Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 17

1. Verze 17.01.04

 • Podélný profil vedení
  • Byly odstraněny problémy předchozí verze při výpočtech se středním rozpětím u vedení na nosných závěsech
   • U vícenásobných vedení, kdy jedno z vedení bylo uchyceno na nosných závěsech a další nikoliv (např. vedení ze zemnicím lanem), neproběhla správně kontrola minimálních vzdálenosti mezi vodiči.
   • U vícenásobných vedení s různými typy vodičů mohlo dojít k chybnému výpočtu přetížení vodičů námrazou.
 • Export výkresů projektu
  • Funkce umožňuje odpojit rastrové a WMS soubory.

2. Verze 17.02.06

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. byly rozšířeny možnosti kontrolních nástrojů
  • Kontroluje se stav prvků uvnitř detailů
  • Odstraňují se relace mezi novými a zrušenými prvky, pokud byly uživatelem nedopatřením vytvořeny.

3. Verze 17.03.01

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s.
  • byla přidána nová kontrola duplicit SJZ,
  • je možné exportovat pouze geodetické body ve stavu NOVÝ.

4. Verze 17.03.03

 • Vyřešeny problémy předchozí verze s aktualizacemi starších projektů.

5. Verze 17.04.05

 • U kontroly nadlehčování izolátorů nebyla zohledněna tíha nosného izolátoru.
 • Při vytvoření podélného profilu přípojky NN se nepřepisuje profil hlavního vedení.
 • Do projektů pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. byla přidána funkce pro automatické vytváření relací mezi objekty.
 • Modul Práce s daty KN na internetu byl z instalace odstraněn. Jeho vývoj byl v souvislosti s omezením funkčnosti webu nahlizenidokn.cuzk.cz ukončen.

6. Verze 17.06.01

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s.
  • byly přidány nové kontroly provozní lokality a chybějících geodetických bodů,
  • je možné barevně rozlišovat prvky ve výkresech podle vybraných hodnot popisných informaci.

7. Verze 17.06.14

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. se nezobrazuje upozornění na jinou verzi chybového protokolu ErrorProtocol.xml z Geoportálu.

8. Verze 17.07.03

 • Podélný profil
  • Opraveno zaokrouhlování délek rozpětí zobrazovaných nad vodiči v podélném profilu. Délky jsou zaokrouhlovány v souladu s délkami rozpětí ve výkresu tras, tj. na metry směrem nahoru (52,1 m zaokrouhlí na 53 m).
  • Opravena chyba v editačním režimu podélného profilu, kdy při úpravách prvního PB mohlo dojít k vynulování výšky paty PB nad terénem.
 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. byla opravena kontrola fotodokumentace u dálkově ovládaných úsečníků.

9. Verze 17.08.01

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139) ČEZ Distribuce a.s.
  • byla přidána nová funkce Změnit původní objekt na jiný
  • neobnovuje se poloha zrušených prvků

10. Verze 17.09.04

 • Je-li je u vodiče zadána teplota ve výchozím stavu větší než 0°C, pak se nepočítá s přetížením námrazkem, pokud je nedopatřením zadáno.
 • V projektech, ve kterých jsou vodiče v podélném profilu barevně rozlišeny podle napěťové hladiny, mohlo u souběžných vedení VN a NN dojít k zobrazení nesprávnou barvou.
 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s.
  • upravena kontrola fotodokumentace podle nových požadavků metodiky
  • při rozdělení linie jsou zachovány původní relace i u nově vytvořené části linie
  • ve zrušeném stavu se obnovují popisné informace i u nově vytvořených částí rozdělených linií

11. Verze 17.10.02

 • Před vytvořením podélného profilu terénu již není nutné spouštět měření délek spojnic.

12. Verze 17.11.01

 • Opravena chyba v propojení tras a schématu vedení, která mohla nastat v případě, že v trase existují uzavřené "smyčky".
 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. byla upravena kontrola fotodokumentace podle nových požadavků metodiky

13. Verze 17.11.09

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. byly rozšířeny možnosti kontroly umístění značek.

14. Verze 17.12.04

 • U PB s bezpečnostními závěsy se nekontroluje dovolené zatížení izolátorů. V protokolu o výpočtu se zobrazují jen hodnoty vnějších sil působících na izolátor.

15. Verze 17.12.11

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 ČEZ Distribuce a.s. byla upravena kontrola fotodokumentace podle nových požadavků metodiky

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft