Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 21

1. Verze 21.01.07

 • Byly provedeny úpravy v souvislosti s novou směrnicí EG.D PEGD21.
 • Tisk mapových listů
  • Název množiny štítků připojené k rámů mapového listu může začínat textem RAZITKO.

2. Verze 21.02.01

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Bylo vyřešeno obnovení částí rozdělených linií z původního stavu, které byly změněny na jiný typ prvku.

3. Verze 21.03.31

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Byly provedeny úpravy v kontrole fotodokumentace.

4. Verze 21.04.14

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Opraveno načítání dat PD do DSPS, které mohlo následně zapříčinit hlášení chyb "kontroly původních dat" na Geoportálu.

5. Verze 21.04.19

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Vytvářejí se a kontrolují relace Uzemnění x PB na PB se skříněmi.

6. Verze 21.05.03

 • Vytváření dokumentace podle směrnice EG.D PEGD21
  • Je-li alespoň u jednoho geodetického bodu zadáno Nové číslo bodu, zapíší se do výstupního GML souboru nová čísla bodů.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Fotodokumentace není vyžadována u původních skříní se změněnou polohou.
  • Není hlášena chyba u původních detailů, uvnitř kterých nejsou žádné prvky.

7. Verze 21.10.01

 • Export do geoformátů
  • Data z projektu se exportují vždy s popisnými atributy (doposud se ve výchozím stavu exportovaly jen geometrie).
  • Při exportu do geodatabáze se kromě samotných dat exportují i definice pro srozumitelné zobrazení atributů (alias názvy tabulek a atributů, číselníky, stav skrytých atributů...).
  • Popisy se exportují do tabulek pojmenovaných podle hlavní tabulky s koncovkou _lbl. Při exportu do geodatabáze jsou vytvořeny vazby na popisovaný objekt. V aplikacích Panorama se zatím využívají při zobrazování atributů, např. pro zobrazení atributů objektu můžete vybrat i jeho popis, což bývá pohodlnější a současně se související objekty zvýrazní.
  • Exportují se absolutní šířky čar.
 • Vytvoření šablony pro kreslení pro aplikace Panorama
  • Pro přípravu šablony pro kreslení včetně možnosti zadávání popisných atributů již není nutné nic nastavovat v konfiguračním souboru. Vše, co je potřeba pro nastavení vlastností tabulek, číselníků apod., se exportuje automaticky.
  • Pokud použijete novou šablonu v aplikaci Panorama 20.x nebo novější, pak bude zajištěno, že při načtení vytvořených dat do projektu MGEO se načte kresba včetně popisných informací. Doposud musely tabulky obsahovat atribut / sloupec pro kód (ObjCode) a bylo nutné zajistit jeho vyplnění, nyní už na to není potřeba myslet.
 • Poznámka k exportu dat i vytvoření šablony: Máte-li v projektovém konfiguračním souboru custom.pcf nastavení GI_DGNSTAT_LAYER_BY_OBJTABLEGI_DGNSTAT_EXPORTDM_EXTRA_TABLES, GI_DGNSTAT_EXPORT_EXTRA_TABLES kvůli systémovým (definičním) tabulkám, můžete je odstranit.
 • V importu z geoformátů se nyní standardně importuje bez transformace souřadnic a v případě potřeby importu s transformací je nutné explicitně nastavit vstupní a výstupní souřadnicový systém. Důvodem je, že .prj soubory shapefilů mají mnohdy parametry souřadnicového systému nastaveny špatně, proto se nyní ignorují.
 • Bylo zrychleno otevření projektu (projeví se u dat s velkým počtem objektů s popisnými atributy) a výběr záznamů pro hromadné změny atributů v tabulce.

8. Verze 21.11.03

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.6.

9. Verze 21.12.06

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft