Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 20

1. Verze 20.01.06

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • U DSPS s prvky optické infrastruktury je v ZIP souboru pro předání na Geoportál ponechána prázdná složka FOTODOKUMENTACE_NET.

2. Verze 20.03.01

 • Bylo zrychleno spouštění aplikace a Správce projektů.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola souladu popisů GSxJS byla rozšířena o kontrolu souladu nastavených typů skříní a PB.
 • Připojení popisných informací je doplněno o způsob Nový záznam — kopie výběrem objektu.
 • Při umístění objektu probíhá kontrola kolize vrstvy s připojenou DGNLIB.
 • Při přidávání výkresu do projektu se kontroluje, zda přidávaný výkres neobsahuje více modelů. Projektová kresba musí být v Implicitním modelu.
 • Exportu do geoformátů se pro zobrazení vyexportované geodatabáze používá novější verze Geoprohlížeče, která podporuje nové možnosti liniových stylů, např. absolutní šířku. Tato verze je 64bitová, instaluje se jen na 64bitovém operačním systému.

3. Verze 20.05.05

 • Kontrola a změna symbologie - u textů a víceřádkových textů je možné zkontrolovat styl i pokud je různý od 0. Doposud byl styl 0 považován vždy za správný.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Úprava kontroly duplicitních hodnot

4. Verze 20.06.01

 • V projektech s databází SQLite je podpora řazení číselníkových sloupců s diakritikou vyřešena jiným způsobem. Nově řazení funguje i ve Windows XP. V této souvislosti se velikost instalačního souboru zmenšila o 40%.
 • Práce s geodetickými body ve funkci Import kódovaného seznamu souřadnic již nemá omezení deseti automaticky nadefinovaných / podporovaných kódů. Je-li nadefinován např. liniový kód HR, je možné při měření hrany použít kód HR1 nebo i HR9999. To znamená, že je možné použít kódované měření i z obslužného softwaru totálních stanic, které vytvářejí nové číslo pro každou linii.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola umístění závěsů nehlásí chybu v případě, že se značka závěsu dostane mimo dovolenou vzdálenost od vrcholu linie vedení díky zaokrouhlení kresby na požadovanou přesnost.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2020 GISoft