Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 15.04.01

Obecné změny

 • Prohlížení vybraných prvků je možné zapnout automatické přidávání aktuálně prohlíženého prvku (chybného prvku) do výběrové množiny. Toho lze následně využít pomocí jakékoli funkce pracující s výběrovou množinou, např. pro zobrazení podrobných informací o prvku (v dialogu Informace o prvku), odstranění prvku apod.
 • Od této verze je podporován operační systém Windows 8.

Kontrola a změna symbologie

 • V režimu změn lze změnit sdílené značky na nesdílené a naopak.
 • Průzkumník výkresu - funkce Přejít na řádek odpovídající prvku ve výkresu (ikona s pipetou) byla změněna na Vybrat řádek odpovídající prvku ve výkresu a v kombinaci se stiskem klávesy Ctrl umožňuje postupně vybrat více řádků / prvků pro další zpracování.
 • Doposud bylo možné při změnách symbologie vybrat popisy pomocí výběru rodičovského objektu (klíčové slovo PARENTLABEL). Nyní je možné provést i podrobný výběr popisů v případech, kdy jeden objekt může mít více vzhledově různých popisů. V tomto případě už nelze použít tradiční dvouřádkové zpracování, proto bylo zavedeno třířádkové zpracování. Pokud se v prvním řádku vyskytuje klíčové slovo PARENT, které určuje parametry výběru rodičovského objektu, očekává se druhý řádek s klíčovým slovem LABEL, které určuje parametry výběru popisu a až třetí řádek určuje, jaká změna se má s popisem provést. Na stávající soubory CSV nemá toto rozšíření žádný vliv.
 • V souboru pravidel lze pro kontrolu grafické skupiny zadat počet prvků v grafické skupině i výčtem nebo rozsahem.

Kontrola a oprava čárové kresby a Duplicity

 • Řada řešení problémů mezních situací, např. situací, které předchozí verze považovala za příliš složité.

Duplicity

 • Pokud se u tolerance duplicit zadá hodnota 0, znamená to, že se za duplicitní budou považovat prvky se 100% duplicitou a prvky s rozdílem souřadnic menším než nejmenší tolerance, kterou je možné zadat v nastavení, tj. 6 desetinných míst.

Náhrada čar lomenými čarami

 • Funkce Náhrada čar lomenými umožňuje ukončit spojování linií na značkách. Linie nyní mohou být spojovány od větvení k větvení nebo ke značce.
 • Za odlišující se vlastnosti, kdy se linie nespojují, se považují i priorita a průhlednost.
 • Linie se spojují, pokud navazují přesně nebo pokud je jejich vzdálenost menší než nejmenší uživatelsky zjistitelný rozdíl, tj. rozdíl na šestém a dalším desetinném místě.
 • Pokud se ve zpracovávaných vrstvách nacházejí body (úsečky nulové délky), nepřevádějí se na lomené čáry, tzn. vypnutý přepínač Zachovat osamocené úsečky na ně nemá vliv.
 • Byl opraven problém, kdy se při zapnutém přepínači Útvary místo uzavř. lom. čar vytvářely z duplicitních čar útvary s méně než čtyřmi vrcholy. Stále však platí, že zpracovávané vrstvy je doporučeno předem zkontrolovat na duplicity.

Tvorba ploch

 • Existuje možnost vytvořit plochy podle hranic a středobodů v jiném výkresu.

Tisk mapových listů

 • K mapovému rámu umístěnému v tiskovém výkresu pltwrk?D.dgn lze nyní přiřadit do grafické skupiny další související prvky umístěné ve stejném výkresu, např. legendu, severku apod. (generované přehledky jsou k rámům přiřazovány automaticky). Při tisku rámu jsou z tiskového výkresu zobrazeny pouze prvky stejné grafické skupiny. Netisknou se tak prvky patřící k jiným mapovým rámům. Tím je usnadněn individuální i dávkový tisk navzájem se překrývajících rámů s dalšími přidanými prvky (přehledky, legendy, severky apod.), které zasahují do více mapových rámů. Dosavadní způsob tisku legendy zůstal zachován.
 • Byl vyřešen problém, kdy se při zapnutém ochranném okolí značek netiskl obsah tabulek vložených z Excelu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft