Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 19

1. Verze 19.01.07

 • V projektech pro zpracování dokumentace podle pravidel směrnice PECZR18 E.ON ČR byla upravena práce se stavy prvků. Všechny části rozdělené měněné linie zůstávají ve stavu měněný.
 • Bylo urychleno načítání bodů, pokud jsou v definici bodu nastaveny výchozí hodnoty záznamu.
 • Export šablony pro aplikace řady Panorama exportuje i definice textových objektů.

2. Verze 19.02.08

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.3.
 • Vytváření dokumentace podle směrnice PECD19 E.ON ČR - je možné načíst data z více UMPS souborů do jedné stavby
 • Popisné informace > Aktualizovat obsah výkresu - aktualizuje symbologii jak pro objekty, tak i varianty objektů. Dříve se aktualizovaly jen varianty.
 • Body > Doplnit poznámky / kódy - zrychlen proces doplnění poznámek v projektech s popisnými údaji v databázi i ve výkresu.
 • Body > Zadávat body pomocí čísel - v poli číslo bodu lze zadat číslo delší než 9 míst.

3. Verze 19.03.04

 • Tisk mapových listů - součástí obsahu přehledky může být navíc označení listu.
 • Klad mapových listů JŽM - v informacích kladu JŽM se navíc zobrazují traťové úseky.
 • Tisk mapových listů JŽM - je doplněn název štítku pro traťové úseky - cislo_tu, který může být využit v tisku mapových listů.
 • Změnit zarovnání textů - u víceřádkových textů změní zarovnání celého prvku - textového uzlu. Zarovnání jednotlivých textových řádků je zachováno.
 • Import dat KN ve výměnném formátu - opraven import souborů s malým počtem mapových prvků pokud se používá projektová databáze typu Microsoft Access.
 • Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce - opravena možnost nulování sloupců u projektů s popisnými informacemi ve výkresu.

4. Verze 19.04.01

 • Pro funkci Výstup bodů do textového seznamu souřadnic lze v záložce Výstup přednastavit název výstupního souboru. Typicky bude název přednastaven v předloze.

5. Verze 19.06.05

 • Funkce Manipulace a úpravy > Rozdělit prvek podporuje rozdělení jednoho útvaru na dva samostatné útvary (např. rozdělení chráničky). Pro rozdělení útvaru je nutné zapnout přepínač v parametrech funkce.
 • V projektech s databází SQLite je přidána podpora řazení číselníkových sloupců s diakritikou. Bez zvláštního nastavení se používá jazyk zjištěný z operačního systému. V případě, že slovenský uživatel zpracovává zakázky podle české předlohy nebo naopak, lze jazyk nastavit explicitně v nastavení konkrétního projektu (Správce projektů > Informace > Jazyk). Řazení funguje na operačních systémech Windows 7 a novějších. Na Windows XP funguje řazení podle tabulky ASCII, tj. písmena s diakritikou jsou až za písmeny bez diakritiky.
 • Import výměnného formátu VFK podporuje verzi 5.4.

6. Verze 19.07.01

 • Jsou rozšířeny možnosti kontroly popisných informací. V závislosti na novém nastavení datového modelu lze při kontrole zohlednit případ, kdy je popis povinný, pokud je sestaven z hodnot, které jsou vyplněny a nepovinný, pokud je sestaven z hodnot, které nejsou vyplněny.
 • Kontrola a změna symbologie
  • Mezi povolené typy prvků přibyl nový typ POINT. Díky tomu lze bod / úsečku nulové délky odlišit od ostatních úseček.
  • Prvek typu POINT je možné změnit na jiný "bodový" typ prvku, např. CELL (značka) nebo TEXT.

7. Verze 19.09.09

 • Import seznamu souřadnic s kódy byl rozšířen o nové řídicí kódy, které umožňují vynesení bodů na svislici zadaných relativně nebo zaměřenou výškou, což je možné využít např. při měření stromů, lamp, sloupů, stožárů, dopravních značek apod. Na základě nastavení kódu je možné vykreslit značku, linii svislice nebo obojí.
  • Řídicí kód S pro konstrukci kresby svislice zadané relativně
   Ukázka: kód S1200 zajistí vynesení svislice a značky do bodu x,y podle bodu 101 a z ve výšce bodu 101 + 1200 cm
  • Řídicí kód V pro konstrukci kresby svislic do bodu zaměřené výšky
   Ukázka: kód V u bodu 114 zajistí vynesení svislice do výšky zaměřené a "uložené" kódem +V u bodu 113
 • Geodetické úlohy byly rozšířeny o dvě konstrukce bodů:
  • vytvořit Bod na svislici,
  • Promítnutý bod na zvolenou linii.

8. Verze 19.12.04

 • MGEO již v dřívějších verzích umožňovalo do výkresu vložit předdefinovanou sadu objektů, která se umisťuje stejně jako běžná značka, ale po potvrzení se do výkresu uloží rozložená na samostatné objekty. Jednotlivé objekty mohou mít nadefinovány i popisné údaje. Doposud se značky definovaly v samostatném projektu s uložením popisných informací ve výkresu, aby je bylo možné uložit do knihovny značek. Měli to na starosti tvůrci předloh.
  • V této verzi byly zavedeny úpravy, díky kterým je možné nadefinovat sadu objektů, nově nazývanou jedním slovem multiobjekt, uživatelsky přímo v projektu, ve kterém zpracováváte zakázku. Obvyklé použití je např. pro schémata detailů rozvaděčů. Při práci na konkrétním projektu vytvoříte kresbu detailu, kterou pak budete chtít následně použít v dalších projektech. Kresbu vyberete pomocí ohrady nebo výběrové množiny a novou funkcí Nástroje > Nadefinovat multiobjekt uložíte do knihovny značek. Bez ohledu na to, kde jsou uloženy popisné údaje konkrétního projektu, se případné popisné údaje převedou tak, aby je bylo možné uložit do knihovny značek.
   Příklad použití multiobjektů najdete zde.
  • Protože se definice multiobjektů mohou průběžně uživatelsky rozšiřovat, bylo upraveno i umisťování multiobjektů. Pokud nejsou konkrétní značky multiobjektů určeny přímo v seznamu pro kreslení, nabídne se při umístění výběr značek z knihovny.
  • To je z hlediska běžného používání vše. Pokud pracujete s projektem podle datového modelu, který si udržujete sami a chtěli byste využít multiobjekty, měli byste vědět toto:
   • Byl zaveden nový druh objektu Multiobjekt. Rozlišují se tedy ZnačkaMultiobjekt a k třídám druhu Multiobjekt se některé funkce chovají jinak než ke Značkám.
   • Pokud je třída objektu druhu Multiobjekt, pak při použití standardního příkazu pro umístění značky (PLACE CELL EXTENDED) dojde automaticky k rozložení značky multiobjektu na samostatné objekty.
   • Pokud je v definici třídy objektu nastavena knihovna značek a není nadefinovaná konkrétní značka, pak se při umístění objektu otevře dialogové okno pro výběr značky.
 • Multiobjekty si vyžádaly rozšíření datového modelu. Z tohoto důvodu projekty otevřené v této a následujících verzích není možné otevřít ve starších verzích MGEO.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft