Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Tipy, triky - různé

Obsah této stránky

 1. 1. Jak nastavím MicroStation V8, abych mohl upravovat výkresy ve formátu DGN V7?
 2. 2. Potřebuji zkomprimovat větší množství výkresů. Postupné otvírání výkresů a jejich komprimace je zdlouhavá. Nelze výkresy zkomprimovat v dávce?
 3. 3. Na mém novém počítači je zobrazena všechna kresba tlustšími čarami. Musím změnit tloušťky čar u všech starých výkresů?
 4. 4. Správce vrstev
 5. 5. Mohu vyvolávat nástroj Správce vrstev zkratkou CTRL+E místo nástroje Vrstvy v pohledu? Jak toho docílím?
 6. 6. Stavový řádek MicroStationu a užitečné funkce.
 7. 7. Nemohu smazat vrstvu v MicroStationu 8.x. Vrstva vypadá jako prázdná (není v ní nic vidět) ale smazat nejde. Jak jí smažu?
 8. 8. Jak se přesunu ve výkresu na konkrétní souřadnici?
 9. 9. Jaké jsou rozdíly mezi formátem DGN V7 a DGN V8?
 10. 10. Chci změřit celkovou délku vybraných prvků ve výkresu. Mohu toho dosáhnout v samotném MicroStation?
 11. 11. Jak spustit příkazy uložené ve "skriptu"?
 12. 12. Co všechno musíme překopírovat, pokud chceme přenést vytvořená data na jiný počítač (přenést ve firmě, předat odběrateli apod.)?
 13. 13. Víte o odlišném chování klávesových zkratek pro vložení ze schránky (clipboardu)?
 14. 14. Jak dočasně uvolnit místo na obrazovce, které zabírají dialogová okna?
 15. 15. Při výběru značek z dialogového okna nebo pomocí ikon se značky nezobrazují vůbec nebo se zobrazují jen některé. V čem může být problém?
 16. 16. Jak mohu využít zvýšenou přesnost v programech MicroStation SE, MicroStation/J a vyšších?
 17. 17. Jak otevřu nebo uložím soubor do složky na síťovém serveru pokud ji nemám namapovanou jako logický disk?
 18. 18. Mám stejně nazvané výkresy v různých složkách. Jak zjistím, ve které složce je umístěn právě otevřený výkres?
 19. 19. Existuje nějaká jiná možnost jak zvýraznit prvky ve výběrové množině jinak než pomocí úchytů?
 20. 20. Jak přesunu nebo zkopíruji určitou oblast ve výkresu do nového souboru?
 21. 21. Existuje nějaký způsob, jak v dialogu pro nastavení vrstev vybrat nebo odebrat všechny vrstvy?
 22. 22. Pokud vyvolám operaci Zobrazit celek, MicroStation nezobrazí výkres správně. Co s tím?
 23. 23. Jak mohu rychleji vyvolat operace pro práci s pohledem?
 24. 24. Jak mohu rychleji nastavit jiný úchytný režim?
 25. 25. Mám ve výkresu vyplněné plochy a značky s vyplněním a chci změnit pořadí překreslování vrstev nebo prvků. Jak?
 26. 26. Potřebuji zjistit, jakým příkazem mohu danou funkci vyvolat z klávesnice?

Jak nastavím MicroStation V8, abych mohl upravovat výkresy ve formátu DGN V7?

MicroStation V8 a novější při otevření výkresu ve formátu DGN V7 standardně nabízí dvě možnosti - buď převést výkres do formátu DGN V8 nebo otevřít výkres DGN V7 v režimu pouze pro čtení. MicroStation však umožňuje otevřít výkresy DGN V7 i pro editaci, jen je to nutné nastavit. Dosáhnete toho nastavením konfigurační proměnné MS_OPENV7 na hodnotu 3. Chcete-li, aby tento režim byl nastaven pro všechny konfigurace, vytvořte si konfigurační soubor s příponou cfg ve podsložce MicroStation\config\appl a doplňte do něj jediný řádek MS_OPENV7=3.

Pozn.: pokud používáte software GISoft (MGEO nebo SPIDER), je režim pro editaci výkresů DGN V7 automaticky nastaven.

Potřebuji zkomprimovat větší množství výkresů. Postupné otvírání výkresů a jejich komprimace je zdlouhavá. Nelze výkresy zkomprimovat v dávce?

Ano lze. Skoro každý uživatel používá MicroStation manažer jen pro otevření výkresu a někdy, občas, pro vytvoření výkresu nového. Funkci Komprimovat všechny výkresy ve složce naleznete po spuštění MicroStationu v dialogovém okně MicroStation manažer v nabídce Složka.

Na mém novém počítači je zobrazena všechna kresba tlustšími čarami. Musím změnit tloušťky čar u všech starých výkresů?

Ne nemusíte. Možná Vám stačí nastavit jiné tloušťky čar na obrazovce. Toto nastavení je dostupné z nabídky Prostředí > Přednostní nastavení. Ve skupině Kreslení stiskněte tlačítko Tloušťky čar... Pomocí tlačítek ve skupině Měřítko můžete upravit zobrazované tloušťky čar pro obrazovku.

Správce vrstev

Správce vrstev se v MicroStationu zabydlel od verze SE, ale ke škodě uživatelů zůstala nastavena klávesová zkratka CTRL+E pro zobrazení vrstev. Správce vrstev přitom nabízí velmi výkonné funkce:

 • Grafickou signalizaci využití vrstvy prvky
 • Funkce určené pro více výkresů - stiskem pravého tlačítka myši v seznamu výkresů
 • Připojování / odpojování referenčních výkresů
 • Funkce určené pro mapu vrstev - stiskem pravého tlačítka myši v mapě
 • Nastavování vrstev pro více výkresů
 • Vypínání vrstvy identifikací prvku
 • a další

Prostudujte si dokumentaci tohoto užitečného nástroje.

Mohu vyvolávat nástroj Správce vrstev zkratkou CTRL+E místo nástroje Vrstvy v pohledu? Jak toho docílím?

Docílíte toho pomocí funkce Upravit prostředí z nabídky Prostředí. Po vyvolání dialogového okna Upravit se přepněte na záložku Nabídka. V seznamu (v jeho pravé polovině) aktivujte položky Nastavení (dvojklikem), dále Vrstvy a nakonec Zobrazit. Vypněte zde zapnutý přepínač Control a změnu potvrďte tlačítkem OK. Aktivujte položku Správce (nad položkou Zobrazit) a zde zapněte přepínač Control a přiřaďte horkou klávesu zadáním písmena "E". Změnu opět potvrďte tlačítkem OK. Stiskem tlačítka Uložit změnu prostředí uložíte.

Stavový řádek MicroStationu a užitečné funkce.

Pokud používáte déle MicroStation, jistě jste si všimli, že některá nastavení a funkce lze vyvolat různým způsobem. Jedním z míst pro rychlé nastavení některých parametrů je stavový řádek - jeho pravá část. Málokdo ví, že:

 • nájezd - pokud při výběru způsobu nájezdu podržíte klávesu Shift, změníte implicitní nastavení nájezdu
 • zámek - nastavení přepínačů je ve stavovém řádku rychlejší a bez nutnosti zobrazení dialogového okna
 • vrstva - toto pole zastoupí nastavení aktivní vrstvy, pokud nemáte zobrazen panel nástrojů - Základní
 • výběry - v poli se zobrazuje počet vybraných prvků ve výběrové množině. Tak máte pod kontrolou zda jsou nějaké prvky vybrány. Zároveň však z pole můžete vyvolat funkce pro výběr. Pokud si prostudujete možnosti funkce Výkonný výběr, stane se vašim favoritem pro výběry prvků
 • ohrada - v poli se zobrazuje ohrada, pokud je ve výkresu někde umístěna. Tak ji máte neustále pod kontrolou
 • disketa - pokud je červená, je aktivní výkres přístupný pouze pro čtení. Jen pokud je černá, můžete výkres editovat.

Nemohu smazat vrstvu v MicroStationu 8.x. Vrstva vypadá jako prázdná (není v ní nic vidět) ale smazat nejde. Jak jí smažu?

V MicroStationu lze odstranit pouze nevyužité vrstvy. Pokud vrstva obsahuje nějaký prvek nemůžete ji odstranit. Co vrstva obsahuje zjistíte ve Správci vrstev (od MicroStationu 2004). Označte vrstvu, kterou chcete odstranit a z nabídky Vrstvy vyberte funkci Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se přepněte na záložku Využití. Horní seznam zobrazuje prvky umístěné ve vrstvě.
Pro odstranění vrstvy včetně kresby v ní obsažené můžete použít příkaz LEVEL PURGE "rušená vrstva" nebo příkaz pro odstranění vrstvy s přesunem prvků do vrstvy jiné - LEVEL PURGE dest:"cílová vrstva" "rušená vrstva". Pokud název vrstvy obsahuje mezeru, zadejte ho v uvozovkách.
Pokud vrstvu nelze odstranit protože obsahuje definici sdílené značky, která není nikde použita, příkazem DELETE SCDEFS ALL odstraníte všechny nepoužité definice sdílených značek.

Jak se přesunu ve výkresu na konkrétní souřadnici?

Použijte funkci Panorámovat, kterou najdete v každém pohledu. Při běžném použití funguje tak, že nejprve myší kliknete na bod nebo místo, které chcete přesunout a pak kliknete na místo, kam jej chcete přesunout. Budete-li chtít do pohledu dostat konkrétní souřadnici, musíte první bod zadat explicitně z klávesnice pomocí příkazu xy=. Postup je tedy tento:

 1. Vyvolejte funkci panorámovat
 2. Z příkazového řádku (Pomůcky > Příkazy) zadejte xy=<souřadnice x>, <souřadnice y>.
  Pozor! Pokud pracujete se souřadnicemi S-JTSK, musíte zadat souřadnice v opačném pořadí a se záporným znaménkem (xy=<souřadnice y v S-JTSK>, <souřadnice x v S-JTSK>), vzhledem k tomu jak je souřadnicový systém S-JTSK ve výkresech implementován.
 3. Myší klikněte na místo v pohledu, kam chcete zadanou souřadnici přesunout.

Jaké jsou rozdíly mezi formátem DGN V7 a DGN V8?

Rozdíly jsou podrobně popsány na samostatné stránce.

Chci změřit celkovou délku vybraných prvků ve výkresu. Mohu toho dosáhnout v samotném MicroStation?

Ano, vyberte všechny prvky, které chcete změřit (čáry, lomené čáry), do výběrové množiny a stiskněte ikonu Změřit délku (Measure Length) v panelu Měřit. Pozor! Pokud mezi měřenými prvky máte oblouky a křivky, spusťte poprvé příkaz bez výběrové množiny a nastavte parametr Tolerance (%) na hodnotu 0. Pak již měřte s výběrovou množinou. Měření bude trvat o něco déle, ale výsledky budou pokaždé shodné.

Jak spustit příkazy uložené ve "skriptu"?

Chcete-li opakovaně vykonat sérii příkazů, můžete je uložit do skriptu. Například sérii příkazů z tipu Jak lze nastavit měřítko uživatelského stylu čáry z příkazové řádky? lze vyvolat následujícím postupem. Vytvořte soubor, např. c:\tmp\setSc8.scr s tímto obsahem:

mdl load calculat
calc tcb->lineStyle.modifiers=1
calc tcb->lineStyle.scale=8
mdl unload calculat

Každý příkaz zadejte na samostatné řádce a bez oddělovacích středníků. Tento skript spustíte v MicroStation příkazem @c:\tmp\setSc8.scr.

Co všechno musíme překopírovat, pokud chceme přenést vytvořená data na jiný počítač (přenést ve firmě, předat odběrateli apod.)?

Pokud hovoříme o využití v oblasti mapování a GIS, existuji dvě skupiny prvků, které při zobrazení využívají informace uložené mimo výkres DGN. Jsou to texty (+ textové uzly) a liniové prvky nakreslené pomocí uživatelských stylů čar. Jinými slovy, v souboru DGN V7 i V8 není standardně obsažena definice fontů (písem) a uživatelských stylů čar. Při použití formátu DGN V8 je možné definice stylů do výkresu naimportovat.

Pokud tedy ve výkresech nepoužíváte uživatelské styly čar nebo jiné než standardní fonty nainstalované spolu s MicroStationem, stačí překopírovat pouze samotné výkresy DGN. V opačném případě je nutné překopírovat i knihovnu fontů případně knihovnu nebo více knihoven uživatelských stylů čar. Při použití formátu DGN V8 můžete definice stylů do výkresu naimportovat pomocí funkce Prvek > Druhy čar > Editovat > Soubor > Import > MicroStation zdrojový soubor (RSC). Při kopírování nezapomeňte na autorská resp. distribuční práva ke knihovnám. Pokud si nevystačíte pouze se základními fonty dodávanými s Bentley produkty, doporučujeme vám použít bezplatné, volně šiřitelná doplňková písma fontPlus.rsc.

Pokud byste předali pouze výkres DGN, budou prvky zobrazeny následujícím způsobem:

 • texty na základě čísla fontu - pokud bude na jiném počítači existovat font s daným číslem, zobrazí se tímto fontem (může ale vypadat jinak !) , pokud ne, budou nedostupné fonty zobrazeny pomocí základního fontu
 • uživatelské styly čar na základě názvu stylu - pokud bude na jiném počítači existovat styl s daným názvem, zobrazí se tímto stylem (může ale vypadat jinak !) , pokud ne, budou nedostupné styly zobrazeny pomocí základního stylu 0, tj. plnou čarou

Víte o odlišném chování klávesových zkratek pro vložení ze schránky (clipboardu)?

Určitě všichni znáte klávesové zkratky pro práci se schránkou (clipboardem). Před mnoha lety se zavedly klávesové zkratky Ctrl+Ins (zkopírovat), Shift+Del (vyjmout) a Shift+Ins (vložit). Později byly zavedeny nové klávesové zkratky Ctrl+C (zkopírovat), Ctrl+X (vyjmout) a Ctrl+V (vložit), které se nyní objevují v nabídkách programů přičemž jsou podporovány i dřívější klávesové zkratky. Ve všech programech mají "staré" a "nové" klávesové zkratky stejné chování. V MicroStation nikoli. Klávesová zkratka Shift+Ins vloží obsah schránky do textového pole v dialogovém okně jak je běžné v jiných programech a klávesová zkratka Ctrl+V vloží obsah schránky jako text do výkresu.

Jak dočasně uvolnit místo na obrazovce, které zabírají dialogová okna?

Také Vás mnohdy trápí zobrazení dialogových oken, které v danou chvíli nepotřebujete mít zobrazeny (nebo které dokonce při práci překážejí), ale za malou chvíli je budete nutně potřebovat pro nějaké nastavení. Řešením může být příkaz DMSG SINKALL TOGGLE přiřazený na vhodnou funkční klávesu. První vyvolání tohoto příkazu skryje všechna zobrazená dialogová okna za pohledy, další vyvolání je znovu zobrazí. Nevýhodou tohoto příkazu je, že skryje i dialogové okno s příkazovým řádkem. Pokud tedy potřebujete mít zobrazen i příkazový řádek, použijte příkaz: DMSG SINKALL TOGGLE;DIALOG CMDBROWSE.

Při výběru značek z dialogového okna nebo pomocí ikon se značky nezobrazují vůbec nebo se zobrazují jen některé. V čem může být problém?

Problém bude s největší pravděpodobností v indexovém souboru. MicroStation při používání značek z knihovny potřebuje indexový soubor CDX. Pokud jste při kopírování nové verze knihovny značek ponechali ve složce původní indexový soubor, značky se pak zobrazují špatně. Řešení je několik: 1) při kopírování kopírujte soubor CEL včetně indexového souboru CDX, 2) kopírujte pouze soubor CEL a případný existující soubor CDX ve složce MicroStationu se stejným názvem jako je název souboru CEL smažte; při prvním použití knihovny se automaticky vytvoří, 3) po nakopírování knihovny (souboru CEL) vyvolejte v prostředí MicroStation komprimaci knihovny (Prvek > Buňky > Soubor > Komprimovat) - současně s komprimací se vytvoří indexový soubor.

Jak mohu využít zvýšenou přesnost v programech MicroStation SE, MicroStation/J a vyšších?

Zvýšená přesnost se poprvé objevila v MicroStation SE. V tomto prostředí je standardně vypnuta (konfigurační proměnná MS_ENHANCEDPRECISION je nastavena na hodnotu 0), od MicroStation/J 7.0 je standardně zapnuta (konfigurační proměnná MS_ENHANCEDPRECISION je nastavena na hodnotu 1). Umožňuje každé souřadnici přidat dodatečných 16 bitů (celkem 48) a rozšířit tak přesnost pod úroveň základních pozičních jednotek (UORů). Zvýšená přesnost je technicky realizována přidáním dodatečných informací do atributové části každého prvku, jinými slovy rozšířením (zvětšením) každého prvku. Pokud se ptáte na využití zvýšené přesnosti ve vaší praxi, je nutno poznamenat, že v oblasti mapování a GIS není příliš velké, více se uplatní např. v oblasti objemového modelování. V oblasti mapování a GIS se vytvořila konvence, která umožňuje v milimetrové přesnosti (bez zvýšené přesnosti) pokrýt celé území České i Slovenské republiky, což je pro mapové listy velkých měřítek naprosto dostačující (předpokládáme S-JTSK). Použití zvýšené přesnosti proto není nutné. Pokud z nějakého důvodu zvýšenou přesnost nepožadujete, vypněte si ji a vaše výkresy mohou být o třetinu až polovinu menší. Je to bezpečnější i s ohledem na nadstavbové aplikace, které většinou se zvýšenou přesností nepočítají.

Mám výkresy vytvořené v MicroStation/J, které mohu otevřít v MicroStation/J (i v MicroStation 95), ale v MicroStation SE nejdou zobrazit (nejčastěji skončí s chybou "MDL havárie v VIEWCTRL"). Program EDG pro kontrolu výkresu mi nezjistil žádnou chybu. V čem je problém?
S největší pravděpodobností půjde o problém se zvýšenou přesností souřadnic výkresu. Pokud je výkres vytvořen v MicroStation/J se zvýšenou přesností (tento režim je v MicroStation/J standardně zapnut, v MicroStation SE standardně vypnut), může mít MicroStation SE problémy s otevřením nebo zobrazením takového výkresu. Řešení je několik - použít MicroStation SE verzi 5.07.01.22, kde byl problém již odstraněn (je k dispozici pouze v anglické verzi), používat pouze MicroStation/J (pokud je to možné) nebo pokud nepožadujete výkresy se zvýšenou přesností, vymažte z prvků informace o dodatečné přesnosti pomocí příkazu PRECISION DELETE ALL (samozřejmě v MicroStation/J).

Jak otevřu nebo uložím soubor do složky na síťovém serveru pokud ji nemám namapovanou jako logický disk?

Ve standardním dialogovém okně pro otevření nebo zápis souboru možnost přístupu na síťové složky není zahrnuta, přesto je možná - v textovém řádku zapište cestu v tzv. tvaru UNC (Universal Naming Convention), např. \\SERVER\DATA\soubor.dgn.

Mám stejně nazvané výkresy v různých složkách. Jak zjistím, ve které složce je umístěn právě otevřený výkres?

Cestu na aktivní výkres najdete v dialogovém okně Nápověda > O MicroStation...

Existuje nějaká jiná možnost jak zvýraznit prvky ve výběrové množině jinak než pomocí úchytů?

Ano, v MicroStation SE a MicroStation/J můžete v přednostním nastavení (Prostředí > Přednostní nastavení > Vstup) zapnout volbu Zvýraznit výběrovou množinu. Pak prvky ve výběrové množině nebudou označeny pomocí úchytů, ale zvýrazněny barvou nastavenou v dialogovém okně Nastavení > Výkres > Barva > Barva výběrové množiny.

Jak přesunu nebo zkopíruji určitou oblast ve výkresu do nového souboru?

Oblast určete pomocí ohrady a pak:

 • v MicroStationu 8.x vyvolejte Soubor > Uložit jako... a stiskněte tlačítko Možnosti a v záložce Výběr přepněte výběrové tlačítko Ukládá se na hodnotu Ohrada. Zkopírování prvků v referenčních výkresech lze ovlivnit nastavením v záložce Referenční.
 • ve starších verzích MicroStationu použijte příkazy FENCE FILE pro zkopírování a FENCE SEPARATE pro přesun. Pokud máte k aktivnímu výkresu připojeny referenční soubory, zkopíruje se do nového výkresu i obsah referenčních výkresů. Místo uvedených příkazů můžete použít i zkrácené příkazy FF= (FENCE FILE) a SF= (FENCE SEPARATE).

Existuje nějaký způsob, jak v dialogu pro nastavení vrstev vybrat nebo odebrat všechny vrstvy?

Ano, stiskněte klávesu Shift, myší klikněte do některého rohu a pak táhněte do protilehlého rohu.

Pokud vyvolám operaci Zobrazit celek, MicroStation nezobrazí výkres správně. Co s tím?

Zkuste některý z následujících postupů: 1) Vyberte všechny prvky a zrotujte je o 360 stupňů 2) Spusťte příkaz MDL LOAD FIXRANGE 3) v MicroStation 95 až MicroStation/J 7.1 se pokuste výkres opravit pomocí programu EdG (v MicroStationové podsložce EDG).

Jak mohu rychleji vyvolat operace pro práci s pohledem?

Operace pro práci s pohledem můžete vyvolat aniž byste museli pohybovat kurzorem myši k okraji pohledu nebo obrazovky. Pokud máte kurzor v pohledu, stiskněte klávesu Shift a pravé tlačítko myši - objeví se nabídka funkcí.

Jak mohu rychleji nastavit jiný úchytný režim?

Úchytný režim můžete nastavit aniž byste museli pohybovat kurzorem myši k okraji pohledu nebo obrazovky. V průběhu kreslení stiskněte klávesu Shift a pokusné tlačítko (prostřední nebo dvě krajní na dvoutlačítkové myši).

Mám ve výkresu vyplněné plochy a značky s vyplněním a chci změnit pořadí překreslování vrstev nebo prvků. Jak?

V MicroStation V8 XM Edition a a vyšším:
Od MicroStation V8 XM Edition je možné nastavit pořadí zobrazování pomocí priorit, které se zadávají v rozsahu od -500 do 500 (standardně 0). Priority lze nastavit pro celé vrstvy (viz Správce vrstev) nebo pro jednotlivé prvky (např. pomocí nástrojů Změnit atributy prvku, Informace o prvku).

Starší verze MicroStationu zobrazovaly prvky ve výkresu vždy v takovém pořadí, v jakém jsou ve výkresu uloženy. Proto je pořadí překreslování prvků možné změnit pouze vhodným uspořádáním prvků, tj. přesunem na konec souboru. Pokud tedy chcete vyplněné plochy dostat pod ostatní prvky, vyberte pro zpracování vše kromě vyplněných ploch. Pro přesun prvků použijte některou z následujících funkcí v závislosti na verzi MicroStationu nebo odvozeného produktu, který máte k dispozici.

 • V MicroStation 8.1 a vyšším:
  V nabídce Editovat vyvolejte funkci Přenést nahoru. Tato funkce přesune vybrané prvky na konec souboru v důsledku čehož se budou zobrazovat jako poslední.
 • MicroStation 95 až MicroStation/J 7.1:
  K přesunu prvků na konec souboru můžete použít dnes již téměř neznámých příkazů pro práci s pracovní množinou. Pracovní množina byl v dřívějších verzích MicroStation prostředek pro hromadné manipulace s více prvky (v MicroStation 4.0 pracovní množinu nahradila výběrová množina). Prvky, které jsou přidány do pracovní množiny, se přesunou za značku na konec souboru. Pokud se pracovní množina zruší, zůstanou prvky na konci souboru, čehož se dá využít pro změnu pořadí prvků. Příkazem WSET ADD přidáte do pracovní množiny jeden nebo více prvků (postupným ukazováním nebo výběrem prvků do výběrové množiny před spuštěním příkazu). Vybrané prvky se přesunou na konec výkresu a budou zvýrazněny nastavenou zvýrazňovací barvou. Příkazem WSET DROP pracovní množinu zrušíte, přičemž prvky zůstanou na konci výkresu.
 • V nadstavbách GISoft (MGEO, SPIDER) můžete rovněž použít funkci Přesunout prvek do popředí, která je obdobou funkce MicroStationu Přenést nahoru, s tím rozdílem, že korektně zpracovává i prvky s připojenými databázovými záznamy. Pořadí prvků ve výkresu můžete rovněž změnit pomocí programu Kontrola a změna symbologie.

Potřebuji zjistit, jakým příkazem mohu danou funkci vyvolat z klávesnice?

Zkuste použít Nápovědu. Vyvolejte funkci pomocí ikony a stiskněte klávesu F1 (Nápověda). V naprosté většině případů je příkaz (KEY-IN) na konci textu. Pokud nenajdete příkaz v Nápovědě, můžete příkaz funkce vyvolané z nabídky nebo ikony zjistit tak, že spustíte uložení makra, vyvoláte požadovaný příkaz a nahrávání makra ukončíte. Pokud se pak podíváte na vygenerovaný soubor, příkaz najdete na řádku začínajícím MbeSendCommand "MDL KEYIN <příkaz>".

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft