Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 22

1. Verze 22.01.07

 • Správce výkresů:
  • Nově vytvářený výkres zadaný bez přípony je automaticky doplněn o příponu dgn.
  • Výkresy kategorie se stavy jsou chráněny před chybou uživatele, nelze je odstranit, přejmenovat a spojit do aktivního výkresu.
  • Okno Vlastnosti výkresu nepovoluje pro výkresy se stavy přejmenování výkresu.
 • V dialogovém okně Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce lze hodnoty zkopírovat do schránky.
 • Vytvoření šablony pro kreslení pro aplikace Panorama
  • Je zohledněno nastavení pro práci s popisnými atributy určující, zda se má při kreslení nabízet formulář nebo zda se mají jen vyplnit výchozí hodnoty.
  • Byly provedeny drobné úpravy zohledňující některá specifická nastavení projektu MGEO, která nemají v aplikacích Panorama využití.
 • Opravy
  • Import kódované kresby u výkresů bez přípony nevytváří duplicitní kresbu.
  • Byla opravena chyba ve funkci Vypočítat a umístit převýšení (nejčastěji v projektech SŽ), která způsobila pád aplikace.

2. Verze 22.01.19

 • Dialogové okno Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce - pokud se v atributech vyskytují víceřádkové texty, roztáhne se výška řádku, editace probíhá pohodlněji ve víceřádkovém poli.
 • Byla opravena chyba ve verzi 22.01.07, která nastala v situaci, kdy se při aktivním kreslení vyvolalo vynesení popisu - vynášel se popis prvního identifikovaného objektu.

3. Verze 22.03.03

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Funkce pro kontrolu a vytváření relací byly výrazně zrychleny.

4. Verze 22.04.04

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola relací nehlásí, že v relaci je více objektů, pokud je na PB uzemnění a zároveň přípojková a rozpojovací skříň.

5. Verze 22.04.27

 • Změny v importu a exportu do geodatabáze
  • Umožňují výměnu dat mezi aplikacemi Panorama a MGEO i v případě, že šablona pro kreslení nevznikla z projektu MGEO.
  • Natočené značky se načítají jako pohledově závislé i při výchozím nastavení.

6. Verze 22.06.01

 • V dialogovém okně Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce lze do schránky zkopírovat i hodnotu jedné buňky.

7. Verze 22.06.14

 • Změny v Exportu do geo formátů
  • V režimu Doplnit se používá dimenze 2D/3D podle existujícího souboru
  • Objekty druhu Bod se nadále nezvýrazňují červeně pokud jsou z datového modelu rozpoznány jako body. Zůstávají zvýrazněny jen chybné body / úsečky nulových délek, které mají být linie.

8. Verze 22.06.28

 • Byl opraven problém ve verzi 22.06.14, kdy ve funkci Export do geoformátů nemusel proběhnout skript s dodatečnými úpravami v exportované geodatabázi.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft