Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 18

1. Verze 18.01.02

  • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. byly upraveny kontrolní nástroje
    • Kontrola UP hlásí chybu v případě, kdy je jeden zrušený vývod NN převazben na více nových nebo měněných vývodů NN
    • Kontrola fotodokumentace vypisuje názvy chybějících snímků

2. Verze 18.02.01

  • Při vytváření podélného profilu vedení lze nastavit, jaký zatěžovací stav bude použit pro výpočet a zobrazení průhybových křivek vodičů:
    • všechny (dosavadní způsob) - vodič se v každém rozpětí vykreslí v nejnepříznivějším zatěžovacím stavu. U nejnižšího vodiče je to stav, který způsobí největší průhyb vodiče. U nejvyššího vodiče je to stav, který způsobí nejmenší průhyb vodiče.
    • nejnižší teplota - průhyby vodičů v celém profilu jsou vypočteny při nejnižší teplotě (standardně -30 °C)
    • nejvyšší teplota - průhyby vodičů v celém profilu jsou vypočteny při nejvyšší teplotě (standardně +40 °C). Nejvyšší teplotu lze nastavit ve stejném dialogovém okně.
    • -5+N - průhyby vodičů v celém profilu jsou vypočteny při teplotě -5 °C s námrazkem podle námrazové oblasti zadané u vedení ve schématu
  • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. se kontroluje nedovolené protínání linií a nedovolené přiblížení lomových bodů linií.

3. Verze 18.03.01

  • Podélný profil
    • Vodiče jsou v podélném profilu barevně rozlišeny podle napěťové hladiny
    • Byl přidán druh vodiče optický kabel (SDOK). Pokud je pro vytvoření profilu vybrán optický kabel, vykreslí se optický kabel i nejnižší/nejvyšší fázový vodič.
    • U optických kabelů se kontroluje, zda je pod/nad úrovní fázových vodičů

4. Verze 18.04.11

  • Dialogová okna Správce projektůOtevřít projekt umožňují měnit velikost dialogového okna. I dlouhý název projektu změnou velikosti okna je přímo čitelný.
  • Dialogové okno Otevřít projekt podporuje v seznamu dostupných projektů plovoucí nabídku s funkcí Otevřít složku v souborovém manažeru.
  • Dialogové okno Správce výkresů > Přidat existující výkres(y) do projektuje rozšířeno o tlačítko Import DGN. Tlačítkem zkopírujete vybraný výkres do složky projektu a následně tlačítkem Přidat přidáte do zvolené kategorie.

5. Verze 18.05.02

  • Ve výkresu podélného profilu se zobrazují nejnižší/nejvyšší vodiče všech vedení v trase (např. VN a NN). Doposud to bylo možné jen při vytvoření podélného profilu optického kabelu.

6. Verze 18.06.06

  • Oprava vytváření podélného profilu více vedení v jedné trase uchycených na nosných řetězcích nebo svorkách. Pokud byly kotevní úseky každého vedení ukončeny na různých sloupech, nevypočetlo se střední namáhání vodičů.

7. Verze 18.07.03

  • V projektech pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. opravena změna původních objektů na jiné.

8. Verze 18.08.01

  • Odstraněny problémy ve výpočtech mechaniky vedení a vytváření podélného profilu u PB, na kterých je optický kabel uchycen z jednoho směru (rozpětí) na jedné konzole / objímce a z druhého směru (rozpětí) na jiné konzole / objímce.

9. Verze 18.12.06

  • Nastavení > SPIDER-EN lze nastavit hodnotu Dpp pro kontrolu nejkratších vzdáleností mezi optickými kabely a vodiči VN/NN. Výchozí hodnota je 0,7 m.
  • Parametry optických kabelů je možné měnit i v režimu "úprav" podélného profilu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft