Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 22

1. Verze 22.01.07

 • Správce výkresů:
  • Nově vytvářený výkres zadaný bez přípony je automaticky doplněn o příponu dgn.
  • Výkresy kategorie se stavy jsou chráněny před chybou uživatele, nelze je odstranit, přejmenovat a spojit do aktivního výkresu.
  • Okno Vlastnosti výkresu nepovoluje pro výkresy se stavy přejmenování výkresu.
 • V dialogovém okně Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce lze hodnoty zkopírovat do schránky.
 • Vytvoření šablony pro kreslení pro aplikace Panorama
  • Je zohledněno nastavení pro práci s popisnými atributy určující, zda se má při kreslení nabízet formulář nebo zda se mají jen vyplnit výchozí hodnoty.
  • Byly provedeny drobné úpravy zohledňující některá specifická nastavení projektu MGEO, která nemají v aplikacích Panorama využití.
 • Opravy
  • Import kódované kresby u výkresů bez přípony nevytváří duplicitní kresbu.
  • Byla opravena chyba ve funkci Vypočítat a umístit převýšení (nejčastěji v projektech SŽ), která způsobila pád aplikace.

2. Verze 22.01.19

 • Dialogové okno Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce - pokud se v atributech vyskytují víceřádkové texty, roztáhne se výška řádku, editace probíhá pohodlněji ve víceřádkovém poli.
 • Byla opravena chyba ve verzi 22.01.07, která nastala v situaci, kdy se při aktivním kreslení vyvolalo vynesení popisu - vynášel se popis prvního identifikovaného objektu.

3. Verze 22.03.03

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Funkce pro kontrolu a vytváření relací byly výrazně zrychleny.

4. Verze 22.04.04

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola relací nehlásí, že v relaci je více objektů, pokud je na PB uzemnění a zároveň přípojková a rozpojovací skříň.

5. Verze 22.04.27

 • Změny v importu a exportu do geodatabáze
  • Umožňují výměnu dat mezi aplikacemi Panorama a MGEO i v případě, že šablona pro kreslení nevznikla z projektu MGEO.
  • Natočené značky se načítají jako pohledově závislé i při výchozím nastavení.

6. Verze 22.06.01

 • V dialogovém okně Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce lze do schránky zkopírovat i hodnotu jedné buňky.

7. Verze 22.06.14

 • Změny v Exportu do geoformátů
  • V režimu Doplnit se používá dimenze 2D/3D podle existujícího souboru
  • Objekty druhu Bod se nadále nezvýrazňují červeně pokud jsou z datového modelu rozpoznány jako body. Zůstávají zvýrazněny jen chybné body / úsečky nulových délek, které mají být linie.

8. Verze 22.06.28

 • Byl opraven problém ve verzi 22.06.14, kdy ve funkci Export do geoformátů nemusel proběhnout skript s dodatečnými úpravami v exportované geodatabázi.

9. Verze 22.10.26

 • Práce s geodetickými body
  • Ve funkci Doplnit poznámky / kódy je v Režimu k dispozici nová volba Doplňovat jen nevyplněné kódy a poznámky.
  • Ve funkci Opravit kresbu podle bodů byla ve volbě Objekty určené k opravě přidány možnosti Všechny prvkyPrvky ve výběrové množině. Díky tomu lze podle geodetických bodů opravit vrcholy kresby (včetně přesunu do 3D) v jakémkoli výkresu, nemusí mít vazbu na datový model projektu. To znamená, že stačí, aby v projektu byly geodetické body a upravovaný výkres byl aktivní, nemusí být ani součástí projektu.
 • Funkce Hromadně vynést popisy byla rozšířena o možnosti umístění popisů na Segment v polovině liniePolovinu linie.
 • Ve funkci pro umisťování značky byla přidána možnost určit výšku (zetovou souřadnici) podle vybraného prvku. Je určena pro umisťování určitých typů objektů, např. definičních bodů, proto se tato možnost přednastavuje v parametru příkazu pro umístění objektu - PLACE CELL EXTENDED ZBYE (Z by Element).
 • Je podporován import z geodatabáze GIGDB vytvořené podle šablony z projektu s více kategoriemi (bez kódů). Data z takové geodatabáze se načítají do více výkresů různých kategorií.
 • Export do geoformátů
  • Pokud se v datech se stejnými vlastnostmi jako liniové objekty vyskytovaly úsečky nulové délky / tečky (obvykle to jsou nadbytečné prvky, pozůstatky pro kreslení nebo editaci), exportovaly se do geodatabáze zvlášť jako <název objektu>_lin<název objektu>_pnt>. Je to proto, že v MicroStationu je linie nulové délky korektní prvek, ale v GISovských formátech ne, proto by se měla převést na bodový objekt. Přejmenování obou cílových skupin objektů ale mohlo způsobit problémy v navazujících aplikacích / funkcích, které očekávaly <název objektu>. Nyní se v takovém případě linie exportují s nezměněným názvem, s přejmenovaným názvem <název objektu _pnt> se případně exportují jen úsečky nulové délky. Jako doposud jsou takové prvky v seznamu zvýrazněny červeně a obvykle nejlepší možností je takové prvky neexportovat.
 • Funkce, které původně vznikly z důvodu spolupráce s aplikacemi Panorama se nyní instalují vždy a byly přesunuty z podnabídky Moduly > Panorama do jiných částí nabídky nebo dialogu.
  • Export šablony - nyní v Definice kategorií a tříd objektů > Datový model > Export do geodatabáze
  • Načíst data z geo formátů (GIGDB,SHP...) - nyní v Projekt > Datové návaznosti
  • Načíst objekty odstraněné v aplikaci Panorama - nyní v Projekt > Datové návaznosti
  • Načíst pozice a orientace fotografií - odstraněno. Funkce byla ponechávána jen z historických důvodů, její vývoj byl před delší dobou zastaven, v aplikaci MGEO už nemá smysl. Nyní se funkce udržuje a rozšiřuje jen v aplikaci Panorama Studio. Tam má více možností a podporu více zařízení.
 • Množství interních změn, které souvisejí s DTM ČR a výměnou dat mezi aplikacemi MGEOPanorama.

10. Verze 22.11.07

 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007 (dříve ČEZd_ME_0088)
  • V souvislosti s vydáním nového technického standardu ČEZd_TST_0007 byly provedeny úpravy ve vytváření ZIP souboru pro předání na Geoportál ČEZd.

11. Verze 22.12.07

 • Načíst data z geoformátů - import dat z SHP souborů zohledňuje u textů kodovou stránku uvedenou v souborech *.cpg
 • Kopírovat objekt - nově podporuje parametry funkce / přepínače Použít ohraduVybírat pouze bodové objekty. Tím se lze v zahuštěné kresbě vyhnout výběru popisů při kopírování.
 • Panel nástrojů Standardní obsahuje nově ikonu Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce. Funkce byla doposud dostupná jen z textové nabídky Nástroje.
 • Funkce Panelu změny vzhledu - Maximální jednotková velikost (MJV) lze zapnout / vypnout příkazem VIEW MJV TOGGLE, který je přiřazen funkční klávese F4

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft