Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 2007/05 - seznam změn od verze 2006/10

Součástí instalace GeoTools 2007/05 jsou tyto verze samostatně licencovaných programů:

 • Kontrola a změna atributů 3.0.7
 • Náhrada značek 3.0.3
 • Kontrola a oprava čárové kresby 3.0.6
 • Duplicity 3.0.5
 • Náhrada čar lomenými čarami 3.0.5
 • Tvorba ploch 3.0.5
 • Klad mapových listů 3.0.8
 • Tisk mapových listů 3.1.4

Obecné

 • Nově je možné zvolit licenci vázanou na lokální hardwarový klíč nebo plovoucí licenci vázanou na síťový hardwarový klíč (dříve byla možná jen licence vázaná na jméno počítače). Podrobnější informace - viz Způsoby licencování softwaru GISoft

Modul Klad mapových listů

 • Kreslení křížků
  • Existuje rychlejší možnost jak se přepínat mezi vykreslením samotného křížku a vykreslením souřadnic. Toho lze nyní dosáhnout změnou stavu jednoho výběrového tlačítka v dialogu Parametry funkce (možnosti jsou Křížek i popis / Jen křížek / Jen popis)
  • Existuje možnost nastavit font pro souřadnice křížku
  • Lze změnit měřítko, které určuje velikost a rozestup křížků a velikost souřadnic. Ve výchozím stavu je měřítko nastaveno podle aktuálního měřítka projektu.
  • V souvislosti se změnou měřítka se nyní všechny rozměry v nastavení zadávají v jednotkách tisku (milimetrech).
  • Byla přidána nová možnost, jak vykreslit křížek, a to ze 2 lomených čar s lomovým bodem uprostřed. To usnadňuje pohodlný nájezd na střed křížku bez ohledu na právě aktivní režim nájezdu.
  • V závislosti na nastavené Přesnosti křížek při umisťování skáče jen po zobrazovaných souřadnicích.

Modul Kontrola a změna atributů prvků

 • Nově je k dispozici možnost nastavit, jak se bude vytvářet seznam chyb pro pozdější lokalizaci - Nevytvářet / Vytvářet dočasný / Ukládat do souboru .lve. Volba Vytvářet dočasný odpovídá původnímu chování, nové režimy NevytvářetUkládat do souboru .lve jsou vhodné pro dávkové zpracování. Pokud jsou seznamy chyb uloženy do souborů .lve, můžete je otevřít až v případě potřeby pomocí nástroje Prohlížení vybraných prvků.
 • Existuje možnost uložit a načíst konfiguraci, uloženou konfiguraci lze použít i při dávkovém zpracování pomocí parametru -B jako u ostatních modulů podporujících dávkové zpracování.
 • Byly provedeny optimalizace - rychlejší zpracování v režimu Přesouvat prvky, úspornější práce s pamětí a potlačení všech dialogů při dávkovém zpracování
 • Pokud v cílovém řádku souboru pravidel uvedete hvězdičku před zkratkou zarovnání textu, pak text zůstane na místě a posune se souřadnice vztažného bodu textu (bez hvězdičky zůstane vztažný bod textu na místě a posune se text).
 • Pokud v cílovém řádku souboru pravidel uvedete hvězdičku před stylem čáry, dojde u liniových prvků k otočení směru linie. Samotná hvězdička linii otočí, styl zůstane zachován.
 • Byl opraven problém s kopírováním / přesunem prvků s uživatelskými liniovými styly do jiného výkresu.
© Copyright 1995-2024 GISoft