Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Doplňková písma pro produkty řady MicroStation

Standardní součástí instalací základních produktů Bentley jsou i písma a symboly. Nabídka vzhledově kvalitních písem (fontů) je však malá a nemusí každému uživateli vyhovovat. Je však třeba říci, že jednoduchost písem odpovídá technické praxi a díky ní jsou písma snadno vykreslitelná perovým plotrem. Vetší složitost písem zároveň ovlivňuje rychlost zobrazování a překreslování počítačem. Uživatelé však mnohdy s technickými písmy nevystačí a nejčastějším požadavkem je doplnění základních vyplněných písem typu ARIAL, COURIER a TIMES. Tato písma je možno do MicroStation nainstalovat ze systému Windows, instalace však může být zdrojem mnoha možných problémů.

  1. V DGN výkresech se ukládají pouze textové řetězce a jejich vzhled je vyřešen odkazem do knihovny fontů (standardně do souboru font.rsc). Pokud tedy někomu jinému (v rámci i mimo vaši organizace) předáváte výkres, ve kterém předáváte popisy s jinými písmy než standardními písmy MicroStation, tak je nutno předat i tuto knihovnu fontů. Ten, kdo si chce výkresy zobrazit, musí si nahradit svou knihovnu fontů vaší knihovnou. Pro správné zobrazení výkresů z různých zdrojů je tak nutné vytvářet konfigurace pracovního prostředí MicroStation.
  2. Načteným písmům se přiřazují identifikační čísla. Různí uživatelé mohou mít pod shodným číslem nainstalována různá písma a jeden výkres je zobrazen u více uživatelů různě.
  3. Pokud nevlastníte autorská práva k písmům, nesmíte je dále distribuovat. Zakoupení fontu vás ve většině případů opravňuje pouze pro jejich používání.
  4. Instalace fontů v MicroStation funguje, avšak je nutno dodržet empiricky vyzkoušený postup, znát kódové stránky, jméno souboru s fontem (za názvem fontu TIMES se může skrývat více souborů v různých kódových stranách) apod. - rozhodně nejde o triviální záležitost.
  5. Pokud je font v nepodporované kódové stránce, je nutno jej ručně překódovat.

Pozn.: Kromě bodu 4 platí výše uvedené problémy i pro MicroStation V8. Ten pouze odstraňuje nutnost instalace fontů. Navíc, i při použití MicroStation V8 je mnohdy potřeba předávat data ve starším formátu DGN V7.

Import a správa písem vyžaduje specializované, jednorázově využitelné znalosti a činnosti, které by nebyly nutné, pokud by byla požadovaná písma součástí MicroStation. Z výše uvedených informací vyplývají požadavky na fonty. Je třeba, aby fonty byly:

  • distribuovatelné, volně šiřitelné bez poplatků a omezení
  • volitelně a snadno doplnitelné do stávající instalace MicroStation

Dosud ve střední a východní Evropě de facto neexistovala písma obsahující znaky východních abeced, která by bylo možné bezplatně použít bez porušení autorských práv. To byl velký problém například pro Linuxové distribuce, které nemohly spolu s programy šířit i písma, se kterými programy pracovaly. Uživatel tak byl nucen buď písma koupit zvlášť (přesto je ale nesměl šířit dál) nebo používat písma vzniklá konverzí z písem používaných systémem Windows.
Na konci roku 2000, na základě dohody mezi firmami SuSE CR s.r.o. (tvůrcem jedné z Linuxových distribucí) a URW++ Design and Development GmbH byla k volnému používaní uvolněna sada českých řezů vektorových písem v profesionální kvalitě. Písma jsou distribuována pod GNU General Public Licence, která mj. zaručuje komukoli právo k bezplatnému použití. Jedná se celkem o osm písem v třiceti třech řezech. Písma jsou poskytována ve formátu Adobe Type1, v kódování ISO-8859-2 (ISO Latin 2).

S cílem vyřešit výše uvedené dlouholeté problémy a standardizovat předávání dat s kvalitnějšími fonty, využil GISoft těchto písem a vytvořil z nich knihovnu pro MicroStation. Z dostupných písem jsme vybrali tato čtyři typická písma:

Vybraná písma jsme načetli do knihovny fontů a překódovali pro kódovou stránku 1250. Zároveň byla změněna identifikační čísla fontů (na čísla 150 až 165) a zkrácen jejich popis tak, aby byl celý zobrazitelný v dialogových oknech MicroStation. Knihovna obsahuje pouze výše vyjmenované písma a řezy tzn., že je doplňkem ke standardní knihovně dodávané s MicroStationem. Instalace doplňku se provede nakopírováním souboru fontPlus.rsc ke standardní knihovně MicroStation (font.rsc). Knihovnu lze použít se všemi produkty postavenými na jádru MicroStation - MicroStation, MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap apod.

Doplňková písma fontplus.rsc jsou součástí instalací našich hlavních programových produktů jako volitelná součást nebo si je můžete stáhnout samostatně.

Stáhnout fontPlus.zip
© Copyright 1995-2024 GISoft