Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Způsoby licencování softwaru GISoft

Software společnosti GISoft nabízí na výběr více způsobů licencování a vy se můžete rozhodnout, který z nich je pro vás nejvhodnější. Jednotlivé způsoby licencování se liší cenově minimálně. Aktuální informace o cenách licencí najdete v Podrobné cenové kalkulaci (PDF 27.04.2023, 711.77 kB). Způsob licencování je možné na požádání změnit.

SoftwareNa jméno počítačeNa HW klíčPlovoucí (síťový HW klíč)
MGEOAnoAnoAno
SPIDERNeAnoAno
PanoramaNeAnoAno
Volitelné moduly MGEOSPIDERAnoAnoAno
Moduly GeoTools (od verze 2007/05)AnoAnoAno

Pozn.: tučně je zvýrazněn standardní typ licence, ostatní jsou na vyžádání.

Licence vázaná na jméno počítače

Licence vázaná na jméno počítače je standardním způsobem licencování softwarů MGEO a jednotlivých modulů GeoTools. Pro software řady SPIDER tento způsob licencování není k dispozici. Po registraci uživatel obdrží jeden nebo více licenčních souborů, které nakopíruje do programové složky s licenčními soubory.

Výhody / nevýhody

  • Jde o nejjednodušší způsob zalicencování - stačí nakopírovat pouze příslušný licenční soubor produktu případně volitelného modulu. Nemá žádné hardwarové požadavky.
  • Licence je vázaná na jméno počítače, proto mohou nastat komplikace v případech, kdy se jména počítačů přidělují neorganizovaně nebo až chaoticky. Stejným způsobem je však vázaná i licence desktopových softwarů Bentley Systems (do verze 2004 Edition včetně), proto doporučujeme se nad stanovením jména počítače i jeho změnami důkladně zamyslet.

Licence vázaná na lokální hardwarový klíč

Licence vázaná na lokální hardwarový klíč je standardním způsobem licencování softwarových produktů řady SPIDER a jeho volitelných modulů. U ostatních softwarů je k dispozici na vyžádání. Uživatel obdrží hardwarový klíč a jeden nebo více licenčních souborů, které nakopíruje do programové složky s licenčními soubory.

Výhody / nevýhody

  • Software může být nainstalován na libovolném počtu počítačů (ve firmě i mimo firmu), mohou jej používat pouze uživatelé se zapojeným hardwarovým klíčem. Hardwarový klíč je možné mezi jednotlivými pracovišti v případě potřeby přesouvat - v porovnání s předchozí možností je to výhoda, pokud by však "přesuny licencí" měly probíhat častěji, doporučujeme následující možnost.
  • Trvale obsazuje jeden USB port.

Plovoucí licence vázaná na síťový hardwarový klíč

Plovoucí licence vázaná na síťový hardwarový klíč je k dispozici na vyžádání. V síťovém klíči je zapsán určitý počet licencí, které uživatelé sdílejí. Software může současně používat pouze zadaný počet uživatelů. Pokud jsou všechny licence obsazeny, další uživatel může produkt využívat až poté, kdy práci s produktem ukončí jiný uživatel. Organizace obdrží síťový klíč (zapojí se do některého trvale zapnutého počítače) a jeden nebo více licenčních souborů (ty se buď rozkopírují všem uživatelům nebo mohou být umístěny ve sdílené složce).

Výhody / nevýhody

  • Flexibilní přidělování licencí, software může být nainstalován na libovolném počtu počítačů, současně jej může používat zadaný počet uživatelů
  • Nejvyšší ochrana investice organizace do software před případným zneužitím licencí pro soukromé účely
  • Soubory s licenčním klíčem mohou být umístěny na jednom místě (ve sdílené složce)
  • Pokud má větší organizace zřízenu virtuální privátní síť mezi jednotlivými pobočkami, lze licence poskytovat i přes internetové připojení.
  • Vyžaduje existenci trvale dostupného počítače, který bude poskytovat licence (např. serveru). Pokud by byl tento počítač vypnutý nebo nedostupný, nebudou moci uživatelé software používat.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft