Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 20

Obsah této stránky

 1. 1. Verze 20.01.06
 2. 2. Verze 20.03.01
 3. 3. Verze 20.03.30

1. Verze 20.01.06

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • U DSPS s prvky optické infrastruktury je v ZIP souboru pro předání na Geoportál ponechána prázdná složka FOTODOKUMENTACE_NET.

2. Verze 20.03.01

 • Bylo zrychleno spouštění aplikace a Správce projektů.
 • Ve funkci pro hromadné úpravy popisných informací Nástroje > Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce se již nezobrazují duplicitní materiálové položky.
 • Do protokolu o výpočtu mechaniky stožárů byla doplněna hodnota výšky uchycení vodiče nad terénem. Hodnota bude zvýrazněna, pokud bude menší než 3 m (nejmenší dovolená vzdálenost vodičů od terénu na zcela nepřístupných místech).
 • Opravena chyba předchozí verze, kdy se při kontrole sloupů DB podle norem ČSN/STN 33 330x objevilo upozornění na chybějící údaje v katalogu materiálů.
 • Opravena chyba v zobrazení max. dovolené délky rozpětí v podélném profilu vedení NN. Kontrola nejkratších vzdáleností probíhala správně, jen zobrazená hodnota max. dovolené délky rozpětí mohla být v některých případech menší než skutečná délka rozpětí.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola souladu popisů GSxJS byla rozšířena o kontrolu souladu nastavených typů skříní a PB.

3. Verze 20.03.30

 • Při vytváření podélného profilu kliknutím na vedení s optickým kabelem se u dalších vedení ve stejné trase uchycených na nosných řetězcích nepočítalo se středním rozpětím / namáháním. V opačném případě výpočet probíhal správně.
 • V režimu úprav podélného profilu bylo výrazně zrychleno vytváření a odstraňování výškových bodů.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2020 GISoft