Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 23.x

Obsah této stránky

 1. 1. 23.02.10
 2. 2. 23.02.24
 3. 3. 23.04.24
 4. 4. 23.07.24
 5. 5. 23.10.25
 6. 6. 23.12.18

1. 23.02.10

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Změny ve funkci Vytvořit řez
  • Nyní funguje i s jen čistě vektorovými daty. Doposud se minimální a maximální výška v zadaném rozsahu zjišťovala z bodového mračna, nyní i z vektorových objektů, čehož lze využít např. při výběrech ze složitější 3D kresby. Co je tím myšleno asi nejlépe vysvětlí obrázek, kde je řez využit pro přidání objektů do výběrové množiny. Z tohoto důvodu byla ikona přesunuta z panelu Bodové mračno hned za ikonu pro zobrazení pohledů s řezem.
  • V pohledu s řezem je nová ikona Obnovit řez, pomocí které proběhne nový přepočet rozsahu v pohledech Řez3D. Využijete po změnách v rozsahu, orientaci nebo v nastavení obsahu pohledů (např. po přepnutí režimu Panorama <-> Volný pohyb, nastavení viditelnosti vektorových dat, ořezu bodového mračna, načtení nebo zavření dat), tj. řez není nutné kreslit znovu.
 • Možnost vypnutí synchronizace pozice 3D pohledu do pohledu Shora je nyní i v režimu Panorama. Obecně pro případy, kdy potřebujete, aby v pohledu Shora zůstal zachován připravený detail a ve 3D pohledu chcete na stejný detail nahlížet z různých stran / fotografií.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Změny ve funkci Umístit objekt / Změnit typ objektu
  • K dispozici je nový režim Převzít z reference, např. z výkresu DGN nebo shapefilu. Přebírá se jen geometrie, atributy se nastavují výchozí. Příklady využití: převzetí kresby z jiného výkresu pořízené klasickým měřením, převzetí dat v jiné struktuře apod.
   Tip: Pokud mají objekty v referenci a cílové objekty podobný vzhled, doporučujeme jeden z datových zdrojů dočasně zobrazit jinou barvou (v nastavení Vlastností datového zdroje), aby po převzetí objektu došlo k vizuálnímu potvrzení změny.
  • Po přepnutí režimu Umístit objekt / Změnit typ objektu / Převzít z reference (pokud neexistuje výběrová množina) se jeho nástroj ihned aktivuje se stejným typem objektu. Např. kreslíte určitý typ objektu, přepnete na Změnit typ objektu nebo Převzít z reference, ihned můžete vybrat objekt v pohledu aniž byste museli aktivovat stejný cílový typ objektu. A naopak.
  • Lze změnit mezi sebou různé typy objektů s bodovými geometriemi. Pokud je cílovým typem objektu bod (tečka) nebo symbol, lze na něj změnit jiné bodové typy objektů, např. text -> symbol, bod -> symbol.

2. 23.02.24

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Bylo změněno chování při otevírání a zavírání dat s panoramatickými fotografiemi / trajektorií. Pokud jsou nejprve otevřena jiná vektorová data, po otevření dat s panoramatickými fotografiemi zůstávají ostatní data otevřena. Rovněž při zavření dat s panoramatickými fotografiemi zůstávají ostatní data otevřena. Data se nyní zavírají na vyžádání a předchozímu chování odpovídá Zavřít vše.
 • Pro všechny funkce, které vybírají objekt nebo vrchol, nyní platí: pokud se v místě vybraného objektu / pod kurzorem myši nachází více objektů, v bublinové nápovědě se zobrazí "x objektů pod kurzorem - pravé tlačítko pro další". Tj. informace o tom, co již fungovalo dříve, jen o tom někteří bez přečtení dokumentace nevěděli.
 • Byl opraven problém, kdy nebylo možné vypnout ze zobrazení aktivní (tučně zvýrazněný) soubor.

3. 23.04.24

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Režimy určení souřadnice Výběr bodů z bodového mračnaVýběr bodů na objektu byly sloučeny do jednoho. Oba jsou ve výchozím stavu aktivní současně, což vyhovuje většinovému použití a přináší zrychlení zpracování. Dá se říci, že pokud pracujete s bodovým mračnem a/nebo s vektorovými daty, nebude potřebovat jiný režim, jen jednou klávesou (F3) budete přepínat, zda se budou vybírat body na vektorových objektech i z bodového mračna (prioritu mají vektorové objekty) nebo jen z bodového mračna.
  V této souvislosti bylo sloučeno i nastavení, nově lze přizpůsobit Citlivost nájezdu na vektorové objekty a všechna nastavení se pamatují.
 • Byly upraveny priority výběru bodů na vektorových objektech podle typů geometrie - plochy mají nyní nejnižší prioritu. Příklad použití: pokud jsou současně zobrazeny konstrukční linie ploch (3D) a plochy (2D), které vznikly z konstrukčních linií, nedochází k nechtěnému výběru vrcholu plochy s výškou 0.
 • Změny ve funkci Změřit vzdálenost od bodu k bodu
  • Zobrazuje i 2D / vodorovné vzdálenosti
  • Ve výchozím stavu měří z dat, tj. vybírají se body na vektorových objektech nebo z bodového mračna, přepnout lze na měření v pohledu Shora, kdy lze vybrat i souřadnice XY mimo data.
 • Stiskem kláves Shift+Q lze vyvolat přednastavené výchozí / základní přiblížení v pohledu Shora. Pro připomenutí, podržením klávesy Q lze vyvolat přiblížení na větší detail. Na rozdíl od ovládání pomocí kolečka myši lze těmito klávesami zajistit rychlé a konzistentní nastavení měřítka a mít tak lepší kontrolu nad úrovní podrobností při zpracování. Měřítka lze přizpůsobit v Základním nastavení. Úvodní hodnoty jsou 1:10 (podržení Q) a 1:100 (stisk Shift+Q).
 • U bodového mračna s RGB barvami se detekuje, zda jsou hodnoty 16-bitové (v souladu se specifikací formátu LAS) nebo 8-bitové a podle toho se pak načítají. Díky tomu se nově v barvě zobrazí i bodové mračno s 8-bitovými barvami aniž by jej bylo nutné opravovat.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Ve funkcích Umístit linii, Umístit plochuUpravit vrcholy v režimu pokračování linie lze poslední umístěný vrchol odstranit rychleji, a to stiskem kláves X, Delete nebo Minus. Jsou to stejné klávesy, které se již dříve používaly pro odstranění existujícího vrcholu ve funkci Upravit vrcholy.
 • Kreslení a editace 2D dat
  • Doposud byly aplikace Panorama určeny především na zpracování 3D dat. 2D data bylo možné zobrazovat včetně možnosti promítnutí do panoramatické fotografie. Nyní lze 2D data i kreslit a upravovat a jsou tím myšlena 2D data jako celek nebo vybrané 2D typy objektů v rámci 3D geodatabáze.
   Pokud je určitý typ objektu definován jako 2D nebo pokud jsou existující objekty vedeny jako 2D, pak lze takové objekty kreslit a upravovat aniž by k tomu byla potřeba nějaká referenční / měřená data. Na ovládání se nic nemění, vše funguje stejně jako s 3D geometriemi, jedinou podmínkou je práce v pohledu Shora. Vrcholy lze potvrdit i "ve vzduchu". Ve 3D pohledech potvrdit vrcholy nelze.
 • Zobrazit / upravit atributy
  • (částečně i v PV) Pokud se při výběru v pohledu pod kurzorem myši nachází více objektů (ať už jde o korektní souběh více linií, více různých bodových objektů / symbolů na jednom místě nebo nekorektní duplicity), doposud bylo možné vybrat jiný než první nabídnutý pomocí pravého tlačítka myši. Nyní se můžete k atributům ostatních objektů dostat přímo z okna s atributy. Po potvrzení levým tlačítkem myši se zobrazí atributy vybraného objektu, zároveň uvidíte 1/x a tlačítka PředchozíDalší, pomocí nichž lze zobrazit atributy dalších objektů na stejném místě.
  • Tlačítka PředchozíDalší fungují i u prvního a posledního objektu v seznamu, tzn. můžete je procházet cyklicky. Platí to i při procházení objektů vyvolaném z Vyhledání nebo Průzkumníka.
  • Možnost odstranit objekt je nyní i přímo v dialogovém okně s atributy. Příklad použití: pomocí šipek porovnáte atributy duplicitních objektů, rozhodnete se, který chcete odstranit a můžete to provést ze stejného okna.
  • Editace společných atributů - pokud je ve výběrové množině více objektů, po vyvolání funkce Zobrazit / upravit atributy se nabídne nová možnost Hromadně upravit - společné atributy. Tak lze nastavit atributy objektů, které sice mají různou sadu atributů, ale některé z nich jsou společné.
 • Nástroje > Zaokrouhlit souřadnice objektů
  • Pokud by po zaokrouhlení souřadnic velmi malých geometrií vznikla nevalidní geometrie (prázdná geometrie nebo plocha s méně než třemi vrcholy), taková geometrie zůstane nezaokrouhlena, je poslána do prohlížení chyb a řešení je ponecháno uživateli.
  • Výchozí hodnota se čte z nastavení přesnosti vybrané geodatabáze.
 • Ve funkcích, které pracují s výběrovou množinou nebo mají specifické klávesové zkratky, se nyní tyto informace zobrazují v bublinové nápovědě po zastavení kurzoru myši nad ikonou funkce.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • Byla přidána možnost načtení pozic a orientací fotografií z ručního skeneru GeoSLAM ZEB Horizon, který může být vybaven panoramatickou kamerou ZEB Vision.

4. 23.07.24

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Práce s atributy
  • Při zobrazení atributů lze po kliknutí na ikonu se třemi tečkami z nabídky vyvolat:
   • Vypnout zvýraznění - pokud chcete ponechat okno s atributy, ale zrušit zvýraznění aktuálního objektu v pohledech.
   • Odstranit objekt (PE,PS) - v rámci úsporu místa byla funkce přesunuta do nabídky
   • Otevřít poslední procházení - pokud procházíte určitý seznam, v průběhu toho zobrazíte atributy jiného objektu, pak se pomocí této funkce vrátite k původnímu seznamu. Zobrazí se pozice a atributy naposledy prohlíženého objektu seznamu.
  • Při procházení seznamu lze přejít na konkrétní pozici. Klikněte na pořadí v seznamu (textová pozice se změní se na vstupní pole) a zadejte číslo.
 • Vytvořit řez
  • V nastavení lze zapnout a zadat hodnotu šířky řezu. Pokud je zapnuto, řez bude mít předdefinovanou šířku a ve druhém kroku se myší určuje jen směr pohledu na řez.
  • S volbou Vybrat segment linie lze vybrat linii a interaktivně zadat šířku a/nebo potvrdit směr i ve 3D pohledu.
  • Funkci lze vyvolat i klávesou F4.
 • Otevření lokálních georeferencovaných rastrových souborů
  • Soubory musí být georerefencované pomocí tzv. world / sesterských souborů. Tzn. musí existovat dvojice souborů, např. název.jpg+název.jgw, název.png+název.pgw nebo název.tif+název.tfw.
  • Jsou podporovány soubory, jejichž celý obsah se vejde do paměti
  • Soubory se otevírají z nabídky Soubor nebo přetažením do plochy aplikace. Po otevření jsou uvedeny v seznamu otevřených datových zdrojů (Obsah pohledu), kde je možné nastavit jejich viditelnost, upravit vzhled nebo zavřít.
 • Možnost zadat vrchol mimo data v pohledu Shora byla doplněna i do měřicích funkcí Změřit plochuZměřit vzdálenost od bodu k linii. U ostatních nemá smysl. V případě funkce Změřit vzdálenost od bodu k linii je tato možnost dostupná pokud je referenční linie 2D (typicky osa komunikace).
 • Při otevírání souborů DGN se naposledy použitá šablona (nastavení pro určitý známý obsah souboru) pamatuje i mezi spuštěními aplikace.
 • Všechny soubory dokumentace jsou nyní součástí instalace a jsou dostupné z nabídky Nápověda.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Kopírovat / přesunout objekt
  • Kopírování - nový přepínač Spojit vrcholy vytvoří spojnice mezi vrcholy původní a kopírované linie. Přepínačem Jen koncové lze určit, zda se budou spojnice vytvářet ve všech vrcholech nebo jen koncových. V závislosti na režimu se vytvářejí vodorovné spojnice (příklady: podezdívky, zdi, římsy propustků / mostů, betonová svodidla) nebo svislice (příklady: sokly, vpusti, obecně stavební objekty se svislými liniemi).
  • Při svislém posunu lze zajistit, aby všechny vrcholy byly ve stejné výšce (např. u soklu)
  • Hodnotu Kroku lze upravit i kolečkem myši
 • Pokud se v průběhu vícekrokové kreslicí nebo editační funkce, např. kreslení linie, vyvolá Zpět / Ctrl+Z nebo Znovu / Ctrl+Y, pak si funkce tuto operaci odchytí pro sebe a buď na ni reaguje (v případě kreslení linie se vrátí / obnoví poslední krok) nebo ji ignoruje. Tím je zabráněno provedení operací ZpětZnovu na jiném než právě zpracovávaném objektu a je možné využít dílčí historie kroků.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • V nabídce Nástroje je k dispozici nová možnost Příprava bodového mračna, která zajišťuje:
  • Rozdělení souborů bodového mračna na dlaždice za účelem efektivnějšího načítání souborů s menším rozsahem a počtem bodů (vhodné při otevírání dat z lokálního disku i ze serveru)
  • Převod mezi formáty LAS / LAZ, zejména za účelem převodu LAS na úspornější LAZ
  • Zobrazení podrobných informací o jednotlivých souborech (verze, počet bodů, rozsah, rozlišení atd.)
  Základní vlastnosti:
  • Zpracovávají se soubory ze vstupního seznamu, do něj lze soubory přidat výběrem z disku nebo z otevřeného bodového mračna. Soubory nemusí být v aplikaci předem otevřeny, operace čtou data přímo ze souborů na disku. Na celkovém objemu dat / počtu bodů nezáleží, nároky na paměť jsou minimální.
  • Po dokončení zpracování lze výsledek ověřit stiskem Zobrazit.

5. 23.10.25

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Byla rozšířena podpora rastrových dat
  • Lze otevřít data bez omezení velikosti, paměťové nároky jsou minimální. Data se načítají dynamicky podle aktuálního rozsahu pohledu. Časovou odezvu při zobrazení rozsáhlých dat je možné vylepšit vhodnou připravou, nejlépe s pyramidovým uložením, aby se při oddálení nemusela načítat z nejpodrobnější úrovně.
  • Lze otevřít i soubory georeferencované interně (např. .tif bez .tfw souboru)
  • Více rastrových souborů najednou lze otevřít i z nabídky Soubor, vybírá se pomocí klávesy Ctrl nebo Shift (doposud jen přetažením do plochy aplikace).
  • Více rastrových souborů rozdělených na dlaždice lze otevřít jako jeden virtuální rastr. V seznamu otevřených datových zdrojů je jen jedna položka, viditelnost a vzhled lze ovlivnit jako celek.
 • Jako online podklady lze použít datové zdroje poskytované službou WMTS. Na rozdíl od WMS jsou obrázky předgenerované a pokud se budete často pohybovat v určité oblasti, nemusí se ze serveru opakovaně stahovat a jejich zobrazení je pak rychlejší. Každá služba je vhodná pro jiný typ dat. Katastrální mapu doporučujeme zobrazovat pomocí WMS, ortofoto a topografickou mapu obvykle pomocí WMTS. Nastavují se podobně jako datové zdroje WMS, podrobnosti a doporučené nastavení najdete v dokumentaci.

  Typické datové zdroje s topografickou mapou a ortofotem poskytované ČÚZK a GKÚ
 • Při procházení objektů v dialogovém okně Zobrazit / upravit atributy lze pro posun využít klávesy Home (První), PageUp (Předchozí), PageDown (Další), End (Poslední). Podmínkou je plovoucí a aktivní dialogové okno. Ukotvené okno na klávesy nereaguje.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • K dispozici jsou dvě nové editační funkce:
  • Změnit směr linie - pro linie zobrazené stylem, např. plot, svodidlo apod. Změnu lze provést i hromadně pro více linií ve výběrové množině.
  • Natočit text / symbol - pro natočení textů nebo symbolů. K dispozici je několik metod, kromě první možnosti lze ostatní použít i pro hromadné natočení všech objektů ve výběrové množině.
   • Interaktivně
   • O úhel
   • Na úhel
   • Podle linie
 • Práce s atributy
  • Hromadných úpravách atributů se u jednotlivých atributů zobrazují aktuální hodnoty (doposud byla pole na začátku prázdná).
   • Pokud je hodnota atributu u všech vybraných objektů stejná, zobrazuje se tato hodnota. Mění se jedna hodnota na jinou.
   • Pokud je hodnota atributu u vybraných objektů různá, zobrazuje === Různé hodnoty ===. Změna znamená sjednocení různých hodnot na jednu. Pokud uvidíte === Různé hodnoty ===, je to současně určitá forma upozornění, k jaké změně dojde. Pokud není záměrem sjednocení hodnot, je potřeba upravit výběr objektů.
  • Pokud je povinný atribut prázdný, zobrazuje se červený text Nezadáno.
  • Neuložené (modře označené) změny lze zahodit:
   • změnu konkrétního atributu vyvoláním Vrátit původní hodnotu z kontextové nabídky atributu.
   • změnu všech atributů vyvoláním Zahodit neuložené změny z nabídky v panelu (tři tečky).

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • Funkce Příprava bodového mračna umožňuje nastavit / snižit rozlišení souřadnic (např. z 0.0001 na 0.001) a tím zmenšit velikost souborů.

6. 23.12.18

 • Ve Vlastnostech datového zdroje jsou k dispozici další možnosti změny vzhledu - Šířka linie, PrůsvitnostBarva: Podle filtru.
  • První dvě možnosti najdou uplatnění v těchto případech:
   • Vizuální porovnání dat - pro jednotlivé soubory nastavíte různou barvu a šířku linie, případně průsvitnost
   • Nastavení výraznějšího zobrazení - vzhled dat podle určité metodiky / předpisu může používat tenké linie, což vyhovuje, pokud jsou zobrazena tato data samostatně, nemusí to vyhovovat při zobrazení na pozadí s bodovým mračnem nebo fotografií. Nastavte si větší šířku linie.
  • Možnost Barva: Podle filtru umožňuje obarvit data podle atributu, který lze použít pro nastavení viditelnosti (filtrování). Toto nastavení je dostupné v závislosti na datech. Např. v datech vytvořených nebo aktualizovaných podle nejnovější šablony DTM ČR jsou k dispozici tyto možnosti:
   • Podle Úrovně umístění objektu (ZPS, DI a TI)
   • Podle Způsobu pořízení ZPS
   • Podle Třídy přesnosti (bez rozlišení, v poloze, ve výšce)
 • Z nabídky v dialogovém okně s atributy objektu lze zobrazit nebo uložit do souboru geometrii ve tvaru WKT.
 • Dialogová okna pro nastavení viditelnosti vektorových objektů a bodů bodového mračna podle klasifikace lze vyvolat i z hlavní nabídky.
© Copyright 1995-2024 GISoft