Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation V8

MicroStation V8 uvedený v říjnu 2001 představuje největší změnu v historii tohoto produktu - právem lze tuto verzi označit jako milník. Zaměřuje se především na vylepšení ve třech oblastech: spolupráce a výměna dat, zefektivnění pracovních postupů a vylepšení MicroStation jako platformy pro vývoj profesních řešení. Za nejzajímavější přínosy považujeme:

 • všechny změny související se zavedením nového datového formátu - podstatně rozšiřují možnosti MicroStation v mnoha oblastech, odstraňují veškerá historická omezení
 • možnost přímého čtení a zápisu souborů ve formátu DWG - již není nutná konverze, formát si zvolíte podle vašich zakázek
 • změny urychlující kreslení a úpravy výkresu - např. pružný nájezd (AccuSnap)
 • v jednom souboru DGN lze uložit více nezávislých kreseb (modelů)
 • možnost zaznamenání historie změn ve výkresu (funkčnost dříve dostupná jen prostřednictvím produktu ProjectBank)
 • SELECT rozšíření - všechna rozšíření od poslední verze MicroStation - především Raster Manager (sjednocuje výhody rastrových referenčních výkresů a Image Manageru pro práci s rastrovými soubory) a rozšíření nástrojů pro vizualizaci
 • nové vývojářské možnosti - umožní vytvoření nové generace profesních nadstaveb

S MicroStation V8 budete moci pracovat s výkresy ve starším formátu DGN, v rozšířeném formátu DGN a ve formátu DWG. Staré výkresy DGN lze ihned po otevření převést do nového formátu. K aktivnímu výkresu DGN bude možné referenčně připojit výkres DWG. Kromě těchto změn MicroStation V8 přináší desítky dalších vylepšení, a to vše při, pokud možno, minimálních zásazích do ovládání a zvyklostí programu.

1.  Změny související se zavedením nového datového formátu DGN

 • Souřadnice umístěny s plovoucí řádovou čárkou s dvojnásobnou přesností (dle IEEE)
 • Neomezený počet vrstev (přes 4 miliardy)
 • Neomezená velikost souboru (omezeno pouze operačním systémem) - oproti staršímu formátu DGN jsou soubory díky komprimaci v průměru o 25-30% menší, v některých případech až 50%, neomezená je také velikost knihovny buněk
 • Zvětšena maximální velikost jednoho prvku (na 65535 bytů)
 • Neomezená velikost buňky
 • Maximální velikost názvu buňky je zvětšena na 512 znaků
 • Neomezený počet připojených referenčních výkresů
 • Zvětšen maximální počet vrcholů u lomených čar (linestring), tvarů (shape) a potažmo ohrady - maximálně 5000 vrcholů
 • Rozšíření v práci s texty (viz dále)

2.  Produkční rozšíření

 • Atributy barva, tloušťka a styl mohou být nyní přiřazeny vrstvě. Pokud konkrétní prvek nebude mít nastaveny určité atributy, ale bude vytvořen Podle vrstvy (By Level), po změně atributů vrstvy se změní zobrazení všech prvků v této vrstvě s atributem Podle vrstvy.
 • Nový vzhled vrstev
 • Nový Správce vrstev
 • Množství vylepšení stávajících nástrojů a jejich ovládání
  • Umístění oblouku v libovolném směru
  • Umístění oblouku zadané délky
  • Dynamické šrafování a vzorování
  • Šrafování a vzorování je asociativní i vzhledem k prvkům v referenčních výkresech
  • Automatizované vytváření komplexních řetězců / útvarů
  • Rotace, zrcadlení a změna měřítka vzhledem k počátku prvku
  • Deformační povrchový modelář
  • Rozšířená podpora pokročilé geometrie Parasolidu včetně možnosti zvětšit tloušťku povrchů
 • Buňky (značky)
  • Současně se změnou formátu DGN došlo i ke změně formátu knihoven buněk (převedou se při připojení)
  • V knihovně lze uložit i pracovní jednotky
  • Nový indikátor počátku buňky
  • Možnost vizuálního výběru buňky z každého nástroje pro práci se buňkami
  • V jedné knihovně mohou být uloženy 2D i 3D buňky
  • 3D buňku lze umístit ve 2D výkresu
  • Nejsou potřebné indexové soubory CDX
  • Možnost zobrazit buňky ze všech knihoven dostupných v cestě
  • Buňky lze vytvářet a spravovat prostřednictvím modelů. Knihovnu buněk lze otevřít jako aktivní soubor a jednotlivé buňky jsou pak dostupné jako samostatné modely (viz níže)
 • Rozšíření v práci s texty
  • Nový textový editor
  • Přímá podpora systémových TrueType fontů and SHX fontů (import stále možný)
  • Možnost použití různých fontů a formátování v jednom textovém prvku
  • Podpora textových stylů (lze se odkázat i na styly v referenčních výkresech)
  • Při umisťování a úpravě textů jsou k dispozici některé možnosti známé z textových editorů
  • Maskování textů - kresba pod texty se volitelně nezobrazuje
  • Podpora textu v Unicode
  • Úprava skupiny textů
 • Referenční soubory
  • Připojení DWG výkresů (k aktivnímu DGN nebo DWG)
  • 3D výkresy lze připojit ke 2D výkresům
  • Počet připojených referenčních výkresů není omezen (dříve max. 255)
  • Nové konfigurovatelné dialogové okno pro práci s referenčními výkresy (jednotlivé sloupce lze volitelně vypnout a zmenšit tak velikost dialogového okna)
  • Nástroje pro rotaci, přesun a zvětšení referenčních výkresů mají ovládání konzistentní s obdobnými nástroji pro manipulaci s prvky
  • Zvětšení a rotace zadaná třemi body
  • Zvýraznění vybraného referenčního výkresu
  • "Živé" násobné noření referenčních výkresů
 • Práce s ohradou
  • Ve stavovém řádku se nyní zobrazuje režim ohrady, stejným způsobem lze režim změnit
  • Ohrada zůstává zachována ve 3D výkresech
  • Vylepšené ořezávání ve 3D výkresu
  • Z prvků v ohradě lze vytvořit výběrovou množinu
 • Tisk
  • Nový přepracovaný dialog pro tisk / plotrování
  • Neomezená velikost záznamů v PLT souborech
  • Podpora AutoCAD CTB/STB
  • Vyvolání editace PLT souborů z prostředí MicroStation
  • Tisk průsvitných ploch
  • Možnost generování "elektronických tisků" výkresů - příjemce dostane e-mailem odkaz na tisk, který se mu zobrazí pomocí Java appletu (pouze pro uživatele Viecon.com)
 • Výběr prvků
  • Nový nástroj Pružná nájezd (AccuSnap), který zajišťuje automatické přichytávání na prvky podle zvoleného úchytného režimu a tím odstraňuje nutnost použití pokusného tlačítka. V režimu AccuSnap lze výrazně zvýšit rychlost tvorby dat a omezit možnost vzniku topologických chyb (uživatel je neustále vizuálně upozorňován, zda nový prvek, který kreslí, je přichycen na některý již existující prvek).
  • Při výběru prvku je zobrazována bublinová nápověda.
  • Při výběru prvků z různých nástrojů je zobrazován důvod, proč nelze prvek vybrat (např. že nelze smazat prvek, protože je v referenčním výkresu)
 • Kótování
  • Pojmenování kótovacích stylů (lze využít i stylů z referenčních výkresů)
  • Možnost použití vedlejších jednotek v kótách
  • Možnost odsunutí popisu kóty na libovolné místo (automaticky se vytvoří šipka)
  • Asociativita funguje i s referenčními výkresy
  • Vyplněné šipky nejsou závislé na nastavení vyplnění ploch
 • Práce s pohledy
  • Skupiny pohledů
  • Uložené pohledy
   • Při uložení lze pro ohraničení použít ohradu
   • Lze použít uložené pohledy z jiného výkresu
   • Podporována jsou některá další nastavení výkresu
 • Historie změn ve výkresu (funkčnost dříve dostupná jen prostřednictvím ProjectBank)
  • Zaznamenávání historie se aktivuje na vyžádání
  • Všechny verze v historii jsou uloženy v jednom souboru (DGN)
  • Každá verze je označena popisem
  • Lze zobrazovat rozdíly mezi verzemi - co bylo přidáno, co bylo smazáno, co bylo změněno
 • Modely
  • V jednom souboru DGN lze uložit více nezávislých kreseb (modelů)
  • Při otevření knihovny buněk jako aktivního výkresu jsou jednotlivé buňky dostupné jako samostatné modely
 • Knihovny výkresů
 • Lze zobrazit historii zpráv (hlášení) ve stavovém řádku
 • Úpravy ovládání v dialogových oknech Správce nastavení (Settings manageru) a nástrojů pro měření
 • Přehlednější informace o prvku
 • Možnost vyvolání poslední výběrové množiny
 • Možnost úpravy popup menu
 • Řada rozšíření v MicroStation Link (připojení odkazů na WWW stránky) - týká se modifikace, vymazání, zobrazení
 • Databázové rozhraní
  • Nyní i Oracle 8i a Microsoft Access 2000
  • Současně lze připojit více databází
 • Podpora Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)
  • Editor pro zápis kódu a návrh dialogových oken
  • Současně lze spustit více aplikací (na rozdíl od MicroStation BASIC)
  • Podpora modálních i nemodálních oken
  • Vzájemné volání MDL, VBA a native kódu
 • Konverzní nástroj pro hromadný převod do nového formátu DGN
 • Packager pro sbalení všech dat projektu do jednoho zkomprimovaného "balíku"
 • Náhled do výkresu při otevření souboru
 • Náhled do výkresu ve vlastnostech souboru (na Windows 2000 a Windows ME)

3.  Provozní rozšíření

 • Zvýšená rychlost při práci s výkresy (díky cache-ování celého výkresu v paměti)
 • Neomezená operace Undo (myšleno v rámci spuštění MicroStation, ProjectBank nabízí neomezenou operaci Undo i mezi jednotlivými spuštěními, lze se vrátit např. k několik měsíců starému stavu)
 • Výrazně urychleno zobrazování pomocí QuickVision
 • Nápověda ve formátu HTML Help (menší, rychlejší)

4.  SELECT rozšíření

Tato rozšíření jsou dostupná již dnes pro uživatele programu podpory Bentley SELECT. Všechny budou zaintegrovány do MicroStation V8.

 • Raster Manager - nový nástroj pro zobrazování rastrových výkresů / map, sdružuje to nejlepší z rastrových referenčních výkresů a Image Manageru, podstatné urychlení práce zejména s jednobarevnými rastrovými soubory, nově je obsažena podpora formátu MrSID
 • PopSet - díky PopSet se parametry jednotlivých funkcí zobrazují těsně vedle nástroje a automaticky se skrývají a objevují
 • Rozšíření nástrojů pro vizualizaci
  • Rendrování metodou sledování částic
  • Perzistentní řešení
  • Nové renderovací postupy
  • Podpora ArchVision RPC
  • Hybridní radiozita
  • Výrazně zvýšena rychlost
  • Vylepšené zobrazení zdrojového světla
  • Rozmazání pohybu při animací
  • Dynamické osvětlení
  • Použití přiřazeného materiálu z referenčních výkresů
  • Cache-ování textur
  • Grafické nastavení severu
 • Nástroj pro odstranění jednoduchých chyb v kresbě typu duplicita, přesah, nedotah
 • ViewSet pro zobrazování nezávislých výběrových množin
 • Rozšířený nástroj pro změnu atributů prvků (podle jiného prvku, nemění aktivní atributy)
 • Nový nástroj zjišťující počet buněk použitých ve výkresu, ohradě, výběrové množině - výsledky zobrazí na obrazovce nebo zapíše do textového souboru

5.  Rozšíření v oblasti interoperability

 • Přímé čtení a zápis DWG souborů (dříve jen import/export)
 • DWG výkres lze připojit jako referenční k aktivnímu výkresu DGN nebo DWG
 • Při práci s DWG soubory funguje MicroStation v tzv. "AutoCAD režimu", ve kterém jsou omezeny některé pokročilé vlastnosti, které nelze promítnout do souboru DWG ani využít v prostředí AutoCAD
 • Operace Uložit jako umožňuje uložení ve starším formátu DGN (lze nastavit mapovací tabulku převodu vrstev a atributů)
 • Operace Uložit jako umožňuje uložení ve formátu DWG ve verzích 2.6 až AutoCAD 2000
 • MicroStation obsahuje dvě modelovací jádra - Parasolid a ACIS

6.  Systémové požadavky

 • 128-256 MB paměti
 • Windows 2000, Windows NT 4 SP6, Windows 98, Windows ME
 • Procesor řady Intel nebo AMD

7.  Aktualizace

Od prvního uvedení MicroStation V8 v říjnu 2001 bylo zveřejněno několik aktualizací, které obsahují užitečná rozšíření a dále opravy chyb. Jejich podrobný seznam najdete zde.


© Copyright 1995-2024 GISoft