Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 20

1. Verze 20.01.06

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • U DSPS s prvky optické infrastruktury je v ZIP souboru pro předání na Geoportál ponechána prázdná složka FOTODOKUMENTACE_NET.

2. Verze 20.03.01

 • Bylo zrychleno spouštění aplikace a Správce projektů.
 • Ve funkci pro hromadné úpravy popisných informací Nástroje > Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce se již nezobrazují duplicitní materiálové položky.
 • Do protokolu o výpočtu mechaniky stožárů byla doplněna hodnota výšky uchycení vodiče nad terénem. Hodnota bude zvýrazněna, pokud bude menší než 3 m (nejmenší dovolená vzdálenost vodičů od terénu na zcela nepřístupných místech).
 • Opravena chyba předchozí verze, kdy se při kontrole sloupů DB podle norem ČSN/STN 33 330x objevilo upozornění na chybějící údaje v katalogu materiálů.
 • Opravena chyba v zobrazení max. dovolené délky rozpětí v podélném profilu vedení NN. Kontrola nejkratších vzdáleností probíhala správně, jen zobrazená hodnota max. dovolené délky rozpětí mohla být v některých případech menší než skutečná délka rozpětí.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola souladu popisů GSxJS byla rozšířena o kontrolu souladu nastavených typů skříní a PB.

3. Verze 20.03.30

 • Při vytváření podélného profilu kliknutím na vedení s optickým kabelem se u dalších vedení ve stejné trase uchycených na nosných řetězcích nepočítalo se středním rozpětím / namáháním. V opačném případě výpočet probíhal správně.
 • V režimu úprav podélného profilu bylo výrazně zrychleno vytváření a odstraňování výškových bodů.

4. Verze 20.05.05

 • Podélný profil
  • Nad rozpětím se zobrazují hodnoty namáhání vodiče jen v zatěžovacích stavech, které jsou počítány.
  • V montážních tabulkách se místo vodorovné složky sil zobrazovaly šikmé složky sil.
 • Návrh jištění
  • Přípojka kratší než 1 m se nevyhodnotila jako přípojka.

5. Verze 20.06.01

 • V projektech s databází SQLite je podpora řazení číselníkových sloupců s diakritikou vyřešena jiným způsobem. Nově řazení funguje i ve Windows XP. V této souvislosti se velikost instalačního souboru zmenšila o 40%.
 • V katalozích materiálů bylo opraveno zobrazování čísel s větším počtem desetinných míst (např. hodnota součinitele teplotní roztažnosti vodiče nadz. vedení)
 • Podélný profil
  • V protokolu o kontrole nejkratších vzdáleností mezi vodiči se kromě vzdálenosti mezi vodiči na konzole zobrazuje i nejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola umístění závěsů nehlásí chybu v případě, že se značka závěsu dostane mimo dovolenou vzdálenost od vrcholu linie vedení díky zaokrouhlení kresby na požadovanou přesnost.

6. Verze 20.07.01

 • V montážních tabulkách (Nástroje > Montážní tabulky) opraven výpočet zatížení námrazou podle normy ČSN/STN 33 3300. V rámci vytváření podélného profilu a výpočtů mechaniky stožárů výpočet probíhal správně.
 • Při ukončení režimu úprav podélného profilu mohlo dojít v určitých situacích k chybě.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2020 GISoft