Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 20

1. Verze 20.01.06

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • U DSPS s prvky optické infrastruktury je v ZIP souboru pro předání na Geoportál ponechána prázdná složka FOTODOKUMENTACE_NET.

2. Verze 20.03.01

 • Bylo zrychleno spouštění aplikace a Správce projektů.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola souladu popisů GSxJS byla rozšířena o kontrolu souladu nastavených typů skříní a PB.
 • Připojení popisných informací je doplněno o způsob Nový záznam — kopie výběrem objektu.
 • Při umístění objektu probíhá kontrola kolize vrstvy s připojenou DGNLIB.
 • Při přidávání výkresu do projektu se kontroluje, zda přidávaný výkres neobsahuje více modelů. Projektová kresba musí být v Implicitním modelu.
 • Exportu do geoformátů se pro zobrazení vyexportované geodatabáze používá novější verze Geoprohlížeče, která podporuje nové možnosti liniových stylů, např. absolutní šířku. Tato verze je 64bitová, instaluje se jen na 64bitovém operačním systému.

3. Verze 20.05.05

 • Kontrola a změna symbologie - u textů a víceřádkových textů je možné zkontrolovat styl i pokud je různý od 0. Doposud byl styl 0 považován vždy za správný.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Úprava kontroly duplicitních hodnot

4. Verze 20.06.01

 • V projektech s databází SQLite je podpora řazení číselníkových sloupců s diakritikou vyřešena jiným způsobem. Nově řazení funguje i ve Windows XP. V této souvislosti se velikost instalačního souboru zmenšila o 40%.
 • Práce s geodetickými body ve funkci Import kódovaného seznamu souřadnic již nemá omezení deseti automaticky nadefinovaných / podporovaných kódů. Je-li nadefinován např. liniový kód HR, je možné při měření hrany použít kód HR1 nebo i HR9999. To znamená, že je možné použít kódované měření i z obslužného softwaru totálních stanic, které vytvářejí nové číslo pro každou linii.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola umístění závěsů nehlásí chybu v případě, že se značka závěsu dostane mimo dovolenou vzdálenost od vrcholu linie vedení díky zaokrouhlení kresby na požadovanou přesnost.

5. Verze 20.09.07

 • Práce s geodetickými body nabízí novou funkci Opravit kresbu podle bodů.
  • Na základě zadané tolerance upravuje existující vrcholy kresby podle nejbližších geodetických bodů a u liniové kresby vkládá nové vrcholy, pokud se v toleranci od bodu nachází linie bez vrcholu.
   Na obrázku vlevo byly posunuty existující vrcholy linií podle geodetického bodu (značka s kružnicí). Na obrázku vpravo byl podle geodetického bodu vytvořen nový vrchol. Původní stav je znázorněn žlutě, tolerance vyplněným kolečkem.
  • Po dokončení zpracování se nabídne možnost prohlédnout opravené nebo nově vytvořené vrcholy, abyste měli možnost nejednoznačná místa ručně opravit.
  • Ve 3D výkresech se standardně vyhodnocuje odchylka ve 3D. Při zapnutém přepínači Při výpočtu odchylky ignorovat souřadnici Z se vyhodnocuje jen odchylka v rovině, čehož je možné využít pro zvednutí 2D kresby do 3D podle 3D bodů. Tato možnost má smysl jen tehdy, pokud jsou pro všechny zpracovávané vrcholy k dispozici geodetické body. Proto doporučujeme napřed zkontrolovat existenci bodů pod kresbou.
  • Pokud byste chtěli provést zpracování s větší tolerancí, doporučujeme nejdříve začít s menší tolerancí a vyhodnotit její výsledky. Případně je možné zpracování s větší tolerancí aplikovat jen na určitou oblast, o které víte, že jsou v ní odchylky větší.
  • K předchozímu stavu se můžete vrátit zpět pomocí operace Zpět (Undo).
 • Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce
  • Ve funkci byla přidána možnost Lokalizovat aktuální záznam / řádek. Pokud je zapnutý přepínač, dochází při procházení řádků k lokalizaci v aktuálním nebo předdefinovaných pohledech. V komplexnějších projektech se nabízí lokalizace ve všech reprezentacích, které jsou připojeny na daný záznam - vedle přepínače se zobrazí výběrový seznam všech reprezentací, např. Trasa, Schéma...
  • Základní chování dialogového okna zatím zůstává stejné, je to nemodální dialog, tzn. po dobu jeho otevření není možné provádět žádné jiné činnosti. Jsme si vědomi tohoto omezení zejména v souvislosti v lokalizací, kdy není možné měnit dodatečně rozsah pohledu, ale zrušení modálního dialogu vyžaduje ošetření mnoha případů, které by mohly nastat, např. odstranění objektu pomocí funkce aplikace Bentley Systems, která by se měla promítnout do seznamu záznamů apod. To si vyžádá ještě nějaký čas, ale věříme, že už nyní je nová funkčnost užitečná.
 • Funkce, které rozdělovaly linii, odstranily všechny související popisy, protože mohly zůstat na nesprávném místě vzhledem k rozděleným liniím. Nyní popisy zůstávají zachovány a jsou přiřazeny k té rozdělené linii, ke které jsou blíže.

6. Verze 20.11.23

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.5.
 • Kontrola a změna symbologie - je možné změnit symbologii ve výkresech s prvky ve stavech původnízrušený.

7. Verze 20.11.30

 • Kontrola a změna symbologie - je možné nadefinovat množinu typů prvků, které se nemají kontrolovat (např. rastrová připojení).

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft