Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Kontrola a změna symbologie

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaKontrola výkresů z hlediska struktury (symbologie, požadavků směrnice), hromadné změny symbologie, analýza výkresů
Demo režimNe

Kontrola a změna symbologie je k dispozici:

  • jako standardní součást programů MGEO a SPIDER
  • samostatně jako součást balíku GeoTools

S růstem podílu digitálních dat, která jsou určena pro grafické informační systémy a připravována podle přesně definovaných směrnic odběratelů, jsou tvůrci dat stále častěji postaveni před problém, jak jednoduše zajistit odběratelem požadovanou čistotu vektorových dat z hlediska jejich struktury, tj. použitých prvků a jejich symbologie. Pro firmy zabývající se zpracováváním dat v prostředí produktů MicroStation je vhodným řešením použití programu Kontrola a změna symbologie.

Při tvorbě grafických dat většinou zpracovatelé postupují dvěma způsoby. Buď data vytvářejí přímo ve struktuře (datovém modelu) odběratele, nebo je vytvářejí ve vlastní firemní struktuře a před předáním je převedou do struktury požadované odběratelem. V obou případech je nutné, aby vytvářená data byla absolutně čistá z hlediska jejich struktury, protože v prvním případě by byly soubory vráceny odběratelem k opravě okamžitě po zjištění chyb při zavádění do grafického informačního systému, v druhém by sice převodem z firemní struktury vznikla data s bezchybnou strukturou, ale pouze na úkor toho, že chybné prvky by nebyly převedeny, což je z hlediska informačních systémů nebezpečnější, než případ první.

V obou výše uvedených způsobech zpracování je struktura vytvářených dat přesně definována, takže lze samozřejmě chyby operátora eliminovat použitím programu umožňujícího kreslit podle předem definovaného datového modelu (např. MGEO). I takový program však nezabrání náhodným zásahům přímo z prostředí MicroStation, které mohou být zdrojem snadno přehlédnutelných chyb. Tyto chyby předávaných dat jsou většinou běžnou kontrolou velmi těžko lokalizovatelné a často, bez vynaložení značného úsilí, i neodhalitelné. Jediným bezpečným řešením je kontrolovat data před předáním nebo před jejich převodem z firemní struktury speciálním kontrolním programem, který je schopen “prohlédnout” všechny důležité atributy jednotlivých prvků a tím zajistit bezchybnost dat. Pro kontrolu dat i pro jejich automatický převod z firemní struktury do struktury odběratele je určen program Kontrola a změna symbologie, který je výhodný zejména díky své flexibilitě a možnosti přizpůsobení pro jakoukoliv strukturu zpracovávaných výkresů.

Program Kontrola a změna symbologie prvků není určen pouze firmám dodavatelským, ale najde uplatnění i u firem odběratelských. Dodavatelé mohou z jednoho vstupního souboru dat vytvořeného podle firemního datového modelu snadno a rychle připravit výstupní soubory podle požadavků různých odběratelů (ČESKÝ TELECOM, energetici, vodaři apod.) nebo kontrolovat data před předáním. Odběratelé mohou program využít pro jednorázový i pravidelný převod nebo kontrolu dat dodávaných z různých zdrojů. Program nalezne uplatnění i v dalších specifických oblastech nasazení jako je např. přeskládání pořadí prvků ve výkresu podle vrstev, typů prvků apod., čehož se dá využít zejména při zobrazování a tisku vyplněných ploch.

Hlavní funkce programu jsou:

  • Automatický převod výkresu do nové struktury změnou symbologie prvků i s rozdělením do více výkresů
  • Kontrola symbologie prvků výkresu k získání bezchybných dat z hlediska jeho struktury
  • Dávkový režim zpracování umožňující zpracovávat více výkresů bez zásahu uživatele (např. mimo pracovní dobu)
  • Strukturu zpracovávaných výkresů definuje uživatel ve formě souboru pravidel
  • Jeden soubor pravidel lze použít pro různá vztažná měřítka zpracovávaných výkresů
  • Automatické generování souboru pravidel z existujícího výkresu
  • Průzkumník výkresu - modul pro podrobnou analýzu obsahu výkresu

Program pracuje ve dvou režimech – v režimu změn symbologie a v režimu kontrol symbologie. V obou režimech je řízen uživatelem definovaným předpisem uloženým v textovém souboru. V režimu změn program kromě změny symbologie prvků umožňuje také rozdělení prvků z jednoho do více výkresů, výměnu značek za jiné (z jiné knihovny) a výměnu značek za symboly a naopak, což lze využít především při převodech dat z jiných CAD systémů do formátu MicroStation. V režimu kontrol program kontroluje všechny prvky ve výkresu a označí ty, které nevyhovují předdefinované struktuře uložené v souboru pravidel. Takto označené chybné prvky lze velice jednoduše procházet a postupně opravovat. Výsledky zpracování jsou rovněž uloženy do výstupního protokolu.

Pro snadnou analýzu nových (neznámých) výkresů a rychlou tvorbu souborů pravidel je určen Průzkumník výkresu umožňující zobrazit statistiku výkresu. Obsah výkresu lze zobrazit různými způsoby od seznamů použitých vrstev a použitých typů prvků (s uvedením počtu prvků) až po podrobný seznam prvků rozdělený podle jejich typu, vrstvy a symbologie s uvedením počtu takových prvků. Vybrané prvky můžete přidat do nebo vyjmout z výběrové množiny nebo je postupně procházet (lokalizovat) ve zvolených pohledech.

Soubor pravidel lze automaticky vygenerovat z existujícího výkresu a ihned ho použít pro kontrolu dalších výkresů se stejnou strukturou prvků nebo upravit v textovém editoru a použít pro hromadnou změnu symbologie.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft