Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 21

1. Verze 21.01.07

 • Byly provedeny úpravy v souvislosti s novou směrnicí EG.D PEGD21.

2. Verze 21.02.01

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Bylo vyřešeno obnovení částí rozdělených linií z původního stavu, které byly změněny na jiný typ prvku.

3. Verze 21.02.12

 • Pro rozšiřující funkce pro EG.D není vyžadován licenční soubor.

4. Verze 21.03.19

 • Do Nastavení > SPIDER-EN > Podélný profil byla přidána možnost zvolit Způsob výpočtu průhybové křivky vodiče nadz. vedení. U nově vytvořených projektů je nastavena Řetězovka. U dříve vytvořených projektů zůstává nastavena Parabola.
 • Opravena chyba ve výpočtu min. dovolené vzdálenosti mezi fázovými vodiči podle normy ČSN/STN 33 3300.

5. Verze 21.03.31

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Byly provedeny úpravy v kontrole fotodokumentace.

6. Verze 21.04.14

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Opraveno načítání dat PD do DSPS, které mohlo následně zapříčinit hlášení chyb "kontroly původních dat" na Geoportálu.

7. Verze 21.04.19

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Vytvářejí se a kontrolují relace Uzemnění x PB na PB se skříněmi.

8. Verze 21.05.03

 • Vytváření dokumentace podle směrnice EG.D PEGD21
  • Je-li alespoň u jednoho geodetického bodu zadáno Nové číslo bodu, zapíší se do výstupního GML souboru nová čísla bodů.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Fotodokumentace není vyžadována u původních skříní se změněnou polohou.
  • Není hlášena chyba u původních detailů, uvnitř kterých nejsou žádné prvky.

9. Verze 21.06.11

 • Podélný profil vedení
  V rámci vytváření podélného profilu vedení VN a VVN se kromě standardních (konečných) montážních tabulek vytváří i počáteční montážní tabulky. Počáteční montážní tabulky se uplatní v situacích, kdy je potřeba při návrhu vedení zohlednit tzv. tečení vodičů.

  Parametry počátečních montážních tabulek je možné upravit v Nastavení > SPIDER-EN > Montážní tabulky:
  • Začátek uvažovaného časového období [hod.] - počet hodin po montáži. Hodnota různá od nuly má význam jen v případě, kdy je potřeba zjistit stav vedení v určité době po montáži, např. po roce (8 760 hodin).
  • Konec uvažovaného časového období [hod.] - počet hodin od montáže po konečný stav. Převážně se uvádí 30 roků (262 800 hodin).

10. Verze 21.06.21

 • Pomocí Body > Doplnit poznámky / kódy / výšky... je možné vytyčovacím bodům u podpěrných bodů doplnit nadmořskou výšku vypočtenou z geodeticky zaměřených bodů trasy.
 • Opravena chyba předchozí verze, kdy se v obecných montážních tabulkách (Nástroje > Montážní tabulky) nevypočetly velikosti průhybů.

11. Verze 21.10.01

 • Byl upraven formát počátečních a koncových montážních tabulek vedení VVN.
 • Počáteční montážní tabulky se vytvářejí jen u vedení VVN.
 • Není hlášena chyba "Nelze vypočíst střední namáhání ...", pokud se v kotevním úseku mění jen větrová oblast.
 • Bylo zrychleno otevření projektu (projeví se u dat s velkým počtem objektů s popisnými atributy) a výběr záznamů pro hromadné změny atributů v tabulce.

12. Verze 21.11.03

 • Podpěrné body se třemi a více přilehlými rozpětími už nemusí být kontrolovány jako odbočné (O), ale mohou být kontrolovány i jako nosné (N) nebo rohové (R) bez kontroly při mimořádné kombinaci zatížení. Využití je např. u příhradových stožárů s dvojitým vedením, z nichž vedou vodiče na úsekové odpínače na betonových sloupech. V tomto případě jsou k příhradovému stožáru napojeny minimálně tři "úseky trasy nadz. vedení" (rozpětí), ale nejedná se o odbočný podpěrný bod.
 • Do koncových montážních tabulek vedení VVN doplněny zatěžovací stavy -5+V (extrémní zatížení větrem) a -5+Nv (kombinace extrémního zatížení námrazou a mírného zatížení větrem).
 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.6.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft