Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 2006/10 - seznam změn od verze 2005/03

Součástí instalace GeoTools 2006/10 jsou tyto verze samostatně licencovaných programů:

 • Kontrola a změna atributů 3.0.5
 • Náhrada značek 3.0.3
 • Kontrola a oprava čárové kresby 3.0.6
 • Duplicity 3.0.5
 • Náhrada čar lomenými čarami 3.0.4
 • Tvorba ploch 3.0.5
 • Klad mapových listů 3.0.7
 • Tisk mapových listů 3.1.4

Tisk mapových listů

 • Rámy mapových listů se doposud vybíraly z knihovny ramy_ml.cel, případně ještě z uživatelské knihovny ramy_uzv.cel z programové podsložky Data. Nyní lze rámy vybrat z více knihoven, což usnadní jejich organizaci a zpřehlední výběr většího množství rámů.
 • Při výběru rámu je zobrazován náhled.
 • Kopie výkresů (výřez výkresu s rámem) zplošťuje 3D výkresy do roviny.
 • Bylo urychleno dynamické umisťování rámů. Při použití komplikovaných rámů (větší množství textů s TrueType fonty, komplikovaná loga apod.) se dynamické vykreslování značky před umístěním "zadrhávalo". Proto se nyní při dynamickém vykreslování zobrazuje pouze rám a okraj popisového pole.
 • Pokud umisťujete najednou několik mapových listů podle ohrady, lze rámy ihned vložit do výběrové množiny pro následný tisk nebo vytvoření kopií
 • Změny v kopírování (vytváření výřezů) mapových listů:
  • je možné nastavit, zda se budou kopírovat texty na rozhraní mapových listů (dříve se kopírovaly jen texty, které byly zcela uvnitř mapového listu)
  • je možné nastavit, zda značky na rozhraní mapových listů se budou ořezávat nebo kopírovat celé (dříve se jen ořezávaly)
  • nastavení pro pojmenování vytvářených souborů s mapovými listy podle označení kladu ZMVM bylo přesunuto přímo do funkce pro kopírování
 • Nastavení území pro mapové listy v kladu ZMVM je nyní přímo v programu a je synchronizováno s obdobným nastavením v modulu Klad mapových listů.

Modul Klad mapových listů

 • Klad SMO-5 je podporován i na území Slovenské republiky
 • Byla opravena jména některých mapových listů kladu ZMVM na území Slovenské republiky

Tvorba ploch

 • V modulu Tvorba ploch byl odstraněny tyto problémy:
  • problém s vytvořením některých ploch
  • pokud byla plocha při nastaveném vyplnění ploch vytvořena tak, že pro její vytvoření stačilo nalezení pouze jediného prvku (útvar, lomená čára, jež měla první a poslední vrchol shodný, kružnice), pak výsledná plocha nebyla vyplněna, tj. byla průhledná.

Kontrola a změna atributů prvků

 • Zakládací výkres, který se používá v režimu změny atributů, se nyní nastavuje v dialogovém okně. Tento zakládací výkres se používá i při dávkové změně více výkresů, pokud není určen jiný zakládací výkres v dávkovém souboru.

Ostatní změny

 • Ve všech programech bylo zohledněno i jiné nastavení rozlišení pracovních jednotek, než které se běžně používá v Česku a na Slovensku.
 • Prohlížení vybraných prvků - nastavení parametrů lokalizace je nyní přehlednější - provádí se přímo v seznamu jednotlivých pohledů.
© Copyright 1995-2024 GISoft