Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Seznam změn - rozšíření MGEO pro tvorbu dokumentace železniční infrastruktury

Historie verzí

20.09.10

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 20.09.07 nebo novější
 • Aktualizace datového modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 změna č.4
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • aktualizovány kontroly výkresů v souladu s novou metodikou
  • kontroly definice štítků
  • přesun kresby 52-59 do pomocného výkresu

20.01.28

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 20.01.06 nebo novější
  • Přejmenování SŽDC na SŽ
  • Aktualizace nastavení kontroly bodů
  • Aktualizace textů poznámek objektů pro seznamy souřadnic
  • Popisy os kolejí se vynášejí interaktivně

19.09.19

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 19.10.01 nebo novější
 • Aktualizace datového modelu podle metodického pokynu SŽDC M20/MP005 změna č.3
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • aktuální knihovny stylů, čar, fontů a značek 2019
  • vrstvy mají nově nastaven popis (Osa koleje, Výhybka, ...)
  • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizacích projektů na verzi 19.09.19
  • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v přidávání výkresu do projektu
  • Nové konstrukční funkce bodu - Bod na svisliciPromítnutý bod
  • Nové funkce kódování viz Novinky MGEO 19
 • Aktualizace funkcionality
  • Spouštění kontrol ze seznamu
  • texty musí být ve skupině nebo popisem MGEO
  • formuláře napovídají, zda popis může být víceřádkový
  • ze seznamu pro kreslení a informaci o objektu lze vyvolat Fotokatalog geodetické dokumentace

19.03.12

 • Rozšíření vyžaduje MGEO 19.04.01
 • Funkce kladu mapových listů zobrazují číslo TÚ
 • Úpravy nastavení dle připomínek SŽDC a uživatelů
  • změna povinnosti na bodech u některých objektů
  • změna výchozích hodnot popisných údajů
  • oprava formátu datumu
  • změna bodu líce sloupu

18.10.29

 • Aktualizace datového modelu podle směrnice SŽDC M20/MP005 změna č.2
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • nové knihovny stylů, čar, fontů a značek
 • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizaci projektů na verzi 18.10.29
 • Seznamy pro kreslení obsahují samostatné skupiny ostatní (prvky s prioritou 2)
 • Seznam pro kreslení (v plovoucí nabídce) a informace o objektu (tlačítko ?) umožňuje zobrazit online fotokatalog SŽDC o objektu.
 • Seznam souřadnic musí začínat osmiřádkovou hlavičkou dle metodiky pro správné načtení
 • Roletová nabídka SŽDC-JŽM nově obsahuje:
  • funkci pro vyvolání stránky SŽDC pro síťové kontroly výkresu a seznamu souřadnic
  • funkci pro zobrazení směru kresby linií
  • funkci pro hromadné připojení štítků v ohradě
  • funkci pro opravu zobrazení uživatelských stylů čar použitých v Izo pohledech

17.12.06

 • Aktualizace datového modelu podle směrnice SŽDC M20/MP005 změna č.1
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • nové knihovny stylů, čar, fontů a značek
 • Změny v datovém modelu jsou zohledněny v aktualizaci projektů na verzi 17.12.06
 • Při připojení výkresu do projektu je výkres analyzován a aktualizován na verzi 17.12.06. Připojení výkresu je proto pomalejší. Ve výkresu jsou zachovány popisné informace.

16.10.17

 • Aktualizace datového modelu podle směrnice SŽDC M20/MP005
  • datový model je doplněn o nové objekty
  • nové knihovny stylů, čar, fontů a značek
  • aktualizován zakládací výkres
 • Formuláře:
  • rychlostníky naklápěcích skříní podporují svisle zadaný text rychlosti
  • vybavení návěstidel lze zadávat písmeny
  • seznam pro kreslení je na úrovni skupin doplněn o čísla vrstev
 • Popisné informace podporují hromadné náhrady a úpravy popisných informací
 • Vstup bodů a kódované kresby podporuje sloupce kódů v seznamu souřadnic
 • Interně se používá databáze SQLite místo MS Access. Tím se zrychlilo otevření projektu a zmenšila jeho velikost.
 • Správce výkresů umožňuje v jednom kroku spojit vybrané výkresy aktivní kategorie do aktivního výkresu pro spojení výkresů do souhrnného zpracování.

14.12.10

 • Byly aktualizovány kontroly symbologie prvků.
 • Byl opraven seznam pro kreslení (některé objekty jsou označeny nepoužívat).
 • Provedena oprava provázaných variant u objektů výhybek na opačné straně.
 • Do instalace je doplněna knihovna značek z metodiky v 1.7, aby bylo možné kreslit i staré rozpracované projekty.
 • Aktualizace projektu umožňuje aktualizovat projekty od verze 13.12.16
 • Předpokládá se MGEO minimální verze 14.12.01

14.07.21

 • S ohledem na interní požadavky SŽDC byly některé prvky přepojeny na jiné uživatelské tabulky a byla upravena struktura popisných informaci.
 • Předpokládá se MGEO minimální verze 14.07.01

13.12.16

 • Aktualizace předlohy s ohledem na novou směrnici 40952/2012-OIT
  • doplněna nová návěstidla a další
  • aktuální knihovny značek, stylů čar, kladu listů
 • Popisné informace jsou ukládány jen ve výkresu
 • Předpokládá MGEO minimálně verze 13.10.01

1.3.1 (14.8.2012)

 • Aktualizace předlohy s ohledem na aktuální verzi MGEO

1.3.0 (20.11.2009)

 • Do datového modelu byly přidány nové definice objektů podle požadavků SŽDC.
 • Součástí instalace jsou i knihovny značek a stylů čar a font se symboly návěstidel a soubor CSV s kladem JŽM.
 • Popisné informace se u většiny objektů zadávají ve volné, nestrukturované podobě, což zjednodušuje úpravu existujících dat, které jsou pouze ve formě výkresu DGN.
 • Strukturované popisné informace, které se zadávají ve formulářích (např. popisné informace kolejí nebo návěstidel) lze volitelně ukládat ve výkresu. Pak můžete využívat i operace Zpět / Znovu (Undo / Redo) včetně všech změn provedených s popisnými informacemi. Místo uložení popisných informací (databáze / výkres) se určuje při vytvoření projektu.
 • Předpokládá MGEO minimálně verze 9.0.1

1.2.0 (16.04.2008)

 • Podpora Bentley platforem XM Edition a drobné změny v datovém modelu

1.1.0 (22.10.2007)

 • Verze pro MGEO 8.4.x

1.0.0 (26.07.2007)

 • Úvodní verze pro MGEO 8.3.x
© Copyright 1995-2021 GISoft