Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Rozšíření MGEO pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury

Instalační soubory

Je-li vašim úkolem zpracování mapové dokumentace podle požadavků směrnice SŽ, potřebujete k tomu některou z platforem Bentley Systems řady V8i Edition nebo novější (MicroStation, Bentley Map, Bentley PowerMap, nebo MicroStation PowerDraft), nadstavbu MGEO a její Rozšíření pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury. MGEO spolu s Rozšířením pro SŽ plně nahrazují původní nadstavbu ZEM určenou pro starší verze MicroStationu.


Přizpůsobení MGEO pro vytváření dat podle určité směrnice je nejčastěji jen otázkou datového modelu dodávaného ve formě předlohy projektu. V případě zpracování železniční mapy to však nestačí, MGEO je nutné doplnit o některé specifické vlastnosti a funkce. Proto vzniklo programové Rozšíření MGEO pro SŽ, které doplňuje základní možnosti softwaru MGEO o následující vlastnosti a funkce:

 • datový model pro SŽDC - předloha projektu vytvořená podle dokumentu Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka, ve znění změny č. 4 (účinnost od 1. 9. 2020) Č.j.: 53172/2020-SŽ-GŘ-O13
 • podpůrné soubory pro tvorbu dat (knihovny značek, stylů čar, font se symboly návěstidel
 • uložená nastavení modulů a nástrojů podle požadavků směrnice (např. vstupní a výstupní formát seznamu souřadnic)
 • kreslení prvků mapy zadáváním kódů nebo názvů dle směrnice (dialogové okno Seznam:Úplný DM dle SŽ)
 • podpora kladu JŽM (informace o kladu jednotných železničních map Správy železniční dopravní cesty, tisk mapových listů v uvedeném kladu)
 • specializované kreslicí funkce (parametry koleje, skloník, návěstidla, námezník, ...)


Rozšíření MGEO pro SŽ dodáváme jako samostatnou instalaci, která se instaluje do prostředí MGEO verze 20.09.07 nebo vyšší. Doporučená sestava MGEO pro zpracování zakázek pro SŽ by měla obsahovat následující moduly:

Cenu rozšíření a dalších modulů zjistíte na stránce Ceník GISoft a Bentley Systems.

Seznam změn

20.09.10

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 20.09.07 nebo novější
 • Aktualizace datového modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 změna č.4
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • aktualizovány kontroly výkresů v souladu s novou metodikou
  • kontroly definice štítků
  • přesun kresby 52-59 do pomocného výkresu

20.01.28

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 20.01.06 nebo novější
  • Přejmenování SŽDC na SŽ
  • Aktualizace nastavení kontroly bodů
  • Aktualizace textů poznámek objektů pro seznamy souřadnic
  • Popisy os kolejí se vynášejí interaktivně

19.09.19

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 19.10.01 nebo novější
 • Aktualizace datového modelu podle metodického pokynu SŽDC M20/MP005 změna č.3
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • aktuální knihovny stylů, čar, fontů a značek 2019
  • vrstvy mají nově nastaven popis (Osa koleje, Výhybka, ...)
  • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizacích projektů na verzi 19.09.19
  • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v přidávání výkresu do projektu
  • Nové konstrukční funkce bodu - Bod na svisliciPromítnutý bod
  • Nové funkce kódování viz Novinky MGEO 19
 • Aktualizace funkcionality
  • Spouštění kontrol ze seznamu
  • texty musí být ve skupině nebo popisem MGEO
  • formuláře napovídají, zda popis může být víceřádkový
  • ze seznamu pro kreslení a informaci o objektu lze vyvolat Fotokatalog geodetické dokumentace

19.03.12

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 19.04.01
 • Funkce kladu mapových listů zobrazují číslo TÚ
 • Úpravy nastavení dle připomínek SŽDC a uživatelů
  • změna povinnosti na bodech u některých objektů
  • změna výchozích hodnot popisných údajů
  • oprava formátu datumu
  • změna bodu líce sloupu

Úplný seznam změn

© Copyright 1995-2021 GISoft