Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 22

1. Verze 22.03.03

 • Správce výkresů:
  • Nově vytvářený výkres zadaný bez přípony je automaticky doplněn o příponu dgn.
  • Výkresy kategorie se stavy jsou chráněny před chybou uživatele. Nelze je odstranit, přejmenovat a spojit do aktivního výkresu.
  • Okno Vlastnosti výkresu nepovoluje pro výkresy se stavy přejmenování výkresu.
 • V dialogovém okně Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce lze hodnoty zkopírovat do schránky.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Funkce pro vytváření a kontrolu relací byly výrazně zrychleny.

2. Verze 22.04.04

 • Návrh jištění
  • Přepínačem v nastavení funkce Návrh jištění je možné určit, zda se při návrhu bude uvažovat s plnou selektivitou (hodnoty jmenovitých proudů pojistek v poměru 1,6:1) nebo částečnou selektivitou (jen nižší hodnotou jmenovitého proudu pojistky).
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola relací nehlásí, že v relaci je více objektů, pokud je na PB uzemnění a zároveň přípojková a rozpojovací skříň.

3. Verze 22.04.30

 • Podélný profil
  • V režimu úprav podélného profilu se nezobrazovaly údaje nad průhybovými křivkami vedení.

4. Verze 22.06.01

 • V dialogovém okně Zobrazit/Upravit popisné informace objektů v tabulce lze do schránky zkopírovat i hodnotu jedné buňky.

5. Verze 22.10.26

 • Byla upravena funkce Vytvořit podélný profil terénu pro profily terénu kabelových vedení. Pro vytvoření profilu již není nutné kreslit schéma kabelového vedení. Profil se vytváří výběrem počátečního a koncového objektu v trase, např. protlakové jámy, podpěrného bodu nebo obvodu trafostanice.
 • Práce s geodetickými body
  • Ve funkci Doplnit poznámky / kódy je v Režimu k dispozici nová volba Doplňovat jen nevyplněné kódy a poznámky.
  • Ve funkci Opravit kresbu podle bodů byla ve volbě Objekty určené k opravě přidány možnosti Všechny prvkyPrvky ve výběrové množině. Díky tomu lze podle geodetických bodů opravit vrcholy kresby (včetně přesunu do 3D) v jakémkoli výkresu, nemusí mít vazbu na datový model projektu. To znamená, že stačí, aby v projektu byly geodetické body a upravovaný výkres byl aktivní, nemusí být ani součástí projektu.
 • Funkce Hromadně vynést popisy byla rozšířena o možnosti umístění popisů na Segment v polovině liniePolovinu linie.

6. Verze 22.11.07

 • Vytváření dokumentace podle technického standardu ČEZd_TST_0007 (dříve ČEZd_ME_0088)
  • V souvislosti s vydáním nového technického standardu ČEZd_TST_0007 byly provedeny úpravy ve vytváření ZIP souboru pro předání na Geoportál ČEZd.

7. Verze 22.12.07

 • Během úprav v editačním režimu podélného profilu nadz. vedení se neodstraňují uživatelem dokreslené linie.
 • Kopírovat objekt - nově podporuje parametry funkce / přepínače Použít ohraduVybírat pouze bodové objekty. Tím se lze v zahuštěné kresbě vyhnout výběru popisů při kopírování.
 • Panel nástrojů Standardní obsahuje nově ikonu Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce. Funkce byla doposud dostupná jen z textové nabídky Nástroje.
 • Funkce Panelu změny vzhledu - Maximální jednotková velikost (MJV) lze zapnout / vypnout příkazem VIEW MJV TOGGLE, který je přiřazen funkční klávese F4.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft