Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 19

1. Verze 19.01.07

 • V projektech pro zpracování dokumentace podle pravidel směrnice PECZR18 E.ON ČR byla upravena práce se stavy prvků. Všechny části rozdělené měněné linie zůstávají ve stavu měněný.
 • Bylo urychleno načítání bodů, pokud jsou v definici bodu nastaveny výchozí hodnoty záznamu.
 • Export šablony pro aplikace řady Panorama exportuje i definice textových objektů.

2. Verze 19.02.08

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.3.
 • Vytváření dokumentace podle směrnice PECD19 E.ON ČR - je možné načíst data z více UMPS souborů do jedné stavby
 • Popisné informace > Aktualizovat obsah výkresu - aktualizuje symbologii jak pro objekty, tak i varianty objektů. Dříve se aktualizovaly jen varianty.
 • Body > Doplnit poznámky / kódy - zrychlen proces doplnění poznámek v projektech s popisnými údaji v databázi i ve výkresu.
 • Body > Zadávat body pomocí čísel - v poli číslo bodu lze zadat číslo delší než 9 míst.

3. Verze 19.03.04

 • Tisk mapových listů - součástí obsahu přehledky může být navíc označení listu.
 • Klad mapových listů JŽM - v informacích kladu JŽM se navíc zobrazují traťové úseky.
 • Tisk mapových listů JŽM - je doplněn název štítku pro traťové úseky - cislo_tu, který může být využit v tisku mapových listů.
 • Změnit zarovnání textů - u víceřádkových textů změní zarovnání celého prvku - textového uzlu. Zarovnání jednotlivých textových řádků je zachováno.
 • Import dat KN ve výměnném formátu - opraven import souborů s malým počtem mapových prvků pokud se používá projektová databáze typu Microsoft Access.
 • Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce - opravena možnost nulování sloupců u projektů s popisnými informacemi ve výkresu.

4. Verze 19.04.01

 • Pro funkci Výstup bodů do textového seznamu souřadnic lze v záložce Výstup přednastavit název výstupního souboru. Typicky bude název přednastaven v předloze.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2019 GISoft