Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 23

1. Verze 23.02.08

 • Funkce Vytvořit / změnit objekty umožňuje vybrat prvek z referenčního výkresu i pokud je to (jiný) objekt. Tzn. lze převzít geometrii z prvku v jiném výkresu, po změně bude mít prvek vzhled a atributy podle vybraného cílového objektu.
 • V závislosti na nastavení projektu může být k dispozici možnost filtrovat zobrazení objektů podle společných popisných atributů.

2. Verze 23.02.24

 • Pokud před vyvoláním funkce Upravit popisné informace existuje ve výběrové množině více objektů, zobrazí se formulář, ve kterém se nabídnou ke změně společné atributy vybraných objektů.

3. Verze 23.04.27

 • Pokud jsou v seznamu Průzkumníka nebo Exportu do geoformátů některé řádky zvýrazněny červeně, při nájezdu kurzorem myši nad řádek se zobrazí podrobnější popis důvodu.
 • Nástroj Kontrola a změna symbologie umožňuje zadat název vrstvy pomocí regulárního výrazu. Regulární výraz musí být v hranatých závorkách např. takto ;[^(body-[ABCX][0-9]{1,3})$];
 • Náhrada značek
  • Přepočítává jednotky definice značky na jednotky výkresu.
  • Byl přidán Způsob náhrady: Všechny značky v celém výkresu, takže lze aktivní výkres aktualizovat bez nutnosti vybírat/vytvářet seznam prvků.
 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007
  • Kontrola fotodokumentace nevyžaduje fotografie u původních PB se změněnými popisnými informacemi.

4. Verze 23.07.03

 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007
  • Opravena kontrola fotodokumentace trafostanic.

5. Verze 23.07.11

 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007
  • Opraveno načítání starších verzí dat exportovaných z Geoportálu ČEZd.

6. Verze 23.07.13

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 6.1.
 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007
  • Opravena obnova původních bodů trasy a identických bodů.

7. Verze 23.07.19

 • Ze souborů ve formátu GIGDB se nyní načítají i transparentní vyplněné plochy.

8. Verze 23.10.04

 • Podpora pro načítání chybových míst XML vygenerovaných kontrolami programu Panorama 2309xx.
 • Rozšířena podpora pro zpracování drážních výkresů dle M20/MP005 změna č. 6. Značky centroidů lze umisťovat v IZO pohledech.
 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007
  • Upravena kontrola fotodokumentace přípojkových skříní.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft