Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 24.x

Obsah této stránky

 1. 1. 24.01.29
 2. 2. 24.02.14

1. 24.01.29

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Změny v nastavení viditelnosti objektů podle hodnot atributů (filtrování)
  • Je možné rozlišit případy, kdy v datech existují objekty, které nemají atribut, podle něhož se filtruje nebo nemají zadánu hodnotu atributu. Takové objekty byly doposud zobrazeny vždy. Nyní je možné (pokud je takto filtr připraven) tyto objekty vypnout a ponechat zobrazené jen objekty s vybranými hodnotami.
  • Zrychlilo se úvodní načtení a nastavení viditelnosti objektů. Projeví se v případech, kdy je v databázi větší množství filtrů a hodnot.
 • Pamatuje se stav přepínače Zobrazit vyplnění ploch.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Po vyvolání hromadné změny typu objektu nebo hromadného převzetí z reference se nabídnout dvě možnosti:
  • Jen Změnit typ objektu nebo Převzít z reference (jako doposud)
  • Nabídnout úpravu atributů - všechny dotčené objekty se přidají do seznamu pro hromadnou úpravu atributů. V dalším kroku můžete změněným / převzatým objektům upravit nebo doplnit potřebné atributy.
 • Funkce Zaokrouhlit souřadnice objektů
  • V datech se změnovými stavy (aktuálně v datech DTM ČR) se zaokrouhlují jen objekty ve stavech novýměněný.
  • Zápis proběhne jen pokud došlo k zaokrouhlení.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • V nástroji Příprava bodového mračna je nová možnost pro vytvoření výřezu z bodového mračna.
  • Vstupem je jeden nebo více souborů v seznamu, nemusí být otevřeny pro zobrazení.
  • Oblast je možné zadat v pohledu pomocí ohrady nebo souřadnicemi obdélníku.
 • V souvislosti s předchozí funkcí je v hlavním panelu k dispozici funkce Umístit ohradu. Zatím nemá jiné využití.

2. 24.02.14

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Obarvení podle hodnot atributů (dostupné v závislosti na datech) je možné zapnout i z nastavení příslušného filtru. Současně se v seznamu zobrazují odpovídající barvy, což slouží jako legenda.
 • U vyplněných ploch se při obarvení a přidání do výběrové množiny vypíná vyplnění (změní se jen barva okraje).
 • Vyhledání - u textových atributů se nenabízí seznam použitých hodnot, pokud jich je více než 100. Vyhledat lze zadání podmínky a hodnoty.
© Copyright 1995-2024 GISoft