Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Rozšíření MGEO pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury

Instalační soubory

Je-li vašim úkolem zpracování mapové dokumentace podle požadavků směrnice SŽ, potřebujete k tomu některou z platforem Bentley Systems řady V8i Edition nebo novější (MicroStation, Bentley Map, Bentley Map PowerView, Bentley PowerMap, nebo MicroStation PowerDraft), nadstavbu MGEO a její Rozšíření pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury. MGEO spolu s Rozšířením pro SŽ plně nahrazují původní nadstavbu ZEM určenou pro starší verze MicroStationu.


Přizpůsobení MGEO pro vytváření dat podle určité směrnice je nejčastěji jen otázkou datového modelu dodávaného ve formě předlohy projektu. V případě zpracování železniční mapy to však nestačí, MGEO je nutné doplnit o některé specifické vlastnosti a funkce. Proto vzniklo programové Rozšíření MGEO pro SŽ, které doplňuje základní možnosti softwaru MGEO o následující vlastnosti a funkce:

 • datový model pro SŽ - předloha projektu vytvořená podle dokumentu Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka, ve znění změny č. 6 (účinnost od 15.12. 2022) Č.j.: 81908/2022-SŽ-GŘ-O13 (M20/MP005)
 • podpůrné soubory pro tvorbu dat (knihovny značek, stylů čar a fontů)
 • uložená nastavení modulů a nástrojů podle požadavků směrnice (např. vstupní a výstupní formát seznamu souřadnic)
 • kreslení prvků mapy zadáváním kódů nebo názvů dle směrnice funkcí Objekt > Umístit objekt (dialogové okno Seznam: Úplný DM dle SŽ)
 • propojení datového modelu na internetový Fotokatalog geodetické dokumentace SŽG
 • podpora kladu JŽM (informace o kladu jednotných železničních map Správy železniční dopravní cesty, tisk mapových listů v uvedeném kladu)
 • specializované kreslicí funkce (parametry koleje, skloník, návěstidla, námezník, ...)


Rozšíření MGEO pro SŽ dodáváme jako samostatnou instalaci, která se instaluje do prostředí MGEO verze 22.12.07 nebo vyšší. Doporučená sestava MGEO pro zpracování zakázek pro SŽ by měla obsahovat následující moduly:

Cenu rozšíření a dalších modulů zjistíte na stránce Ceník GISoft a Bentley Systems.

Seznam změn

22.12.07

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 22.12.07 nebo novější.
 • Licenční soubory rozšíření 22.12.06 jsou platné i pro tuto verzi 22.12.07
 • Je přidán panel nástrojů DTMŽ vizualizovat
 • Do nabídky kontroly výkresu je přidána funkce 7 Lokalizace chybového místa pomocí ID. ID uvedené v pdf protokolu lze využít pro lokalizaci prvku ve výkresu
 • Zapracován aktuální klad mapových listu k 7.2.2023
 • Exporty výkresů po jednotlivých levelech DTM obsahují Centroidy a popisy TypÚčel
 • Opravy:
  • vynášení hodnoty převýšení nastaveno na jedno desetinné místo
  • barva popisu Centroid - Účel je nastavena na 8
  • doplněny body ŽBP DM 80006, 80008, 80009, 80011

22.12.06

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 22.12.07 nebo novější
 • Nastavení předlohy dle metodického pokynu SŽ M20/MP005 změna č.6 z 15.12.2022, aktuální seznam objektů
  • aktuálně požadované změny neumožňují převod dříve vytvořených dat z předchozích verzí metodik
  • klávesa F4 umožňuje přepínání velikostí textů a značek (JMV)
 • Datový model je u všech objektů doplněn o atributy připravované DTM
  • přidány atributy úroveň, hraniční linie, středobod, spravuje
  • aktualizovány kontroly výkresů v souladu s novou metodikou
  • vizuální rozlišení atributů z nabídky SŽ - JŽM > DTMŽ - vizualizovat
  • hromadné kontroly více výkresů kategorie Drážní objekty
  • aktuální klad listů SŽ

22.03.07

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 22.01.19 nebo novější (licence pro verzi 21.12.01 je funkční i pro MGEO 22.01.19)
 • Opravy v nastavení předlohy dle metodického pokynu SŽ M20/MP005 změna č.5

21.10.19

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 21.12.01 nebo novější
 • Aktualizace datového modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 změna č.5
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • aktualizovány kontroly výkresů v souladu s novou metodikou
  • kontroly popisů u objektů
  • aktuální klad listů SŽ

Úplný seznam změn

© Copyright 1995-2024 GISoft