Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 23.x

Obsah této stránky

 1. 1. 23.02.10
 2. 2. 23.02.24

1. 23.02.10

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Změny ve funkci Vytvořit řez
  • Nyní funguje i s jen čistě vektorovými daty. Doposud se minimální a maximální výška v zadaném rozsahu zjišťovala z bodového mračna, nyní i z vektorových objektů, čehož lze využít např. při výběrech ze složitější 3D kresby. Co je tím myšleno asi nejlépe vysvětlí obrázek, kde je řez využit pro přidání objektů do výběrové množiny. Z tohoto důvodu byla ikona přesunuta z panelu Bodové mračno hned za ikonu pro zobrazení pohledů s řezem.
  • V pohledu s řezem je nová ikona Obnovit řez, pomocí které proběhne nový přepočet rozsahu v pohledech Řez3D. Využijete po změnách v rozsahu, orientaci nebo v nastavení obsahu pohledů (např. po přepnutí režimu Panorama <-> Volný pohyb, nastavení viditelnosti vektorových dat, ořezu bodového mračna, načtení nebo zavření dat), tj. řez není nutné kreslit znovu.
 • Možnost vypnutí synchronizace pozice 3D pohledu do pohledu Shora je nyní i v režimu Panorama. Obecně pro případy, kdy potřebujete, aby v pohledu Shora zůstal zachován připravený detail a ve 3D pohledu chcete na stejný detail nahlížet z různých stran / fotografií.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Změny ve funkci Umístit objekt / Změnit typ objektu
  • K dispozici je nový režim Převzít z reference, např. z výkresu DGN nebo shapefilu. Přebírá se jen geometrie, atributy se nastavují výchozí. Příklady využití: převzetí kresby z jiného výkresu pořízené klasickým měřením, převzetí dat v jiné struktuře apod.
   Tip: Pokud mají objekty v referenci a cílové objekty podobný vzhled, doporučujeme jeden z datových zdrojů dočasně zobrazit jinou barvou (v nastavení Vlastností datového zdroje), aby po převzetí objektu došlo k vizuálnímu potvrzení změny.
  • Po přepnutí režimu Umístit objekt / Změnit typ objektu / Převzít z reference (pokud neexistuje výběrová množina) se jeho nástroj ihned aktivuje se stejným typem objektu. Např. kreslíte určitý typ objektu, přepnete na Změnit typ objektu nebo Převzít z reference, ihned můžete vybrat objekt v pohledu aniž byste museli aktivovat stejný cílový typ objektu. A naopak.
  • Lze změnit mezi sebou různé typy objektů s bodovými geometriemi. Pokud je cílovým typem objektu bod (tečka) nebo symbol, lze na něj změnit jiné bodové typy objektů, např. text -> symbol, bod -> symbol.

2. 23.02.24

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Bylo změněno chování při otevírání a zavírání dat s panoramatickými fotografiemi / trajektorií. Pokud jsou nejprve otevřena jiná vektorová data, po otevření dat s panoramatickými fotografiemi zůstávají ostatní data otevřena. Rovněž při zavření dat s panoramatickými fotografiemi zůstávají ostatní data otevřena. Data se nyní zavírají na vyžádání a předchozímu chování odpovídá Zavřít vše.
 • Pro všechny funkce, které vybírají objekt nebo vrchol, nyní platí: pokud se v místě vybraného objektu / pod kurzorem myši nachází více objektů, v bublinové nápovědě se zobrazí "x objektů pod kurzorem - pravé tlačítko pro další". Tj. informace o tom, co již fungovalo dříve, jen o tom někteří bez přečtení dokumentace nevěděli.
 • Byl opraven problém, kdy nebylo možné vypnout ze zobrazení aktivní (tučně zvýrazněný) soubor.
© Copyright 1995-2023 GISoft