Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Zpracování dokumentace podle směrnice PEGD24 EG.D

Společnost EG.D vyžaduje pro předávání dat do EMS dodržování určitých pravidel. Ta jsou definována směrnicí Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn (dále jen PEGD24). Pro zpracování zakázek, které mají splňovat požadavky PEGD24, nabízíme dva softwarové produkty - MGEOSPIDER-EN. MGEO je zaměřeno zejména na kreslení výkresové dokumentace a mohou jej využít jak geodeti, tak projektanti. SPIDER-EN je primárně zaměřen na podporu projekční činnosti a mimo jiné umožňuje vytvářet výstupy podle PEGD24.

MGEO

MGEO je produkt s mnohostranným využitím, který umožňuje zpracovávat zakázky podle požadavků směrnic různých správců sítí. S jeho pomocí lze tedy vytvářet i výkresovou dokumentaci, která splňuje požadavky PEGD24. Ve srovnání s programem SPIDER-EN je MGEO určeno především pro geodety nebo projektanty, kteří chtějí pouze vytvářet výkresy pro předání do EMS.

Přečtěte si návod pro instalaci a popis práce při zpracování dokumentace v MGEO.

Minimální požadavky na softwarové vybavení jsou:

Pro návaznost na data katastru nemovitostí doporučujeme modul Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM).

SPIDER-EN

SPIDER-EN je produkt specializovaný na projektování energetických distribučních sítí. Jeho součástí jsou funkce pro kontrolní výpočty mechaniky vedení, vytváření podélných profilů nadzemních vedení, návrh jištění sítí NN nebo přípravu dat pro rozpočet. Umožňuje kreslit geoschémata nad polohopisnou mapou i pravoúhlá schémata vhodná pro tiskové výstupy. SPIDER-EN je určen pro projekční firmy, které vytvářejí kompletní projektovou dokumentaci a vytvoření výstupů podle PEGD24 je jen jednou součástí této dokumentace. Projekční firma vybavená softwarem SPIDER-EN může připravit v případě potřeby dokumentaci naprosto stejným způsobem jako v programu MGEO.

Přečtěte si podrobnosti vytváření dokumentace ve SPIDER-EN.

Minimální požadavky na softwarové vybavení jsou:

Pro návaznost na data katastru nemovitostí doporučujeme modul Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM).

Stručné srovnání produktů

Vlastnost MGEO SPIDER-EN
Zpracování dokumentace podle PEGD24
Možnost zpracovávat zakázky dle jiných směrnic
Nástroje pro kontrolu symbologie, topologie kresby a návaznosti kresby na geodetické body
Práce s daty Katastru nemovitostí (import VFK)
Načítání a vytváření seznamů souřadnic geodetických bodů
Možnost kreslení pravoúhlých schémat s vazbou na trasu (polohopis)
Generování podélného profilu nadz. vedení
Výpočty mechaniky nadz. vedení
Montážní tabulky
Návrh jištění vedení NN
Databáze přípustných materiálů EG.D (DES)
Podklady pro rozpočet (souhrnné výpisy materiálů projektu)
Specifikace příhradových stožárů
Rozměry a kubatury základů

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft