout se na použití systémových TrueType fontů, které podporuje jak MicroStation, tak AutoCAD, a to nejlépe takových, které jsou standardní součástí operačního systému, např. Arial. Další výhodou TrueType fontů je použití jednotné znakové sady (Unicode), což je důležité např. při mezinárodní spolupráci nebo při použití speciálních znaků.

Pokud jsou ve výkresech DWG použity fonty SHX nebo nestandardní TrueType fonty, pak záleží na tom, zda máte tyto fonty k dispozici či nikoli, zda vám je autor DWG souboru předal či nikoli.

 • Pokud máte k dispozici fonty SHX, nakopírujte je do složky s ostatními fonty (SYMB) nebo do složky definované konfigurační proměnnou MS_DWGFONTPATH, nestandardní fonty TrueType nainstalujte prostředky Windows. Zvláštním případem je, pokud máte na počítači nainstalován AutoCAD. V tomto případě MicroStation hledá fonty SHX v jeho složkách.
 • Pokud fonty nemáte k dispozici, pak máte dvě možnosti: buď se spokojíte se zobrazením pomocí výchozího fontu MicroStationu (v případě SHX je to font msdefault.shx) nebo provedete přemapování fontů na některé dostupné fonty.

2. Převod výkresů DWG->DGN

Chcete-li výkres DWG převést v samotném MicroStationu nebo jiném odvozeném softwaru, tj. bez nadstavby GISoft, musíte se seznámit s detaily převodu a pamatovat na některá důležitá nastavení. Chcete-li výkres převést jednodušeji pomocí softwaru GISoft, můžete přeskočit na následující kapitolu. Přesto však doporučujeme, abyste si následující podrobnosti týkající se převodu přečetli.

Výkresy DWG můžete v softwarech Bentley Systems řady V8 převést do formátu DGN následujícími způsoby:

 • pomocí Otevřít výkresUložit jako - tento způsob je dostupný ve všech softwarech (MicroStation, MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap, Bentley Redline apod.)
 • pomocí Otevřít výkresExport > DGN, DWG, DXF... - tento způsob je dostupný v softwarech MicroStation, MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap. Jde o stejný způsob jako v předchozím případě, jediným rozdílem je, že po exportu zůstává otevřen původní výkres, zatímco po převodu pomocí Uložit jako se otevře převedený výkres.
 • pomocí Import > CAD soubory... - tento způsob byl k dispozici ve starších verzích (do 7.x) a nově opět od verze V8i.
 • pomocí Referenční výkresy – PřipojitSpojit do aktivního nebo Kopírováním prvku, ohrady – tento způsob je dostupný v softwarech MicroStation, MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap. Je výhodný, pokud potřebujete kopírovat pouze část kresby, kterou můžete omezit prostorově ohradou nebo omezit obsahově zobrazením prvků. Jelikož ale ve výkresu může být jen jedna tabulka barev, musíte se rozhodnout, zda budete preferovat zachování čísel barev nebo zachování vzhledu (přepínač Prostředí > Přednostní nastavení > Referenční výkresy > Při kopírování znovu připojit barvy).
 • dávkovým převodem (Pomůcky > Dávkový převod) - jen v MicroStationu, umožňuje převést více výkresů najednou

Vzhledem k tomu, že jedině první způsob pomocí operací OtevřítUložit jako je dostupný ve všech verzích MicroStationu a všech odvozených softwarech, podrobněji popíšeme jen tuto možnost. Dále uvedené možnosti otevírání DWG výkresů (Parametry otevření DWG) jsou však platné i pro ostatní způsoby převodu.

2.1 Otevření výkresu DWG

Na převod je nutné pamatovat již při otevření výkresu DWG, a to z několika důvodů. Pracujete-li se 2D výkresy, doporučujeme, aby převedený výkres DGN byl rovněž dvourozměrný (podrobnější důvody jsou popsány výše). Dále budeme chtít, aby pracovní jednotky byly nastaveny v souladu s běžně používaným nastavením pro výkresy DGN. Obě vlastnosti se nastavují již při otevření výkresu DWG v dialogovém okně vyvolaném pomocí tlačítka Varianty. Veškerá nastavení v tomto dialogovém okně se pamatují, proto níže popsanou změnu provedete jen při prvním otevření (prvním převodu). Před otevřením byste rovněž měli zajistit dostupnost fontů, které jsou ve výkresu použity. Tyto fonty mohou být použity v textech i ve stylech čar jako symboly.

V dialogovém okně Parametry otevření DWG je důležité správně nastavit:

 • Decimální, vědecké, zlomky - určuje základní jednotky DWG výkresu. V MicroStation 2004 a starších je hodnota nastavena na metry (Meters), což s největší pravděpodobností bude vyhovovat. V MicroStation XM a novějších je tato hodnota nastavena na Jednotky Design Center. To znamená, že se přebírají základní jednotky nastavené v DWG výkresu. Dost často dochází k tomu, že uživatelé AutoCADu mají tyto jednotky (INSUNITS) nastaveny špatně, a pak dochází k problémům při připojování referenčních výkresů (kresba výkresů na sebe nenavazuje). Pokud takové situace nastávají, tak je vhodné změnit nastavení na metry (Meters) nebo na Hlavní jedn. zakl. výkresu.
  • Neurčené jednotky Design Center - určuje základní jednotky DWG výkresu v případě, že ve výkresu nejsou nastaveny jednotky Design Center (INSUNITS = 0).
 • DGN zakl. výkres - Při otevření MicroStation extrahuje většinu nastavení z DWG výkresu. Nastavení, která nenajde v DWG pak použije ze zakládacího výkresu DGN. Jedno z těchto nastavení je i rozlišení pracovních jednotek, které je ve výchozím souboru transeed.dgn nastaveno na 10000. V naprosté většině případů se pro výkresy s mapovými podklady v České a Slovenské republice používá rozlišení 1000. Proto by měl být vybrán takový zakládací výkres, který má nastaveno rozlišení 1000. Buď změníte rozlišení v originálním souboru transeed.dgn nebo použijete zakládací výkres dodávaný se softwarem GISoft - např. sjtskv8.dgn nebo gi_transeed.dgn (V8), což je standardní zakládací výkres používaný pro převod výkresů pomocí softwaru GISoft (viz dále). Zakládací výkres ve formátu DGN V8 můžete vybrat i v případě, že budete převádět do formátu DGN V7.
  Pozn.: V případě, že byste neprovedli tuto změnu, převedené výkresy by se připojily správně vůči výkresům z jiných zdrojů jen, pokud byste použili formát DGN V8 a přitom důsledně pamatovali na nastavení přepínače Skutečná velikost (True Scale).
 • Vytvořit 2D modely z modelového prostoru (Model Space) - je nutné zapnout, pokud se má z DWG následně vytvořit 2D DGN. Po otevření bude DWG zobrazen ve 2D režimu. Případná prostorová kresba je v tomto případě zploštěna do roviny.
 • podobně můžete podle obsahu výkresu nastavit Vytvořit 2D archy z výkresového prostoru (Paper Space)

Při otevření výkresu se velmi často objeví dialogové okno s upozorněním, že nebylo možné zjistit nastavení pracovních jednotek. To se stane u všech výkresů DWG starších než DWG 2000 a u výkresů DWG 2000 a novějších, ve kterých není nastavena proměnná Design Center Units. Proto je nutné určit jednotky explicitně, tj. s největší pravděpodobností nastavit na metry (Meters). V dialogovém okně najdete přepínač Příště nevypisovat (Použít toto nastavení pro všechny DWG/DXF soubory tohoto typu). Pokud pracujete s výkresy z různých zdrojů, doporučujeme tento přepínač nezapínat. Zapnete-li jej, můžete se v budoucnu vrátit do úvodního stavu nastavení dialogového okna, ale pouze smazáním souboru:

 • pro MicroStation 2004 Edition a starší ..\Home\prefs\dwgdata\dwgsettings.rsc
 • pro MicroStation XM a novější je nastavení uloženo v uživatelských složkách:
  • Windows Vista C:\Users\<Uživatel>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\8.9\<nějaké znaky>\prefs\dwgdata\DwgSettings.rsc
  • Windows XP C:\Documents and Settings\<Uživatel>\Local Settings\Data aplikací\Bentley\MicroStation\8.9\<nějaké znaky>\prefs\dwgdata\DwgSettings.rsc.

V tomto okamžiku je výkres otevřen v tzv. DGW pracovním režimu. V něm MicroStation nabízí pouze ty funkce / prvky / nastavení, které formát DWG podporuje a umožňuje je uložit.

2.2 Uložení do formátu DGN

Po otevření si obsah výkresu prohlédněte a pokud je vše v pořádku, můžete přistoupit k dalšímu kroku, a to k uložení do formátu DGN.

 1. Vyvolejte operaci Soubor > Uložit jako.
 2. Vyberte výstupní formát DGN V8 nebo DGN V7 (viz výběrové tlačítko Uložit ve formátu)
 3. Zadejte jméno souboru a vyberte složku, do které se má převedený soubor uložit, např. podsložku DGN vašeho projektu.
 4. Stiskem tlačítka OK spusťte převod.

Převod sdílených značek na nesdílené

Při otevření výkresu DWG jsou všechny značky převedeny jako sdílené. Chcete-li je převést na nesdílené, před stiskem tlačítka OK proveďte následující dva kroky:

 1. Stiskněte tlačítko Možnosti a přepněte se do záložky Výběr.
 2. Vypněte přepínač Výskyty sdílených buněk.

Uložení vymezené oblasti

V některých případech nebudete chtít do cílového souboru DGN uložit celý rozsah výkresu, ale jen vymezenou část. Nakreslete si proto do výkresu ohradu a v nastavení možností operace Uložit jako omezte výběr jen na ohradu podle následujícího postupu:

 1. Umístěte do výkresu ohradu
 2. Vyvolejte operaci Soubor > Uložit jako.
 3. Vyberte výstupní formát DGN V8 nebo DGN V7 (viz výběrové tlačítko Uložit ve formátu)
 4. Zadejte jméno souboru a vyberte složku, do které se má převedený soubor uložit, např. podsložku DGN vašeho projektu.
 5. Klikněte na tlačítko Možnosti, v záložce Výběr přepněte výběrové tlačítko Ukládá se na Ohrada a zvolte požadovaný Režim ohrady. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
 6. Stiskem tlačítka OK spusťte převod.

Přemapování fontů

Nemáte-li k dispozici fonty použité v DWG a nevyhovuje-li vám použití jednotného fontu msdefault.shx, pak můžete fonty přemapovat na některé dostupné fonty:

 1. Vyvolejte operaci Soubor > Uložit jako.
 2. Stiskněte tlačítko Možnosti.
 3. Vyberte záložku Změnit přiřazení a vytvořte soubor CSV (Vytvořit CSV soubor definující přiřazení) - otevře se Microsoft Excel.
 4. V Excelu vyberte list Fonts a nadefinujte přemapování.
 5. Uložte soubor CSV a spusťte převod stiskem tlačítka OK.

2.3 Převod výkresů DWG v Bentley Redline

Převod výkresu v prohlížeči Bentley Redline je stejný jako v MicroStationu. Jediná věc, na kterou je nutné pamatovat, je, aby byl výkres DWG otevřen ve výchozím režimu viewonly. To je režim, ve kterém se výkresy pouze prohlížejí a není možné kreslit připomínky do poznámkového výkresu. V jiných režimech, např. redline se po výběru výkresu otevře jako aktivní poznámkový výkres (v případě souborů DWG je standardně nazvaný jménosouboru_redline.dwg) a vybraný výkres je připojen jako referenční. Proto pokud v tomto režimu vyvoláte operaci Uložit jako, uložíte obsah poznámkového výkresu. Pokud bude poznámkový výkres prázdný, bude prázdný i uložený (převedený) výkres DGN.

2.4 Specifika převodu DWG->DGN V7

Další vytvořené soubory

Při převodu do formátu DGN V7 se mohou kromě samotného výkresu vytvořit ještě další soubory:

Knihovna stylů čar

Ve výkresu DWG se mohou vyskytovat definice stylů čar. MicroStation může mít definice stylů čar na dvou místech - v externích souborech RSC a rovněž přímo ve výkresu (toto se týká pouze formátu DGN V8). Při použití formátu DGN V7 jsou definice vždy externě. Proto se při převodu do formátu DGN V7 současně vytváří i soubor RSC s definicemi stylů. Aby se použil pro zobrazení, je nutné jej nakopírovat do složky, která je určena konfigurační proměnnou MS_SYMRSRC. Následně je nutné MicroStation ukončit a znovu spustit, aby si knihovny načetl. Pokud soubor nebude nakopírován do této složky, zobrazí se veškerá kresba používající tyto styly plnou čarou. Upozornění: Styly však nemusejí být zobrazeny stoprocentně ve všech případech v pořádku, protože MicroStation 7.x nepodporoval některé vlastnosti DWG stylů. Ty jsou podporovány až od verze 8.x.

Další modely

Soubory DWG obsahují v terminologii MicroStationu dva modely - samotný výkres a rozvržení tisku. Při převodu do formátu DGN V8 se oba modely převedou do jednoho souboru, při převodu do formátu DGN V7 to není možné, protože formát DGN V7 neumožňuje uložit do jednoho souboru více modelů. Proto se standardně vytvoří dva soubory. Pokud chcete, aby se vytvořil jen jeden soubor s vlastními daty, v nastavení uložení výkresu odeberte model s rozvržením (Soubor > Uložit jako > Možnosti > Výběr > Modely). Rozvržení tisku je většinou nazváno Rozvržení1 nebo Layout1.

3. Převod výkresů DWG->DGN se softwarem GISoft

Převod výkresů z DWG do DGN je se softwarem GISoft jednodušší. Výkres můžete bez předchozího otevření převést přímo do projektové podsložky DGN a nemusíte se přitom zabývat dalšími detaily. Při převodu je na výše popsaná důležitá nastavení pamatováno - je přednastaven zakládací výkres gi_transeed.dgn (V8) s vhodným nastavením pracovních jednotek a pokud je zjištěn nesoulad dimenzí (2D/3D) zakládacího výkresu aktuálního projektu a nastavením přepínače Vytvořit 2D modely z modelového prostoru (Model Space), budete na to upozorněni. Vyberete-li jiný zakládací výkres, vaše volba zůstane zachována.

Převod najdete ve Správci výkresů. Po stisku tlačítka Přidat > Existující... se zobrazí dialogové okno pro přidání výkresů do projektu. V seznamu je zobrazen obsah všech výkresů v projektové podsložce DGN. Chcete-li do této složky přidat výkres převedený z formátu DWG, stiskněte tlačítko Importovat DWG... a vyberte soubor ze složky, ve které je soubor uložen. Stiskem tlačítka DWG možnosti si můžete ověřit nastavení převodu.

4. Práce s převedenými výkresy

4.1 Zapínání viditelnosti vrstev (hladin)

Jak bylo řečeno v úvodu, viditelnost vrstev (hladin) ve formátu DWG se zapíná pouze globálně, a to dvěma způsoby, což může způsobit mnohá nedorozumění uživatelům MicroStationu, kde je možné ovlivnit viditelnost vrstev v každém pohledu zvlášť. Pokud převedete výkres DWG, ve kterém je některá vrstva vypnuta a vy se budete snažit tuto vrstvu zapnout běžným způsobem, tj. z dialogového okna Zobrazení vrstev, nepodaří se vám to, protože vrstva je vypnuta globálně. Proto musíte jít do Správce vrstev, tam zapnout vrstvu globálně a až pak je možné nastavit viditelnost v jednotlivých pohledech zvlášť. Jak globální zapnutí / vypnutí vrstvy, tak zmrazení vrstvy byly přidány, v podstatě jen z důvodu kompatibility s výkresy DWG.

Pokud je výkres DWG otevřen, MicroStation pracuje v DWG pracovním režimu. V tomto režimu je v dialogovém okně Zobrazení vrstev nastaven režim Všude stejně, protože DWG soubor neumožňuje nastavit viditelnost v každém pohledu zvlášť. Tento režim zůstane nastaven i v případě, že se výkres převede do formátu DGN. Takže uživatel, který je zvyklý na běžné ovládání může velice lehce přehlédnout, že viditelnost vrstev je nastavena v režimu Všude stejně.

Režim 'Všude stejně' není podle našeho názoru vhodně přeložen (v anglickém originálu 'Global display'). Když jsme se uživatelů ptali, co si pod tím představují, všichni do jednoho odpověděli, že je to nastavení viditelnosti ve všech pohledech, obdoba tlačítka 'Vše' ve starších verzích MicroStationu. Ačkoli to na první pohled vypadá jako nastavení ve všech pohledech, není to totéž. Pokud vrstvu vypnete v režimu 'Všude stejně', už ji nezapnete v režimu 'Různě v pohledech'. A v tom je velký rozdíl. Lépe by bylo tento režim přeložit jako 'Globálně'.

Co z toho všeho vyplývá? Jestliže dostanete nějaký výkres ve formátu DWG, jehož obsah neznáte, měli byste si po převodu ověřit, zda nejsou některé vrstvy vypnuty globálně. Jinak by se mohlo stát, že neuvidíte kresbu, kterou byste mohli pro vaši práci potřebovat. A pokud budete nastavovat viditelnost vrstev pomocí dialogového okna Zobrazení vrstev, měli byste se nejprve podívat, jaký je nastaven režim.

4.2 Problém s barvami na MicroStation XM Edition a starších

Jak už víte, výkresy DWG mají odlišnou tabulku barev. Tato tabulka je použita i v převedených výkresech DGN. Pokud budete s převedenými výkresy pracovat pouze jako s podkladem (tzn. převedené výkresy budou připojeny jako referenční), bude vše v pořádku a tabulkou barev se nemusíte zatěžovat. Pokud však budete s převedeným výkresem pracovat jako s aktivním, v MicroStation XM Edition nebo starším se může stát, že jiné referenční výkresy budou zobrazeny v nesprávných barvách. Přepínač Přednostní nastavení > Referenční výkresy > Použít tabulku barev totiž zajistí použití tabulky barev referenčního výkresu jen, pokud je tabulka barev v tomto výkresu uložena. V případě, že výkres pracuje se standardní tabulkou barev, to není zajištěno.

Řešení jsou dvě, ani jedno však není ideální:

 • buď zajistíte, aby všechny výkresy projektu měly tabulku barev - tzn., že k výkresům, které tabulku barev neměly, připojíte standardní tabulku (Nastavení > Tabulka barev... > Soubor > Implic. + Připojit). Pokud jsou to převzaté výkresy, u kterých může docházet k aktualizaci, nemusí být toto řešení praktické.
 • nebo použijete trik s přizpůsobením barev - to je však možné, jen pokud je převedený aktivní výkres s tabulkou barev AutoCADu ve formátu DGN V8. Nastavíte-li v dialogovém okně Soubor > Referenční výkresy > Nastavení > Přizpůsobit barvy položku Hodnota na 99, budou referenční výkresy zobrazeny správnou barvou i v případě, že nemají uloženu žádnou tabulku barev. Toto nastavení je nutné provést pro každý referenční výkres. Prostřednictvím dialogového okna by to bylo zdlouhavé, proto je vhodnější použít příkazu REFERENCE ADJUSTCOLORS 99,100 *.

Od verze V8i je naštěstí problém vyřešen.

5. Související stránky

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft