Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 17

1. Verze 17.01.04

 • Export výkresů projektu
  • Funkce umožňuje odpojit rastrové a WMS soubory.
 • Kontrola oprava čárové kresby
  • Bylo upraveno porovnávání souřadnic bodů, díky kterému jsou odhaleny nedotahy v nižších řádech přesnosti. Pro opravu použijte funkcí Zaokrouhlit výkres a následně spusťte kontrolu znovu.
 • Vstup bodů a kódované kresby
  • Byl doplněn nový blok charakteristiky seznamu souřadnic podle metodiky SŽDC M20.

2. Verze 17.03.01

 • Práce s geodetickými body
  • Poznámka k bodu může být dlouhá až 255 znaků. Při doplnění poznámek k bodu na základě kresby tak může být uloženo více poznámek.
  • V projektu s podporou stavů lze exportovat jen body ve stavu Nový. Ve výchozím stavu je tato možnost zapnuta, pokud budete potřebovat vyexportovat body nezávisle na stavu, pak vypněte nový přepínač v první záložce dialogového okna Výstup bodů.
 • Kontrola a změna symbologie
  • Bylo upraveno chování funkce ve 3D, kdy značky s nekorektním uložením měřítka po změně měřítka ztratily informaci o natočení.

3. Verze 17.03.03

 • Byl opraven problém s aktualizací projektů, který vznikl ve verzi 17.03.01 v souvislosti s rozšířením poznámky geodetických bodů.

4. Verze 17.04.05

 • Práce s geodetickými body
  • Již delší dobu bylo možné informace vedené ke každému bodu rozšířit o další údaje / sloupce. Naplnění těchto údajů však bylo možné až poté, co body vznikly, např. individuálně ve formuláři bodu nebo hromadně, následně se tyto údaje daly vyexportovat. Od této verze lze rozšířené údaje načíst ze vstupního seznamu souřadnic. V Definici vstupního seznamu souřadnic jsou kromě standardních sloupců na výběr i dodatečné sloupce, které byly v daném projektu přidány do tabulky Geodetické body.
 • K dispozici je nová funkce pro automatické vytváření relací mezi objekty. V tuto chvíli najde uplatnění při vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s.
 • Modul Práce s daty KN na internetu byl z instalace odstraněn. Jeho vývoj byl v souvislosti s omezením funkčnosti webu nahlizenidokn.cuzk.cz ukončen.

5. Verze 17.06.01

 • Ve funkci pro hromadné úpravy popisných informací (Zobrazit / upravit popisné informace v tabulce) je tlačítko Vybrat..., kterým můžete vybrat popisné informace jiné třídy objektu nebo tabulky aniž byste museli dialog zavírat a funkci vyvolávat znovu.
 • K dispozici je příkaz pro obarvení objektů podle hodnot určitého popisného údaje COLORIZE BY VALUES <jméno sloupce>. Po jeho vyvolání se zjistí všechny použité hodnoty daného sloupce a automaticky se jim přiřadí barva. Současně se zobrazí legenda. Lze rozlišit maximálně 26 různých hodnot. Prvky, které nemají popisné informace nebo nemají příslušný sloupec, se zobrazí šedou barvou. Protože obarvení nemá použití pro jakýkoli projekt (smysl má pro popisné údaje, které jsou připojeny ke všem nebo k většině objektů), je funkce dostupná jen jako příkaz, který je určen pro použití v nabídce konkrétního projektu.

6. Verze 17.07.03 až 17.11.09

 • Od července do listopadu jsou pravidelně vydávány verze, které nemění základní funkcionalitu produktu MGEO, ale zohledňují softwarové požadavky na zpracování a kontroly dat PDS a DSPS podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. Tyto úpravy a rozšíření vyvolané měsíčním upřesňováním a doplňováním kontrol v metodice ČEZu jsou popsány na stránce seznamu změn předloh.

7. Verze 17.12.04

 • V modulu Práce s body je upravena funkcionalita funkce Odstranit body. Funkce na závěr zobrazuje dialogové okno, ve kterém uživatel potvrzuje, zda chce v projektu odstranit body z Aktivního výkresu, Všech výkresů nebo funkci zruší volbou Storno.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft