Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 2005/03 - seznam změn od verze 2004/05

Součástí instalace GeoTools 2005/03 jsou tyto verze samostatně licencovaných programů:

 • Kontrola a změna atributů 3.0.3
 • Náhrada značek 3.0.2
 • Kontrola a oprava čárové kresby 3.0.5
 • Duplicity 3.0.4
 • Náhrada čar lomenými čarami 3.0.3
 • Tvorba ploch 3.0.4
 • Klad mapových listů 3.0.2
 • Tisk mapových listů 3.0.7

Obecné změny

Ve všech aplikacích došlo k drobným úpravám. Např. při dávkovém spouštění pomocí příkazového řádku jsou podporovány cesty s mezerami, byla přidána podpora Pružného nájezdu apod.

Tisk mapových listů

 • Byla přidána možnost Vyříznout oblast pro legendu, která se chová jako Maska vyříznutí u referenčních výkresů. Díky tomu si můžete do souboru s rámem mapového listu připravit legendu, která pak překryje případnou kresbu pod ní.
 • V obecném kladu byla doplněna pátá volba Velikost ML dle definice značky rámu a měřítka. V tomto režimu se rám do výkresu umístí s rozměry v jakých byl nadefinován do knihovny značek, přičemž je zároveň zohledněno měřítko tisku. Pokud bude např. rám v knihovně vytvořen pro měřítko 1:1000, pak se při měřítku tisku 1:1000 umístí beze změny velikosti. Pro jiná měřítka se jeho velikost přepočítá.
 • Tisk lze poslat přímo na tiskárnu i tehdy, pokud je tiskárna zadána pomocí proměnné default_outFile v konfiguračním souboru tiskového ovladače Bentley.
 • Pracovní tiskový výkres (plotwrk?.dgn) se nejprve hledá ve složce s aktivním výkresem. Teprve pokud se nenajde, tak se použije společný plotwrk?.dgn z instalace, jako doposud. Do nabídky byla přidána možnost zkopírování společného výkresu do složky aktivního výkresu.

Kontrola a oprava čárové kresby

 • V režimu Označit docházelo v případě některých komplexních prvků (např. složených řetězců) k jejich rozložení. Nyní v tomto režimu zůstane výkres vždy nedotčen.
 • Pokud alespoň 3 linie měly společný bod, z čehož 2 linie ležely na přímce, pak aplikace toto nesprávně vyhodnotila jako chybu. Chyba vznikla v souvislosti se změnou chování MicroStation V8.
© Copyright 1995-2023 GISoft