Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Rozšíření MGEO pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury

Je-li vašim úkolem zpracování mapové dokumentace podle požadavků směrnice SŽDC, potřebujete k tomu některou z platforem Bentley Systems řady V8i Edition nebo novější (MicroStation, Bentley Map, Bentley PowerMap, nebo MicroStation PowerDraft), nadstavbu MGEO a její Rozšíření pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury. MGEO spolu s Rozšířením pro SŽDC plně nahrazují původní nadstavbu ZEM určenou pro starší verze MicroStationu.


Přizpůsobení MGEO pro vytváření dat podle určité směrnice je nejčastěji jen otázkou datového modelu dodávaného ve formě předlohy projektu. V případě zpracování železniční mapy to však nestačí, MGEO je nutné doplnit o některé specifické vlastnosti a funkce. Proto vzniklo programové Rozšíření MGEO pro SŽDC, které doplňuje základní možnosti softwaru MGEO o následující vlastnosti a funkce:

 • datový model pro SŽDC - předloha projektu vytvořená podle dokumentu Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka, ve znění změny č. 3 (účinnost od 1. 9. 2019) Č.j.: 41530/2019-SŽDC-GŘ-O15
 • podpůrné soubory pro tvorbu dat (knihovny značek, stylů čar, font se symboly návěstidel
 • uložená nastavení modulů a nástrojů podle požadavků směrnice (např. vstupní a výstupní formát seznamu souřadnic)
 • kreslení prvků mapy zadáváním kódů nebo názvů dle směrnice (dialogové okno Seznam:Úplný DM dle SŽDC)
 • podpora kladu JŽM (informace o kladu jednotných železničních map Správy železniční dopravní cesty, tisk mapových listů v uvedeném kladu)
 • specializované kreslicí funkce (parametry koleje, skloník, návěstidla, námezník, ...)


Rozšíření MGEO pro SŽDC dodáváme jako samostatnou instalaci, která se instaluje do prostředí MGEO verze 19.09.15 nebo vyšší. Doporučená sestava MGEO pro zpracování zakázek pro SŽDC obsahuje následující moduly:

Cenu rozšíření a dalších modulů zjistíte na stránce Ceník GISoft a Bentley Systems.

Historie verzí

 • 19.09.19
  • Rozšíření vyžaduje MGEO 19.10.01 nebo novější
  • Aktualizace datového modelu podle metodického pokynu SŽDC M20/MP005 změna č.3
   • datový model je doplněn o nové objekty
   • aktuální knihovny stylů, čar, fontů a značek 2019
   • vrstvy mají nově nastaven popis (Osa koleje, Výhybka, ...)
   • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizacích projektů na verzi 19.09.19
   • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v přidávání výkresu do projektu
   • Nové konstrukční funkce bodu - Bod na svisliciPromítnutý bod
   • Nové funkce kódování viz Novinky MGEO 19
  • Aktualizace funkcionality
   • Spouštění kontrol ze seznamu
   • texty musí být ve skupině nebo popisem MGEO
   • formuláře napovídají, zda popis může být víceřádkový
   • ze seznamu pro kreslení a informaci o objektu lze vyvolat Fotokatalog geodetické dokumentace
 • 19.03.12
  • Rozšíření vyžaduje MGEO 19.04.01
  • Funkce kladu mapových listů zobrazují číslo TÚ
  • Úpravy nastavení dle připomínek SŽDC a uživatelů
   • změna povinnosti na bodech u některých objektů
   • změna výchozích hodnot popisných údajů
   • oprava formátu datumu
   • změna bodu líce sloupu
 • 18.10.29
  • Aktualizace datového modelu podle směrnice SŽDC M20/MP005 změna č.2
   • datový model je doplněn o nové objekty
   • nové knihovny stylů, čar, fontů a značek
  • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizaci projektů na verzi 18.10.29
  • Seznamy pro kreslení obsahují samostatné skupiny ostatní (prvky s prioritou 2)
  • Seznam pro kreslení (v plovoucí nabídce) a informace o objektu (tlačítko ?) umožňuje zobrazit online fotokatalog SŽDC o objektu.
  • Seznam souřadnic musí začínat osmiřádkovou hlavičkou dle metodiky pro správné načtení
  • Roletová nabídka SŽDC-JŽM nově obsahuje:
   • funkci pro vyvolání stránky SŽDC pro síťové kontroly výkresu a seznamu souřadnic
   • funkci pro zobrazení směru kresby linií
   • funkci pro hromadné připojení štítků v ohradě
   • funkci pro opravu zobrazení uživatelských stylů čar použitých v Izo pohledech
 • 17.12.06
  • Aktualizace datového modelu podle směrnice SŽDC M20/MP005 změna č.1
   • datový model je doplněn o nové objekty
   • nové knihovny stylů, čar, fontů a značek
  • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizaci projektů na verzi 17.12.06
  • Při připojení výkresu do projektu je výkres analyzován a aktualizován na verzi 17.12.06. Připojení výkresu je proto pomalejší. Ve výkresu jsou zachovány popisné informace.
 • 16.10.17
  • Aktualizace datového modelu podle směrnice SŽDC M20/MP005
   • datový model je doplněn o nové objekty
   • nové knihovny stylů, čar, fontů a značek
   • aktualizován zakládací výkres
  • Formuláře:
   • rychlostníky naklápěcích skříní podporují svisle zadaný text rychlosti
   • vybavení návěstidel lze zadávat písmeny
   • seznam pro kreslení je na úrovni skupin doplněn o čísla vrstev
  • Popisné informace podporují hromadné náhrady a úpravy popisných informací
  • Vstup bodů a kódované kresby podporuje sloupce kódů v seznamu souřadnic
  • Interně se používá databáze SQLite místo MS Access. Tím se zrychlilo otevření projektu a zmenšila jeho velikost.
  • Správce výkresů umožňuje v jednom kroku spojit vybrané výkresy aktivní kategorie do aktivního výkresu pro spojení výkresů do souhrnného zpracování.
 • 14.12.10
  • Byly aktualizovány kontroly symbologie prvků.
  • Byl opraven seznam pro kreslení (některé objekty jsou označeny nepoužívat).
  • Provedena oprava provázaných variant u objektů výhybek na opačné straně.
  • Do instalace je doplněna knihovna značek z metodiky v 1.7, aby bylo možné kreslit i staré rozpracované projekty.
  • Aktualizace projektu umožňuje aktualizovat projekty od verze 13.12.16
  • Předpokládá se MGEO minimální verze 14.12.01
 • 14.07.21
  • S ohledem na interní požadavky SŽDC byly některé prvky přepojeny na jiné uživatelské tabulky a byla upravena struktura popisných informaci.
  • Předpokládá se MGEO minimální verze 14.07.01
 • 13.12.16
  • Aktualizace předlohy s ohledem na novou směrnici 40952/2012-OIT
   • doplněna nová návěstidla a další
   • aktuální knihovny značek, stylů čar, kladu listů
  • Popisné informace jsou ukládány jen ve výkresu
  • Předpokládá MGEO minimálně verze 13.10.01
 • 1.3.1 (14.8.2012)
  • Aktualizace předlohy s ohledem na aktuální verzi MGEO
 • 1.3.0 (20.11.2009)
  • Do datového modelu byly přidány nové definice objektů podle požadavků SŽDC.
  • Součástí instalace jsou i knihovny značek a stylů čar a font se symboly návěstidel a soubor CSV s kladem JŽM.
  • Popisné informace se u většiny objektů zadávají ve volné, nestrukturované podobě, což zjednodušuje úpravu existujících dat, které jsou pouze ve formě výkresu DGN.
  • Strukturované popisné informace, které se zadávají ve formulářích (např. popisné informace kolejí nebo návěstidel) lze volitelně ukládat ve výkresu. Pak můžete využívat i operace Zpět / Znovu (Undo / Redo) včetně všech změn provedených s popisnými informacemi. Místo uložení popisných informací (databáze / výkres) se určuje při vytvoření projektu.
  • Předpokládá MGEO minimálně verze 9.0.1
 • 1.2.0 (16.04.2008)
  • Podpora Bentley platforem XM Edition a drobné změny v datovém modelu
 • 1.1.0 (22.10.2007)
  • Verze pro MGEO 8.4.x
 • 1.0.0 (26.07.2007)
  • Úvodní verze pro MGEO 8.3.x
© Copyright 1995-2020 GISoft