Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 18.x

Obsah této stránky

 1. 1. 18.03.07
 2. 2. 18.05.31
 3. 3. 18.10.12

1. 18.03.07

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • První změny si všimnete ihned po otevření dat. Zobrazí se jen mapový pohled, který zobrazuje celý rozsah zaměřených dat a následně máte možnost si vybrat místo, které vás zajímá. Až poté se otevře panoramatický pohled.
 • Existuje možnost lépe a podrobněji nastavit, co bude zobrazeno v jednotlivých pohledech. Doposud se zobrazení nastavovalo pomocí přepínačů v nabídce Zobrazení. Nyní se nastavení provádí z dialogového okna Soubor > Datové zdroje, kde lze nastavit viditelnost jednotlivých datových zdrojů, a to pro každý pohled zvlášť.
 • Z prostředí nového dialogového okna jsou dostupné další funkce:
  • aktivace poklepáním (dvojím kliknutím), aktivní datový zdroj je zvýrazněn tučně
  • z kontextové nabídky (na pravé tlačítko myši):
   • možnost zavřít jednotlivé datové zdroje, u kterých to má smysl (vektorové + bodové mračno)
   • možnost lokalizovat jednotlivé datové zdroje - zobrazení celého rozsahu dat v mapovém pohledu
   • možnost upravit vzhled datových zdrojů WMS - změna je provedena dočasně, po dobu spuštění aplikace, trvalé úpravy vzhledu je nutné mít nastaveny v konfiguračním souboru jako doposud
 • V konfiguraci datových zdrojů WMS lze pomocí nastavení enabled=true nebo enabled=false ovlivnit úvodní stav zobrazení jednotlivých datových zdrojů (doposud to bylo vždy enabled=true). Můžete tak např. nastavit podkladovou mapu pro úvodní zobrazení v mapovém pohledu.
 • V souvislosti s výšeuvedenými změnami byly z nabídky Zobrazení byly odstraněny původní volby a rovněž z nabídky Soubor možnost Zavřít bodové mračno - všechny tyto možnosti jsou nyní dostupné z nového dialogového okna Datové zdroje.
 • Pokud není otevřen žádný soubor s trajektorií a otevře se geodatabáze s vektorovými daty bez trajektorie, po otevření se v pohledu zobrazí celý rozsah dat. Aplikace se tak dá použít i pro prohlížení takových dat.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

Stejné změny popsané výše a navíc:

 • Bylo provedeno několik změn v dialogovém okně pro umístění objektu.
  • Výběr aktivní datového zdroje se provádí z tohoto dialogu, uvolnilo se tedy místo v hlavním panelu
  • Vybírá se kategorie, pomocí které se filtruje seznam objektů pro kreslení u rozsáhlejšího datového modelu.
  • Seznam objektů pro kreslení je seřazen stejně jako v prostředí MGEO, nejprve podle druhu objektu a pak abecedně

2. 18.05.31

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • V hlavičce aplikace je zobrazen název hlavního datového zdroje.
 • Pokud jsou načteny informace o datumu a času pořízení fotografie, zobrazují se v panoramatických pohledech.
 • Nastavení obsahu pohledu lze provést přímo z příslušného pohledu. Nastavení nahrazují původní Soubor > Datové zdroje.
 • Další ikona v mapovém pohledu umožňuje vyvolat zobrazení celého rozsahu dat. Berou se v úvahu datové zdroje, které jsou zapnuty pro tento pohled.
 • V nastavení výběru z bodového mračna je k dispozici přepínač Jen terén. Omezuje výběr bodů jen na body třídy Terén, přestože jsou zobrazeny všechny body. Podobný přepínač v panelu zobrazení bodového mračna má vliv i na zobrazení.
 • Práce s daty na serveru
  • Je podporováno zabezpečení přístupu k datům na serveru pomocí přihlášení (jména a hesla)
  • Při otevírání dat ze serveru se zobrazuje posuvník. Stahování se dá přerušit.
 • Při použití určitých dat, např. lokálních fotografií nebo jen trajektorie s bodovým mračnem byl pohyb příliš rychlý, proto je nyní rychlost omezena minimální prodlevou mezi jednotlivými fotografiemi / body. Standardně je nastavena na 200 ms, což je 5 bodů / fotografií za sekundu, v nastavení lze pohyb zrychlit nebo zpomalit. 0 ms znamená žádná dodatečná prodleva, tj. maximální rychlost.
 • V konfiguraci lze použít nové nastavení prefer_local_wms, kterým lze ovlivnit, zda se použijí datové zdroje WMS nadefinované na serveru nebo na počítači aplikace.
 • Instalace
  • V instalaci lze vypnout volbu Práce s bodovým mračnem, což je užitečné na pracovištích, kde se bude pracovat jen s panoramatickými fotografiemi. Tím se nabídka funkcí uživatelům zjednoduší.
  • K dispozici jsou anglické verze aplikací.

Panorama Studio

Stejné změny popsané výše a navíc:

 • Načtení pozic a orientací fotografií
  • S ohledem na zahraniční zakázky bylo rozšířeno nastavení souřadnicových systémů. K dispozici jsou všechny zóny evropského souřadnicového systému ETRS89 TM a všechny zóny WGS 84 UTM na severní polokouli.
  • Vybraná nastavení se pamatují (vstupní formát, vstupní a výstupní souřadnicový systém...)

3. 18.10.12

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Aplikace jsou nyní 64bitové. To znamená, že umožňují načíst do paměti větší data. Oproti 32bitové aplikaci je omezení dáno jen velikosti fyzické paměti počítače snížené o prostor zabraný operačním systémem a ostatními, současně spuštěnými aplikacemi.
  • Jinými slovy to znamená, že byly zvýšeny základní požadavky na provoz aplikace - je vyžadována 64bitová verze Windows. Současně byl zvýšen požadavek na minimální verzi, kterou jsou Windows 7.
  • Přínos 64bitové verze se projeví zejména při práci s bodovým mračnem - můžete si dovolit otevřít i surová, nepřipravená data.
  • V souvislosti se 64bitovou verzí došlo i ke zrychlení některých operací. Například načtení bodového mračna ve formátu LAZ je nyní zhruba o 30% rychlejší, zrychlilo se načítání vektorových dat z geodatabáze...
  • 64bitová verze se standardně instaluje do jiné složky - c:\Program Files místo c:\Program Files (x86). Proto doporučujeme nejprve odinstalovat původní 32bitovou verzi.
 • Byly provedeny optimalizace načítání fotografií ze serveru - zohledňují se různé způsoby komprimace fotografií, načítání je plynulejší, rychlejší.
 • K dispozici je nová funkce pro měření svislých ploch. Podle konkrétní situace je možné zvolit mezi zadáním hrany a výšky nebo 2 bodů na úhlopříčce. První způsob je názornější a umožňuje nakreslit i lichoběžník, druhý je o jedno kliknutí kratší. Zobrazí se rozměry (šířka x výška) a plocha.
 • Bylo zjednodušeno měření a kreslení v případě, že se souřadnice určují protnutím ze dvou pohledů s panoramatickými fotografiemi. Pokud je určena první souřadnice, pak další, za předpokladu, že jsou ve stejné výšce nebo na svislici (budovy, billboardy...), je možné určit kliknutím do jednoho pohledu. Zamknutí na výšku posledního bodu je možné vyvolat klávesou Ctrl a zamknutí na svislici klávesami Ctrl+Shift.
  • Je to rovněž způsob, jak zadat body, které nelze jednoznačně identifikovat v obou pohledech, např. body na oblouku.
  • Upozornění: Při zamknutí na výšku posledního bodu nemusí být dostatečně přesné v případě, že výška posledního bodu je blízká výšce kamery. Jde o klasický problém výpočtu průsečíku při velmi ostrém úhlu, Proto si vždy ve druhém pohledu před potvrzením bodu ověřte, zda je bod vypočítán správně.
 • Při rozložení pohledů Panorama + mapa2x panorama + mapa je možné z panoramatického pohledu nastavit pozici daného místa do ostatních pohledů. To je užitečné, pokud se v jednom panoramatickém pohledu přesunete na požadované místo klikáním na vozovku a pak chcete stejné místo nastavit rychle i ve druhém panoramatickém nebo mapovém pohledu.
 • V dialogových oknech, kde se vybírá barva, je v položce HTML uvedeno číselné vyjádření barvy. Toho lze využít, pokud chcete hodnotu barvy uvést do konfiguračního souboru.

Panorama Studio

Stejné změny popsané výše a navíc:

 • Načtení pozic a orientací fotografií
  • Při vstupním formátu Trimble může být ve sloupci panorama_file_name jméno souboru s fotografií, celá cesta na soubor s fotografií nebo nově také název označení fotografie bez přípony (na disku se však očekává soubor s příponou .jpg). Ve všech případech se stejně jako doposud z názvu bere jen číselná část za posledním nečíselným znakem.
© Copyright 1995-2023 GISoft