Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Software GISoft

Všechny softwarové produkty pracují jako nadstavby MicroStation a dalších odvozených platforem Bentley Systems. Z V8 generace platforem jsou podporovány MicroStation, MicroStation PowerDraft a Bentley Map PowerView ve verzi V8i. V prostředí MicroStation PowerDraft a Bentley Map PoweView mají nadstavby stejné možnosti a vlastnosti jako v prostředí MicroStation.

Mapování, geodézie, příprava dat pro GIS

Zpracování skutečného provedení stavby inženýrské sítě Tématicky zpracovaný katastrální mapa + průběh vedení inženýrské sítě MGEO

Tvorba a údržba účelových map velkých měřítek, zpracování technické dokumentace inženýrských sítí, geodetická nadstavba, zpracování komplexních mapových děl, příprava dat pro GIS, tvorba územních plánů atd.

Cena od 35 900 Kč (výchozí cena za 1 licenci, podrobněji viz ceník)

Inženýrské a sdělovací sítě

Trasa sítě + polohopis Schéma koaxiální sítě SPIDER-CATV

Tvorba a správa výkresové dokumentace HFC sítí kabelové televize (koaxiálních a optických)

Cena od 110 800 Kč (výchozí cena za 1 licenci, podrobněji viz ceník)

Schéma sítě Generovaný podélný profil SPIDER-EN

Projektování energetických distribučních sítí a tvorba dokumentace skutečného provedení staveb (VN a NN sítí)

Cena od 127 700 Kč (výchozí cena za 1 licenci, podrobněji viz ceník)

Kabelové schéma Schéma rozvláknění SPIDER-Fiber

Tvorba a správa výkresové dokumentace, projektování optických kabelových sítí

Cena od 94 000 Kč (výchozí cena za 1 licenci, podrobněji viz ceník)

Ostatní

Práce s daty KN z internetu
Práce s daty KN z internetu

Samostatná nadstavba Bentley produktů, která zajišťuje návaznost na aktuální data katastru nemovitostí ČR a umožňuje zautomatizovat korespondenci s vlastníky vybraných nemovitostí.

Cena: 9 800 Kč
Sada samostatných nástrojů GeoTools GeoTools

Pod hlavičkou GeoTools jsou soustředěny všechny samostatné nástroje z oblasti zpracování geografických dat, které jsou jako volitelné moduly součástí komplexnějších produktů (MGEO, SPIDER), ale současně mohou pracovat i samostatně. Nástroje GeoTools jsou určeny pro ty uživatele, případně pro ta pracoviště, kde není nainstalován žádný jiný produkt GISoft.

Cena za jednotlivé moduly 1500 až 6900 Kč, všechny dohromady 26 860 Kč, podrobněji viz ceník

© Copyright 1995-2024 GISoft